onsdag, maj 13, 2009

Katolska bortförklaringsstrategier

av TOR BILLGREN

1992 bad påve Johannes Paulus II om ursäkt för den katolska kyrkans hållning gentemot Galileo Galilei. Han ställdes 1633 inför inkvisitionens domstol, och tvingades avsvärja sig teorierna om den heliocentriska (det vill säga sanna) världsbilden, eftersom den stod i konflikt med Kyrkans uppfattning.

Genom åren har katoliker på olika sätt försökt förklara bort denna historiska pinsamhet. I en debattartikel i dagens Dagen hävdar t.ex. de lärda katolikerna Per Ewert, Bengt Malmgren och Yvonne Maria Werner att hela saken berodde på dålig dialog mellan Galilei och kyrkan,

Domen riktades dock inte så mycket mot Galileis vetenskapliga slutsatser som hans förmenta hånfullhet och hans sätt att så split inom kyrkan. Tilläggas bör även att kardinalskommissionen var oenig, och att tre av kardinalerna vägrade skriva under domen.


En annan strategi för att bagatellisera Vatikanens agerande är att avvisa Galilei som forskare och utmåla honom som bluff och plagiatör. Det gör t.ex. Robert Ketelhohn i artikeln Galileis teleskop. Apropå en medelmåttig astronoms ständiga popularitet; några påpekanden. Det är sannerligen fantastiskt att skåda hur katolska debattörer är beredda att krumbukta sig för att rättfärdiga, bortförklara och bagatellisera kyrkans övergrepp i det förflutna.

10 Comments:

Anonymous Lars Flemström said...

Tidskriften Scientific American hade för många år sedan en utmärkt artikel om Gallilei-affären. Vad jag nu minns är följande: Det var inte i grunden en konflikt mellan religion och vetenskap. Så långt har Dagens artikelförfattare rätt.

Men genom deras försvarsposition är det svårt att ta Katolska kyrkan i Sverige på allvar. De mäter med vår tids måttstock, och hävdar att K. kyrkan aldrig har avvikit det minsta från den. Jesus kommer att få problem när han kommer åter för att döma levande och döda, om han ska döma de döda efter nu levande svenska katolikers måttstock! För det är nog så att kyrkan under 1600-talet hade rätt enligt SIN tids måttstock. Må vara att deras måttstock inte håller inför våra ögon, men kommer vår måttstock att hålla inför framtidens ögon?

Artkeln är emellertid också ett inlägg i kyrkostriden (och t.o.m. striden hur Bibelns skall tolkas) i Sverige, där våra svenska katoliker hävdar att endast de tror på det mänskliga förnuftet, och att Sverige inte hade blivit avkristnat om katolikerna (som var för få för det på den tiden) hade tagit debatten med ateisterna under 1950-talet i stället för de svenskkyrkliga biskoparna.

Scientific American sammanfattade vad Gallilei-affären handlade om med orden "It was not a question of the truth of nature but a guestion of the nature of truth." Vetenskaplig öppenhet var inte alls någon självklarhet under 1600-talet. Det räckte att kyrkans och statens högsta ledning kände till sanningen. Det var ju det kungliga (och påvliga) enväldets tid.

Och faktum är att kyrkans ledning anslöt sig till den kopernikanska världsbilden redan under Kopernikus tid. Gallilei ansåg sig ha funnit bevis - genom sin egen förbättrade stjärnkikare - för att Kopernikus haft rätt. Andra som tittade i Gallileis kikare såg inte det, som Gallilei påstod sig ha sett. Gallilei hade nog sett rätt, men det kom att dröja till början av 1800-talet innan man fått fram så bra teleskop så att även personer med av åldern normalt försämrad synskärpa kunde se att Kopernikus haft rätt.

Förutom att Gallilei-affären handlade om "the nature of truth" handlade den om hur starka bevis, som egentligen krävs för att man ska överge en felaktig vetenskaplig teori. Kopernikus lär inte själv ha trott på den s.k. kopernikanska (även kallad den heliocentriska) världsbilden. Han var präst (nästan alla vetenskapsmän var det på den tiden, vilket idag ofta förtigs) och astronom. Han gjorde visserligen egna observationer, men det var framför allt genom en förenkling av de matematiska beräkningarna av planeternas rörelser, som Kopernikus kom sanningen på spåren.

Genom ett obevisat antagande att planeterna snurrar kring solen, kunde Kopernikus förenkla beräkningarna av planeternas rörelser. Eftersom en princip, som kallas Occams rakkniv (som säger att av flera förklaringar ska man välja den enklaste) var populär inom kyrkans ledning på den tiden, anslöt sig många ledande präster snabbt till den heliocentriska världsbilden. Men det fick vanligt folk inte veta.

Kyrkan har gjort enorma insatser för vetenskap och utveckling, vilket ofta förtigs av kyrkans kritiker idag, t ex förtigs att de flesta vetenskapsmän förr i tiden faktiskt var präster. Så nog bör den negativa bilden av kyrkan nyanseras, men dumförsvar är inte rätta sättet.

onsdag, maj 13, 2009 4:59:00 em  
Blogger Erik Vestin said...

En hel del intressanta argument kring Galilei, garanterat fria från förhandspartiskhet för den katolska kyrkan, finns också i Paul Feyerabends "Against Method". F. har iofs ett lite större ärende när han använder G. som exempel för att visa hur varje metodregel är potentiellt begränsande. Hans argument säger att "G. bröt mot alla möjliga forskningsetiska och metodologiska regler (i det hade kyrkan rätt), men var trots detta en forskare av betydelse vars fruktbara resultat i efterhand rättfärdigar detta".

I övrigt tackar jag för en bra blogg.

onsdag, maj 13, 2009 6:26:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tor

PS Påven skulle kunna förkunna att 2+2 = 5 och den klurige Bengt Malmgren skulle skriva en klurig förklaring

// Irène

onsdag, maj 13, 2009 6:32:00 em  
Anonymous irene nordgren said...

Tor
"Det är sannerligen fantastiskt att skåda hur katolska debattörer är beredda att krumbukta sig för att rättfärdiga, bortförklara och bagatellisera kyrkans övergrepp i det förflutna."

Håller med dig.

Förf skriver
"i dag uppfattar världsrymden som innefattande allt. Men även detta ifrågasätts i dag, där vårt intuitivt uppfattade kosmos enligt vissa teorier kan beskrivas som endast en del i ett större flerdimensionellt system."

Av någon outgrundlig anledning nämns inte att detta redan konstaterades av Giordano Bruno som brändes på bål 1600. Han var för tidigt ute helt enkelt.
Det här med timing är särskilt viktigt inom katolska kyrkan. En ny sanning blir inte riktigt sann förrän påven tycker så. Dessförinnan är alla nya sanningar osanningar.
Hälsningar

// Irène
Katolsk Vision

onsdag, maj 13, 2009 6:52:00 em  
Anonymous JEG said...

Det är inte första gången jag har sett dessa, ja jag vet inte vad jag ska kalla dem annat än lögner. Det är så patetiskt genomskinligt också. "Galileo hade rätt, men han var ju så elak att kyrkan var tvungna att censurera honom."

Sedan är deras slutpoäng helt uppåt väggarna. Om kyrkan kan bestämma vad vetenskapsmän får och inte får tro, skriva och lära ut, oavsett om det beror på dogma eller att de fick påven att gråta, då är man emot vetenskapen. Men visst, det är alltid lätt att låta vetenskapsmän göra grovjobbet för att sedan sola sig i glansen.

onsdag, maj 13, 2009 10:13:00 em  
Anonymous Anonym said...

Ja, detta är relevant naturligtvis. Men berätta även lite om Luther och därigenom om den mer precisa och ärliga JUDEFRÅGAN någon gång! Och dessutom även om den Verkliga mördarreligionen: ISLAM!

Politiskt korrekta horungar som ER borde naturligtvis ha hängts innan ni var påtänkta, självfallet, men jag sträcker än du en vädjande hand!

/Mel Gibson

torsdag, maj 14, 2009 3:54:00 fm  
Blogger Johan said...

Mel G
En vädjande blodig hand menar du.

torsdag, maj 14, 2009 9:49:00 fm  
Anonymous Clapham said...

hahahaha
Mel G visar först sin avsky mot mördareligioner och vill i nästa mening mörda alla bakom denna bloggen.

torsdag, maj 14, 2009 10:22:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Det var ett C skämt. Synd att ingen greppade det. Jag skrev ju så ironiskt som jag kunde. Ber dock om ursäkt.

/Mel Gibson

torsdag, maj 14, 2009 7:41:00 em  
Blogger Hans Georg Lundahl said...

Erik, Feyerabend satte hufvudet på spiken. Synd bara att det inneburit en methodlöshet, men han erkände den i a f.

Lars, med hvilken method mäter du att Galileo i a f hade rätt och att theorien före honom - den var icke enbart den Ptolemaiska utan rent allmänt den geocentriska - var felaktig?

Tre sednaste artiklar på På Svenska og på Dansk på Antimodernism:
Vördnad för den Heliga Jungfruns Textila Reliqvier!
Ha Per Ewert, Bengt Malmgren, Yvonne Maria Werner ngn Intellectuel Redlighet?
Har Anneli Magnusson ngn Intellectuel Redlighet? (obs, gäller ej Pandora utan en scribent på Katolsk Vision)

måndag, november 21, 2011 6:39:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home