söndag, maj 03, 2009

Kommentar om kommentarer

av TOR BILLGREN

Har nu skummat igenom de (i nuläget) 271 kommentarerna på fredagens debattartikel om Åke Green och Scott Lively. Ytterst få kommentarer berör det artiklen verkligen handlar om, det vill säga att pastorer och predikanter reser till länder där homosexualitet är kriminellt för att hjälpa politiska och religiösa ledare att upprätthålla kränkningarna av homosexuellas fri- och rättigheter. Istället kantrar diskussionen genast över i ett sedvanligt och slentrianmässigt ställningskrig för och emot homosexualitet, om yttrandefrihet, att bögeri är äckligt, pk-maffia och framförallt: islam. Särskilt beklämmande är det att läsa många av de Åke Green-kritiska kommentarerna. Att det ska vara så svårt att leverera kritik med finess och värdighet... Det är otroligt att se hur lågt vissa är beredda att sjunka så fort de får chansen att gömma sig bakom ett anonymt alias på Internet.

4 Comments:

Anonymous Christopher Aqurette said...

Jag slutade läsa kommentarerna när någon på fullt allvar hävdade att det är vanligt att homosexuella anordnar sexfester i syfte att smitta yngre killar med HIV. Det är ju ingenting annat än en variant på de lögner som spanska katoliker spred om homosexuella under inkvisitionen i slutet av 1400-talet. Somliga homofober har alltså inte kommit längre än till medeltiden.

söndag, maj 03, 2009 3:03:00 em  
Anonymous Lars Flemström said...

1. Jag har inte skrivit någon kommentar till Tors Expressen-artikel.
2. Jag skriver numera aldrig anonyma kommentarer. Att skriva öppet har sina risker. När någon väl har börjat sprida ut lögner, upprepas lögnerna av andra i det oändliga.
3. Någon förekomst av HIV är inte känd från 1400-talet. Däremot rasade andra epidemier, som förmörkade folks sinnen.
4. Inkvisitionen användes av den spanska kungamakten under 1400-talet för att skapa ett religiöst enhetligt samhälle. Att de som lät sig utnyttjas för detta var katoliker, säger inte mycket. I ett mer sekulariserat samhälle hade man gjort det i t.ex. "partiets" namn.
5. För ett par månader såg jag ett engelskt TV-program, med en veteran från den engelska homorörelsen som programledare. (Åtminstone presenterades programledaren så. Bäst att gardera sig.) Enligt honom förekommer det att yngre bögar vill bli smittade med HIV för att komma med i "gänget".
6. Jag kan inte förstå annat än att programledaren öht nämnde detta var för att han, som ansvarskännande äldre homoaktivist, ville få stopp på dumheterna.
7. Liknande beteenden är kända från andra epidemier, och är alltså inte på något sätt typiskt för just homosexuella.

söndag, maj 03, 2009 9:47:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Av någon orsak så är rasister och homofober betydligt överrepresenterade bland kommentatorer på de fyra Stockholmstidningarnas hemsidor. Varför vet jag inte. Om man kollar olika politiska bloggar så är kommentatorer ofta inte lika intoleranta mot minoriteter, inte ens de som kommenterar anonymt.

Jag försöker idag nästan undvika att läsa kommentarerna direkt efter tidningsartiklarna. Det är så många som är elaka, intoleranta, okunniga etc. att det inte ger någonting. Då är det enligt mig betydligt intressantare att kolla de bloggar som twinglat (om det heter så?) till tidningsartikeln.

Lars

"För ett par månader såg jag ett engelskt TV-program, med en veteran från den engelska homorörelsen som programledare. (Åtminstone presenterades programledaren så. Bäst att gardera sig.) Enligt honom förekommer det att yngre bögar vill bli smittade med HIV för att komma med i "gänget"."

Jo, jag såg också det programmet. Det är helt sanslöst och programledaren själv var chockad, han är själv gay. Men programmet visade också att många heterosexuella helst vill ha samlag utan kondom trots att de är en ny tillfällig partner. Omdömeslösa och oförsiktiga människor existerar tyvärr inom alla grupper.

Bengt

söndag, maj 03, 2009 11:54:00 em  
Anonymous Christopher Aqurette said...

Lars:
Den spanska inkvisitionen var visserligen ett påbud från kungamakten, men den administrerades av kyrkan. I det paket av lögner som staten och kyrkan använde i sin propaganda ingick att homosexuella ("sodomiterna") medvetet spred dödliga sjukdomar till fromma kristna. När drottning Isabella på påve Sixtus IV begäran utsåg Tomás de Torquemada till storinkvisitor år 1483 beordrade kyrkan honom att bränna alla homosexuella levande i syfte att skydda de kristna familjerna från smitta. Ingenting fick finnas som ens påminde om de homosexuellas existens. Allt och alla skulle brännas på bål. En slags "family values" redan då, alltså.

måndag, maj 04, 2009 1:03:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home