onsdag, april 29, 2009

Världen Idags svartmålningsmaskineri är igång!

av TOR BILLGREN

Igår skrev jag om Världen Idags desperation inför ett forskningsprojekt som går ut på att granska och jämföra tidningens syn på islam med bland annat Sverigedemokraternas partiorgan SD-kuriren. Jag förutspådde att tidningens konspirations- och svartmålningsmaskineri skulle gå igång på högvarv, för att undergräva förtroendet för personerna som är inblandade i forskningen. Och det är precis vad som skedde idag. I ett långt blogginlägg begår Ruben Agnarsson, som aldrig gör mig besviken, ett karaktärsmord på en av ledamöterna i det forskningsråd som beviljat medel för studien. Världen Idag gör som alltid när obehagliga sanningar bubblar upp till ytan: skjuter budbäraren och hoppas att läsarna ska låta sig distraheras av de avledande manövrarna.

Uppdatering

Nu upptäcker jag även att Kristian Steiner, som är forskaren bakom den nu aktuella granskningen av Världen Idag, har utsatts för tidningens svartmålningsmaskineri, precis på det sättet som jag förutspådde igår. Det är helt fantastiskt. I en artikel som måste vara den längsta i tidningens historia kartlägger Ruben Agnarsson Steiners resor i Mellanöstern och förhör honom om hans texter, upplevelser och åsikter rörande Israel-Palestina-konflikten. Det är oklart vad Agnarsson vill få fram för poäng med den långa texten. Möjligen något vagt om att Steiner är någon sorts muslimsk lakej. Det ska bli mycket spännande att se vad som blir nästa fas i Världen Idags kampanj.

14 Comments:

Anonymous ab said...

Jag har inte läst alla länkar och Världen Idag är sannerligen inte min fyrbåk i världens mörker. Men jag blir lätt förbryllad inför denna forskning. Jämföra VI med SD-tidning?

Det finns mycket att säga om VI varav mycket nyttigt sägs här, men det där är en mysko forskningsmetod. Jag har själv råkat ut för att få mitt intresse för djurskydd ifrågasatt "därför att nazister är också mycket för djuskydd". Que?

I VI kan man läsa: "Han ger ett exempel ur den 350 sidor långa rapporten. Där refereras en artikel där Mats Tunehag uppmärksammade afghanske Abdul Rahman som blivit kristen och tvingats fly sitt hemland efter dödshot från islamister.
Tunehag slår i artikeln fast att detta är helt i enlighet med islamisk lag. ”I varje fall där islam får avgörande betydelse på samhällslivet så förföljs eller dödas den som lämnar islam”, skriver han.
Forskare Steiner drar därav slutsatsen att Tune­hag använder enskilda fall för att stigmatisera islam. ”Observera hur Tunehag i ett följande citat övergår från att tala om ett [enskilt] fall till att tala om islam”, skriver han.

Mats Tunehag menar att Steiner på detta sätt visar sig helt okunnig om islamisk sharialag och att han genom sitt arbete bryter mot viktiga forskningsprinciper."

Jag är inte insatt i just det fallet, men att någon blir förföljd därför att han lämnar islam är ingenting unikt. Man får inte lämna islam. Hur strängt man ser på det varierar förmodligen i olika länder, men så är det i princip.

Det där forskningen verkar föga seriös. Man kan väl inte stödja en forskning bara för att den sätter åt någon som man anser förtjänar att sättas åt på det hela taget?

onsdag, april 29, 2009 6:50:00 em  
Anonymous Anders said...

Jag har försökt leta upp rapporten på nätet men utan att lyckas. Dock kan man mycket väl, tvärt emot vad ViD skriver, intressera sig för vad som skrivs om ett visst fenomen utan att för den skull behöva uttala sig om huruvida det som skrivs är sant eller ej. Det är en legitim frågeställning att fråga sig hur verkligheten framställs . Bara det faktum att "samma" verklighet, t.ex. islam eller homosexualitet, kan beskrivas på minst två sätt visar att relationen mellan text och verklighet är något som i grunden konstrueras. Fakta, tro och tyckande blandas ofta när texten produceras. På ledarsidor är detta en självklarhet. På nyhetsplats förväntar vi oss dock en mer neutral beskrivning.

Texter är därför intressanta och det är givande att jämföra texter utifrån avsändare och mottagare eller med hänsyn till det forum där de publiceras. I praktiken handlar det om att förstå och förklara opinionsbildning.

När Världen idag blir indignerade så är det därför att sanningshalten i deras texter inte bedöms, som jag uppfattar det, utan att det i stället är de värderingar som ligger bakom texten som visas upp.

onsdag, april 29, 2009 8:21:00 em  
Anonymous ab said...

Men det går ju inte att utskilja vad som är värderingar om inte sanningshalten beaktas. Hur skulle det gå till?

onsdag, april 29, 2009 10:19:00 em  
Anonymous Anders said...

Jo, men genom att jämföra utsagor om samma företeelse, t.ex. islam, från olika källor som exempelvis kommenterar samma händelse så kan skillnaderna faktiskt observeras och diskuteras. Om en viss källa, såsom exempelvis Världen idag, konsekvent svartmålar en viss företeelse, exempelvis islam, oavsett vilken specifik händelse som kommenteras så säger det något när det sätts i relation till andra källor.

Forskningen bör avstå från att värdera värderingarna, men det är i vart fall fullt legitimt att visa på en kontinuerlig värderingsmässig riktning hos vissa medier och på så sätt också säga något om opinionsbildningen.

Världen idag gör samma sak vad gäller homosexualitet. Det kommenteras genomgående som något negativt och på gränsen till samhällsfarligt. Det är en sjuk gren av samhället som måste bekämpas. Det är dessutom Världen idags plikt att försvara landet mot farsoten och att stå upp mot homolobbyn. Texterna är konspiratoriska och hotfulla. De riktar sig i första hand till läsare i den egna kretsen eftersom den typ av hårdföra och teologiska argument tar bäst på de redan övertygade. Tidningen är med andra ord "inomspridd", dvs har en liten och smal inre läsekrets som delar de grundläggande värdekonservativa och högerkristna värderingarna. Detta är en avsevärd skillnad mot riktiga tidningar som Dagens Nyheter och Expressen som är "utomspridda".

Med texter, kunskap om källan, kunskap om forumet och jämförelser med andra parallallt producerade texter från andra källor så kan man se rätt tydliga skillnader och på så sätt också isolera diverse centran vad gäller opinionerna.

Men, som du säger ab, att sanningshalten måste beaktas för att värderingarna ska kunna förstås. I de fall som jag läst på Världen idag så är den faktiska bakomliggande händelsen ofta riktig i den bemärkelsen att det har hänt (t.ex. det faktum att samkönade äktenskap röstades igenom i riksdagen). Det är i beskrivningen av händelsen och argumentationen som så att säga skiljer agnarna från vetet.

Den nakna sanningen fängslar inte människorna hälften så mycket som lätt beslöjade halvsanningar. Jean Cocteau.

onsdag, april 29, 2009 10:41:00 em  
Anonymous ab said...

Men jämförelsen mellan islam och homosexualitet haltar ju minst sagt betänkligt. Homosexualitet är ett biologiskt faktum, en företeelse som alltid funnits så länge det funnits djur, medan islam en religion, ett tankesystem, med så där 1300 år på nacken.

Att tycka illa om homosexualitet har ingen grund vare sig etisk eller rationell (jag räknar inte vad som står i en bok), medan man kan tycka illa om islam av högst konkreta orsaker. Som t ex att det är en dominant religion som inte inspirerat till demokrati eller mänskliga rättigheter i något enda land.

onsdag, april 29, 2009 11:35:00 em  
Anonymous Anders said...

Frågar du världen idags redaktörer så har de nog inga problem med att tycka illa om islam och homosexualitet på precis samma grunder, förment baserat på en uppfattning om verkligheten. Och det spelar egentligen ingen större roll för resonemanget kring studiet av texter.

Men likväl som islam och islamister är olika, tänker och gör olika, och visar på olika politiska och praktiska förhållningssätt till religionen så kan också homosexualitet ses som en politisk fråga, en omoralisk handling, en livsstil eller en biologisk artefakt eller nåt annat. Det är inte nödvändigtvis så att det ena är filosofi och det andra är biologi. Man kan tycka illa om homosexualitet på etisk grund - fråga Världen idag ! - och man kan tycka att islam är ett historiskt faktum.

(det jag skrivit ska inte missförstås som att jag förespråkar en etisk kritik av homosexualitet och ett positivt accepterande av islam)

Anders

torsdag, april 30, 2009 7:21:00 fm  
Anonymous ab said...

Anders: Jag vet att högerkristna betraktar homosexualitet som en etisk fråga, en livsstil. Har jag inte bråkat tusen gånger om detta med folk! Men det är just för att den åsikten är de facto fel som man inte kan jämföra en religion och en sexuell läggning i ett forskningsprojekt. Att homosexuella givetvis är olika har inte ett smack att göra med att muslimer också kan vara olika. Homosexualitet är en sexuell läggning man med största sannolikhet föda med, varken ond eller god i sig lika lite som rödhårighet eller högerhänthet, hur man upplever sitt liv som just homosexuell eller rödhårig beror helt på omgivningens inställning. Islam är en religion, ett totalitärt tankesystem uppfunnet av människor och påtvingat många miljoner av världens befolkning. Man föds inte med den, utan (vanligen) in i den.

Jag tycker helt enkelt det låter som om man här började med slutsatsen och sedan anpassar "forskningen" efter den. VI är dumma som tycker illa om islam och dumma som tycker illa om homosexualitet, och de gör det med samma dumma argument, är utgångspunkten. Det vet vi redan och det är inte ett seriöst grepp.

torsdag, april 30, 2009 8:25:00 fm  
Anonymous Anders said...

ab!

Ja men det var väl jag som gjorde jämförelsen mellan homosexualitet och islam. Som ett tankespår. Den forskning som vi började diskutera handlade väl uteslutande om hur islam framställs i olika medier. Men, jag har som sagt inte sett den rapport som refererades. Kunde inte hitta den på nätet men om jag får fatt på den så återkommer jag gärna i det ämnet.

Sedan är det en annan sak att jag (och du) har en inre övertygelse om skillnaden mellan homosexualitet och islam. I det avseendet håller jag förstås med dig. Det jag försökte säga är att två så skilda företeelser som islam och homosexualitet rent principiellt kan studeras utifrån hur respektive företeelse framställs i media. Och detta alldeles oavsett om vi tycker spontant illa om det ena och spontant gott om det andra.

Oseriös forskning visar sig vanligen genom att dylika grundläggande inställningar tas som utgångspunkt för analysen snarare än att det är utgångspunkter för problemställningen. Det är inte ovanligt inom dogmatiskt driven forskning till vilka jag skulle vilja räkna stora delar av marxistisk forskning och, faktiskt, delar av den genusvetenskapliga och queerteoretiska forskningen. Men det är en annan diskussion än den vi fört här...

Anders

torsdag, april 30, 2009 8:40:00 fm  
Anonymous ab said...

Citat: "Sedan är det en annan sak att jag (och du) har en inre övertygelse om skillnaden mellan homosexualitet och islam. I det avseendet håller jag förstås med dig. Det jag försökte säga är att två så skilda företeelser som islam och homosexualitet rent principiellt kan studeras utifrån hur respektive företeelse framställs i media. Och detta alldeles oavsett om vi tycker spontant illa om det ena och spontant gott om det andra." Slut citat.

Vår övertygelse är ju inte "inre" utan baserad på verkligheten, medan VI:s uppfattning baseras på hjärnspöken. Det är en viss skillnad. Allt är inte relativt! ;)

torsdag, april 30, 2009 9:04:00 fm  
Anonymous Anders said...

ab!

Det vore härligt att alltid kunna hävda att det man själv tycker är sanning och det andra tycker är hjärnspöken. Så är det ju i detta fallet förstås :-) Men, återigen, rent principiellt måste man tillåta att både vår och VI:s ståndpunkt åtminstone granskas - t.ex. genom att analysera hur olika uppfattningar och hjärnspöken materialiseras i texter av olika slag.

Anders

torsdag, april 30, 2009 9:27:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Anders och ab, tack för en oerhört intressant diskussion. Dina invändningar, ab, är relevanta, men jag tycker nog att det är befogat med en granskning av VI:s framställning av islam. När Världen Idag skriver om något de inte gillar, använder de en suspekt retorik som det är mycket viktigt att sätta fingret på och uppmärksamma. Det är bland annat därför jag har startat den här bloggen.

torsdag, april 30, 2009 11:49:00 fm  
Anonymous ab said...

Jag har aldrig sagt att man inte ska granska vilken attityd VI har till islam, det ska man förstås. Men det har ju betydelse för bedömningen inte bara vilken retorik de använder utan om det de skriver är sant eller ej. Annars hamnar man lätt i fällan att dra helt olika rörelser över samma kam, därför att de beskriver liknande fenomen. Om jag tycker islam inte behandlar kvinnor likvärdigt med män, betyder det inte att jag har något som helst gemensamt i grundinställning med exempelvis sd som säger samma sak.

Anledningen till mina protester är att forskning som den här kan främja en räddhågad kulturrelativism - dvs man tenderar att accepterar företeelser hos en grupp som man aldrig skulle acceptera hos en annan. Det är kulturrelativism som fortfarande gör det så oerhört svårt för hedersvåldshotade människor att få förståelse och stöd hos samhället.

torsdag, april 30, 2009 12:00:00 em  
Anonymous Anders said...

Och jag menar att detta är två olika aspekter, två olika frågor. Det är inte en kulturrelativistisk hållning att studera retorik i texter sprugna ur olika källor. Det är inte en studie av islam - det är en studie av hur islam framställs i media. Studien är ju egentligen inte av islam överhuvudtaget, utan av mediaapparaten. Det är på så sätt mer en analys av DN, VD, SD med flera än av den islamiska verkligheten.

Man måste hålla slutsatserna på samma planhalva som den där frågorna formulerades. Om man inte klarar det så kan det bli både tendeniöst och kulturrelativistiskt. Om den studie vi nu diskuterats används för att dra slutsatser om hur det är att leva i en islamsik kultur så vorde det inte trovärdigt.

Kulturrelativism å andra sidan (jag skulle naturligtvis behöva läsa forskningsrapporten för att säga de här sakerna) innebär ju att man avsäger sig förekomsten av universella moraliska hållpunkter som att det t.ex. alltid är fel att mörda sina döttrar oavsett kultur. Den typen av kulturrelativism kan leda helt åt helvete om den blandas ihop med olika politiska agendor. Men, jag menar ändå att för att begripa hedersmord, och för att kunna göra något åt problematiken, så kan en ansats som analyserar hedersmord relativt den kultur varur de är skapade vara legitim. Det är inte samma sak som att acceptera hedersmord.

Sedan kan jag inte låta bli att det finns en särskild poäng att granska Världen idag på grund av att de i sig utgör ett hot mot demokratin och konsekvent bygger upp en hatstämning mot grupper som skiljer sig från den rätta tron. Men detta är den politiska sidan och har egentligen inte att göra med forskningen i fråga.

torsdag, april 30, 2009 2:07:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det intressanta är att man skulle kunna säga att Världen Idag både har rätt och fel på samma gång.

Det går i säg knappast att påstå att kritik emot islams sharialagar (emot att konvertit förföljs) och detta totalitära religiösa tankesystem, som finns i vissa muslimska länder, är obefogad.

Däremot så är det knappast seriöst att en tidning som (pga sin egen religiösa övertygelse) är uppenbart negativ i sin attityd gentemot andra religioner (utom judendomen förstås) verkar tro att andra inte ser igenom tidningen egentliga agenda, när de påstår sig kritisera islam för dess fel och brister på påstått "objektiva kriterier".

Det blir mest skrattretande för oss andra.

I vilket fall som helst, en intressant debatt.

Hato

torsdag, april 30, 2009 2:10:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home