torsdag, april 02, 2009

Så röstade riksdagsledamöterna om en könsneutral äktenskapslag. Regeringspartierna.


I en tidigare artikel redovisade jag hur oppositionspartiernas ledamöter röstade i riksdagen 1 april om en könsneutral äktenskapslag. Jag jämförde med resultaten i min rapport från december 2008 om riksdagsledamöternas åsikter om reformen.

Notera dock att min rapport inte handlade om hur de planerade att rösta utan om de som individer var för eller emot en könsneutral äktenskapslag. En ledamot kan ju sedan rösta med sitt parti trots att vederbörande tycker annorlunda än partiet.

Här granskar jag regeringspartiernas riksdagsledamöter.

Moderaterna

Av partiets 97 ledamöter var 82 närvarande vid omröstningen om en könsneutral äktenskapslag. Av dem röstade 67 ja till reformen medan 15 avstod.

De 15 sa dock i praktiken nej till en könsneutral äktenskapslag eftersom de i en förberedande omröstning röstade för en motion från Hans Wallmark och några andra m-ledamöter om att säga ja till en civilrättslig giftermålslag. Den konservativa minoriteten inom moderaterna hade alltså ett nästan identiskt förslag som kristdemokraterna. De två förslagen ställdes mot varann i en förberedande omröstning och då vann kd-förslaget eftersom alla som var för en könsneutral äktenskapslag avstod vid den voteringen. Sedan ställdes förslaget från riksdagens civilutskott (ja till en könsneutral äktenskapslag) emot kd-alternativet i den avgörande omröstningen. Krångligt? Ja kanske, men så blir det i riksdagen när det är mer än två förslag.

De 15 m-ledamöter som avstod i den avgörande omröstningen var följande.

Lars Elinderson, Västra Götalands läns östra
Jan Ericson, Västra Götalands läns södra
Walburga Habsburg Douglas, Södermanlands län
Krister Hammarbergh, Norrbottens län
Bengt-Anders Johansson, Jönköpings län
Jeppe Johnsson, Blekinge län
Rolf K Nilsson, Gotlands län
Göran Pettersson, Stockholms län
Marietta Pourbaix-Lundin, Stockholms län
Fredrik Schulte, Stockholms län
Lars-Arne Staxäng, Västra Götalands läns östra
Elisabeth Svantesson, Örebro län
Peder Wachtmeister, Södermanlands län
Hans Wallmark, Skåne läns norra och östra
Marianne Watz, Stockholms kommun

I min rapport från december 2008 redovisade jag att 16 m-ledamöter var emot en könsneutral äktenskapslag, 13 av dem är med bland de som avstod vid den avgörande omröstningen alltså i praktiken röstade nej till homoäktenskap. De tre övriga, Sten Bergheden, Västra Götalands läns östra, Cecilia Magnusson, Göteborgs kommun och Inger René, Västra Götalands läns västra, var frånvarande vid omröstningen.

Sedan berättade jag också att tre m-ledamöter tvekade om en könsneutral äktenskapslag, jag skrev inte deras namn eftersom de då inte offentligt berättat det, men jag gör det nu sedan de röstat om en könsneutral äktenskapslag. En av dem var Jan Ericson som jag redan redovisat röstade nej. De övriga två var Mats Johansson och Björn Hamilton som båda röstade ja till en könsneutral äktenskapslag.

Det var bara en m-ledamot som röstade helt oväntat efter att jag talat med honom, det är Krister Hammarbergh, som till mig sa att han var för reformen men röstade nej. Givetvis kan han ha ändrat åsikt efter debatten de sista månaderna före omröstningen. Men att samstämmigheten är så betydande mellan min rapport och hur m-ledamöterna röstade, antalet blev nästan likadant dessutom, är intressant.

Centerpartiet

Av partiets 29 ledamöter var 26 närvarande vid omröstningen. Av dem röstade 25 ja och en nej. Det var Staffan Danielsson, Östergötlands län, som röstade på kd-alternativet.

I min rapport redovisade jag att alla c-ledamöter var för en könsneutral äktenskapslag förutom Staffan Danielsson.

Folkpartiet

Av partiets 28 ledamöter var 23 närvarande. De röstade alla ja.

I min rapport redovisade jag att alla fp-ledamöter var för en könsneutral äktenskapslag.

Kristdemokraterna

Av partiets 24 ledamöter var 22 närvarande. Av dem röstade 21 nej och 1 avstod i den avgörande voteringen. Den som avstod, Rosita Rungrund, Västra Götalands läns västra, har efteråt sagt att hon röstade fel och skulle egentligen röstat likadant som sina partikamrater.

I min rapport redovisade jag att en ledamot från kristdemokraterna var för reformen medan två tvekade. Jag skrev inte namnen eftersom de då inte berättat offentligt om sina åsikter men jag gör det nu eftersom de röstat om en könsneutral äktenskapslag.

Den som sa att han egentligen var för en könsneutral äktenskapslag var Otto von Arnold (se bilden), Skåne läns södra. Vi diskuterade i telefon om de olika förslagen och han sa då att han inte i sig hade några problem att kalla det äktenskap om två individer av samma kön gifte sig. Jag frågade för säkerhets skull honom "Då är du alltså egentligen för en könsneutral äktenskapslag?" "Ja" svarade han. Men han sa också att han vill försöka hitta kompromisslösningar och kunde acceptera kd:s förslag.

De två kd-ledamöter som tvekade om en könsneutral äktenskapslag var Desiree Pethrus-Engström, Stockholms kommun och Rosita Runegrund. Paradoxalt så röstade den senare ledamoten fel alltså.

Otto von Arnold, Desiree Pethrus-Engström och Rosita Runegrund är bland de få kristdemokratiska riksdagsledamöter som generellt är ganska HBT-vänliga, Emma Henricsson, Stockholms län, är också i den gruppen även om hon röstade nej till homoäktenskap. Det gjorde hon dock främst för att hon kunde acceptera det civilrättsliga alternativet. Emma Henricsson är annars för helt likställda regler för samkönade och olikkönade par både när det gäller adoptioner och inseminationer. De fyra kd-ledamöterna är kanske de som är mest positiva bland partiets riksdagsledamöter till att partiet ska bli något liberalare och försöka anpassa sig till att familjer är olika.
Att jag nu "avslöjar" en del ledamöters åsikter här är för att jag bedömer att det inte kan påverka dem negativt nu när riksdagen röstat. Men jag vill förtydliga att jag inte lämnar informationen officiellt till media som jag brukar göra med mina rapporter, vill folk skriva om det på sina bloggar får de göra det men jag ger inte några intervjuer till media om det.

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Om man skall kommentera riksdagsbeslut och beskylöla ledamöter för att vara emot homosexuellas rättigheter tycker man ju att det hade varit klädsamt att läsa de motioner man kommenterar först.

Hur man kan påstå att den moderata motionen är mot homosexuella är en gåta. Motionen säger tydligt att man vill ha en gemensam lagstiftning för hetero och homopar. Det enda motionen syftar till är att skilja lagstiftningen från religionen, allt för att respektera religionsfriheten.

En patetisk bloggsida detta som inte ens bryr sig om att ta reda på fakta.

Vad jag förstår innebar även kd-förslaget en liknande lösning, men kd snärjde in sig i begreppet äkltenskap och ville reservera detta för kyrkan. Några sådana tankar fanns inte i den moderata motionen.

torsdag, april 16, 2009 10:16:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home