torsdag, april 30, 2009

Tre partier har hittills besvarat EU-enkät.

av BENGT HELD

Torsdagen 23 april skickade jag ut en enkät till riksdagspartierna, sverigedemokraterna och junilistan om deras åsikter om fyra HBT-reformer inför EU-valet. Hitills har tre partier svarat, folkpartiet, vänsterpartiet och senast idag fick jag ett mail från Carl Schlyter som är EU-parlamentariker för miljöpartiet. Socialdemokraterna har aviserat att de ska lämna sitt svar på måndag som jag placerat som "sista-dag" för svaren.

Har du som besöker den här bloggen kontakt med moderaterna, centern, kristdemokraterna, sverigedemokraterna eller junilistan så kan du kanske jobba för att även de svarar senast i början av nästa vecka.

Idag har jag dessutom skickat enkäten till piratpartiet eftersom de enligt en ny opinionsmätning från Synovate får 5,1 % inför EU-valet. Jag vet att de principiellt undviker att ha åsikter om andra än sina kärnområden men jag vill trots det ge dem en chans att berätta vad de har för åsikter om HBT-rättigheter eftersom många, främst ungdomar, planerar rösta på dem.

För övrigt är moderaterna det största partiet i Synovate-opinionsmätningen och det är viktigt att granska m, dels eftersom partiet har en konservativ minoritet representerad även bland de ledande kandidaterna (däribland Hans Wallmark som röstade nej till en könsneutral äktenskapslag 1 april) men också för att moderaterna är ett HBT-vänligt parti men hamnar i EU-parlamentet i en konservativ grupp där de flesta andra partier är betydligt mer HBT-negativa. För den som planerar att rösta på m, och det är alltså ganska många tydligen, så blir det extra viktigt att granska partiet och kandidaterna vad de har för åsikter om man vill rösta på en HBT-vänlig kandidat.

Här är de fyra frågor jag skickat till partierna.

1. Är ditt parti för att den fria rörligheten även ska gälla i praktiken för samkönade par likaväl som olikkönade par? D.v.s. att jobba för att homoäktenskap, partnerskap och liknande lagar i vissa länder erkänns när ett samkönat par flyttar till ett annat land.

Ja, nej eller ingen åsikt?

2. Är ditt parti för EU-kommissionens förslag om att alla länder i unionen ska ha lagar som förbjuder diskrimering p.g.a. sexuell läggning inom alla samhällsområden d.v.s. förutom inom arbetsmarknaden även vid försäljning av varor och tjänster, bostadsmarknaden, socialtjänsten etc.

Ja, nej eller ingen åsikt?

Idag är länder inom EU skyldiga att ha lagar mot diskriminering p.g.a. kön och etnicitet inom alla samhällsområden medan de bara måste ha förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom arbetsmarknaden.

3. Är ditt parti för att EU ska föreslå att alla länder inom unionen ska ha förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet (alltså skydd för transpersoner)?

Ja, nej eller ingen åsikt?

Idag gäller EU:s diskrimineringsförbud bara för transsexuella (människor som planerar eller har juridiskt bytt kön) och då främst inom arbetsmarknaden. Däremot inget lagligt skydd för övriga transpersoner t.ex. transvestiter. Sverige är ett av få EU-länder som idag har förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet.

4. De senaste åren har EU-parlamentet och Europadomstolen för mänskliga rättigheter krävt att alla länder respekterar vissa centrala mänskliga rättigheter för HBT-personer t.ex. rätten att anordna gayparader, rätten för transsexuella att juridiskt byta kön, att åldersgränsen för homorelationer och heterorelationer ska vara lika etc. Menar ditt parti att det är viktigt att EU-parlamentet offentligt och tydligt fördömer de medlemsländer som inte respekterar sådana rättigheter och att EU-parlamentet jobbar för att alla medlemsländer som har den typen av diskriminerande lagar ändrar dem?

Ja, nej eller ingen åsikt?

4 Comments:

Blogger Tor Billgren said...

Detta är oerhört viktiga frågor. Det är helt bisarrt att det är bättre villkor för homosexuella par i Sydafrika än inom EU. Men Bengt, är det inte också viktigt att veta vilka partigrupper som de svenska partierna ansluter sig till i parlamentet, och vad dessa står för? Och hur pass fritt de enskilda ledamöterna kan rösta?

torsdag, april 30, 2009 4:49:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Äsch, du är ju inne på detta med partigrupper i inlägget. Jag läser med ögonen i kors.

torsdag, april 30, 2009 4:53:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

torsdag, april 30, 2009 5:35:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Tor

I princip röstar ledamöterna fritt inom partigrupperna. Det är alltså ingen i den konservativa gruppen som säger att m- och kd-ledamöter måste rösta likadant som de flesta andra partier.

Däremot är det en informell påverkan. Christopher Fjellner (m-ledamot i EU-parlamentet) berättade att han ibland verkar vara en "extrem liberal" i sin grupp vilket kan göra att färre lyssnar på honom.

Ska man generalisera så krävs det ett visst civilkurage för att ledamöter från s, c, fp, v och mp ska rösta NEJ till HBT-reformer eftersom det oftast är ganska udda att rösta så inom de socialistiska, liberala, gröna och vänster- grupperna. Och det är ju bra för HBT-politiken att det är sådana förväntningar där, att ledamöter ska rösta HBT-vänligt..

Men för m- och kd-ledamöterna är det ofta tvärtom, det krävs ett visst civilkurage för att JA till HBT-reformer. Anders Wijkman (kd) är ju en sådan ledamot som konsekvent röstat HBT-vänligt vilket nog inte alltid varit helt enkelt för honom. Inte för att någon försökt hindra honom att göra så, utan däremot att han kan få betala ett visst politiskt pris när andra kristdemokrater inte vill ha lika nära kontakt med honom för att han enligt dem är "för liberal".

Nu har sverigedemokraterna förresten också svarat.

Det är alltså m, c, kd, junilistan och piratpartiet som ännu inte svarat eller mailat när de ska svara. Men som sagt sista svarsdag är på måndag enligt mitt mail till partierna. Och piratpartiet har fått enkäten först idag.

Utan att avslöja för mycket kan jag säga att de fyra partier som hittills svarat inte är ense om allt. Men det var ju väntat.

Bengt

torsdag, april 30, 2009 5:37:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home