tisdag, maj 05, 2009

Könstillhörighetslagen. Del 5. Sd-nej till sparande av könsceller.

av BENGT HELD

I förra delen av min artikelserie om könstillhörighetlagen så berättade jag om argumenten för och emot att transsexuella ska få spara sina könsceller (sperma respektive äggceller). Syftet med det är ge dem möjlighet att efter sin "könsbytesoperation" kunna bli föräldrar. Idag har lagen ett krav att du måste vara steril för att få byta kön juridiskt. Men även om man skulle ta bort det kravet så hade hormonbehandlingen i sig oftast gjort transsexuella sterila när de haft sådan behandling.

Här är partiernas åsikter om att transsexuella ska få spara könsceller för att efter "könsbytesoperationen" kunna bli biologiska föräldrar.

Ja: S, c, fp, v, mp
Möjligen: M, kd
Nej: Sd

Att fem riksdagspartier säger ja till den här reformen visar hur "queer" riksdagen blivit de senaste 10 åren. För det här är en radikal reform som verkligen utmanar traditionella normer i samhället. Inte nog med att man säger ja till annat föräldrskap än "en pappa och en mamma", det gjorde man redan 2002 när man röstade ja till homoadoptioner. Dessutom kan ett barn få en biologisk pappa som socialt fungerar som mamma och vice verca. Det utmanar konservativa normer om kön och könsroller.

Det är få HBT-reformer som partier av betydelse i Sverige säger nej till idag. Oftast är partierna för dem eller svarar möjligen. Kd och sd är dock emot en könsneutral äktenskapslag, internationella homoadoptioner och inseminationer för lesbiska kvinnor vid kliniker. Kd är också emot närståendeadoptioner för homopar.

Och till sist är sd emot att transsexuella ska få spara könsceller. Deras argument är att ett barn behöver "en pappa och en mamma" och där är partiet ju iofs konsekvent eftersom de är emot att både homopar och ensamstående ska få adoptera internationellt. (Kd är däremot ologiska eftersom de accepterar ensamståendeadoptioner men säger nej till homoadoptioner). Men det betyder ju inte att sd har rätt i sak, all forskning visar att barn i samkönade familjer har samma sociala och emotionella utveckling som andra barn.

M och kd har som partier ännu inga åsikter om de olika delarna av könstillhörighetsutredningens förslag vilket är ett problem i sig. Men mitt tips är att moderaterna till sist säger ja till att transsexuella ska få spara könsceller medan kd har svårare för det.

Att det är en ideologisk olikhet inom borgerligheten blev mycket tydligt när Stockholms läns landsting 2007 skulle lämna ett remissvar till könstillhörighetsutredningen. Landstinget har borgerlig majoritet och m, c och fp ansvarade för yttrandet som innehöll ett ja till att transsexuella ska få spara könsceller. Deras förslag till yttrande fick sedan stöd av s, v och mp. Men vid sidan av det så lämnade kristdemokraterna ett särskilt yttrande som betyder att de har annorlunda åsikter om något. I det yttrandet sa kd nej till att transsexuella ska få spara könsceller. Argumentet var att ett barn behöver "en pappa och en mamma". Det är ovanligt att ett majoritetsparti lämnar ett särskilt yttrande, vilket visar hur viktigt det var för kd.

4 Comments:

Anonymous Clapham said...

Tack för en bra undersökning!


"Kd är däremot ologiska eftersom de accepterar ensamståendeadoptioner men säger nej till homoadoptioner"

Undrar om ensamstående homosexuella får adoptera enligt dem? :)

tisdag, maj 05, 2009 11:38:00 fm  
Blogger Bengt Held said...

Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

tisdag, maj 05, 2009 12:00:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

tisdag, maj 05, 2009 12:05:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Clapham

Tack för kommentaren.

Det där är en bra fråga. Och kd:s hyckleri när det gäller ensamståendes adoptioner har nog sin egen förklaring.

Nu är det ju debatt i riksdagen om att göra det möjligt för ensamma kvinnor att bli inseminerade vid kliniker. Där säger kd nej med argumentet att ett barn behöver "en pappa och en mamma". Det är ju konsekvent i relation till att de är emot att lesbiska kvinnor (som bor med en annan kvinna) ska få möjlighet bli inseminerade vid kliniker.

Däremot har kd aldrig någonsin motionerat i riksdagen om att avskaffa möjligheten för ensamstående att adoptera trots att partiet haft möjlighet till det. Nu är det visserligen relativt få ensamstående som får adoptera men det är en del varje år. Däremot så har då kd motionerat om att avskaffa samkönade pars möjlighet till homoadoptioner, trots att samkönade par inte fått adoptera något barn ännu i praktiken, förutom närståendeadoptioner.

Det här visar ju att kd har andra "dolda" argument emot homoadoptioner som de inte redovisar öppet. För hade barns rätt till "en pappa och en mamma" varit det enda argumentet så de ju aldrig accepterat ensamståendes adoptioner.

Orsaken till att kd accepterar ensamståendes adoptioner (om än utan entusiasm) har nog två orsaker. Dels så har möjligheten existerat sedan 1910-talet. Det är enklare att säga nej till nya reformer än att vilja avskaffa gamla reformer. Men det kan ju inte vara en tillräcklig förklaring, för då borde ju kd också accepterat homoadoptioner när riksdagen väl sagt ja till det 2002.

Istället så är nog främsta förklaringen att det förr ofta var kristna missionärer som varit i ett u-land och där träffat ett barn som de velat ha med sig hem till Sverige för att göra något "solidariskt i praktiken". De vill adoptera ett barn för att få bort det från fattigdom. Och kopplingen till kristna missionärer gör det mer komplicerat för kd att avskaffa det här. Men det är givetvis lika hycklande för det.

Enligt kd:s logik är en pappa bättre än två pappor när det gäller homoadoptioner, en mammam är bättre än två mammor.

En kristen missionär som är bög då och vill adoptera ett barn från ett fattigt land? Ja, det hade väl komplicerat det ännu mer för kd. Då hade väl vissa i partiet börjat med diskussionen om en kristen missionär kan vara bög. Hehe

Bengt

tisdag, maj 05, 2009 12:06:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home