måndag, maj 04, 2009

Feministiskt initiativ. Tydligt HBT-vänligt men ibland har partiet förenklade analyser.

av BENGT HELD

Det tredje partiet utanför riksdagen jag ska granska är Feministiskt initiativ. Tidigare har jag haft artiklar om Piratpartiet och Junilistan.

Feministiskt initiativ är kanske det parti i Sverige som har mest om HBT-rättigheter i sitt partiprogram. Många detaljreformer är med där.

Ska man vara kritisk mot partiet så kan man konstatera att de i sin jämställdhetspolitik (som givetvis är en central del för partiet) ofta talar entydigt om två kön, män och kvinnor, vilket lätt blir heteronormativt av två orsaker. Dels mot de transpersoner som inte identifierar sig entydigt som något av könen, dels när partiet t.ex. skriver följande i sitt partiprogram.

Länken mellan prostitution och människohandel är sexköparen, mannen som konsumerar kvinnor och barn i prostitution.


Enligt partiet är prostitution heterosexuell och det är en man som köper sex av en kvinna eller ett barn. Trots att vissa rapporter från Sverige visar att det är en högre andel bland gymnasiekillar än gymnasietjejer som har erfarenhet av att ha sålt sex. Totalt är annars de flesta prostituerade kvinnor. Men det blir ensidigt att i vissa analyser bara fokusera på mäns förtryck av kvinnor. För hade det varit en så enkel förklaring till prostitution hade ju inte homosexuell manlig prostitution varit vanlig i många städer i t.ex. Tyskland och Nederländerna.

Men det är tydligt att Feministiskt initiativ ideologiskt är ett HBT-vänligt parti.

Här är några delar från deras partiprogram om EU.

Den feministiska solidariteten är global, och den europeiska unionen är en stor arena att driva feministiska kärnfrågor på, såsom rätten till abort, mäns våld mot kvinnor, antirasism, frågor kring funktionshinder och hbt-rättigheter....

När nya länder ansöker om medlemskap i EU ska Sverige i ansökningsprocessen driva på reformer i ansökarlandet, eftersom det inte kan upptas som EU-medlem om de mänskliga rättigheterna inte respekteras. Under senare år har vi sett hur de senaste medlemsländerna nonchalerat i EU:s lagstiftning då det gäller icke-diskriminering avseende kön, sexuell läggning, funktionshinder, etnisk och kulturell tillhörighet. Det är oacceptabelt att EU:s medlemsländer inte respekterar mänskliga rättigheter.


En av Sveriges EU-parlamentsledamöter är Maria Robsahm, som kandiderade för folkpartiet 2004 men något år efter att hon blev vald till ledamot bytte parti till feministiskt initiativ. Hon har fått kritik för att ha varit frånvarande vid många omröstningar men när hon varit närvarande vid omröstningar om HBT-vänliga resolutioner har hon alltid röstat ja. Hon har också engagerat sig för HBT-rättigheter i övrigt.

Vad har då Feministiskt initiativ för åsikter när det gäller politiken i Sveriges riksdag? Så här var partiets åsikter sommaren 2006 om några HBT-reformer (eftersom partiet inte har haft bra opinionssiffror de senaste åren så har jag inte granskat dem sedan dess när det gäller riksdagspolitiken men kanske jag gör det igen inför riksdagsvalet 2010)

Ja.

Könsneutral (och antalsneutral) samlevnadslag
Samkönade par ska ha möjlighet att bli prövade både för närståendeadoptioner och internationella adoptioner.
Lesbiska kvinnor ska ha möjlighet att bli inseminerade vid kliniker.
Lagar som förbjuder diskriminering p.g.a sexuell läggning och könsidentet.
Lagen om hets mot folkgrupp ska skydda homosexuella, bisexuella och transpersoner.
HBT-flyktingar ska kunna få asyl enligt Genevekonventionen.
HBT-konvention i FN

Ingen åsikt.

Förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet i regeringsformen

Partiet var då inte emot någon central HBT-reform. Däremot var det några reformer som partiet inte hade någon åsikt om.

I sitt partiprogram från 2008 så skriver de även att de är för en könsneutral namnlag och vill att transpersoner ska ha explicit skydd av straffskärpningslagen vid hatbrott.

4 Comments:

Anonymous Anonym said...

Kommer du även att granska SD. Det är ju trots allt dom som har störst chans att bli något i Bryssel.

MVH Bögen

måndag, maj 04, 2009 11:17:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Bögen

Jag granskar sd kontinuerligt i mina partirapporter varje sommar trots att de inte är med i riksdagen. Orsaken till det är att det de senaste åren haft betydligt bättre opinionsiffror än övriga partier utanför riksdagen.

Jag har också skickat EU-enkäten till sd och de har svarat. Givetvis ska jag redovisa det.

Om det blir någon separat artikel om dem här på bloggenhar jag ännu inte avgjort men det är möjligt. Men jag lovar att redovisa hur de besvarat EU-enkäten.

Bengt

måndag, maj 04, 2009 11:29:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tack för snabbt svar!

Själv vet jag inte riktigt hur det förhåller sig på hbt fronten hos SD så det lär blir intressant.

Glad vår!

MVH Bögen

måndag, maj 04, 2009 11:49:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Tack bögen. :-)

Bengt
En annan bög :-)

måndag, maj 04, 2009 11:50:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home