torsdag, maj 28, 2009

Nya familjeförslaget TYDLIGGÖR KD:s politik

av TOR BILLGREN

Som Bengt tidigare uppmärksammat har Kristdemokraternas Familjegrupp presenterat ett förslag till ny familjepolitik för partiet. Bland annat föreslås en mer inkluderande syn när det gäller definitionen av en familj, vilket innebär att man skulle erkänna och stödja även homofamiljer. Förslaget är än så länge just bara ett förslag och har mött kraftig kritik från partiets konservativa falang. I dagens Dagen menar Tuve Skånberg att förslaget riskerar att framställa partiet "som otydliga i sin familjepolitik".


Enligt honom måste kristdemokraterna fortsätta att driva en politik som för fram "den naturliga familjen" som det bästa alternativet.
- Vi kan inte ha olika nivåer när det gäller ekonomisk ersättning, som bostadsbidrag och sociala bidrag. Där måste samhällets stöd vara lika för alla familjer.
- Men när det gäller sammanhang där normer överförs, som i skolans värld, eller på föräldrautbildningar och familjerådgivning i kommunal regi, så är det viktigt att samhället uttalar vilken typ av familj man vill stödja. Det är den där barn lever med sin biologiska mamma och pappa. Samhället måste stå för det ideala.


Fyra funderingar:

1. På vilket sätt menar Skånberg att samhället ska markera vad som är det ideala? Hur ska samhället förhålla sig till de "onaturliga familjerna"? Ska de olika typerna av föräldrar utbildas separat under familjeutbildningar? Ska homoföräldrar sitta längst bak i klassrummet? Ska familjerådgivare bära en obligatorisk "mamma-pappa-barn"-brosch när de handleder homofamiljer? Ska heterofamiljer få princesstårta vid föräldraträffar, medan homofamiljer bara får skorpor med marmelad? Det skulle vara bra om Skånberg kunde vara lite mer konkret här.

2. Tydligt är dock att Skåneberg efterlyser att samhället även ska "markera" mot adoptivbarn. Att samhället på något sätt ska gynna familjer där barn växer upp med sina biologiska familjer, framför familjer som av olika skäl inte ka få biologiska barn, utan tvingas adoptera.

3. Att "samhället måste stå för det ideala" är för övrigt en grovt felaktig föreställning. Samhället ska inte stå för det ideala, utan för det som är möjligt. Samhället ska inte stödja den som för en friktionsfri tillvaro, utan den som har det svårt på grund av fördomar och negativa föreställningar.

4. Slutligen har Skånberg fel när han säger att det föreliggande förslaget gör KD:s politik otydlig. I själva verket är det tvärtom! KD har nämligen alltid sagt sig värna om "samhällets små gemenskaper". Inkluderandet av homofamiljer är således helt i linje med KD:s traditionella familjepolitik!

23 Comments:

Anonymous Anonym said...

En fråga kommer Tuve Skånberg KD, även att stoppa Kristna KD väljare inom hetero familjer som lever och utövar Sadomasochism mellan en Man och en Kvinna???

torsdag, maj 28, 2009 9:48:00 fm  
Blogger Leif Ekstedt said...

Varför ser Ni det inte från den andra sidan. En stor del av KD är på väg , att göra precis det Ni vill. Var inte så sugna på att kristisera utan i stället välkomna förändringar till det bättre.
Det sekulära samhället och därmed delvis KD är beredda att genomför vad Ni väntat på.
Samtidigt måste samfunden vara fria att ha andra åsikter än RFSL.
Ture Skånberg är en del av KD- ta emot den andra delens föränmdring med glädje. Men ibland är det enklare att hugga på det man inte gillar.

torsdag, maj 28, 2009 11:04:00 fm  
Blogger Gregorius Rex said...

Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

torsdag, maj 28, 2009 11:13:00 fm  
Blogger Gregorius Rex said...

Självklart måste Skånberg kritiseras när han ger uttryck för dessa vulgära åsikter!

Men hans motiv till det här inlägget är förmodligen att smörja det egna åsiktslägrets anhängare som nu kan sitta och nicka instämmande till det han skriver och skaka föraktfullt på huvudet åt den samhällsutveckling som gör fler, i stället för färre, människor lyckliga.

torsdag, maj 28, 2009 11:15:00 fm  
Blogger Gregorius Rex said...

"Samtidigt måste samfunden vara fria att ha andra åsikter än RFSL."

Och vem har påstått att de inte skulle få vara det? Men kritik måste de faktiskt tåla.

torsdag, maj 28, 2009 11:16:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Jag tror att KD måste välja väg - antingen bestämmer man sig för att hålla kvar vid den här typen av åsikter som Skånberg för fram, eller så väljer man att sluta upp med fixeringen vid kärnfamiljsidealet och utformar kartan efter verkligheten istället för att försöka göra tvärtom.

Om de håller fast vid Skånbergs linje kanske de kan behålla sina mest konservativa kärnväljare, men får finna sig vid att ligga strax under eller precis vid 4%-spärren, men attraherar inga nya väljare.

Men om de menar att de vill få fler väljare än de har idag, kan de inte fortsätta att framföra åsikter där de tydligt visar att de inte vill värdera alla familjer lika, och tycker att det är okej att barn ska bli medvetna om huruvida deras familj uppfyller en önskad norm eller ej.

Det är naturligtvis inte enbart regnbågsfamiljer som reagerar negativt på dessa, rent ut sagt idiotiska uttalanden som Skånberg gör, både vad gäller hur en familj bör ser ut utan även attityden gentemot HBT-personer i största allmänhet. Jag tror inte att jag gör en missbedömning när jag påstår att väldigt många är hjärtligt trötta på det!

Skånberg är helt ute och cyklar om han tror att t ex förskole- och skolpersonal skulle sitta och skriva elever och deras föräldrar på näsan vilken slags familjekonstellation som bör eftersträvas och ha fördelar framför andra! Det strider mot skollagen, så det kan han glömma! Och varför skulle personal i förskola och skola sitta och ha åsikter om hur barnens familjer ser ut? Inte heller personal på BVC eller liknande ska göra skillnad på familjer beroende på hur de ser ut.

Och det spelar ingen roll hur många gånger han och KD säger att kärnfamiljer ska vara normen, för det kommer alltid att vara massor av familjer som inte ser ut så, varken bland heteros eller HBT-personer. Nej, ta med i beräkningen att familjer kan se olika ut vid utformningen av familjepolitiken istället.

Det borde vara självklart att man inte ska värdera familjer olika, och att det viktigaste är att se till så att alla barn i Sverige har det bra oavsett hur deras familjekonstellation ser ut, och de familjer som behöver extra stöd av någon anledning ska få det.

De idiotiska förslag som Skånberg kommer med gynnar verkligen inte barnen och ger väldigt obehagliga signaler.

I texten används uttryck som "naturliga familjer", bara en sådan sak låter väldigt dumt. Finns det då "onaturliga familjer" och vilka är det undrar man. Den som har behov av att göra en sådan indelning borde fråga sig själv varför. Är det återigen behovet av att få känna sig lite mer lyckad, lite bättre än andra?

Till Leif Ekstedt: Självklart förtjänar Skånberg kritik när han uttalar sig som han gör. Det är inte konstigt att många reagerar, och det gör inte enbart HBT-personer eller RFSL!

/ Emma

torsdag, maj 28, 2009 8:06:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Leif

"Ture Skånberg är en del av KD- ta emot den andra delens föränmdring med glädje. Men ibland är det enklare att hugga på det man inte gillar."

Jag har skrivit att den ideologiska attitydförändringen från kd:s familjegrupper är positiv. Men den måste ju också få effekt när det gäller den konkreta politiken. Ett exempel är att kd måste byta åsikt och säga ja till närståendeadoptioner för samkönade par, deras politik är helt inkonsekvent där.

Emma

"Jag tror att KD måste välja väg - antingen bestämmer man sig för att hålla kvar vid den här typen av åsikter som Skånberg för fram, eller så väljer man att sluta upp med fixeringen vid kärnfamiljsidealet och utformar kartan efter verkligheten istället för att försöka göra tvärtom."

Det kd främst måste göra är att skaffa sig en familjpolitik som har beredskap för hur olika familjer. Kd har inbillat sig själv att om samhället bara propagerar tillräckligt för kärnfamiljen så blir det som på 1950-talet igen. Men orsaken till att kärnfamiljen var så vanlig på 1950-talet hade ju mycket med att göra att kvinnor var tvungna att stanna i äktenskap där mannen slog dem och barnen. Där hon inte kunde försörja sig eftersom hon inte fått någon yrkesutbildning. En annan faktor var att homosexualitet var tabu och många homosexuella levde i heterorelationer av konvention och inte av kärlek. Vi har fått ett samhälle med mer fokus på individers rättigheter. Vi kan ju konstatera att i land efter land är det samma utveckling som i Sverige.

Då måste ju kd anpass sig efter det. Jag kräver inte att de ska lämna sitt kärnfamiljsideal i sig, deras ambition att ge stöd åt kärnfamiljer att hålla ihop är det inget fel på i sig. Problemet är att de fått för sig att om de talar med respekt om andra familjebildningar så bidrar till någon typ av "normupplösning". Så är det inte. De flesta barnfamiljer struntar helt i vad kd säger om familjernormer. Kd har marginellt stöd bland unga barnfamiljer.

Men kd borde känna ansvar att ha en politik för alla familjer.

Summa summarum. Kd måste acceptera att Sverige aldrig blir som det var på 1950-talet inom familjepolitiken. Inget annat land i Västeuropa blir det heller. Demokratisering, välfärd och mänskliga rättigheter leder till en mer pluralism av familjertyper. För kd handlar om det att stödja stabilitet i de olika typerna av relationer, inklusive homorelationer. Ett exempel är ju att kd borde jobba för att homopar med barn ska hålla ihop och behålla kontakten med barnet i familjen även om paret kanske senare separerar. Då blir det en inkluderande familjepolitik.

Som Emma riktigt skriver så stannar kd annars kvar på 4 %, i bästa fall för partiet. Det familjegruppen nog konstatera är att om kd vill kvar i riksdagen 2014 så måste de anpassa sin politik. 2010 fixar de nog med stöd av moderata "kamratröster" för att fixa 4 % men på sikt tar tålamodet slut även för moderater att hålla ett konservativt parti med förlegad familjepolitik kvar i riksdagen.

Bengt

torsdag, maj 28, 2009 10:22:00 em  
Anonymous Johan B. said...

Så politiskt korrekt av KD:s Emma Henriksson! Nu lär hon nog omhuldas även av politiska motståndare och till och med RFSL. Men säkert modigt är det ju inte. Det är ju bara att vända kappan efter de rådande politiska vindarna. Där kämpar försvararna av barnperspektivet alltjämt i motvind.

KD bör givetvis vara en vägvisare, ett parti som pekar åt vad som är eftersträvansvärt i samhället. Därför är det anmärkningsvärt att även vissa präster tycks sakna insikt om hur viktiga de biologiska föräldrarna är för barnen och deras normbildning.

Både KD och präster bör vägledas av Gud och hans skapelseordning, inte minst i synen på familjepolitiken. Där brister det alltmer, i takt med att den rådande tidsandan har tagit över både förnuft och tanke både i kyrkor och politiska partier. Att jämställa exempelvis ett homosexuellt par med biologiska föräldrar kan rimligen inte ligga i linje med vare sig barnens eller samhällets bästa.

De politiker och kyrkliga ledare som försvarar den här stora galenskapen är en stor pinsamhet. Deras retorik går stick i stäv med både väl beprövad erfarenhet och Bibelns budskap om utlevd homosexualitet som synd. Särskilt kyrkornas ledare bör besinna sig noga. De har ju ett speciellt ansvar inför Gud som de en gång måste göra räkenskap inför.

fredag, maj 29, 2009 6:10:00 fm  
Anonymous Anders said...

Det kanske vore bra för homosexuella om kd drev en konservativ politik med krav på heterosexuella familjebildningar och med stort och tydligt motstånd mot allt som har att göra med homosexualitet, homosexuella relationer och samkönade förhållanden. Då skulle de kanske raderas ut från den politiska kartan och marginaliseras i svensk debatt. De skulle förhoppningsvis bli hänvisade till en kristen återvändsgränd tillsammans med de mer dogmatiska samfunden.

Då skulle vi andra kunna låta oss omfamnas av en familjepolitik formulerad utifrån sådana för kd okända principer som att kärlek mellan två människor ska vara utgångspunkten för familjebildning och att barn ska leva med vårdande och omtänksamma föräldrar.

En familjepolitik grundad på ett kärleksbudskap - vore inte det ett härligt alternativ till kd?

fredag, maj 29, 2009 6:28:00 fm  
Anonymous Johan B. said...

Emma, du bör nog välja dina ord med lite större omdöme och ödmjukhet. Du spyr din galla över Tuve Skånberg och kallar hans förslag bland annat för ”idiotiska”. Sådana förstärkningsord för tankarna till förtal, vilket knappast gagnar vare sig dig eller diskussionen.

Det är väl knppast någon hemlighet längre att signaturen ”Emma” på vissa bloggar har gjort sig känd eller åtminstone bekant för sitt illa dolda förakt för kristna värderingar och sin förkärlek för homosexrelationer. Gissningsvis är det orsaken till att uttalandena av Tuve Skånberg blev ett rött skynke för henne.

Emma tycker också att begreppet naturliga familjer ”låter väldigt dumt”. Det har hon all rätt att tycka. Men jag och säkert en stor del av svenskarna anser säkert att uttrycket ”homosexuella föräldrar” låter väldigt dumt (eftersom ett barns föräldrar per definition och av rent biologiska skäl måste vara av olika kön).

Den naturliga familjen är således liktydigt med mor, far och deras biologiska barn. Den onaturliga familjen är den konstellation som inte är naturlig. Svårare än så är det inte. Men det är ju inte särskilt politiskt korrekt att våga hävda den självklara definitionen.

fredag, maj 29, 2009 6:28:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Johan B

Hur anser du att samhället bör markera mot homo- och adoptivfamiljer? Vilka konkreta åtgärder bör vidtas? Vilka skillnader bör råda?

fredag, maj 29, 2009 7:36:00 fm  
Blogger Bengt Held said...

Johan B

"Därför är det anmärkningsvärt att även vissa präster tycks sakna insikt om hur viktiga de biologiska föräldrarna är för barnen och deras normbildning."

Men vänta nu. Är du emot varjefamilj där barnen inte bor med sin biologiska föräldrar?

Vill du då förbjuda skilsmässor? Och tvinga ett barns biologiska föräldrar att bo ihop (de kan ju vara gifta men bo på olika ställen och de lär väl fördömas då av dig enligt ditt resonemang).

Sedan måste vi förbjuda alla (både heteropar och homopar) från adoptioner och inseminationer.

Är du för en sådan radikal politik?. Inte ens konservativt kristna brukar vara så konsekventa i sin extrema biologismpolitik. Kd har varit i riksdagen sedan 1991 och utan problem accepterat både heteropar och ensamstående att adoptera. Så kd har inte värnat "barns absoluta rätt till sina biologiska föräldrar" tidigare heller.

Att kd har kärnfamiljen som norm betyder ju inte att de kan strunta i alla andra familjer. De måste ju acceptera hur samhället är idag.

Eller menar du att vi likt förr ska straffa barn utanför äktenskapet och kalla dem "oäktingar"? Att vi ska stigmatisera den typen av familjer och straffa de barnen för att ge en varningssignal till andra föräldrar? "Gör inte som de gjorde för då blir dina barn också stigmatiserade" Vad är det för kristet eller kärleksfullt med en sådan politik?

Det är nog ingen som förväntar sig att kd 2009 ska bli för en helt likställd adoptions- och inseminationspolitik för samkönade par och olikkönade par. De får ju behålla sitt kärnfamiljsideal.

Men kd talar också ofta om ofullkomliga människor. Jag menar inte att människor som skiljer sig skulle vara mer ofullkomliga än andra människor. Men vi kan ju konstatera att människor som i sin ungdom planerat att bo ihop resten av livet med sin partner av motsatt kön som de skaffat biologiska barn med inte alltid når det målet. Och då flyttar de från varann ibland. Så måste det fungera i ett fritt samhälle. Alternativet är att föräldrar av staten ska placeras i husarrest tillsammans med sin partner tills barnen blivit vuxna. Diktatursamhälle någon?

Vad händer då med de som flyttar från sina barns andre biologiske föräldrar.

1. En del blir ensamstående.

2. En del flyttar ihop med någon ny partner av motsatt kön.

3. En del flyttar ihop med någon ny partner av samma kön.

Är det vettigt att kd inte ska erkänna familjerkategorierna 1-3? Att kd inte ska vilja ge barnen i kategorierna 1-3 juridisk och ekonomisk trygghet? Ska man straffa vissa barn för att deras föräldrar inte lever enligt kd:s ideal? Hitills har kd i alla fall erkänt halv om halvt kategori 1 och 2, nu vill de även i alla fall halvt om halv erkänna kategori 3. Är det fel?

Bengt

fredag, maj 29, 2009 9:37:00 fm  
Blogger Bengt Held said...

Johan B

"KD och präster bör vägledas av Gud och hans skapelseordning, inte minst i synen på familjepolitiken."

Du menar Sverige bör bli en teokrati som vårt land var på 1600-talet. Och som tex Iran är idag.

Det är Bibelcitat som ska avgöra ett riksdagspartis politik som tex kd:s? Bra att du är ärlig.

Bengt

fredag, maj 29, 2009 9:39:00 fm  
Blogger Bengt Held said...

"Det är väl knppast någon hemlighet längre att signaturen ”Emma” på vissa bloggar har gjort sig känd eller åtminstone bekant för sitt illa dolda förakt för kristna värderingar och sin förkärlek för homosexrelationer."

Det är en del i Sverige som hatar kristna. Men efter att granskat sign. Emma kan jag konstatera att hon inte är en av dem. Men hon kritiserar, precis som jag, konservativt kristna, det är en annan sak.

De flesta av oss här på bloggen har inga som helst problem med att folk är kristna eller religiösa. Det är inte det debatten handlar om.

Bengt

fredag, maj 29, 2009 9:41:00 fm  
Anonymous Lars Flemström said...

Som läsare som följt mina tidigare kommentarer säkert har märkt, försöker jag inta ett slags tredje ståndpunkt. Den går bl. a. ut på att bekännelsetrogna kyrkor och organisationer, som kämpar för sexuellt likaberättigande, bara inte kan tycka lika i alla frågor. De kan aldrig komma fram till en gemensam ståndpunkt i alla frågor.

Men vi kan respektera varandra och varandras rättigheter, såsom religionsfriheten. Denna innebär ju inte bara rätt att framföra åsikter i teologiska frågor, vilket snarare handlar om yttrandefrihet. Utan det handlar också om de religiösa samfundens rätt att själva bestämma över lära, liturgi, kult, sakrament, medlemskap, vilka som får vigas i samfundet och vilka som ska inneha religiösa befattningar i samfundet.

Och mycket viktigt: Det handlar också om att samhället inte onödigtvis ska hindra samfundens verksamhet eller föra det svårare att leva enligt samfundens lära, vare sig det gäller celibat eller heterosexuella äktenskap. Det borde handla mer om rätten att leva som man själv vill än om rätten att bestämma hur andra ska leva. Det finns alltid en risk att "andra" ger igen med samma mynt. I ett hundraårsperspektiv har vi gått från att den kristna livsstilen varit den enda tillåtna till att den kristna livsstilen håller på att bli den enda förbjudna.

Men står de religiösa fri- och rättigheter verkligen i någon absolut motsättning till sexuellt likaberättigande för dem som vill ha det?

Kd är ett parti som aldrig har haft en riktig diskussion om den i och för sig flytande gränsen mellan religion och politik, utan partiet har snarare under sin drygtg 40-åroiga tillvaro kastats mellan ytterligheterna, och t.o.m. motarbetat berättigade kristna krav.

Emma Henriksson är en av dem. Minns någon när hon ville tysta kyrkklockorna? Kristna ska väl inte ha större rätt än andra att föra oljud på sta'n, tycke hon då. Muslimerna, som vanligen kör med radioutsändningar i stället för högljudda böneutrop från de fåtaliga minareterna i Sverige, tyckte enbart att det var pinsamt. Som att förbjuda böneutropen i ett arabland!

Att Emma Henriksson nu har "ändrat" sig i familjefrågan är inget att yvas över. Kd behöver en reträtt efter nederlaget i homoäktenskapsfrågan, och då passar Emma Henriksson på att lancera sig själv som lösare av den gordiska knuten. Ur homorörelsens synpunkt vore det väl en större gåva om Tuve Skånberg skulle ändra sig?

Det tycker jag att han ska göra på vissa punkter. Den f.d. kd-riksdagsmannen Tuve Skånberg försöker göra sin egen come back i riksdagen oumbärlig för ett kd, som vill vara ett oumbärligt parti för alliansregeringen, genom att så att säga hugga i blindo mot homorörelsen, som ett medel att mobilisera de kristna väljarna. Sakpolitiskt finns inget att vinna på detta.

Vad som återstår för bekännelsetrogna kristna är att se till att det inte blir några samkönade vigslar i Svenska kyrkan, men det ligger ju inte riktigt på den politiska planhalvan, även om kyrkomötet domineras av politiker som kanske inte riktift förstått skillnaden mellan religion och politik. Men genom sitt agerande stärker Skånberg närmast de krafter som vill ha samkönade vigslar i kyrkan. Han skilje ju inte heller mellan religion och politik, utan har snarare sammanblandningen som valstrategi.

När det gäller sign Emma, som bl a skriver på denna blogg, uppskattar jag verkligen hennes inlägg. Hon har hjälpt mig att se vissa problem från båda sidor.

Jag uppskattar även att sign Johan B skriver här. Någon tredje ståndpunkt är ju inte möjlig om det inte finns ytterligare två, och inte bar en enda ytterligare ståndpunkt. Om vi ska respektera varandra måste vi vänja oss vid att lyssna på personer som inte alls tycker som vi själva, och inse att kompromisslösa åsikter inte behöver vara uttryck för hat och fientlighet. Det behövs en omvärdering även av "konservativa" kristna. De verkligt kompromisslösa kan vara de mest kärleksfulla.

fredag, maj 29, 2009 3:37:00 em  
Anonymous Clapham said...

@ Lars Flemström

"En person som vet med sig att han / hon har ett alltför avancerat sexliv, ska avstå från kyrkliga anställningar."

Vad menas med alltför avancerat sexliv mellan gifta heterosexuella par?

fredag, maj 29, 2009 4:18:00 em  
Anonymous Lars Flemström said...

Claphamn

Hört talas om "missionärsställningen"? Men det får inte bli alltför avancerat...

fredag, maj 29, 2009 8:29:00 em  
Anonymous Anonym said...

Johan B

Du kommer med en del personangrepp, men det är kanske den strategi du tar till när argumenten tryter? Du skriver att jag har gjort mig "känd för ett illa dolt förakt för kristna värderingar och att jag har en förkärlek för homosexrelationer". Får du ut något av att tillskriva okända människor på internet åsikter och beteenden som de inte har? Isåfall tycker jag synd om dig.

Nej, jag föraktar inte kristna personer, varför skulle jag göra det? Jag tror mig inte leva i en svartvit värld där olika grupper i samhället antingen är goda eller onda. Och vad är kristna värderingar? Det är knappast möjligt att snabbt och enkelt precisera vad det är. Kristna är ingen enhetlig grupp där alla är stöpta i samma form och har exakt samma värderingar och åsikter.

Du vet förstås att det inte behöver vara en motsättning att vara kristen och homosexuell, eller att samtliga kristna har samma åsikter vad gäller homosexualitet eller HBT-frågor. Och naturligvis har inte samtliga kristna samma politiska åsikter heller, och inte lever samtliga kristna i den så av KD omhuldade kärnfamiljen...

För mig är det självklart att alla har samma värde oberoende av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung,religionstillhörighet osv. Diskriminering av olika slag är negativt. Och jag känner många kristna som delar mina åsikter på dessa punkter och har samma människosyn som jag själv.

Att anse att homosexuella inte bör bli föräldrar eller att kärnfamiljen ska premieras framför andra familjeformer och att politiker liksom personal på olika institutioner bör ge signaler om att enbart kärnfamiljen är den familjeform som är önskvärd, kan inte pekas ut som en specifik kristen värdering och som samtliga kristna har.

Jag anser att Skånberg är helt fel ute när han menar att bl a personal i förskola, skola, BVC ska framföra till föräldrar och deras barn att kärnfamiljen ska vara idealet och att andra familjeformer är mindre eftersträvansvärda och något som samhället inte ska stödja på samma sätt. Och att det ska vara den signal som politikerna ska ge till väljarna.

Jag anser att det borde vara självklart att alla familjeformer ska betraktas som likvärdiga, och att samhället ska stötta alla barn oberoende i vilken familjeform de lever i. Det är f ö en utopi att tro att samtliga människor ska leva enligt en viss mall. Det är heller inget nytt under solen att familjer ser olika ut.

Förr var det inte socialt accepterat med skilsmässor eller med ensamstående mödrar med barn födda utom äktenskapet. Vem vill ha tillbaka den tiden? Finns det verkligen människor som på allvar menar att det är något positivt att framföra till barn och deras föräldrar att den familjeform som de lever i bör betraktas som sämre än kärnfamiljen? Finns det människor som på allvar vill dela in familjer i kategorierna "naturlig" och "onaturlig"?

Det är högst osannolikt att människor skulle skilja och gifta om sig i mindre omfattning liksom skaffa barn genom adoption eller provrörsbefruktning, ta sig an fosterbarn, leva i samkönade relationer i mindre omfattning för att Skånberg, KD, förskole- och skolpersonal, personal på BVC skulle framföra sådana åsikter om ett kärnfamiljsideal och "naturliga" respektive "onaturliga" familjer.

Och i den demokrati vi lever i är det osannolikt att sådana åsikter skulle få så stort gehör i riksdagen att de skulle kunna ligga till grund för lagstiftning som innebar förbud mot skilsmässor, omgifte, adoption, provrörsbefruktning, att ha fosterbarn, samkönade relationer och tvångssterilisering.

Alla seriösa och empatiska människor förstår att det inte är till barnens bästa att göra skillnad på olika familjeformer.

Det barn behöver är ansvarskännande och kärleksfulla vuxna som har empati, och som ser till deras behov. Huruvida man blir en bra förälder har inte med sexuell läggning att göra, civilstånd, om man är biologisk förälder till barnet eller på vilket sätt barnet har kommit till.

/Emma

fredag, maj 29, 2009 10:28:00 em  
Anonymous Clapham said...

@ Lars Flemström

"Hört talas om "missionärsställningen"? Men det får inte bli alltför avancerat..."

Jag förstår inte, varför bör präster inte ha avancerat sexliv?

Återigen, vad är avancerat sexliv? Allt utöver missonärsställningen?

fredag, maj 29, 2009 10:39:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Jag har nu besökt andra bloggar. Det är exakt samma ord som från "Johan B" men där kallar han sig "Gunnar" på en blogg och "Bengt i huvudstaden" på en annan blogg. Visst, det kan slumpa sig så att tre olika debattörer skriver ordagrant exakt lika meddelanden men sannolikheten för det är inte betydande.

Min poäng är att det nog är få som har kvar de här åsikterna (kritiserar kd från höger inom familjepolitiken), även om nicken är olika på olika bloggar.

Det intressanta är att kd:s nya familjepolicy fått så brett stöd även bland ganska konservativa bloggar. Det tyder på att kd kan påverka även andra att bli mer inkluderande och toleranta om partiet vill byta policy.

Bengt

fredag, maj 29, 2009 11:10:00 em  
Anonymous Lars Flemström said...

Claphamn,
Emma,
m. fl.

Den som är präst i någon hednareligion, som dyrkar gamla fruktbarhetsgudar, ska väl ha ett mer avancerat sexliv än vanliga medlemmar? I den kristna religionen är avhållsamhet en dygd, där celibatet är ett ideal. Och det gäller INTE bara homosexuella.

Apropå en annan diskussion i samma tråd, så kan det väl aldrig vara fel att sträva mot ideal, om det inte handlar om ett dåligt ideal, förstås. Men alla kan inte förverkliga alla ideal i sina egna liv, utan får göra så gott de kan.

Det kan väl inte vara fel att framhålla ett ideal som eftersträvansvärt, men det blir problem om man ska främja ett ideal med ekonomiska incitament. Nog tycker jag att man kan se mamma-, pappa-, barn-familjen som ett ideal, men ska den familjeformen premieras ekonomiskt, diskrimineras andra familjeformer.

Man kan inte vara trovärdig abortmotståndare samtidigt som man diskriminerar vissa familjeformer. Och som jag skrivit tidigare: Hellre skulle jag vilja vara far till ett barn som har adopterats av ett homopar, än att vara far till ett barn som inte fick födas.

lördag, maj 30, 2009 12:21:00 em  
Blogger Den förvånade pappan said...

Lars F

"Den som är präst i någon hednareligion, som dyrkar gamla fruktbarhetsgudar, ska väl ha ett mer avancerat sexliv än vanliga medlemmar? I den kristna religionen är avhållsamhet en dygd, där celibatet är ett ideal. Och det gäller INTE bara homosexuella."

Med den inställningen bör ju alla bokstavstrogna kristna snart vara utrotade...av sig själva. Spännande. Eller i verkligheten, oerhört ospännande.

Däremot lär "hednareligionerna" gå en lysande framtid till mötes. Här är det däremot mer spännande!

Sex är något oerhört naturligt, det är inte avhållsamhet. Jag gillar saker som är naturliga.

Själv är jag ateist, eller möjligtvis agnostiker, det känns väldigt skönt.

Ha en fin dag!

söndag, maj 31, 2009 8:53:00 em  
Anonymous Lars Flemström said...

Det kan man tycka, men i verkligheten är det precis tvärtom.

Misstänker att de, som har ett "naturligt" sexliv aborterar mest. Misstänker att lesbiska kvinnor är de, som aborterar minst. Ja, vad som är "naturligt", kan diskuteras!

Medelåldern hos Europas infödda befolkning har ökat mycket kraftigt sedan vi la av med de kristna dygderna och började med "naturligt" sexliv.

Du är tydligen ganska nybliven pappa. Gratulerar! Är du katolik?

måndag, juni 01, 2009 1:27:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home