onsdag, april 08, 2009

Socialdemokraterna byter policy om HBT-flyktingar.

av BENGT HELD

I många år (1994-2006) så hade socialdemokraterna och moderaterna en ohelig allians inom flyktingpolitiken. Deras politik gjorde att många bögar, lesbiska och transpersoner skickades tillbaka till t.ex. Iran där de riskerade dödsstraff. Ibland med motiveringen att flyktingen ju kan dölja att de har homorelationer och låtsas vara hetero. Det är ungefär som att man skulle säga till politiska flyktingar att de ju kan sluta engagera sig politiskt eller säga till kristna att de kan låtsas vara muslimer så blir det inga problem att skicka tillbaka dem till det land de flytt ifrån.

Det här systemet gjorde att många homosexuella var tvungna att outa sig själv i tidningen Dagens nyheter med namn och bild för att de skulle få stanna i Sverige. Då kunde Migrationsverket hänvisa till att de riskerade förföljelse eftersom Irans ambassad visste att de sökt asyl här och kanske lämnade informationen till Irans myndigheter. Ett helt rättsvidrigt och godtyckligt system givetvis.

De senaste åren har dock både sossar och moderater tydligare börjat respektera att HBT-flyktingar faktiskt kan ha rätt att få asyl och att det är fel att kräva att folk ska leva dolt. Det gjorde att alla riksdagspartier enades 2006 om att ge de som blir förföljda p.g.a. sexuell läggning och kön möjlighet att få asyl enligt Genevekonventionen. Riksdagen förtydligade att även transpersoner bör kunna få asyl p.g.a kön, alltså att man ska kunna tolka kön både biologiskt och socialt.

Att det blivit en förändring inom socialdemokraterna blir tydligt när riksdagens socialförsäkringsutskott mars 2009 behandlade flyktingpolitiken. Sedan 2006 då vi har en borgerlig regering så har bara vänsterpartiet och miljöpartiet kritiserat flyktingpolitiken för att vara för restriktiv mot HBT-flyktingar. Men nu ansluter sig socialdemokraterna till den åsikten. Så här skriver de tre partierna i rapporten från socialförsäkringsutskottet.

Trots ändringen av utlänningslagen har Migrationsverket och migrationsdomstolarna också fortsatt att utvisa homosexuella personer till länder som t.ex. Iran, en tillämpning som avviker från riksdagens intentioner. Riksdagen bör ge regeringen till känna att en snar utvärdering av tillämpningen av den nya lagbestämmelsen om flyktingstatus baserad på förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning bör genomföras.

En del kanske avfärdar socialdemokraternas förändring med att det är lättare att vara i opposition. Och det är i och för sig sant när det gäller arbetet i riksdagen, ett oppositionsparti kan ju tydligare säga vad man har för åsikter utan att ta hänsyn till regeringens arbete. Men så enkelt kan det ju inte vara här för då hade ju socialdemorkraterna kunnat ansluta sig till vänsterpartiets och miljöpartiets uttalanden om HBT-flyktingar redan våren 2007.

Det är positivt att socialdemokraterna blir mer positiva till HBT-flyktingars asylrätt. Förhoppningvis är moderaterna nu lika tydliga i sak även om de vill undvika att säga för mycket offentligt eftersom det kan tolkas som att migrationsminister Tobias Billström (m) blandar sig i policyn vilket han inte får göra med nuvarande system för flyktingpolitiken.

Här är ett område där det är viktigt att alla riksdagspartier enas.

HBT-flyktingar som blir allvarligt förföljda bör få asyl.

23 Comments:

Anonymous Daniel Giertz said...

"eller säga till kristna att de kan låtsas vara muslimer"

Vilket man faktiskt har gjort. Bra att homosexuella får flyktingstatus, dock.

onsdag, april 08, 2009 3:21:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Daniel

Jo, tyvärr. T.ex. när man velat avvisa kristna till Iran. Och det är helt fel och absurt det också givetvis.

onsdag, april 08, 2009 5:48:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det har man. Och det är upprörande. Däremot förbryllar det mig varje gång kristna skribenter tar upp frågan om utvisning av personer som konverterat till kristendomen till länder där detta är förbjudet, men där det samtidigt råder en fullständigt öronbedövande tystnad kring den uppenbara parallellen med homosexuella som utvisas till stater där homosexualitet är förbjudet. Att ömma för de egna när de utsätts för orimlig och omänsklig behandling, men samtidigt inte bry sig om att samma behandling drabbar andra grupper och individer, är för mig inte särskilt kristet. Som Jesus säger (i Lukas 6): "Om ni älskar dem som älskar er, vad tack kan ni få därför? Också syndare älskar ju dem av vilka de blir älskade.
Och om ni gör gott mot dem som gör er gott, vad tack kan ni få därför? Också syndare gör ju detsamma."

onsdag, april 08, 2009 5:52:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Eftersom jag ofta kritiserar kristdemokraternas HBT-politik här på bloggen vill jag för rättvisans skull säga att kd sedan ca 2002 varit tydligt HBT-vänligt inom flyktingpolitiken. De har tillsammans med c, fp, v och mp i många år varit pådrivande för att det ska bli lättare för HBT-flyktingar från t.ex. Iran men även andra länder att få asyl i Sverige.

Bengt

onsdag, april 08, 2009 10:43:00 em  
Blogger Lars Ewald Lenka said...

Tack Bengt,
Du hann före mig när det gäller påpekandet om att KD varit tydligt HBT-vänligt inom flyktingfrågan. Det ökar trovärdigheten i dina resonemang när du även visar på positiva exempel.

Till anonym,
Viktigt det du skriver. Här kan nog många behöva rannsaka sin ståndpunkt.

torsdag, april 09, 2009 9:09:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Bengt: Roligt att du skriver i bloggen! Jag har bara en grej att klaga på, och det är att du använder väldigt liten stil i dina citat vilket gör det svårt att läsa. Tor har också mindre stil på sina citat, men inte alls lika yttepyttig som du. Dessutom glömmer du ofta att återgår till normal storlek på texten efter citaten. Det gör att man inte alltid är säker på textens upphovsman (eller -kvinna).

Glad påsk!

torsdag, april 09, 2009 9:57:00 fm  
Blogger Bengt Held said...

Lars

Bra du noterat mitt beröm till kd när det gäller HBT-flyktingar. För några dagar sedan skrev jag en artikel här om att kd vill utreda om hetslagen även ska skydda transpersoner.

De som antyder att jag skulle ha någon ensidig kampanj mot kd på den här bloggen har alltså fel. Hade det varit mitt syfte hade jag givetvis inte skrivit något om kd och de två reformerna.

Jag bedömer alla partierna likadant här på bloggen, gör de något bra och vill förbättra HBT-personers situation får de beröm, vill de försämra eller blockera reformer får de kritik. Kd är alltså inte några martyrer på den här bloggen.

Däremot är det så att kd ideologiskt är mer negativa till samkönade relationer än övriga riksdagsapartier. Eller rättare sagt att medan s, m, c, fp, v och mp menar att samkönade och olikkönade relationer är lika mycket värda så är kd:s politik tydligt heteronormativ dvs att de menar att olikkönad kärlek är finare och mer värd än samkönad kärlek. Likadant resonerar sverigedemokraterna. De två partierna skulle givetvis inte säga det öppet, men det är i praktiken deras budskap.

Sedan vet jag att en del HBT-personer har fördomar om kd-politiker, de gissar att alla kd-politiker hatar HBT-personer och är emot alla HBT-reformer men så är det inte idag.

De kd (och sd) har problem med inom HBT-politiken idag är främst likställande av lagar för homopar och heteropar, äktenskap, adoptioner, inseminationer.

Det är också tydligt att kd ännu har en helt annan acceptans för hets mot homosexuella än de har för hets mot tex svarta och judar. De talar om yttrandefrihet när folk hetsar mot homosexuella medan de aldrig uttalar sig och försvarar yttrandefriheten för folk som hetsar mot invandrare.

När det gäller sd så är givetvis deras åsikter om HBT-flyktingar ett problem, deras politik skulle betyda att det blir betydligt svårare för HBT-flyktingar att få asyl i Sverige.

Bengt

torsdag, april 09, 2009 10:12:00 fm  
Blogger Bengt Held said...

Anonym

I vilken artikel har jag glömt att återgå till normal textstorlek efter citat? Jag har kollat de senaste av mina artiklar och hittar inte det problemet där.

När det gäller citat så använder jag samma textstorlek som Tor, small istället för normal, men jag vet inte varför det blir annorlunda i så fall. Får väl kolla det igen.

Bengt

torsdag, april 09, 2009 10:15:00 fm  
Blogger Bengt Held said...

Jag har nu kollat igenom alla mina meddelanden. Jag hittar inget exempel på att jag inte skulle ändrat från small till normaltext direkt efter citaten.

Jag hittar inte heller att citatstorleken skulle vara annorlunda i de artiklar jag haft och de Tor haft. Men jag vet inte om det syns olika på olika datorer. Vilka artiklar är det du syftar på som har ovanligt liten text? Och vilken artikel av Tor kan du ange som exempel på där citattexten inte är lika liten.

Det är inte fel med konstruktiv kritik, men då måst jag veta mer precist vad hänvisar till.

Bengt

torsdag, april 09, 2009 10:23:00 fm  
Anonymous ab said...

Hörni - kan ni sluta FÖRMINSKA texten i citat? Gamla tanter sitter här och svär och kan inte läsa.

Markera på något annat sätt, please! Citationstecken eller kursivering vore bättre.

torsdag, april 09, 2009 12:45:00 em  
Anonymous Carilion said...

Bengt: Jag har också tänkt på det med textstorleken. I det här inlägget är textstorleken efter citatet någonstans mitt emellan brödtextens och citatets (eller är det ett annat typsnitt?). Det ses också t.ex. efter sista citatet i "Myten om att homosexuella är "privilegierade" i samhället.".

Det är förstås bara formsaker. Innehållet är bra som alltid :)

torsdag, april 09, 2009 1:07:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Carillon

Nu blir jag något förvirrad.

Menar du (i den här arikeln om flyktingpolitik) att den texten som börjar med "En del avfärdar kanske..." ser annorlunda ut än de stycken som därefter följer?

När jag kollar så är det exakt samma storlek. Är det möjligt att det syns olika i olika datorer? Det borde det väl inte vara.

Men är textstorleken ett problem kanske jag och Tor helt ska sluta förminska citattext utan bara ha dem indragna i mitten.

Bengt

torsdag, april 09, 2009 2:21:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

torsdag, april 09, 2009 2:21:00 em  
Anonymous Daniel Giertz said...

Du har i http://antigayretorik.blogspot.com/2009/04/de-konservativa-homofoberna-i-usa-maste.html missat att återgå till normal storlek efter citat.

Jag kan i alla fall säga att jag har engagerat mig för homosexuellas rätt till flyktingstatus sedan innan 2002. Jag har skrivit på RFSLs listor för Amir Sangarnegar, och den där andre killen vad han nu hette, och jag har haft hemsida som upplyst om flyktingar, och där haft ganska många exempel om homosexuella flyktingar, och när jag skrev till Riksdagen om att jag var negativ till ändringen av hetslagstiftningen, nämnde jag också att jag däremot tyckte att man skulle göra mer för att homosexuella flyktingar ska få stanna, och hade en ecce homo-inspirerad bild som visar hur Göran Håkansson överlämnar Jesus till en Iranska ayatolla, likt Kajafas överlämnade Jesus till Pilatus.

torsdag, april 09, 2009 2:57:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Daniel

Återigen så kollat jag det exempel som du anger och jag hittar inte att jag inte skulle haft normal textstorlek igen efter citatet. Givetvis kollar jag sånt före publicering. Alltså är det inte så i min dator. Men tydligen är det så för många andra. Vad orsaken är vet jag inte. Det är ju beklagligt om det här (tekniska problem) ska göra ett den här bloggen inte fungerar normalt.

När det gäller det du skriver om hetslagen vill jag hänvisa till ett tidigare meddeelande av dig som jag kommenterade men som du inte därefter besvarat (kanske du inte läst det eftersom det är en halvgammal debatt) men jag publicerar det här igen.

Du hade skrivit en artikel om porrfilmer där du frågat om du kan bli åtalad för hets mot homosexuella när du kritiserar porrkonsumenter ännu mer.

Mitt svar blev följande till dig.

"Daniel

Varför skulle du polisanmälas för det? Visserligen så är din hänvisning i din artikel till en rapport om vad som är pedofil andel av hetero- respektive homoporr inte så vetenskaplig eftersom man bara granskat filmtitlar och liknande.

Det är ju massor av porrfilmer med "boy" respektive "girl" i titeln som inte har något som helst med barnporr att göra. Istället syftar de titlarna på människor i 20-årsåldern.

Ska man seriöst debattera andelen pedofila filmer inom homoporr- respektive heteroporrgenren får man nog granska innehållet istället. Men du tycks gilla att sprida den här typen av oseriösa rapporter. Det gör dig dock inte till brottsling enligt hetslagen.

Daniel, vad tycker du om hetslagen och lagar mot diskriminering generellt? Bör alla lagar som förbjuder diskriminering och hets avskaffas eller är det bara de delar av lagarna som skyddar homosexuella som provocerar dig och du tycker är problematiska?

Bengt"

Av någon orsak verkar det som människor som dig inte har några som helst problem att inskränka yttrandefrihet, äganderätt etc när det handlar om förbud mot diskriminering och hets mot judar, svarta och invandrare men när det samma lagar skyddar homosexuella då börjar du protestera. Fattar du inte själv att all din trovärdighet försvinner då? Eller har jag tolkat dig fel, du kanske vill avskaffa alla lagar mot diskriminering och hets och tillåta arbetsgivare att sparka folk för att de är judar och skriva i tidningar utanför synagogor att judar förtjänar att dö? Men skriv du då det på din blogg och berätta det för dina kristna kompisar (eller skriv en insändare) istället för att bara snacka om särrättigheter för homosexuella.

Bengt

torsdag, april 09, 2009 3:34:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Jag vill förtydliga att du Daniel inte blir någon "HBT-vänlig" och tolerant människa för att du först eventuellt menar att homosexuella ska ha sämre skydda av lagar mot diskriminering och hets som judar och svarta, att samkönade par ska ha färre rättigheter och hindras att ingå äktenskap än olikkönade par men att du som något alibi säger dig jobba för HBT-flyktingar.

Den tid är definitivt förbi när homosexuella var tacksamma för att någon menar att homosexuella inte ska bli förföljda i Iran.

Jag och de flesta HBT-personer kräver

1. Lika rättigheter för samkönade och olikkönade par när det gäller äktenskap, adoptioner, inseminationer etc.

2. Att HBT-personer ska ha samma skydd som invandrare, svarta och judar när det gäller lagar mot diskriminering, hatbrott och hets.

Säger du ja till det Daniel?

Säger du nej så förvänta dig inget beröm för ditt arbete för HBT-flyktingar. Det blir lika absurt som när Sverigedemokrater förväntar sig beröm för sitt arbete mot antisemitism när de i övrigt är ett främlingsfientligt parti.

Bengt

torsdag, april 09, 2009 3:40:00 em  
Anonymous Daniel Giertz said...

Jag har svarat på frågan om hets mot folkgrupp nu (på rätt ställe innan jag såg att du upprepade det här), och jag kommer svara på inlägget om diskriminering, och det här inlägget också, när jag får tid.

torsdag, april 09, 2009 4:52:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Daniel.

Du tycks ha tid att i var och varannan debatt här skriver kommentarer, nästan alltid med antydningar om att homosexuella är privilegierade jämfört med någon annan grupp. Du har väl aldrig skrivit något som helst positivt om homosexuellas rättigheter på den här bloggen förutom nu då om HBT-flyktingar. Och du har givetvis rätt att skriva vad du vill, det är bra med olika åsikter.

Men min fråga var följande.

"Jag och de flesta HBT-personer kräver

1. Lika rättigheter för samkönade och olikkönade par när det gäller äktenskap, adoptioner, inseminationer etc.

2. Att HBT-personer ska ha samma skydd som invandrare, svarta och judar när det gäller lagar mot diskriminering, hatbrott och hets.

Säger du ja till det Daniel?"

Det tar väl 10 sekunder för dig att svara ja eller nej och posta meddelandet. Det har du nog tid med.

Bengt

torsdag, april 09, 2009 7:23:00 em  
Anonymous ab said...

Stycket som börjar: "Trots ändringen av utlänningslagen har Migrationsverket och migrationsdomstolarna också.."

är skrivet med mindre stil.

Det känns som om du plötsligt börjar viska.

torsdag, april 09, 2009 7:26:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Stycket som börjar: "Trots ändringen av utlänningslagen har Migrationsverket och migrationsdomstolarna också.."

är skrivet med mindre stil.

Alright, vilket bloggmeddelande är det ifrån?

Bengt

torsdag, april 09, 2009 7:49:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Nu hittade jag det.

Det där "Trots ändringen...." är ju ett CITAT från oppositionen i socialförsäkringsutskottet. Det skrev jag också i artikeln men det kanske inte blev tillräckligt tydligt. Det var alltså meningen det skulle vara med mindre stil, och inget viskande. :-)

Bengt

torsdag, april 09, 2009 7:51:00 em  
Anonymous ab said...

Just det, ni förminskar CITAT, det framgick med all önskvärd tydlighet. Det är bättre om ni markerar att det rör sig om citat på ett annat sätt, det var poängen! Liten stil = viskande.

Men nu har du ju åtgärdat det i nästa post - bra! Man kommer ju hit för att intresserat och engagerat läsa, inte för att svära.... ;)

torsdag, april 09, 2009 9:24:00 em  
Anonymous Daniel Giertz said...

"Det tar väl 10 sekunder för dig att svara ja eller nej och posta meddelandet. Det har du nog tid med."

Okej, Ja, nej, nej, ja och ja.

fredag, april 10, 2009 1:06:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home