tisdag, maj 19, 2009

Ny EU-rapport. Sammanfattning av innehållet.

av BENGT HELD

Idag publicerar jag en rapport om vad 11 svenska partier har för HBT-politik inför valet till Europaparlamentet 7 juni 2009. Har skickat ut den till media.

Min rapport granskar tre olika delar av partiernas politik och arbete för HBT-rättigheter på Europanivå.

1. Partiernas åsikter om fyra viktiga HBT-reformer.
2. Om partiernas EU-valprogram (eller motsvarande) innehåller något om HBT-rättigheter.
3. Hur de svenska EU-parlamentsledamöterna från olika partier röstat om sex centrala HBT-vänliga resolutioner 2004-2009.

Några intressanta resultat i rapporten.

- Fem partier är konsekvent HBT-vänliga när det gäller de tre olika delarna. Centerpartiet, folkpartiet, vänsterpartiet, miljöpartiet och feministiskt initiativ.

- Socialdemokraterna, moderaterna, junilistan och piratpartiet förtjänar viss kritik när det gäller någon eller några detaljer men är generellt tydligt HBT-vänliga partier även de.

- Kristdemokraterna är för alla de fyra HBT-reformerna vilket är något oväntat men givetvis positivt. Kd har däremot inte med något som helst om rättigheter för homosexuella, bisexuella och transpersoner i sitt EU-valprogram. Hur intresserat partiet egentligen är att prioritera HBT-rättigheter i EU-parlamentet är därmed inte tydligt.

- Sverigedemokraterna är det parti som är mest negativt till att jobba för HBT-rättigheter på Europanivå. Partiet säger nej till att jobba för de fyra HBT-reformerna i EU-parlamentet

- Socialdemokraterna, moderaterna och piratpartiet har inte med något om transpersoners rättigheter i sina EU-valprogram (eller motsvarande).

- Två partier saknar helt HBT-rättigheter i sina EU-valprogram. Förutom kristdemokraterna även sverigedemokraterna.

- ILGA-Europe (motsvarigheten till RFSL på Europanivå) har i en rapport sammanställt hur ledamöterna i EU-parlamentet har röstat om sex centrala HBT-vänliga resolutioner 2004-2009. Av Sveriges 19 ledamöter har 13 röstat ja vid varje tillfälle de varit närvarande vid någon av de sex omröstningarna. En del ledamöter från moderaterna, kristdemokraterna och junilistan har röstat nej vid ett eller flera tillfällen.

- Flera länder inom EU har så allvarligt diskriminerande lagar mot HBT-personer att de egentligen skulle kunna bli tvingade att lämna unionen om de inte ändrar sina lagar, Litauen, Irland, Bulgarien och Grekland. Även Europadomstolen för mänskliga rättigheter har dömt ut ländernas lagar som oförenliga med mänskliga rättigheter.

Senare publicerar jag här på bloggen de olika delarna av rapporten mer i detalj.

1 Comments:

Blogger Tor Billgren said...

Gediget och fullt av relevant fakta, som vanligt.

onsdag, maj 20, 2009 11:13:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home