tisdag, maj 26, 2009

En dålig och en god nyhet från Kalifornien

av TOR BILLGREN

Den dåliga är att Kaliforniens högsta domstol har beslutat att behålla det tillägg i delstatens konstitution som slår fast att "endast äktenskap mellan en man och en kvinna är giltigt eller erkänt i Kalifornien". Tillägget började gälla den 5 november, efter en folkomröstning i samband med valet. Tidigare under året hade domstolen tillerkänt homosexuella rätt att ingå äktenskap på samma villkor som heterosexuella och mellan den den 17 juni och 5 november ingicks cirka 18000 samkönade äktenskap i delstaten.

Den goda nyheten är att dessa äktenskap INTE kommer att upplösas, som många fruktat. Och som många motståndare till homosexuellas rättigheter hoppats på. Det är en minst sagt rörig situation i Kalifornien just nu. Tiotusentals homosexuella lever i giltiga och erkända äktenskap, men några nya får inte ingås.

4 Comments:

Anonymous mirakelpojken said...

Ska ni ta upp nyheten om att Stockholm har fått en biskop som lever i registrerat partnerskap?

tisdag, maj 26, 2009 11:40:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Absolut! Läste om det igår, men tack för påminnelsen.

onsdag, maj 27, 2009 9:50:00 fm  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Det dåliga (som jag inte tror skulle kunna hända i ett Europa med 2:a Världskriget i klart minne...) är alltså att Californiens Högsta Domstol ger grönt ljus för diverse projekt att inskränka minoriteters medborgerliga rättigheter - och kritiserar USA:s konstitution när den säger att rättigheter är "inalienable"; oförytterliga.

Inte minst de djupt impopulära Mormonerna som finansierat en stor del av kampagnen för Prop 8 borde nog ha tänkt sig för lite grand...

Men nu är det ju inte sagt att detta kommer att ha några följder i praktiken. Men principiellt är det gräsligt!

Vad som i övrigt hänt är att samteliga principer bakom medborgarrättslagarna från de senaste 60 åren har bekräftats och förstärkts. Kanske inte vad Prop 8:s tillskyndare hade tänkt sig.

Jag har kort sagt svårt att se annat än att detta utslag kommer att direkt leda till att "gay marriage" lagfästs så där 2011 ;=)

onsdag, maj 27, 2009 4:04:00 em  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Och det är just det "ologiska" i beslutet att låta de ingågna äktenskapen b e h å l l a sin rättsverkan, som föranleder min slutsats.

onsdag, maj 27, 2009 4:06:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home