måndag, april 20, 2009

Uppsala Pride gör bort sig i revolutionsromantik.

Av BENGT HELD

Det skulle kunna vara ett dåligt aprilskämt från Uppsala Pride-ansvariga. Eller hämtat från en satir från Grönköpings veckoblad.

Men tyvärr verkar det vara helt sant att en grupp människor långt ut på vänsterkanten försöker föra ut sitt socialistiska budskap och låtsas det är HBT-rättigheter.

På Uppsala Prides hemsida kan man läsa saker som följande.

Vi vill istället visa att de normer som tvingar in oss i heterosexistiska, rasistiska, kapitalistiska och cisnormativa (=att icke-transpersoner är norm) strukturer är kulturellt skapade och livsfarliga.

Vi motsätter oss det våld som legitimeras av stater och myndigheter; våld och kränkningar från t.ex. polis, militär, arbetsförmedlingen, migrationsverket.

Myten om det rika homot bygger på en vit västerländsk överklass bögnorm. Vi vill inte begränsa vår politik efter kommersiella och kapitalistiska intressen som ser våra festivalbesökare som en ”köpstark grupp”.

Det skulle kunna vara hämtat från något partiprogram från vänsterpartiet. Och givetvis får vänsterpartipolitiker sprida ett sådant budskap. Poängen med en HBT-rörelse är dock att man ska kunna samla folk med olika politiska åsikter och värderingar som förenas i sin kamp för mänskliga rättigheter för HBT-personer.

Har RFSL-Uppsala godkänt det här konceptet så har den avdelningen förlorat mitt förtroende. Förhoppninsgvis är föreningen dock inte inblandad i det.

Folkpartiet i Uppsala har offentligt protesterat i en insändare i Uppsala nya tidningar och sagt nej till att medverka. Det gör de alldelse rätt i. Det borde också bli nej från alla andra partier till höger om vänsterpartiet Den socialdemokratiske politiker som legitimerar den här festivalen med att medverka där kan inte ha mycket självrespekt. Prideansvariga visar ju också ett ideologiskt förakt för den politik som socialdemokraterna är för och som de sannolikt menar är hemskt kapitalistisk. Dessutom är ju både borgerliga och socialdemokraterna för att polisen har våldsmonopol i samhället vilket ju de Pridefestivalansvariga menar är fruktansvärt.

Det är verkligen inte enkelt som HBT-engagerad att skriva följande. Jag har år efter år jobbat för fler gayfestivaler i Sverige och respekt för att man har olika åsikter men att man trots det kan samlas till gemensamma manifestatkoner.

Men mitt råd till alla HBT-personer blir. Bojkotta Uppsala Pride!
Tack till signaturen Mirakelpojken för nyhetstipset.

32 Comments:

Anonymous Zem said...

RFSL Uppsala är inte arrangör av Uppsala Pride. I vilken utsträckning RFSL kommer deltaga i årets arrangemang känner jag däremot inte till.

Jag håller i princip med Bengt om att det är olyckligt att festivalen politiserats, men talet om "långt ut på vänsterkanten" tycker jag är överdrivet. Jag skulle snarare vilja hävda, utan att vara insatt i någon högre grad, att retoriken som av lokala liberaler här i Uppsala uppfattats som revolutionsromantik snarare är relativt gängse synsätt inom queer/intersektionella studier vid alla landets högre lärosäten.

Den som vill kan då förstås använda detta som argument för att hävda (vilket ofta hävdas) att hela idén med genusvetenskap är ett (vänster)politiskt projekt och inte har inom akademin att göra.

Själv drar jag inte den slutsatsen, utan menar snarare att all forskning i grunden är politiskt motiverad.

Att därför bojkotta arrangemanget lär ju bara åstadkomma mer skada än nytta. Gå hellre dit och var stolta liberaler, ni som är det. Det tycker jag verkar betydligt mer konstruktivt än Bengts förslag.

måndag, april 20, 2009 11:58:00 fm  
Blogger Bengt Held said...

Zem

Först ska jag säga att jag definitivt inte överdrev när jag skrev att Uppsala Prides officiella ideologi är långt ut på vänsterkanten. Tvärtom! När jag kollar min artikel igen konstaterar jag att det egentligen var något orättvist av mig att anklaga vänstesrpartier för att ha en sådan här extrem politik.

Det är besynnerligt Zem att du hänvisar till att problemet skulle vara queer-intersektionalitet-genusteorier, det där är det ju många från liberaler och vänsterut som driver. Jag tycker delar av queerteorierna är sympatiska, andra inte.

Nej, istället är det formuleringar som att

"Vi vill istället visa att de normer som tvingar in oss i.. kapitalistiska.. strukturer är kulturellt skapade och livsfarliga."

Hur kan du på allvar Zem mena att det där har politiskt brett stöd? Tom socialdemokraterna har ju accepterat marknadsekonomin som ekonomiskt system, partiet har tom det i sitt partiprogram vad jag vet och i praktisk politik i många decennier.

Ännu värre blir följande

"Vi motsätter oss det våld som legitimeras av stater och myndigheter; våld och kränkningar från t.ex. polis, militär, arbetsförmedlingen, migrationsverket."

Det här skulle sannolikt inte ens vänsterpartiet ha med i något program. Våld från arbetsförmedlingen? Det skulle kunna vara hämtat från Afa eller någon annan vänsterextrem grupp.

"Myten om det rika homot bygger på en vit västerländsk överklass bögnorm. Vi vill inte begränsa vår politik efter kommersiella och kapitalistiska intressen som ser våra festivalbesökare som en ”köpstark grupp”."

Här anklagar man indirekt Stockholm Pride för att vara normativa och ge efter för kommersisella intressen. Men sannolikt skulle inte ens vänsterpartiet formulera det så extremt.

Så egentligen vill jag inte placera dem bland vänsterpartipolitiker utan bland partier ännu längre vänsterut.

Att besöka Uppsala Pride som liberal och vara stolt för det är ungefär som att besöka ett arrangemang av sverigedemokraterna som ordnat en festival för en bättre miljö. Jag hade inte kännt mig stolt alls vid något av evenemangen även om jag gillar både HBT-reformer och miljöreformer. Att låtsas som att arrangörers och festivalers officiella ideologi inte har någon betydelse är enligt mig naivt.

Det värsta i sig är kanske inte att det ger några vänsterextremister legitimitet utan att det här riskerar ge det viktiga HBT-arbetet dåligt rykte bland många borgerligt sinnade människor i Uppsala. Vad jag vet så är många m-politiker i Uppsala län mer konservativa än partiet i sin helhet. Kristdemokraterna där är mer tydligt anti-homo än i många andra delar av Sverige.

Det här riskerar att gynna de grupper som är emot HBT-personers mänskliga rättigheter.

Bojkott vidhåller jag är bäst!

måndag, april 20, 2009 12:43:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Jag ska förtydliga att jag givetvis reagerat likadant om ett antal ungmoderata HBT-människor på någon ort gjort en festival där man på sin hemsida angett som sin vision

"äganderätten av företag är en central mänsklig rättighet"

"HBT-personer har ett intresse att jobba mot nationalsocialism och all annan socialism och kollektivism"

"avskaffa lagarna mot diskriminering - i ett fritt samhälle ska en homosexuella företagare kunna välja att bara anställa bögar och lesbiska".

Då hade mitt budskap till dem varit "gör en muf-kampanj av det om ni vill, men håll den typen av partipolitisering borta från den officiella visionen för en HBT-festival"

Bengt

måndag, april 20, 2009 1:34:00 em  
Anonymous Clapham said...

Du skriver långt Bengt. Det låter dock som att allt kokar ner till:

Ha gärna en queer/feminism/vänsterinriktad hbt-festival, men kalla den inte för Pride.

Har jag rätt?


"Vad jag vet så är många m-politiker i Uppsala län mer konservativa än partiet i sin helhet."

Här blir det bara larvigt. Ska hbt-folk akta sig för att vara för liberala när de lokala politikerna är konservativa? Och om kristdemokraterna är extra mycket anti-homo i uppsala så ska hbt-folket vara mindre...homo?

måndag, april 20, 2009 1:56:00 em  
Anonymous Björn said...

Pinsamma anarkister och kommunister våga inte företräda mig och mitt liv.

Jag säger bara till denna grupp: Not in my name, Not in my name!!

Jag delar hellre en semester med Göran Hägglund än en halvtimma med ert dumma drabbel av typen "våld från arbetsförmedlingen" jadda, jadda.

Anarkism och kommunism stinker fett.

måndag, april 20, 2009 7:16:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

måndag, april 20, 2009 7:39:00 em  
Blogger Bengt Held said...

"Du skriver långt Bengt. Det låter dock som att allt kokar ner till:

Ha gärna en queer/feminism/vänsterinriktad hbt-festival, men kalla den inte för Pride.

Har jag rätt?"

Det är delvis rätt. Det är nog många som associerar till tex Stockholm Pride och förväntar sig att Uppsala Pride också ska ha en politisk bredd och vara partipolitiskt neutrala precis som i Stockholm.

Folk får ju ordna vilka festivaler de vill i ett fritt samhälle, men om främsta syftet är föra politik långt ut på vänsterkanten så är det väl ärligare att kalla det för "vänstersocialistisk queerfestival". Så får ju de som är till höger om vänsterpartiet politiskt möjlighet att arrangera en alterantiv HBT-festival.

Risken med det här konceptet är att man involverar RFSL och andra som jobbar för HBT-rättigheter så att media och allmänhet får för sig att Uppsala Pride representerar HBT-rörelsen i sin helhet.

"Här blir det bara larvigt. Ska hbt-folk akta sig för att vara för liberala när de lokala politikerna är konservativa? Och om kristdemokraterna är extra mycket anti-homo i uppsala så ska hbt-folket vara mindre...homo?"

Clapham, du brukar skriva kloka saker men här är det istället du som gör en larvig och felaktiga tolkning. Läs igen det jag skriver.

1. För det första är inte problemet att Uppsala Pride är "för liberala". De får snacka om queerteorier, heteronormativitet,
intersektionalitet och genus så mycket de vill. Det är inte den delen av budskapet jag vänder mig emot. Det är istället "anti-liberala" budskap som hat mot kapitalism, förakt för polisens arbete etc. som jag vänder mig emot. Folk får tycka så givetvis, men inte i HBT-rörelsens namn.

2. För det andra är min poäng inte att HBT-rörelsen i Uppsala ska "anpassa sig" efter konservativa normer därför att m och kd är mer konservativa där än i vissa andra städer.

Poängen är istället följande.

I Stockholm hade nog moderaterna haft lättare att konstatera att även om Stockholm Pride gjort bort sig som i Uppsala så hade m där visst om att det är en politisk bredd bland HBT-människor. Många HBT-människor i Stockholm är ju också engagerade i moderaterna, man har ofta vänner och bekanta som är borgerliga HBT-personer.

I Uppsala så blir det lättare för en mer konservativ m-avdelning (som kanske redan är skeptisk till HBT-rörelsen ibland) att på sina partimöten säga "nu har HBT-rörelsen och de homosexuella avslöjat att de är vänsterextremister främst.". Kd får lättare att sprida fördomar om homosexuella där de kan använda citat från Uppsala Pride som exempel.

Är du själv socialist Clapham? Du måste inte svara men jag är mest nyfiken. Jag gissar du är till vänster om mig trots att du kanske hämtat din signatur från konservativa Claphaminstitutet. :-)

Bengt

måndag, april 20, 2009 7:44:00 em  
Anonymous Clapham said...

"Folk får ju ordna vilka festivaler de vill i ett fritt samhälle, men om främsta syftet är föra politik långt ut på vänsterkanten så är det väl ärligare att kalla det för "vänstersocialistisk queerfestival"."

Det där kunde du skrivit i huvudinlägget. Kort, tydligt och mer konstruktivt!
Undrar dock vad Liberala Kvinnor som är samarbetspartners till Uppsala Pride tycker om ditt namnförslag?

"I Uppsala så blir det lättare för en mer konservativ m-avdelning att på sina partimöten säga "nu har HBT-rörelsen och de homosexuella avslöjat att de är vänsterextremister främst.". Kd får lättare att sprida fördomar om homosexuella där de kan använda citat från Uppsala Pride som exempel."

Jag vill inte larva mig men det där kan jag endast tolka som att hbt-personer med vänsteråsikter inte bör yttra dem så att den konservativa lokala makten hör.
Uppsalamoderaternas homosexuella partikamrater i stockholm får helt enkelt upplysa stofilerna om att det finns gays längs hela den politiska skalan, även i deras eget parti! *chock*

"Är du själv socialist Clapham? Du måste inte svara men jag är mest nyfiken."

Då vill jag först gärna veta vad en socialist är enligt dig? :)

måndag, april 20, 2009 8:20:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Clapham

"Det där kunde du skrivit i huvudinlägget. Kort, tydligt och mer konstruktivt"

Jag beklagar att jag inte skriver precis de summeringar du vill ha i mina artiklar. Men kanske du gillar vissa andra artiklar av mig.

Jag tycker dock det var relevant att lyfta fram de olika citaten från Uppsala Prides hemsida i min artikel eftersom den visar hur extremt budskapet är.

"Undrar dock vad Liberala Kvinnor som är samarbetspartners till Uppsala Pride tycker om ditt namnförslag?"

Har den föreningen sagt ja så är det tragiskt för dem själva. Konceptet blir inte bra för den skull.

"Jag vill inte larva mig men det där kan jag endast tolka som att hbt-personer med vänsteråsikter inte bör yttra dem så att den konservativa lokala makten hör."

Återigen så feltolkar du. Vänsterhomosar kan framföra sin åsikter och det har jag tydligt skrivit, men om de gör det i HBT-rörelsens namn eller om konservativa moderater tolkar att de gör så kan det bli problem för arbetet för respekt för HBT-rättigheter både bland politiker till höger och vänster. Därför är det viktigt att det blir tydligt vem en festival representerar och vad målet är.

"Då vill jag först gärna veta vad en socialist är enligt dig?"

Det vore mig fjärran att försöka definiera det åt dig. Definiera dig själv, din ideologi, sexuella läggning, könsidentiet etc.

Bengt

måndag, april 20, 2009 8:34:00 em  
Anonymous Maja said...

Ja ojdå, det måste ha svidit i Ralph Lauren-brallan, det förstår man ju. Pride handlar ju om medelklassbögar i första hand. Visste de i Uppsala inte det?

måndag, april 20, 2009 9:08:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Maja

Skippa dina fördomar.

Det svider nog mer i din Ralph Lauren-bralla eftersom jag inte ens identifierar mig som medelklass eller någon annan klass överhuvudtaget.

Dessutom idiotförklarar du alla andra Pridefiranden i Sverige om du kallar dem bara gjorda för medelklassbögar. Har du själv besökt något Pridefirande med dess många olika seminarier som i princip alltid är gratis.

Något off-topic men jag vill säga att det för övrigt är få vänsterextremister som är från arbetarklassen. En tidning gjorde en granskning av de som blev dömda för kravallerna vid EU-mötet i Göteborg 2001. Deras föräldrar tjänade i medel 400 000 :- (sic).

måndag, april 20, 2009 9:26:00 em  
Anonymous Clapham said...

"Jag beklagar att jag inte skriver precis de summeringar du vill ha i mina artiklar. Men kanske du gillar vissa andra artiklar av mig."

Jo, jag gillar många artiklar. Mitt lilla gnabb här var att då det du mest verkar tycka att Uppsala Pride ger vänstervibbar till Prides goda namn så kunde det vara bra att skriva det direkt.

"Vänsterhomosar kan framföra sina åsikter..., men om de gör det i HBT-rörelsens namn eller om konservativa moderater TOLKAR (min förstoring) att de gör så kan det bli problem för arbetet för respekt för HBT-rättigheter"

Det blir helt enkelt rätt tråkigt att ordna fester om man hela tiden måste gissa hur homofoberna kommer tolka dem. Allt som vänster/queer/feminist/liberalhomos gör kommer ändå tolkas som en del av hbt-rörelsen vare sig de vill eller inte.

Det här kommer ingen vart, vi tycker olika helt enkelt och jag kan inget annat än att misstolka dig.

"Det vore mig fjärran att försöka definiera det åt dig. Definiera dig själv, din ideologi, sexuella läggning, könsidentiet etc."

Man, gay. Resten varierar, är öppen för alla omvändelseförsök.

måndag, april 20, 2009 9:42:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Clapham

Du har nog rätt att vi inte når längre i den här diskussionen.

"Resten varierar, är öppen för alla omvändelseförsök."

Hur gammal är du? Jag frågar inte för att jag eventuellt är intresserad av att gifta mig med, jisses vi hade ju aldrig kunnat bli ense om vilka festivaler vi skulle besöka om vi varit ett par. :-)

Bengt

måndag, april 20, 2009 9:51:00 em  
Anonymous Clapham said...

"Hur gammal är du? Jag frågar inte för att jag eventuellt är intresserad av att gifta mig med, jisses vi hade ju aldrig kunnat bli ense om vilka festivaler vi skulle besöka om vi varit ett par. :-)"

30 år

Så här tänker jag om politik/ideologier:
1. Vi kommer aldrig kunna ha ett totalt socialistiskt samhälle, då blir högernfolk arga.
2. Vi kommer aldrig kunna ha ett totalt nyliberalt samhälle, då blir vänsterfolk arga.
3. Mix and match!

Ingen fara, ordnar extremhögern en hbt-festival så lovar jag att följa med på den ;)

måndag, april 20, 2009 10:14:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Clapham

"Så här tänker jag om politik/ideologier:
1. Vi kommer aldrig kunna ha ett totalt socialistiskt samhälle, då blir högernfolk arga.
2. Vi kommer aldrig kunna ha ett totalt nyliberalt samhälle, då blir vänsterfolk arga.
3. Mix and match!"

Det där låter som någon teori från Fredrik Reinfeldt när han skapade "nya moderaterna".

Hehe nej nu ska jag inte vara elak mot Reinfeldt.
:-)

Den här bloggen är inte partipolitisk. Vill jag förklara för nya besökare.

Tor och jag kan reta både höger- och vänstermänniskor till att skriva kritiska kommentarer. :-)

Bengt

måndag, april 20, 2009 10:35:00 em  
Anonymous Clapham said...

"Tor och jag kan reta både höger- och vänstermänniskor till att skriva kritiska kommentarer. :-)"

Ja. Vänstermänniskorna kritiserar högerpolitiken. Högermänniskorna kritiserar idén om lika rättigheter för homosexuella.

måndag, april 20, 2009 10:59:00 em  
Anonymous mirakelpojken said...

Om man läser Uppsalatidningen så framgår det att Folkpartiet i Uppsala och Uppsala Pride kommit överens så att Barbro Westerholm kan komma och föreläsa. Nu vet jag inte de exakta turerna i konflikten, men att Prideledningen i Uppsala på något sätt riskerat att Westerholm inte skulle komma är så historielöst och kontraproduktivt att... man tappar ord för hur idiotiskt det är.

Några av de minst sympatiska människor jag kan tänka mig är de som är så uppfyllda av självrättfärdighet att de har svaret på allt. En dumhet som (uppenbarligen) inte känner några gränser.

Om de faktiskt menar allvar med sin vision är deras verksamhet troligtvis skadlig för HBT-folk pga. alla de stöter bort.

måndag, april 20, 2009 11:54:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Clapham

"Ja. Vänstermänniskorna kritiserar högerpolitiken. Högermänniskorna kritiserar idén om lika rättigheter för homosexuella."

Så enkelt är det ju inte. Högermänniskor kan ju kritisera att jag vill att hetslagen även ska skydda transperseron med argumentet att hetslagen är dålig. Jag tycker att lagen ska skydda transpersoner när den är kvar men kritiken mot lagar mot hets och diskriminering måste ju inte ha något med HBT-fientlighet att göra. Deras argument kan ju tvärtom vara att lagar mot hets och diskriminering inte ger lika rättigheter utan gynnar vissa grupper som får skydd av lagarna.

Och vad är det för högerpolitik som Tor och jag skriver som du menar vänsterfolk reagerar över? Är det högerpolitik att att berätta att EU gjort bra saker för homosexuella? Trots att de flesta vänsterpartier inom unionen är för EU?

Bengt

tisdag, april 21, 2009 12:20:00 fm  
Blogger Leif Ekstedt said...

Intressant ordväxling. Jag står helt på Bengts sida i denna fråga.
Som "höger" har jag fullt ut verkat för likabehandling i det sekulära samhället. Äktenskapslagen som kommit är helt i sin ordning.
Kyrkor och samfund får fatta sina egna beslut. Det enda som oroar mig just nu är väl det faktum,att politikerna har 75% majoritet i Kyrkomötet. (underdrift)

tisdag, april 21, 2009 9:18:00 fm  
Blogger Bengt Held said...

En kommentar till om Claphams uttalande

"Vänstermänniskorna kritiserar högerpolitiken. Högermänniskorna kritiserar idén om lika rättigheter för homosexuella."

Rapporten är visserligen några år gammal men är trots det intressant. Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier gjorde 2003 en undersökning av vad svenska folket anser om homosexuella.

Det fanns sju svarsalternativ från "Tycker alltigenom bra om homosexuella" till "Tycker alltigenom dåligt om homosexuella". Ett mellanalternativ är "Tycker varken bra eller dåligt om homosexuella". Det sistnämnda svaret behöver ju inte tyda på någon intolerans utan att man tycker att homosexuella är som folk är mest.

Däremot måste ju rimligen negativa åsikter tyda på homofientlighet. Och i så fall var 24 % i Sverige homofientliga. 34 % hade positiva åsikter medan 34 % tyckte varken bra eller dåligt om homosexuella.

Andel bland olika partiers sympatisörer som hade negativa åsikter om homosexuella.

Miljöpartister 11 %
Folkpartister 17 %
Vänsterpartister 18 %
Socialdemokrater 28 %
Moderater 30 %
Centerpartister 32 %
Kristdemokrater 40 %

Intressant var att andelen homonegativa blev nästan exakt likadan bland s- och m-sympatisörer. Differensen på 2 % är så liten så den är inom den statistiska felmarginalen.

Den vänstermänniska som inbillar sig att homofientlighet bara existerar bland högermänniskor har bristande självinsikt. Det är ett problem inom båda sidorna av blocken.

Intressant är också att när riksdagen skulle rösta ja till en lag mot diskriminering inom arbetsmarknaden 1999 så var både LO och SAF (som nu heter Svenskt närningsliv) emot reformen. Att arbetsgivarföreningen var negativa var väntat (de vill inte ha lagar som begränsar företags rätt att anställa vem de vill) men det är helt sanslöst att LO som fackförening sa nej. Motiveringen var att det inte behövdes någon sådan lag eftersom homosexuella sällan blev diskriminerade och att när de blev det kunde fackföreningarna hantera det enligt LO. Trots att många homosexuella då berättade att de blivit diskriminerade på sin arbetsplats och inte fått ordentlig hjälp från facket, ibland pga okunskap, ibland för att det fackliga ombudet själv var negativt till homosexuella och bisexuella.

I rättvisans namn ska jag säga att LO blivit tydligt HBT-vänligt de senaste åren och nu är HBT enligt deras hemsida en del av deras utbildningar för fackliga ombud.

Men att kristdemokraternas 1999 sa ja till en lag mot diskriminering inom arbetsmarknaden (den första homoreformen någonsin de sagt ja till) medan LO sa nej visar att det är problem både till höger och vänster. För de negativa attityderna inom LO har ju givetvis inte helt försvunnit sedan dess. Besök en byggarbetsplats där de flesta är sossar och du hittar garanterat en del homofientliga människor.

Både högern och vänstern har ett ansvar att vara självkritiska och jobba internt emot HBT-fientlighet och för allas lika värde och rättigheter.

Bengt

tisdag, april 21, 2009 9:41:00 fm  
Anonymous Anders said...

Diskussionen ovan visar på lite av problematiken som infaller när horisontella frågor som HBT-rättigheter ska inordnas i vänster-höger-skalan. Debatten är inte helt olik den kring feministiska frågeställningar. Feminismen och sammanhängande politiska slutsatser har ju kidnappats av vänster-höger-skalen ett flertal gånger med varierande framgång. Det vore en stor seger för HBT-rörelsen om den (vi) skulle kunna driva HBT-frågor över partigränserna och sedan driva den partipolitiska progressionen inom våra respektive politiska organisationer. Den grundläggande argumentationen torde i många (om än inte alla) avseenden vara likartad även om den politiska retoriken och det "taktiska" arbetet måste se lika olika ut beroende på bakomliggande ideologi. Pride - som ett samlande begrepp för HBT-rörelsen - tar dock skada av att politiseras och på så sätt skadas den gemensamma agendan för HBT. Däremot kan det vara på sin plats för (v) eller annan organisation på vänsterkanten (liksom för motsvarande organisationer inom varje annan politisk schattering) att samla "sina" HBT-anhängare för manifestationer av olika slag.

Jag vet inte, på ett ytligt plan förefaller det enkelt - men i praktiskt föreningsliv kan ju vad som helst hända.

tisdag, april 21, 2009 10:16:00 fm  
Anonymous Clapham said...

Bengt Held sa det bäst själv:

"Så här blev resultatet om man har med alla politiska grupper. Om alla i en grupp svarar helt homovänligt blir medelvärdet 0 medan om alla i gruppen svarar helt icke-homovänligt så blir medelvärdet 4.

Syndikalisterna 0,29
Vänsterpartiet 0,54
Miljöpartiet 0,54
Kpml (r) 0,54
Socialdemokraterna 0,86
Folkpartiet 0,89
Centerpartiet 0,89
Moderaterna 1,02
Kristdemokraterna 1,11
Sverigedemokraterna 1,86
Nationaldemokraterna 2,27
Nationalsocialistisk front 2,34

Återigen vill jag skriva att mindre avvikelser mellan olika grupper inte är statistiskt säkerställda, det är tendenserna som är viktiga."

Ja, de där tendenserna går inte att ta miste på. Vänsterpartistiska ungdomar är nästan dubbelt så toleranta som "liberaler".

Det finns givetvis folk som kämpar för hbt-rättigheter både till höger och vänster, men som sagt, upplys mig gärna om extremhögerns hbt-festivaler.

tisdag, april 21, 2009 11:26:00 fm  
Blogger Bengt Held said...

Clapham

Du visar faktiskt återigen min poäng.

På en skala från 0 (helt homovänlig grupp) till 4 (helt homofientlig grupp) hamnar s-ungdomarna på 0.86 och m-ungdomarna på 1.02, det är en sådan liten avvikelse (0,16 av 4,00) så den är säkert inte statistiskt säkerställd.

Och s är det helt dominerande partiet på vänstersidan medan m är det helt dominerande partiet på högersidan.

Jag talade inte i mitt förra meddelande om extremistpartier som sd, nd och nationalsocialistisk front för de har generellt betydligt homofientligare sympatisörer (i alla fall bland ungdomar) än bland både demokratisk höger, demokratisk vänster och vänsterextremister.

Men observera att du inte av den där ungdomsenkäten vet vad vänsterextrema och högerextrema partiers sympatisörer bland hela befolkningen (alltså även vuxna) har för åsikt om homosexuella. Även om det med all sannolikt blir liknande resultat för de högerextrema partierna.

Kpml (r) var på 1970-talet det mest homofientliga partiet i Sverige tillsammans med kds (som nu heter kd). Kpml (r) spred uttalanden som att homosexualitet var en borgerlig dekadens och ett "problem" som inte existerade inom arbetarklassen.

Dessbättre verkar kpml (r)-ungdomar idag vara klokare. Förhoppningsvis har även äldre inom partiet ändrat sig.

Idag heter partiet Kommunistiska partiet. Jag skickade enkäter till flera partier utanför riksdagen inför riksdagsvalet 2006. Här är delar av kommunistiska partiets svar som var betydligt mer negativt än de flesta andra partiers.

"Det skall sägas direkt att HBT-frågor inte tillhör de prioriterade inom Kommunistiska Partiet, vår huvudprioritet är klassförtrycket, som vi ser som det grundläggandet i samhället, och därunder könsförtrycket och det imperialistiska förtrycket av länder och folk i det som brukar kallas den tredje världen....

Så här sa partiet om internationella homoadoptioner.

"Vi är ytterst skeptiska till den människohandel som internationella adoptioner innebär. Vi anser inte att någon människa har rätt att köpa barn från andra länder, oavsett sexuella preferenser. Det är ingen mänsklig rättighet att adoptera. Nu är internationella adoptioner ändå tillåtna. Då anser vi att det endast är barnets rättigheter som skall beaktas. Då anser vi att det endast är barnets rättigheter som skall beaktas. Varvid vi finner det ytterst anmärkningsvärt att riksdagen beslutade att tillåta att homosexulla par skall kunna prövas för internationell adoption trots att samtliga remissinstanser sa nej med hänvisning till att konsekvenserna för barnen är otillräckligt utredda. Om och när den vetenskapligt kan fastslås att homosexuella adoptivföräldrar inte innebär minsta med för internationellt adopterade barn, så har vi inget att invända mot att homosexuella par prövas för dylika adoptioner."

Om att jobba internationellt för HBT-rättigheter.

"Som världsproblem är HBT-frågan ytterst liten. Världens fattiga och förtryckta har betydligt större problem att brottas med, som den imperialistiska utsugningen och den våldets världsmakt som USA representerar. Eller för den delen kampen mot aids. FN:s insaster bör koncentreras på det verkligt stora problemen."

Sedan lämnade partiet positiva svar också, de är för "en könsneutral samlevnadslag" och för att de som blir förföljda för att de är HBT-personer ska kunna få asyl. Men totalt så är moderaterna idag mer HBT-vänliga än Kommunistiska partiet.

Återigen problem existerar både till höger och till vänster och den viktigaste rapporten är den jag publicerade först eftersom den anger resultatet bland HELA befolkningen.

Bengt

tisdag, april 21, 2009 11:59:00 fm  
Anonymous Clapham said...

Citerar Bengt Held igen.
"Här är de mest homovänliga elevgrupperna.

Syndikalister 0,29
Vänsterpartister 0,54
Miljöpartister 0,54
Kpml (r) 0,54"

Kpml(r)-ungdomar är återigen dubbelt så toleranta som liberala ungdomar. Varför är det så?

Ingenstans har jag sagt att endast högerfolk är homofober, och har jag det så hade jag fel.
Det jag stör mig på är att du hela tiden säger att högern och vänstern är LIKA homofobiska. Trots att dina siffror sägar något annat.
Du lyfter fram att minipartiet kpml(r) har svarat homonegativt, samtidigt som liberalerna delar allians med KD! (och snart även SD?). Det blir bara komiskt.

Du klagar på extremvänstern när de ordnar hbt-festivaler och på extremhögern när de misshandar homosexuella. Samma skrot och korn?

Och även om vi inte räknar med de "extrema" så kan du knappast missa att de tre mest homofoba partierna i din lista alla är högerpartier. Det minst homofoba partiet är MP, nästan 4 ggr mindra homofobt än dina allianskamrater KD!

tisdag, april 21, 2009 2:01:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Clapham

"Kpml(r)-ungdomar är återigen dubbelt så toleranta som liberala ungdomar. Varför är det så?"

Gruppen KPML (r) var sannolikt några få personer kanske max 10 individer, fler lär de inte vara, siffran ska alltså tolkas med mycket stor försiktighet när det gäller den här typen av små partier, likadant gäller givetvis nd och nsf. De vi kan se är tendenser, att nd- och nsf-sympatisörer verkar vara betydligt mer homonegativa än medel (vilket är helt väntat) och att kpml (r)-sympatisörer verkar vara mer homovänliga än medel (vilket är mer oväntat eftersom partiet har en homofientlig historia)

Sedan kan du inte säga att en grupp är DUBBELT så homovänlig som en annan grupp. En statistiker hade enkelt kunnat avfärda det. Om man vänder på skalan och istället placerar de som konsekvent varit homovänliga på värdet 4 och de som konsekvent varit homonegativa på värdet 0 så hade fp- c- s- sympatisörer hamnat ungefär på 3.1 medan v- mp- och kpml (r)-sympatisörer på ca 3.5. Då blir nog inte din tolkning "dubbelt så homovänliga". Det är inte möjligt att tolka sån här statistik i meningen "dubbelt". Men det var mer en kommentar i marginalen.

Jag är själv förvånad att fp-sympatisörerna inte var mer tydligt homovänliga. Återigen så är här en viss felmarginal.

Det vi kan konstatera är att enligt den enkät som jag tidigare refererat till så är 17 % av fp-sympatisörerna och 18 % av v-sympatisörerna homofientliga. Det är alltså ungefär samma nivå, och den är mer rättvisande eftersom den syftar på hela den vuxna befolkningen.

"Det jag stör mig på är att du hela tiden säger att högern och vänstern är LIKA homofobiska."

Det där har jag aldrig sagt. Det jag skrev var följande. Läs igen eftersom du felciterar mig.

1. "Intressant var att andelen homonegativa blev nästan exakt likadan bland s- och m-sympatisörer. Differensen på 2 % är så liten så den är inom den statistiska felmarginalen. Den vänstermänniska som inbillar sig att homofientlighet bara existerar bland högermänniskor har bristande självinsikt. Det är ett problem inom båda sidorna av blocken."

2. "Återigen problem existerar både till höger och till vänster och den viktigaste rapporten är den jag publicerade först eftersom den anger resultatet bland HELA befolkningen"

Vad i de två uttalandena är det du exakt har invändningar emot?

"Du lyfter fram att minipartiet kpml(r) har svarat homonegativt, samtidigt som liberalerna delar allians med KD! (och snart även SD?). Det blir bara komiskt."

Jag berättade om Kommunistiska partiets homopolitik eftersom det var ett av de där partierna som du hänvisade till att det fick bra resultat i ungdomsenkäten.

Att kd är ett problematiskt parti ibland inom HBT-politiken behöver du väl inte berätta för mig. Jag ägnar ju mycket tid här på bloggen åt att granska det partiet. Vilket väl även du bör gilla.

Men vi kan konstatera att trots kd i en borgerlig regering så får vi en könsneutral äktenskapslag 1 maj 2009. Vi fick ingen sådan lag när det var vänstermajoritet 1994-2006.

När det gäller sd som borgerligt regeringsparti så lämnar jag det därhän eftersom den typen av kommentarer är så billiga och felaktiga så det slår tillbaka på dig själv. Jag är inte intresserad av den typen av partikäbbel.

"Du klagar på extremvänstern när de ordnar hbt-festivaler och på extremhögern när de misshandar homosexuella. Samma skrot och korn?"

Sd-politiker misshandlar vad jag vet inte homosexuella, däremot blir många av dem själva misshandlade av AFA och andra vänsterextremister som också attackerat med våld tex demonstrationer för kapitalism i Lund. Därmed inte sagt att de som ansvarar för Uppsala Pride är med i Afa men vänsterextrema är de enligt mig.

Och homosexuella har andra egenskaper också än att vara homosexuella. Den bög eller flata som är polis riskerar att bli slagen av någon Afa-människa, eller någon bisexuell företagare riskerar få sitt företag förstört, eller någon transperson som jobbar som arbetsförmedlare och blir anklagad för att "använda våld".

Dessutom är det inte möjligt att placera sd, nd och nsf enkelt på en partiskala, för enkelhetens skull kallar jag dem också för högerextremister ibland men mycket av deras ekonomiska politik är socialistisk, deras idé om att individen ska offra sig för kollektivet delar de med kommunister.

"Det minst homofoba partiet är MP"

Ja, så är det. Och orsaken till det är nog dels att de har många människor som är "alternativ", dels att de har många unga sympatisörer.

Men återigen så låtsas du som att jag har sagt att problemen är exakt likadana på båda sidor av blocken. Det har jag aldrig sagt. Det jag konstaterar är att det existerar homofientlighet både bland högerfolk och vänsterfolk. Det konstaterandet är väl tillräckligt för att vi tillsammans till höger och till vänster ska jobba mot de tendenserna. Att säga att det är ännu värre inom något annat parti är ju ingen ursäkt för att tiga inför homonegativa attityder bland de som har samma ideologi som en själv. Eller hur?

Bengt

tisdag, april 21, 2009 4:06:00 em  
Anonymous Maja said...

Definitionen på homofob: någon som inte tycker som Bengt Held.

(Jotack jag vet att mycket på Pride är gratis, det är nämligen reklamfinasierat, det är därför Pride är Moderaternas exempelevenemang när deras kulturansvariga föreläser. Återkom med vänsterkopplingen nästa gång ett socialistiskt evenemang blir hundra procent reklamfinansierat... alla vet att Pride är schlagerjippo. Svensson åker in för att kolla på transor i tåget. Varför skulle annars Shame finnas?)

tisdag, april 21, 2009 8:34:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Maja

"Definitionen på homofob: någon som inte tycker som Bengt Held."

Jag har inte kallat någon homofob i den här debatten. Känner du dig som det?

"alla vet att Pride är schlagerjippo"

Du verkar verkligen ha besökt Stockholm Pride de senaste åren. Alla i gayparaden är väl också obildade schlagermänniskor givetvis?

Bengt

tisdag, april 21, 2009 8:58:00 em  
Anonymous Clapham said...

Det här börjar bli långt. jag tar det kort

Vad är det för underbara "alternativa" människor i MP du pratar om? Varför är de så toleranta mot homosexuella? (och varför röstar de vänster?)

Du säger att blocken har olika problem med homofobi, det håller jag med om, men vilket block har MEST problem?
Detta vägrar du troligen att svara på och då säger jag att du likställer homofobiproblemen inom blocken.

SD är debattörers drömredskap. Ibland är SD höger, sen plötsligt vänster, sen höger igen! swish swish!

tisdag, april 21, 2009 10:26:00 em  
Anonymous mirakelpojken said...

Vänster-höger-skalan är nästan enbart förvirrande i detta sammanhang. Titta istället på Political Compass som istället har två skalor. En ekonomisk (klassisk vänster-höger) och en social (auktoritär-liberal) som är oberoende av varandra. Tex. ser man att Hitler var väldigt auktoritär, men varken speciellt höger eller vänster ekonomiskt sett. Vidare är Stalin (som förbjöd homosexualitet, aborter mm i Sovjetunionen) också väldigt auktoritär, men också väldigt vänster ekonomiskt. Milton Friedman är ekonomiskt väldigt höger och socialt ganska liberal.

Jag skulle vilja säga att HBT-frågor främst rör den sociala axeln snarare än den ekonomiska. Sen är frågan om det finns någon korrelation mellan axlarna. Oavsett om det finns det lär det finnas personer på alla delar av kartan.

Jag borde nyansera min åsikt om Uppsala Pride och säga att OM det inte hade funnits några andra ställen eller möjligheter för HBT-folk att träffas eller organisera sig så hade det varit ett bra initiativ. De personliga kontakterna är ofta viktigare är temat.

tisdag, april 21, 2009 11:39:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

onsdag, april 22, 2009 9:19:00 fm  
Blogger Bengt Held said...

Clapham

Jag gissar att ett problem i den här diskussionen är att du feltolkat mitt syfte med att vara delansvarig här på bloggen.

Mitt syfte här är INTE att göra reklam för något parti eller något block. För övrigt riktar sig 80-90 % av min partikritik här på bloggen mot kd som är ett borgerligt parti.

Däremot säger jag tydligt att jag har liberala värderingar. Jag vill var tydlig och ärlig med det. Men jag har alltså ingen partilojalitet med något parti och jag är idag inte heller medlem i något parti utan försöker vara så rättvisande mot alla partier när jag skriver på bloggen, alltså ge beröm åt de som gör något bra och kritik mot de som gör något dåligt inom HBT-politiken oavsett om det är ett parti till höger eller till vänster.

Du försöker igen och igen starta en debatt om vilket block som är HBT-vänligast ungefär som om jag skulle representera något borgerligt parti och det här skulle vara någon partidebatt. Det är det inte.

"Vad är det för underbara "alternativa" människor i MP du pratar om? Varför är de så toleranta mot homosexuella? (och varför röstar de vänster?)"

Miljöpartiet är från början inte något vänsterparti. Däremot har de sitt ursprung bland "alternativa" grupper som fredrörelsen och miljörörelsen och generellt grupper som är kritiska mot konservativa normer i samhället.

Om det nu vore "vänster" i sig som skulle göra mp så toleranta, hur förklarar du då att andelen v-sympatisörer som är homonegativa är 18 % medan motsvarande andel bland fp-sympatisörer är 17 %. Men kanske då fp också blir ett vänsterparti för att platsa in i dina teorier.

"Du säger att blocken har olika problem med homofobi, det håller jag med om, men vilket block har MEST problem?
Detta vägrar du troligen att svara på och då säger jag att du likställer homofobiproblemen inom blocken."

Att jag inte skrivit det är för det inte är det mest centrala i den här debatten. Det här är som sagt inte någon partidebatt, söker du det får du vända dig till någon annan blogg eller starta någon sådan själv.

Däremot redovisar jag ju tydligt siffrorna om andelen homonegativa sympatisörer. Jag redovisar också mina partirapporter där det senast var kd som hade den sämsta HBT-politiken. C, fp, v och mp säger ja till alla aktuella HBT-reformer, s hamnar på femte plats och m på sjätte plats bland riksdagspartierna.

Det är alltså saker som jag gör rapporter av och skickar till media varje sommar.

Åter till enkäten om homofientlighet bland partiers sympatisörer 2003.

Om man slår ihop de olika siffrorna inom blocken så blir det ca 24 % inom vänstersidan som var negativa till homosexuella 2003, sossarna var ju även då det tydligt största partiet på den sidan så därför hamnar den totala siffran nära deras siffra.

På den borgerliga sidan var 2003 folkpartiet ungefär lika stort som moderaterna (det här var precis efter folkpartiet ökning i valet 2002), kristdemokraterna var något större än idag, totalt blir det ca 28 % på den borgerliga sidan som är negativa till homosexuella.

Så visst blir siffran något högre för den borgerliga sidan men vi talar alltså om 28 % där och för vänstersidan 24 %.

Att det blir så marginell skillnad visar ju att homofientlighet är ganska jämnt fördelat bland höger- och vänstersympatisörer om än något högre inom den borgerliga sidan enligt rapporten från 2003.

Däremot blir det ju tydligt att kd-sympatisörer oftare är homonegativa än medel medan mp- fp- och v-sympatisörer mer sällan är homonegativa. Men alla partier har problem med homonegativa sympatisörer. Även mp, fp och v.

Därför bör vi oavsett om vi är till höger och till vänster jobba även bland likasinnade för att sprida HBT-vänliga attityder. Att låtsas som att HBT-fientlighet nästan bara existerar "på den andra politiska sidan" är enligt mig kontraproduktivt och felaktigt. Det riskerar också att folk får sig att de inte måste tala om HBT bland likasinnade ideologiskt eftersom alla nog redan är HBT-vänliga.

Bengt

onsdag, april 22, 2009 9:23:00 fm  
Anonymous mirakelpojken said...

Nu har Uppsala Pride varit och UNT har en artikelserie om det.

tisdag, juni 02, 2009 7:34:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home