torsdag, maj 07, 2009

Nationaldemokraterna visar sin homofientlighet.

av BENGT HELD

Eftersom signaturen Bögen efterlyste information om Nationaldemokraternas homofientlighet så lämnar jag här de frågor jag ställde till partiet i valrörelsen 2006 och de svar som Jan Ermefjäll lämnade för partiets del (det var för övrigt Ermefjäll som fick en artikel publicerad i tidningen Världen idag även om de ångrade sig senare när de fick veta att han är nd-politiker).

Hans svar är så groteska och extrema att jag struntar i att kommentera dem här. Hans argumentering är tillräckligt avslöjande för partiets del när det gäller hat mot homosexuella och bisexuella.


Hej Bengt!

Ursäkta att du inte fått svar tidigare, partisekreteraren har haft semester och därefter varit överhopad med arbete.

Jag svarar lite under dina frågor nedan.

Med vänliga hälsningar

Jan ErmefjällJag har kollat nationaldemokraternas hemsida om HBT-reformer. Alltså reformer för homo- bi- och transpersoner. Ni är ju negativa till många reformer. Nd har även kritiserat Prideparaden i Stockholm.

Därför har jag följande frågor.

Enligt nd:s hemsida så är ni emot homoäktenskap, partnerskap för homopar, homoadoptioner, insemination för lesbiska, att lagen om hets mot folkgrupp ska skydda HBT-personer, att homosexuella flyktingar ska kunna få asyl i Sverige som konventionsflyktingar, ett förbud mot diskriminering av HBT-personer i regeringsformen.

Stämmer det att ni är emot alla de reformerna?

[Jan Ermefjäll] Svar: Det stämmer att vi är emot dessa så kallade reformer. T.ex. ett äktenskap är per definition avsett att vara mellan en man och en kvinna. Vidare måste man se till barnets bästa och inte till vuxnas egoistiska intressen. Vi anser att homosexuella skall bemötas med vänlighet och att de behöver vägledning. Homosexualitet som fenomen är orsakat av könsförvirring under uppväxtåren, och homosexuella är därmed ingen folkgrupp.

1. Är Nationaldemokraterna för att frivilliga homosexuella relationer mellan vuxna ska vara tillåtet? (Sverige tillät homosexuella relationer 1944)

Ja, nej eller partiet har ingen åsikt?

[Jan Ermefjäll] Svar: Nej, min uppfattning är att homosexuella bör leva i celibat för sitt eget bästa. Homosexuella behöver vägledning och hjälp i hur man kan bli fri från homosexuell fixering.

2. Är nd för att samma åldersgräns ska gälla för homosexuella relationer och heterosexuella relationer. (Idag är åldersgränsern 15 år för båda typerna av relationera. Fram till 1978 var åldersgränsen 18 år för homosexuella relationer och 15 år för heterosexuella relationer.)

Ja, nej eller ingen åsikt?

[Jan Ermefjäll] Svar: Se tidigare svar.

3. Ni har kritiserat Prideparaden. Anser nd att HBT-rörelsen ska ha laglig rättighet att anordna HBT-parader och demonstrationer?

Ja, nej eller ingen åsikt?

[Jan Ermefjäll] Svar: Nej, dessa manifestationer är skamliga och har inget berättigande.

4. Är nd för att tillåta föreningar för HBT-personer som tex RFSL?

Ja, nej eller ingen åsikt?

[Jan Ermefjäll] Svar: Nej, vi anser att RFSL bedriver propaganda för abnorm sexuell lössläppthet och droger.

5. Anser nd att homosexualitet ska vara en sjukdom enligt socialstyrelsen. (1979 beslutade socialstyrelsen att homosexualitet inte är någon sjukdom)

Ja, nej eller ingen åsikt?

[Jan Ermefjäll] Svar: Ja. Enligt relevant vetenskap och beprövad erfarenhet är homosexualitet att betrakta som en psykisk sjukdom. En homosexuell livsstil innebär dessutom klart ökad sjukdomsbenägenhet, kortare livslängd med mera, jämfört med en heterosexuell livsstil.

6. Är ni för att sambolagen även ska gälla för homopar? (Riksdagen sa ja till en sambolag för homopar 1988, sedan 2003 är sambolagen likadan för homopar och heteropar)

Ja, nej eller ingen åsikt?

[Jan Ermefjäll] Svar: Nej, se tidigare svar.

7. Är ni för ett förbud mot diskriminering av HBT-personer inom arbetsmarknaden och vid försäljning av varor och tjänster? (Idag är det förbjudet att diskriminera homosexuella och bisexuella. Det är tillåtet att diskriminera transpersoner)

Ja, nej eller ingen åsikt?

[Jan Ermefjäll] Svar: Ingen särlagstiftning för homosexuella behövs.

8. Men ni att skolor ska informera om homosexualitet?

Ja, nej eller ingen åsikt?

[Jan Ermefjäll] Svar: Skolor skall endast befrämja sexuellt ansvarstagande och varaktiga relationer mellan personer av motsatt kön.

9. Ska Sverige jobba för HBT-personers rättigheter i andra länder (Idag är homosexuella relationer förbjudna i ca 70 länder)

Ja, nej eller ingen åsikt?

[Jan Ermefjäll] Svar: Nej

10. Ska homosexuella flyktingar kunna få asyl i Sverige?

Ja, nej eller ingen åsikt?

[Jan Ermefjäll] Svar. Nej


Därefter mailade jag nd och Jan Ermefjäll med några följdfrågor.

"Hej!

Om jag tolkar det rätt så vill nd förbjuda homosexuella relationer även om det är frivilliga relationer mellan vuxna i privata hem. Alltså ett totalförbud. Vad menar nd det ska bli för straff för de som har homosexuella relationer i privata hem? Fängelse? Böter?

Är det här partiets officiella åsikter? Det är alltså inte bara dina personliga åsikter.

Bengt"

Och så har svarade Jan Ermefjäll.

"Hej Bengt!

Vi har inte studerat och diskuterat frågan så ingående att jag kan besvara den. Om vi skall ha en återgång till den lag som gällde före 1944 skall betoningen ligga på vägledning och hjälp åt homosexuella snarare än straff, tror jag. Ur samhällets perspektiv vore det önskvärt att en homosexuell livsstil motarbetas och förebygges. En homosexuell livsstil är olycklig även för individen.

Med vänliga hälsningar

Jan Ermefjäll"


Till sist vill jag lämna en sakinformation. I mitt brev till nd skrev jag följande.

"Är ni för ett förbud mot diskriminering av HBT-personer inom arbetsmarknaden och vid försäljning av varor och tjänster? (Idag är det förbjudet att diskriminera homosexuella och bisexuella. Det är tillåtet att diskriminera transpersoner)"

Så var lagarna i Sverige 2006. Sedan 1 januari 2009 har transpersoner samma juridiska skydd mot diskriminering inom olika samhällsområden som homosexuella och bisexuella.

25 Comments:

Anonymous Anonym said...

Alright, dom får nog inte min röst. Men märk väl att han i mångt och mycket verkar tala för sig själv och inte för organisationen som helhet. Han är ju dessutom inte representativ då han inte ingår i partiledningen.

MVH Bögen

fredag, maj 08, 2009 12:23:00 fm  
Anonymous Christopher Aqurette said...

Oj, nazistpartiet framför andra har nazistiska åsikter. Vem hade kunnat ana detta?

fredag, maj 08, 2009 3:37:00 fm  
Anonymous Ante said...

Anonym:

http://www.nd.se/faq/fraga.asp?fragaID=53

fredag, maj 08, 2009 7:01:00 fm  
Blogger Bengt Held said...

Bögen

Nationaldemokratisk ungdom (ndu) attackerade folk på Stockholm Pride med våld 2003 och fick stöd av partiet för det. Marc Abramsson, partiordförande idag blev först fälld i domstol men till sist friad eftersom det inte kunde bevisas att han själv använt våld mot någon men han var med där när hans partikamrater slog en bög allvarligt.

Så här skriver nationaldemokraterna i sitt principprogram.

http://www.nd.se/principprogram/default.asp#06

"Sunda familjeideal skall prioriteras i det offentliga. Perverterade familjeformer skall inte få samhällets erkännande som godtagbara alternativ till naturliga familjer."

Från valmanifestet för partiet 2006.

http://www.nd.se/nyheter/dokument.asp?dokID=404

"Homosexuella par skall inte likställas med riktiga familjer och de ska inte få adoptera barn"

Som Ante redan skrivit så förtydligar de sina åsikter i en avdelning på sin hemsida som de kallar frågor och svar.

http://www.nd.se/faq/fraga.asp?fragaID=53

"Varför kallar ni homosexuella relationer för perverterade?"

"Det är viktigt att den traditionella familjen utgör en odiskutabel norm för samhället, eftersom det är där kommande generationer blir till och fostras. Under tusentals år av människans utveckling har detta varit normen, de samhällen som inte haft denna norm har inte lyckats nå civilisationsframsteg eller till och med gått under. Till skillnad från normala familjer (mamma, pappa, barn) är homosexuella relationer onormala och ger uttryck för en defekt.

Samtidigt har även homosexualitet funnits i alla samhällen. Alla har tyvärr inte möjligheten att bilda familj, och det är oftast inte deras fel. Vi är inte på något sätt fientliga mot homosexuella som inte gör en stor sak av sin sexuella läggning. Att vara homosexuell är ett dolt handikapp som inte syns utanpå, men som är värre än många andra handikapp i det avseendet att man inte kan bilda familj.

Själva ordet perversion betyder ”förvrängd” eller ”kastad över ända” och inkluderar också ett moraliskt fördömande. För att samhället ska bevara och stärka den heterogena friska normen är det viktigt att kärnfamiljen moraliskt upphöjs över homosexualitet. Annars riskerar man det som sker idag, nämligen att homosexuella luras att vara ”stolta” över sitt handikapp."

http://www.nd.se/faq/fraga.asp?fragaID=54

"Varför kritiserar ni Pride-festivalen?"

"Frågan är snarare hur någon över huvud taget kan sympatisera med Pride-festivalen. För det första så skulle heterosexuella som blottade sig på det sättet som sker på Pride bli gripna för oanständigt beteende. Och det blir ju inte bättre av att det är homosexuella som visar upp sin sexualitet på det sättet. För det andra så är det tydligt att paraden just handlar om själva sexakten, inte om att bilda familj, fostra kommande generationer – allt det som är själva poängen med vår sexualitet. Man har degraderat sexakten till att handla om rent egoistiskt nöje. Sunda människor hade varit emot en sådan parad även om det var heterosexuella som visades, just för att den sätter porren framför familjen.

Själva idén med att visa upp sitt sexuella handikapp är lika sjuk som att anordna en parad för stolta HIV-smittade, alzheimerssjuka eller lytta. Det är väl inget att vara stolt över?

Det finns personer även inom den nationella demokratiska rörelsen som är homosexuella och de ställer absolut upp på sunda familjevärderingar. De är ledsna för att de inte kan bilda en normal familj, men det betyder inte att de vill riva ner den friska normen – tvärtom."

Nyhetsartikel från nd:s hemsida 2008 om Stockholm Pride.

http://www.nd.se/nyheter/dokument.asp?dokID=637&q=homosexuella&x=0

"Lämna Svenska kyrkan!, uppmanar Marc Abramsson. Idag börjar den obscena uppvisningen ”Gay Pride” i Stockholm, och på plats finns även Svenska kyrkan med ett tält. I tältet ska barn få lära sig att klä sig som bögar och flator.

Barnen ska få klä ut sig till homosexuella i Svenska kyrkans ”paradverkstad”. När jag läste om Svenska kyrkans deltagande i årets sodomiparad ”Gay Pride” trodde jag att det rörde sig om ett sjukt skämt.Har jag kunnat bevisa för dig nu att nd inte är ett HBT-vänligt parti Bögen?
:-)

Bengt

fredag, maj 08, 2009 9:19:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Mycket bra att detta tas upp! Den antisemitiska och antihomosexuella artikel Jan Ermefjäll lyckades får publicerad i Världen Idag ligger i länken: http://antigayretorik.blogspot.com/2008/08/vrlden-idag.html

fredag, maj 08, 2009 9:40:00 fm  
Anonymous Clapham said...

Bögen, söker du ett rasistiskt hbt-vänligt parti att rösta på??? Jag förstår inte.

fredag, maj 08, 2009 9:42:00 fm  
Anonymous amanda svalin said...

Det är väl inte konstigt. Enligt en kartläggning som kom ut för någr år sedan gjord av Expo och RFSL är Nationaldemokraterna de mest HBT:fientliga inom den svenska högerextrema rörelsen. rapporten går att få tag på på RFSL:s hemsida.

fredag, maj 08, 2009 10:04:00 fm  
Blogger Bengt Held said...

Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

fredag, maj 08, 2009 10:12:00 fm  
Blogger Signe Rocklin said...

usch. Sånt här gör mig mörkrädd.
Nazis maek me a sad panda. :(

fredag, maj 08, 2009 10:50:00 fm  
Anonymous Feedback66 said...

Oj, nazistpartiet framför andra har kristdemokratiska åsikter. Någon som är förvånad?

fredag, maj 08, 2009 11:01:00 fm  
Anonymous Anonym said...

ska man skratta eller gråta?

fredag, maj 08, 2009 11:06:00 em  
Anonymous Anonym said...

Vad/vilka ska man då som hbt person rösta och/engagera sig i om man är sk "rasist"?

Det kan väl knappast endast vara heterosexuella som är sk "rasister"?

Röhn och Pimpa i Nederländerna är två exempel.

/Skeptikern

fredag, maj 08, 2009 11:14:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Skeptikern, dina modigt framförda politiskt inkorrekta avslöjanden och synpunkter får mig att skälva i hela kroppen.

fredag, maj 08, 2009 11:38:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Skeptikern

Det är väl iofs trevligt att du bekymrar dig för vad Röhm skulle röstat på i dagens Sverige.

Sedan kan du börja diskutera de intressanta debatter och de problem vi har i Sverige.

Röhms avrättning 1934 visar för övrigt tydligt hur idiotiskt det är för homomänniskor att rösta på den typen av partier.

Inskränkta människor är det inom alla grupper. Det betyder inte att man måst hylla dem eller hålla med dem.

Basta.

Bengt

fredag, maj 08, 2009 11:40:00 em  
Anonymous Anonym said...

Så ni menar på fullt allvar att hela hbt rörelsen är för EUROARABIA osv?

Är det verkligen endast "trångsynta" heteros som vill Bevara Sverige Svenskt?

Om inte så kan ni kanske börja fundera vilka som först kommer att få tasken knippad då Allah och tar över!

/Skeptikern

PS. Roligt med övermänniskor som er, dvs de som inga fördomar bär.

fredag, maj 08, 2009 11:58:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Skeptikern

Det är du som kommer få tasken knippad då Allah tar över.

Din främlingsfienlighet är pinsam för dig själv. Ditt intresse för HBT-rättigheter är nog noll om du hyllar Röhm. Du är pinsam.


Bengt

lördag, maj 09, 2009 12:28:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Jag nämnde även Pim Fortyin men detta "missade" du väl av vad vi kan kalla pk skäl. Ok, svar ja, jag gillar inte rasfrämlingar. Röhn hade gott och väl kunnat städat upp lite bland rasfrämlingarna i bla Rosengård och Rinkeby.

Svara på det som skrivs istället!

/Skeptikern

lördag, maj 09, 2009 12:48:00 fm  
Anonymous Anders said...

Pim Fortuyn är ju ett exempel på att man kan vara främlingsfientlig och homo samtidigt så det finns ju ingen contradiction in terms däremellan. Tyvärr.

Det är väl däremot en indikation på att homosexualitet inte är en politisk övertygelse. Homosar finns i alla politiska läger - även, konstigt nog, inom fascistiska och homofoba politiska sammanhang.

Ibland kan det vara så att personer som förnekar sin egen homosexualitet placerar sig själv i en strikt hetero- eller asexuell miljö, t.ex. inom katolska kyrkan, för att liksom för sig själv och andra visa hur hetero de är. Så var det ju dock inte med Pim.

För egen del så tror jag dock, även om jag förstås inte har några belägg för detta, att de erfarenheter av intolerans och utanförskap som många homosexuella lever med eller har upplevt gör att man som homo på ett enklare sätt kan känna empati för andra utsatta grupper. Det borde också göra att homosexuella är underrepresenterade bland främlingsfientliga, högkyrkliga och strikt värdekonservativa grupperingar.

Men det är kanske bara en from förhoppning.

lördag, maj 09, 2009 7:04:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Skeptikern. Du måste sluta inbilla dig att man automatiskt har en uppsättning av särskilda åsikter bara för att man är homosexuell. Ingen hbt-aktivist har någonsin påstått att alla homosexuella är goda och snälla. Självklart är det inte bara trångsynta heterosexuella som vill bevara Sverige svenskt. Givetvis finns det även homosexuella som vill det. Självfallet finns det även homosexuella som är nazister (M. Kühnen t.ex.). Jag begriper dock inte vad du anser dig peka på med ett sådant självklart konstaterande.

Sen till frågan och knippade taskar. Det är häpnadsväckande och komiskt att du försöker inbilla någon att den ideologi du står för skulle gynna homosexuella bättre än islamism.

lördag, maj 09, 2009 9:32:00 fm  
Blogger Bengt Held said...

Högerextremist till homosexuell.

"Du bör rösta på nationaldemokraterna. Om vi får makten gör vi Sverige nationalistiskt och skickar alla homosexuella till ett koncentratonsläger."

Homosexuell: "Varför skulle jag rösta på ett sådant parti?"

Högerextemist: "Jo, vi bekämpar islamister och om de får makten skickar de de alla homosexuella till ett koncentrationsläger och det vill du väl inte?"

Anders

"För egen del så tror jag dock, även om jag förstås inte har några belägg för detta, att de erfarenheter av intolerans och utanförskap som många homosexuella lever med eller har upplevt gör att man som homo på ett enklare sätt kan känna empati för andra utsatta grupper. Det borde också göra att homosexuella är underrepresenterade bland främlingsfientliga, högkyrkliga och strikt värdekonservativa grupperingar."

Det där är ett vackert resonemang som tyvärr ofta är osant. Om det vore så skulle folk i Rosengård och Rinkeby var de homovänligaste i Sverige. De är ju ofta mest marginaliserade och diskriminerade själva.Istället är det där homofientlighet är vanligast. Marginaliseade och diskriminerade minoriteter försöker ofta hitta någon annan minoritet de kan ogilla. För att de ska låtsas vara bättre själva.

Det är också därför främlingsfientlighet och homofientlighet ofta är vanligast bland arbetslösa och dåligt utbildade människor.

Etniska svenskar är i medel mer homovänliga än invandrare, det visar alla opinionsmätningar även om det ibland inte är så betydande skillnader.

Det är också därför rasismen i Sydafrika var vanligast inom arbetarklassen på apartheidtiden, de tjänade mest på att ha en annan grupp som hade en sämre social status än dem själva.

Det där är tyvärr klassiskt, en minoritet eller grupp som har problem försöker hitta någon annnan grupp som kan vara ännu mer föraktad. Då gissar de att de blir lite bättre själva trots att de egentligen gynnar den norm som diskriminerar dem själva.

Men visst har vi även några exempel som tyder på att din teori är rätt ibland.

I flera länder visar opinionsmätningar att judar är mer homovänliga än befolkningen i sin helhet.

En opinionsmätning för några år sedan från Danmark visade att 6 % bland bögar och lesbiska sympatiserade med Dansk folkeparti medan partiets stöd bland befolkningen i sin helhet var ungefär 12 %. Förklaringen är nog dock delvis att fler homosexuella och bisexuella bor i Köpenhamn stad jämfört med heterosexuella och Köpenhamn är det område dår Dansk folkeparti har sämste stöd. Men det är inte hela förklaringen.

Men i Nederländerna visade opinionsmätningar att stödet för Pim Fortuyn var högre bland homosar än bland heterosar. En opinionsmätning visade att 29 % bland homosexuella stödde honom medan siffran bland hela befolkningen var 10-15 %.

Men att jämföra Fortuyn med nationaldemokraterna (som skeptikern vill göra) blir helt groteskt. Pim Fortuyn var INTE rasist, det var svarta som jobbade i hans parti och det hade han inga som helst problem med. Han berättade i TV att när han besökte prostituerade så gillade han svarta killar bäst (det här är typiskt Nederländerna, det hade varit omöjligt för en politiker uttala sig så i TV i ett annat land)

Fortuyn var också för en nyliberal politik med frihandel etc. Han berättade att om han fått rösta i presidentvalet i Frankrike hade han röstat på Chirac istället för Le Pen.

Högerpopulitiska partier i Nederländerna är också tydligt HBT-vänliga (vilket de inte är i andra länder) Både Fortuyns parti och nuvarande största partiet bland högerpopulister i landet, Geert Wilders parti PVV är för en könsneutral äktenskapslag och homoadoptioner.

Men Fortuyn spred en propaganda som buntade ihop alla muslimer som ett problem. Han buntade ihop islamister med demokratiska muslimer. Det var helt oacceptabelt. Hans uttalanden var främlingsfientliga. Men de hade inte något med nazism eller rasism att göra. Han hade inte några problem med en arab som var ateist eller kristen.

Fortuyn hade nog kallat nationaldemokraterna ett förfärligt parti om han läst deras partiprogram.

lördag, maj 09, 2009 11:19:00 fm  
Anonymous Christopher Aqurette said...

Bengt:
Du har helt rätt om Pim Fortuyn. Jag bodde i Nederländerna under hela den period som Fortuyn verkade politiskt, och det var mycket tydligt att hans islamofobi var en reaktion på en rad mycket homofobiska uttalanden från ledande muslimska företrädare. Till detta kommer att Amsterdams bögar utsattes för en rad mycket grova våldsdåd utförda av ungdomsgäng med det gemensamt att de var radikala muslimer. I en stad som känner stolthet över sin liberalism och sin världsunika gaykultur blev detta en chock.

Vad gäller detta med Pim Fortuyns tycke för mörka killar så var en av roligaste sakerna med honom att han pratade om sex utan att skämmas ett dugg. I en valdebatt på TV avfärdade han exempelvis en anklagelse om att vara rasist med att berätta hur mycket han gillade att suga av marockanska killar för att deras sperma smakade bäst.

Det var hysteriskt kul att se de andra partiledarnas miner när han sa det.

lördag, maj 09, 2009 12:07:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Christopher

Tack för din komplettering när det gäller informationen.

Det där med homohatiska uttalanden från muslimska imamer var något svensk media sällan berättade. De låtsades som att Pim Fortuyn var ännu en vanlig högerextrem politiker som tex Jörg Haider eller Le Pen. Det var han inte.

Det är lätt att ha situationen inom det egna landet som norm. I Sverige är muslimska föreningar och samfund sällan extremistiska, ofta konservativa javisst, men sällan är det några hyllningar av terrorister eller offentliga uttalanden med hat mot andra minoriteter. Att Sveriges muslimska råd stödde och samarbetade så nära med statsminister Fredrik Reinfeldt i konflikten om Vilks rondellhundsteckningar var avgörande för att det skulle bli en så relativt lugn situation som det blev. Sveriges muslimska råd var tydligt till utländska extrema grupper "där här hanterar vi själv i Sverige.".

I t.ex. Danmark och Nederländerna är det en mycker mer polariserad situation. När Muhammedkarikatyrdebatten rasade som värst, vad gjorde då vissa muslimska föreningar i Danmark? Jo, de spred bilderna (och även falska bilder som inte hade varit med i Jyllandsposten) i syfte att folk i Mellanöstern skulle hata Danmark ännu mer och bojkotta landet. Ett muslimskt samfund i Danmark har uttalat att alla judar borde mördas. Inte bara alla judar i Israel vilket vore illa nog, utan alla judar.

I Nederländerna har muslimska imamer uttalat att homosexuella borde placeras i koncentrationsläger. Det är också mycket vanligare där att det är ungdomsgäng med muslimskt ursprung som attackerar homosexuella. Många liberala holländare har, med rätta, blivit förfärade av sånt när de själva i decennier jobbat för mer tolerans.

Givetvis krävs det två för att dansa tango. Att situtionen är olika avgörs inte bara av samfunden utan även av ledande politiker. I Danmark så vägrade dåvarande statsministern Fogh-Rasmussen att ha några som helst möten med muslimska grupper om Muhammedkarikatyrerna. Att han vägrade kompromissa om yttrandefriheten var en sak, det gjorde han helt rätt, men han och hans regering har i flera år haft en lätt främlingsfientlig politik med udden ofta riktad mot muslimer. När han då dessutom vägrar ha dialog med muslimska grupper så visar han inte det ansvar man kan förvänta sig av en statsminister som ska hålla ihop ett land. Här agerade statsminister Reinfeldt i Sverige helt annorlunda, han träffade muslimska föreningar vid flera tillfällen i samband med Vilksteckningskonflikten. Och han uttalade också typ "Sverige är ett land som är till för både kristna och muslimer och där vi har dialog med varann". Något liknande uttalande gjorde inte Fogh-Rasmussen, i alla fall inte i början av konflikten där.

Situationen är alltså mycket mer polariserad mellan det politiska etablissemanget och muslimska föreningar i Danmark och delvis Nederländerna än i Sverige.

Det är en viktig faktor när man ska bedöma situationen i andra länder.

Det är därför jag menar det är så riskabelt att få den polariserade situation som Danmark har. Alla parter har ett ansvar för att det inte blir likadant i Sverige.

Bengt

lördag, maj 09, 2009 12:28:00 em  
Anonymous Anders said...

Bengt

Du har rätt. De s.k. white trash i USA är också där en markerat främlingsfientlig grupp.

Men, jag när ändå den kanhända "vackra" känslan av att förmå mig att känna någon sorts direkt empati för utsatta grupper med min egen erfarenhet som homosexuell som grund. Eftersom jag vet vilka murar av intolerans jag stött på under mitt liv så blir det enklare att se att även funktionshindrade eller invandrare kan stå inför liknande murar. Och då blir man också mer förstående för andras situation. Och detta även om jag inte kan sätta mig in i exakt den situation som personer i dessa grupper upplever.

Men, å andra sidan tillhör jag ju den "bildade medelklassen av etniska svenskar" så det kanske är kombinationen av att tilhöra en tolerant grupp i samhället och att vara homosexuell som i skön kombination leder till min "empatiska förmåga" :-)

Å tredje sidan har jag ingen som helst förståelse för (kd) och dylika sekteristiska föreningar. Men det beror ju på att de försöker kontrollera mitt liv och döma mig på moraliska grunder. Det är en annan story.

lördag, maj 09, 2009 1:21:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Anders

"Men, jag när ändå den kanhända "vackra" känslan av att förmå mig att känna någon sorts direkt empati för utsatta grupper med min egen erfarenhet som homosexuell som grund."

I en mening har du nog rätt. Bland folk som engagerar sig mot diskriminering av den egna gruppen så är det många (men inte alla) som också är engagerade emot diskriminering av andra grupper. Jag har ju träffat många politiskt engagerade människor som är från Iran och arabländerna och bland de yngre av dem så är nästan allihop tydligt homovänliga, för en könsneutral äktenskapslag etc.

I USA så är stödet för homoreformer större bland vita än bland svarta i hela befolkningen. Delvis så har det socioekonomiska orsaker, svarta bor ofta i marginaliserade områden där folk generellt är intoleranta (alltså även vita som bor där).

Men när en HBT-förening granskade vilka politiker som röstat för att i delstatskonstitutionen förbjuda homoäktenskap visade det sig att svarta lika ofta som vita röstat NEJ till den typen av förbud. Ofta i debatterna så refererade svarta politiker som röstade emot till sina egna smärtsamma erfarenheter av att ha blivit diskriminerade och att de inte önskade att det skulle drabba någon grupp i samhället.

Så bland "föreningsmänniskor" så kan nog din tes delvis vara sann, att man blir mer medveten om normer i samhället som även drabbar andra minoriteter.

Sedan kan jag också vara kritisk mot en grupp vita heterosexuella medelklassungdomar som kan ha en mycket idylliserad utopi av hur människor är i förorter, på HBT-festivaler etc. Typ att de där minoritetsmänniskorna är mycket finare och snällare för att de är annorlunda. Men så är det ju ofta inte. Människor som har det tufft lär sig ofta att själv bli tuffa för att hantera sin verklighet.

Ett extremt exempel är ju gatubarn som kan vara helt kriminella och sakna empati? Men är det egentligen så konstigt att ett barn som inte fått kärlek och som har varit med om många hemska saker inte lär sig visa hänsyn till andra?

Bengt

lördag, maj 09, 2009 2:00:00 em  
Anonymous Anders said...

Bengt

Först tänkte jag säga att homosexualitet är en annan sorts marginalisering än att vara arbetslös, fattig eller invandrare. Jag tänkte påstå att arbetslösheten hänger samman med samhällets normala (monetära) maktordning och därför blir intoleransen större bland dessa grupper. Alltså - eftersom marginalisering kan kopplas till att andra har de resurser som skulle kunnat komma mig tillgodo. Lite av marxistisk argumentation.

Men jag inser att det inte riktigt håller att hävda att detta är en skillnad i förhållande till att vara marginaliserad som homo. Även homosexuella är ju automatiskt underordnade eller marginaliserade i det moderna samhället även om själva grunden är något annorlunda relativt arbetslösa eller fattiga.

Men, jag inser att jag tillhör en priviligerad grupp av samhällskroppen som har alla fördelar i sin hand. Det är bara det här med att jag råkar vara bög som stör "övre medelklass-bilden".

Den grupp jag tillhör har "råd" att vara tolerant mot bögar. Det kan till och med vara lite lagomt dekorativt att ha en bög i umgängeskretsen eller på arbetsplatsen för att riktigt bevisa hur tolerant man är.

Så, min högst privata känsla av empati som jag kände i början av denna debatt-tråd blev bara ytterligare en del i den strukturella maktordningen i samhället och inte det minsta personlig :-)

Trevlig helg allihop!

lördag, maj 09, 2009 2:58:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home