måndag, april 27, 2009

Världen Idag vill inte bli granskade

av TOR BILLGREN

Under mina år av närläsning av Världen Idag har jag ofta känt att det inte bara är tidningens skildringar av homosexualitet som måste granskas, utan också hur andra religioner framställs, främst islam. Därför blev jag positivt överraskad när jag idag läste om att en forskare vid Malmö Högskola gör just detta. Så här skriver tidningen själv om saken:

Rapporten är utgiven vid Malmö högskola, och redan med sin rubriksättning antyder forskaren, Kristian Steiner, stark kritik mot Världen idags ledarsida: ”Vem är min nästa? – bilden av islam i Världen idag”.
Kristian Steiner granskar vad tidningen skrivit om islam och muslimer i 60 ledarartiklar under 2006. Han slår fast att 88 procent av artiklarna framställer muslimer som problemskapare. Steiner ställer dock aldrig frågan huruvida det som skrivs i ledarartiklarna är sant eller inte.


Det är synd att Steiner bara granskat ledarsidan, för just när det gäller islam är det vanligt att tidningen låter värderingar och åsikter sippra genom även i nyhetstexter. Men man måste förstås avgränsa forskningsmaterialet.

Särskilt delikat blir saken av att Frikyrkliga Forskningsrådet (FRIFO) har anslagit 45.000 kronor till forskningen, vilket gjort att tidningen har dragit igång sitt sedvanliga svartmålnings- och konspirationsmaskineri. Ruben Agnarsson antyder att en vänsterteologisk sammansvärjning ligger bakom, och tidningen Dagen anklagas för att vara inblandad i sveket. I FRIFO:s styrelse sitter nämligen bland annat "teologer från tidningen Dagens tre ägarsamfund, Pingströrelsen, Svenska alliansmissionen och Evangeliska frikyrkan."

Tidningen överträffar sig själv på ett formidabelt sätt i valet av representant för den "muslimska sidan" . Vem annars, om inte – trumtrumtrum – Mohamed Omar!

...Kristian Steiners arbete lär få desto mer applåder från annat håll. Till exempel från den svenske poeten Mohamed Omar, som på senare tid ifrågasatt folkmorden i Förintelsen, i Kambodja och Darfur, samt pekat ut Irans religiöse ledare Khomeini som en politisk förebild.
– Världen idag ljuger väldigt mycket i olika artiklar om islam, säger Omar till Världen idag.


Genom valet av Omar i denna kontext styrker Världen Idag ofrivilligt tesen om att de framställer islam på ett ohederligt sätt. Mycket imponerande...

Den panikstämning som genomsyrar artiklarna i dagens tidning har förmodligen dock inte så mycket med den redan publicerade forskningsrapporten att göra, utan handlar mer om vad som väntar runt hörnet. Forskningen har nämligen en andra fas:

Med de nya pengarna från FRIFO ska Kristian Steiner nu fortsätta med en komparativ analys. Där tänker han jämföra Världen idags ledar­sida med tidningar som Sverigedemokratiska SD-kuriren, tidningen Dagen och Dagens Nyheter. ”Bilden av islam i kristen och sekulär press”, lyder rubriken för analysen.


Aj aj aj, en jämförelse med SD-kuriren. Den kommer sannerligen inte att vara till Världen Idags fördel...

Nästa steg för Världen Idags konspirations- och svartmålsningsmaskineri blir således att skjuta budbäraren. Vi ska alltså inte bli förvånade om vi inom en snar framtid får läsa smaskiga detaljer om Steiners tidigare forskning, insinuationer om hans politiska tillhörighet, gymnasiebetyg, familjeförhållanden och eventuella ungdomssynder. Förmodligen kommer även Malmö Högskola dras i smutsen. För att inte tala om tidningen Dagen. Kriget är alltså igång. Igen.

1 Comments:

Blogger hapax said...

För mig framstår det som ironiskt att Världen Idag använder Mohamed Omar som exempel på islams farlighet. Omars kritik av "det dekadenta västerländska samhället" sammanfaller på många punkter med den högerkristendom som Världen Idag representerar. Synen på feminism och homosexualitet och "den svenska kulturelitens politiska korrekthet" sammanfaller, till exempel. Mest är det synen på Israel som skiljer Omar från Världen Idag.

tisdag, april 28, 2009 2:49:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home