tisdag, maj 05, 2009

Det blir en EU-rapport inom de närmaste dagarna.

av BENGT HELD

Jag har nu även fått svar från kristdemokraterna när det gäller min EU-enkät om HBT-rättigheter. Och moderaterna har lovat svara senare idag eller imorgon. Så inom de närmaste dagarna sammanställer jag svaren från partierna om deras åsikter om HBT-reformer i EU. Sedan gör jag en rapport av det och skickar de viktigaste resultaten i rapporten via mitt HBT-nyhetsbrev till media, RFSL och andra intresserade.

Givetvis publicerar jag EU-rapporten här också men för att ge ett "mervärde" av att prenumera på HBT-nyhetsbrevet så lämnar jag ibland information där först.

Om du ännu inte prenumerar på mitt HBT-nyhetsbrev så kan du maila till mig att du är intresserad av att få det.

heldbengt@hotmail.com

Jag skickar idag HBT-nyhetsbrevet till ca 500 individer. Det blir ett nytt HBT-nyhetsbrev varje månad.

6 Comments:

Anonymous Den Mossgröna HBT-bloggen said...

Väntar med spänning på din rapport! Även om man säkert kommer må riktigt dåligt över vad kristdemokraterna har att säga...

onsdag, maj 06, 2009 12:48:00 fm  
Blogger Bengt Held said...

Den Mossgröna HBT-bloggen

Tack för kommentaren.

Inte för att jag vill försvara kd:s HBT-politik. Inte heller ska jag avslöja hur de besvarat EU-enkäten.

Men det vore orättvist att säga att kd (eller sd) är emot alla HBT-reformer. Det som de främst har problem med är att likställa samkönade och olikkönade par inom familjeäktenskap tex äktenskap och adoptioner.

Här är en lista på de reformer som kristdemokraterna och sverigedemokraterna säger ja och nej till. Sedan är det många andra HBT-reformer där de två partierna svarar "möjligen".

Kristdemokraterna

Ja

Könsneutral samlevnadslag (de har problem med att kalla en homorelation för äktenskap)
Könsneutral sambolag
Lag mot diskriminering pga sexuell läggning och könsidentitet inom arbetsmarknaden, vid försäljning av varor och tjänster etc
Lagen om hets mot folkgrupp ska skydda homosexuella och bisexuella
Förbud mot diskriminering pga sexuell läggning i regeringsformen, både kapitel 1 och 2
HBT-flyktingar ska kunna få asyl som konventionsflyktingar

Nej

Könsneutral äktenskapslag
Internationella homoadoptioner
Närståendeadoptioner för homopar
Inseminationer för lesbiska kvinnor vid kliniker

Sverigedemokraterna

Ja

Partnerskapslag för homopar
Könsneutral sambolag
Närståendeadoptioner för homopar
Lag mot diskriminering pga sexuell läggning och könsidentitet inom arbetsmarknaden, vid försäljning av varor och tjänster etc.
Lagen om hets mot folkgrupp ska skydda homosexuella och bisexuella
Förbud mot diskriminering pga sexuell läggning i regeringsformen, kapitel 1

Nej

Könsneutral äktenskapslag
Internationella homoadoptioner
Inseminationer för lesbiska kvinnor vid kliniker
Transsexuella ska kunna spara könsceller för att bli biologiska föräldrar efter "könsbytesoperationen"

För 10 år sedan var varken kd eller sd för någon HBT-reform. Att de ändrat sig sedan dess har nog två orsaker, dels att även de blivit påverkade av de liberalare attityderna i samhället, de har fått nya medlemmar som reagerat mot deras tidigare HBT-fientliga politik etc. Dessutom så har det nog ibland strategiska orsaker, de vill inte vara för extrema i debatten eftersom det då blir svårare att få nya sympatisörer.

Bengt

onsdag, maj 06, 2009 9:19:00 fm  
Blogger Bengt Held said...

Rättelse

"inom familjeäktenskap"

Inom familjepolitiken ska det givetvis vara.

Bengt

onsdag, maj 06, 2009 9:21:00 fm  
Anonymous Clapham said...

KD
"både kapitel 1 och 2"

SD
"kapitel 1"

Vad innebär kapitel 2?

onsdag, maj 06, 2009 2:36:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Clapham

Smart att du hittade det där. Jag ville kolla om någon gjorde det innan jag skulle förklara det.

Förbudet mot diskriminering i regeringsoformen 1 kapitlet är en s.k. målsättningsparagraf som har symbolisk betydelse men som inte kan användas juridiskt. Där är bl.a. "sexuell läggning" med sedan 2003. Det var en enig riksdag som röstade ja till det och sd har efteråt sagt att de är för det.

Förbudet mot diskriminering i 2 kapitlet är däremot juridiskt bindande dvs riksdag, regering och myndigheter måste följa det annars kan domstolar vägra tillämpa lagar och regler som är oförenligt med diskrimineringsförbudet. Idag är det bara förbud mot diskriminering p.g.a. kön och etnicitet i regeringsformen 2 kapitlet. Men Grundlagsutredningen föreslog december 2008 att även förbud mot diskriminering bör vara med där. Alla riksdagsspartiernas representanter i utredningen var för det. Men moderaterna har sagt att de vill avvakta innan partiet officiellt säger ja till det även m-ledamöterna i utredningen var för det. Sd säger också möjligen till den reformen.

Bengt

onsdag, maj 06, 2009 5:02:00 em  
Anonymous Clapham said...

Tackar!
Det där hade jag missat.

torsdag, maj 07, 2009 10:24:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home