torsdag, maj 21, 2009

Högdekorerad veteranpilot får sparken för att han är bög

av TOR BILLGREN

Här är ytterligare ett av otaliga exempel på den destruktiva och absurda Don't ask don't tell-principen, som terroriserar homosexuella försvarsanställda i USA och kostar landet oerhörda summor i förlorad kompetens varje år.

Den här gången är det överstelöjtnant Victor Fehrenbach som fått sparken för att det framkommit att han är homosexuell. Detta efter 18 års högdekorerad tjänstgöring i US Airforce. 25 miljoner dollar beräknas hans utbildning ha kostat. USA:s försvarsmakt beter sig som en självhatande clown som hyvlar av sig hud och sågar av fingrar på löpande band. Och i cirkuspubliken sitter den kristna högern med munnarna fulla av popcorn och jublar och ropar "Mer, mer - da capo, bravo!"

När ska någon sätta stopp för vansinnet? En hink med iskallt vatten hade förmodligen varit en bra början.

14 Comments:

Anonymous Lars Flemström said...

Tyvärr måste jag erkänna att för fem år sedan hade jag själv tyckt att han skulle avskedas, men nu blir jag upprörd. Jag blev rörd när jag såg honom nästan gråta när han sa att flygvapnet var hans familj. Den enda han har fått ha hittills.

Detta betyder inte att jag kommer att ändra åsikt i rent teologiska frågor, men det gäller på den religiösa planhalvan.

Hur skulle homosexualitet i sig kunna påverka den militära disciplinen, om han inte har missbrukat sin militära ställning? Ska inte heller kristna, eller muslimer, få ha militära befattningar? Det kan ju påverka disciplinen hos soldater som har annan tro eller är ateister ...

Off this topic, men jag tar också avstånd från ett inlägg av förre kd-riksdagsmannen Tuve Skånberg på Evangeliska Alliansens webbplats. Det handlar inte om religiösa vigselförrättares rätt att vägra viga homopar, vilket - som bekant för denna bloggs läsare - även jag stödjer. Skånberg menar att homosexuellas nuvunna rättigheter inom familjerätten, även på den profana planhalvan är ett led i en drygt 100-årig nedmontering av familjen som institution,

Att en sådan agenda finns, tvivlar jag inte alls på, men det ska inte oskyldiga homosexuealla lida för, inte de som bara vill bilda familj. Det finns väl bland homosexuella, liksom hos heterosexuella, olika åsikter om familjeinstitutionens vara eller inte vara. Jag har svårt att tänka mig att de, som är mot familjeinstitutionen som sådan, skulle vilja ingå äktenskap.

Jag reagerar när Bengt talar nedsättande om "den kristna högern", vilket jag uppfattar som ett angrepp på alla bekännelsetrogna kristna, även de som röstar vänster.

Olika åsikter finns även bland oss. Därför reagerar jag också mot Skånbergs försök att monopolisera bekännelsetrogen kristendom som ett borgerligt-höger projekt.

Jag menar nu inte att kristna inte alls ska ha något att säga till om. Men jag tycker att kyrkor och samfund ska ha rätt att själva bestämma över sin lära, kult och liturgi utan obehörig inblandning och att homosexuella ska rätt att själva bestämma sina livsval utan obehörig inblandning.

I båda fallen givetvis om det inte handlar om rent kriminella val eller tvång för andra att stödja eller medverka till det man har valt. Påtvingad religionsutövning säger jag nej till, vare sig det gäller vigseltvång för präster eller tvång för homosexuella att leva i celibat. Självvalt celibat är däremot bra!

torsdag, maj 21, 2009 12:24:00 em  
Anonymous Lars Flemström said...

Bengt, jag ber om ursäkt. Det var ju Tor som hade skrivit. Obs att det var endast den nedsättande beskrivningen av "den kristna högern" som jag reagerade mot. I övrigt håller jag helt med det som Tor har skrivit i detta inlägg. .

torsdag, maj 21, 2009 12:28:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Lars

Du är ursäktad att du blanda ihop mig och Tor. Jag får ju både beröm och kritik som egentligen Tor skulle ha.

Men jag vill fråga dig.

"Tyvärr måste jag erkänna att för fem år sedan hade jag själv tyckt att han skulle avskedas"

Varför det? Hur resonerade du då? Att du menar homosexuella relationer är en kristen synd vet jag, men vad har det med försvaret att göra. Varför menade du för några år sedan att homosexuella utan problem skulle kunna jobba som lärare, sexualrådgivare, riksdagsledamöter men inte som militärer?

Bengt

torsdag, maj 21, 2009 12:34:00 em  
Blogger Leif Ekstedt said...

JAG HÄVDAR FORTFARANDE ATT DEN DAGEN KOMMER DÅ INGEN REAGERAR PÅ
HURUVIDA EN PERSON ÄR HOMOSEXUELL ELLER HETEROSEXUELL.
Men föreningsfriheten får inte ifrågasättas. En kyrka som vill följa sina trosideal får göra det.
Men staten skall se till att alla
människor behandlas lika genom lämplig lagstiftning.
Alltså staten får inte tvinga icke statliga samfund att t.ex. utföra
samhällets åliggande ..
Däremot kommer väl utvecklingen ,att t.ex. Svenska Kyrkan överttygas att viga alla par. Skulle det inte lyckas så får väl staten införa ett eget religionsbaserat samfund.
Huvudsaken är att staten behandlar alla människor efter samma mall.

torsdag, maj 21, 2009 12:53:00 em  
Anonymous Christopher Aqurette said...

Det mest absurda med DADT är att förfarandet är uppenbart destruktivt. Amerikanska försvaret förlorar kompetent personal de har svårt att rekrytera. Ofta slutar det med att "privata arméer" som Blackwater och AirScan anställer de personer som försvarsmakten sparkat och sedan hyr ut till till samma försvarsmakt för dubbla priset. DADT matar den privata militärindustrin med utbildad personal som alltså ändå slåss sida vid sida med den vanliga armén i konflikten runt om i världen.

torsdag, maj 21, 2009 1:13:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det finns naturligtvis inga rationella skäl till att homosexuella inte skulle få vara militärer i USAs armé, utan det handlar om värderingar, om människosyn. Och att värdera människor olika utifrån sexuell läggning hör inte hemma i en demokrati.

/Emma

torsdag, maj 21, 2009 2:10:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Lars

Tack för intressant inlägg. Det gläder mig att du också ser det osmakliga i Skånbergs billiga försök att reducera homosexuellas rättigheter till ett verktyg i vänsterns destruktiva nedmontering av det goda samhället och familjen. Han gör det oerhört lätt för sig och avslöjar en avgrundsmässig syn på homosexuella och homosexuella familjer. Det är ingen slump att den aktuella artikeln endast publicerats internt...

Detta med kristenhet och terminologi etc har vi varit inne på tidigare. När jag använder det nu för tiden, avser jag endast ett amerikanska fenomenet "kristen höger". För mig känns det som en adekvat etikett. Den representeras av organisationer och personer som American Family Association, Focus on the Family, Peter LaBarbara, Matt Barber, Paul Cameron, Scott Lively, Concerned Women for America, med flera.

Höger och vänster på kristenhetsskalan har för mig inte med politik att göra. Högerkristen betyder inte att man är moderat och kristen. De politiska och religiösa skalorna är separata. Höger och vänster på skalan anger en position och betyder en sak på den politiska skalan, och en annan sak på den religiösa skalan. Typ så resonerar jag...

torsdag, maj 21, 2009 3:08:00 em  
Blogger Bengt Held said...

"Höger och vänster på kristenhetsskalan har för mig inte med politik att göra. Högerkristen betyder inte att man är moderat och kristen."

Det Tor skriver är viktigt att betona. I USA är det riktigt att använda "högerkristna" som beteckning men i Europa blir det ofta fel. Faktum är att de många högerpartier i Europa är emot tex en könsneutral äktenskapslag och det ska de ha kritik för men då är ofta mer av konservatism än att de är emot homorelationer i sig. I Västeuropa är de flesta ense, från höger till vänster, att vad par eller politiker har för relationer är deras ensak. Tom de mycket konservativa kristdemokraterna i Bayern hade ju häromåret inga problem att regerar ihop med liberalerna och få en öppet bög som utrikesminister. Något motsvarande hade sannolikt varit helt oaccetabelt för de högerkristna i USA.

Moderaterna i Svenska kyrkan är tydligt homovänliga och har sagt ja till homoäktenskap inom samfundet. Visst är de oense om det, men majoriteten är för, något som varit helt uteslutet för 10 år sedan.

Men inte nog med det. De kristna moderaterna anger viktiga saker i sitt program som tex att de entydigt fördömer dödsstraffet vilket de menar inte är förenligt att vara för med att vara kristen. Här är svenska kristna moderater (höger) helt olika i sin ideologi än den kristna högern i USA.

Bengt

torsdag, maj 21, 2009 4:14:00 em  
Anonymous Lars Flemström said...

Bengt
Det är hårdare disciplin i det militära än i det civila. Därför trodde jag inte att homosexuella kunde vara truppbefäl, utan att de skulle missbruka sin ställning som överordnade. Det var Medvandrarna som fick mig att inse att jag hade fel.

Tor
Tack för klargörandet. Men jag föredrar uttrycken bekännelstrogen, traditionell eller möjligen konservativ, trots att även det sistnämnda kan ge politiska associationer. Ett annat olyckligt uttryck, som visserligen inte du har använt, så vitt jag vet, är liberalteologi. I Sverige är detta ett bland "konservativa" kristna väl inarbetat begrepp som sannolikt är äldre än partinamnet Folkpartiet-Liberalerna. Men i andra länder säger man rätt och slätt modernism.

torsdag, maj 21, 2009 4:22:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Lars

"Det är hårdare disciplin i det militära än i det civila. Därför trodde jag inte att homosexuella kunde vara truppbefäl, utan att de skulle missbruka sin ställning som överordnade. Det var Medvandrarna som fick mig att inse att jag hade fel."

Du ska ha en eloge för att du faktiskt erkänner att du haft de där inskränkta åsikterna och nu lämnat dem. När det gäller att ha makt så har du helt rätt. Befäl har makt i vissa situationer. Men det är både lagar, regler och befälets egen etik som förhindrar eventuella övergrepp.

Visst är det befär, både homo, hetero och bi, som kan har sexuella fantasier om att göra det ena och det andra med sina kolleger. Men de allra flesta människor, återigen oavsett om vi är homo, hetero eller bi har ju en etik som gör att vi inte vill kränka andra människors integritet. Det du säger är egentligen att du för några sidan felaktigt gissade att homosexuella inte skulle ha en sådan etik genrellt. Notera att för tex USA:s del så blandar man män och kvinnor huller om buller i sitt försvar vilket gör att det blir än mer ologiskt att låtsas som att bögar och lesbiska skulle orsaka "sexuella spänningar" bland försvarsanställda. Ibland verkar som om homofober har mer snuskig fantasi än de flesta andra människor. För de flesta bögar och lesbiska som jobbar i ett lands försvar är fokuset att göra ett bra jobb, inte att utnyttja sina kolleger för sex, de flesta som eventuellt är intresserade av gruppsex och liknande göra det på sin fritid.

Bengt

torsdag, maj 21, 2009 4:36:00 em  
Anonymous Anonym said...

Ja, vad ska man säga? Kanske även avskeda personal om det framkommer att de är fotfetischister, incest utsatta, singlar eller soffliggare i politiska val.

MVH Bögen

torsdag, maj 21, 2009 11:02:00 em  
Anonymous Anonym said...

Naturligtvis är det ytterst synd om killen. Självklart ska meriter och fogsamhet vara avgörande och inte sexuell läggning. Däremot får vi inte glömma att även andra grupperingar ochså fått utstå liknande och vissa fall ännu värre behandling inom försvaret. Jag tänker då på kvinnor, mörkhyade och de som ett eller annat sätt bedömts vara sk "asociala". Det handlar om en process som måste få ha sin tid att växa fram. Det var inte självklart för kvinnor att bli polis, präst eller militär för några decennier sedan. Även idag möter dem många ggr på motstånd men övervinner detta oftast.

Att kämpa tar tid men den tiden är väl värd det.

Gryggo

fredag, maj 22, 2009 12:29:00 fm  
Blogger Bengt Held said...

Gryggo

"Däremot får vi inte glömma att även andra grupperingar ochså fått utstå liknande och vissa fall ännu värre behandling inom försvaret. Jag tänker då på kvinnor, mörkhyade och de som ett eller annat sätt bedömts vara sk "asociala"."

Kan du berätta vilka "värre exempel" du hänvsiar till? Faktum är att svarta fått jobba med samma rättigheter som vita i försvaret sedan början av 1950-talet. Det är alltså mer än 50 år sedan. Då kanske det är dags att, SÅ SNABBT SOM MÖJLIGT, fixa så att USA likt de flesta andra länder respekterar även öppet homosexuella och bisexuella i sitt försvar. Det blir inte bättre med att vänta.

Bengt

fredag, maj 22, 2009 9:32:00 fm  
Anonymous Anonym said...

USA är ett väldigt konstigt land...

tisdag, juni 09, 2009 9:10:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home