onsdag, maj 20, 2009

Kd-grupp förklarar sitt resonemang om "homofamiljer".

av BENGT HELD

En del av er vet nog att jag för några dagar sedan berättade att kristdemokraternas familjegrupp presenterat en ny rapport där de bl.a. skriver att partiet måste vara mer inkluderande när det gäller definitionen av en familj, bl.a. erkänna även homofamiljer. Jag har läst hela rapporten, menar det är positivt att gruppen vill bli mer inkluderande men är också kritisk mot att den helt saknar sakförslag för att förbättra situationen för HBT-familjer.

Idag har jag mailat Emma Henricsson, riksdagsledamot för kd och som hade en artikel på debattsiten Newsmill med rubriken "Vi stödjer nu homofamiljer".

De frågor jag ställde till Emma Henricsson och kd-familjegruppen redovisar jag här och lämnar också hennes svar. Jag har efter att jag har fått svaren skickat ett nytt mail till kd-gruppen med följdfrågor och argumenterar i mailet för att kd bör säga ja till närståendeadoptioner för samkönade par. Jag redovisar den debatten senare här på bloggen.

Man kan visst säga att kd har begränsad politiskt betydelse med sina ca 4 % i de flesta opinionsmätningar. Men dels påverkar de alliansens politik och kan försena och hindra bra förslag från övriga borgerliga partier. Dels så skulle ett mer HBT-vänligt kd kunna påverka en del konservativa människor i Sverige att också bli liberalare.

Här är mina frågor och svaren från Emma Henricsson för kd-gruppens del.

Har kd nu bytt åsikt och vill inte längre avskaffa närståendeadoptionsmöjlighet för samkönade par? Tidigare har kd sagt nej till möjligheten för samkönade par till närståendeadoptioner, vad har partiet för åsikt nu?

Tidigare har kd sagt nej till möjligheten för samkönade par att bli prövade som adoptivförälrdrar vid internationella adoption, vad har partiet för åsikt nu?

Tidigare har kd sagt nej till möjlighet för inseminationer för lesbiska kvinnor vid kliniker. Vad har partiet för åsikt idag?

Och för övrigt, vad har kd för åsikt nu om den könsneutrala äktenskapslag som gäller sedan 1 maj 2009? Har partiet accepterat reformen eller vill ännu byta till alternativet civilrättslig samlevnadslag (där ordet äktenskap inte är med i lagen)?

Svar: Rapporten utgår ifrån de familjer som finns och hur samhället bäst kan stödja dem, det finns ingen automatisk koppling mellan det och hur vi ser på frågorna ovan rapporten innebär därmed inga nya ställningstaganden vad gäller detta.


Hur vill kd förbättra informationen bland förskolepersonal för att de ska kunna bemöta barn i homofamiljer med respekt?

Svar: Vi har inte tagit upp det i rapporten eftersom vi har avgränsat oss så till vida att vi inte lyfter sådant som framförallt handlar om andra politikområden, ex förskolan eller skolan. Det är dock oerhört viktigt att det finns en medvetenhet och kompetens hos såväl förskolepersonal, skolpersonal, barnhälsovård, försäkringskassan osv i bemötande av olika familjetyper. Homofamiljer är en familjetyp där detta ibland brister, andra är familjer med unga föräldrar, ensamstående, föräldrar med annat modersmål, föräldrar med religiös övertygelse, föräldrar med funktionshinder. Även om det inte finns med i rapporten är det en viktig fråga och det finns anledning för oss att återkomma till den eftersom barnen ofta drabbas när fördomar eller okunskap leder till ett dåligt bemötande från samhällets företrädare. Jag tror att vårt förslag att vidareutveckla satsningen på särskilda föräldrastödsgrupper beroende på
familjesituation kan ge ringar på vattnet i och med att kompetensen förstärks hos den personal som arbetar med grupperna och bemötandeproblemen kommer att synliggöras. Om dessa grupper hålls inom ramen för familjecentraler så som vi föreslår finns även goda möjligheter att kunskaperna sprids inom de olika verksamheter som finns representerade i familjecentralen
.

Är kd emot heteronormativiteten i samhället när det gäller familjpolitiken där det ofta förväntas att ett barn ska bo med ett olikkönat par, och där barn som bor med samkönade par ibland tvingas "förklara sig"?

Svar: Vi tycker att det är viktigt att man uppmärksammar att familjer ser olika ut. Inget barn ska behöva be om ursäkt för sina föräldrar men det är en större fråga än att bara handla om heteronormativitet.

Observera att även om familjegruppen här resonerar ganska vettigt (för att vara kd-politiker när det gäller HBT-rättigheter) så har partiet som helhet inte sagt ja till deras rapport ännu. Det avgör partiet senare.

6 Comments:

Anonymous Mattias said...

Tor, Bengt

Vad jag förstår ligger det ett ganska ofattade arbete bakom en del av inläggen. Inte minst Bengts rapporter och mejlväxlingar. Dessutom torde detta var en av de större bloggar på nätet där de ansvariga svarar mest idogt på kommentarer

Är detta helt idéellt eller har ni någon typ av inkomst, direkt eller indirekt kopplat till detta.

Vänliga hälsningar från en nyfiken Mattias.

onsdag, maj 20, 2009 8:47:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Mattias

Nej, det är helt ideellt. För min del i alla fall. Och nog för Tor också. Om han inte har något hemligt sponsoravtal. :-)

Men jag vet du gillar bloggen Mattias. Och även om du skulle ge Tor eller mig en kindpuss som tack om vi träffades så hade bloggen trots det varit ideell. Bra eller hur? :-)

Bengt

onsdag, maj 20, 2009 9:23:00 em  
Anonymous Anonym said...

Att jag inte håller med er i allt torde väl stå klart, men visst bloggen tillhör en av dem jag läser regelbundet. Det jag uppskattar är att ni (nästan) alltid har en mycket seriös och korrekt nivå på debatten.

... och jag hade inte haft några problem heller om ni tjänat en krona eller två på den.

Mattias

onsdag, maj 20, 2009 10:30:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Mattias

Visst, vill du få din kd-avdelning att skänka några tusenlappar till oss så får det väl vara så, vi värnar trots det vår självständighet.

"och jag hade inte haft några problem heller om ni tjänat en krona eller två på den."

Blir vi riktigt populära kanske vi anställer dig för att skriva reportage inifrån kd:s möten. Helt ideellt dock. Men kådispolitiker brukar ju gilla idellt arbete precis som jag gör. :-)

Bengt

torsdag, maj 21, 2009 12:20:00 fm  
Blogger Bengt Held said...

Tack för berömmet ska jag skriva om jag ska vara mer seriös i min kommentar till dig Mattias.

Själv så har jag som mål att försöka vara nyanserad (när det är befogat) när jag beskriver även de partier och religiösa grupper som inte har en HBT-vänlig politik.

Visst kan man få cred från de "redan frälsta" om man skriver propagandaartiklar som delar in samhället i vi som är "goda" och de (sd, kd etc) som är "onda". Men du påverkar inte folk utanför den egna gruppen.

Något off-topic iofs men det här är ju för övrigt en orsak till att många från riksdagspartierna har så svårt att vinna debatter mot sd, de har bara lärt sig enkla propagandaargument som berättar om de "värsta" delarna av sd:s politik och inget annat. Sedan möter de en sverigedemokrat som mer nyanserat beskriver sina attityder. Och då blir ofta den andre debattören svarslös. Den som lärt sig hur sverigedemokrater resonerar, vet hur deras beskrivning av samhället är, har större chans att vinna debatter mot dem.

Bengt

torsdag, maj 21, 2009 8:31:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Hej Mattias, som Bengt säger: inga pengar och inga hemliga sponsoravtal. Annonserna här till höger var mest ett tekniskt experiment. Det har lagts ned mycket tid på bloggen, det är visst och sant. Jag försöker rättfärdiga det för mig själv med att verksamheten tangerar mitt professionella skrivande, och att jag då och då blir ombedd att skriva "riktiga" artiklar i ämnet.

torsdag, maj 21, 2009 8:32:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home