söndag, maj 17, 2009

Tuve Skånberg (kd) kommenterar kritiken mot honom.

av BENGT HELD

Som jag tidigare berättat så har två av kristdemokraternas ledande kandidater inför EU-valet gjort extremt homofientliga uttalanden på 1990-talet. Dels Per Landgren på plats 3, en förmildrande omständighet för hans del är att det var på ett internt debattforum för kristdemokraterna. Dels Tuve Skånberg som är på plats 5 (inte plats 4 som jag tidigare felaktigt skrivit) på kd-listan.

För några dagar sedan skrev jag till Tuve Skånberg och Per Landgren om de här citaten eftesom jag snart ska publicera en rapport om partiernas HBT-politik inför EU-valet. Jag bifogar här mailkonversationen som Skånberg och Landgren accepterat att jag offentliggör här på bloggen.

Här är delar av mitt första mail till Skånberg (publicerar inte hela mailet eftersom jag i det kopierade en del information som jag redan lämnat här på bloggen tidigare).

Hej igen Tuve!

Jag håller nu på att göra de sista delarna av min EU-rapport.

Du är ju som bekant på plats 4 på kd:s lista inför EU-valet. Jag har hittat att du sagt följande uttalande där du kopplar ihop homosexuella och nazister. Ett homofientligt, kränkande och enligt mig helt oacceptabelt uttalande.

Från Fina citat från Kristdemokraterna.

"Och just därför säger kds nej till homoäktenskap, incest även mellan vuxna, och månggifte i olika former. Samhället får inte sanktionera dessa samlevnadsformer - dels för dess egen sammanhållning, styrka och fortlevnad, men främst för individernas egen lycka och välgång, och för det uppväxande släktet. De är tecken på en kultur i nedgång, i dekadens och söndervittring, som antikens Rom eller Tredje Rikets orgier.

Tuve Skånberg, riksdagsledamot, i Ystads Allehanda 16 augusti 1993."

Har du ännu kvar den åsikten att koppla ihop homosexuella och nazister Eller du tar idag avstånd från ditt uttalande? ....

Jag vill ge dig en chans att själv förklara hur du resonerar idag. Du kan antingen göra det direkt till mig här via mail (berätta om det är alright jag publicerar ditt svar på bloggen Antigayretorik) eller så kan du direkt svara på bloggen Antigayretorik.

Mvh

Bengt Held


Så här svarade Tuve Skånberg

Citatet, ur en artikel i Ystads Allehanda som var publicerad i augusti 1993, är taget ur sitt sammanhang, såväl vad gäller den enskilda artikeln, som ur den debattrunda som artikeln ingick i. I min replik i Ystads Allehanda i slutet av augusti 1993 gjorde jag utomordentligt klart att jag tog avstånd från en förståelse av min artikeln som att jag ville sammankoppla homosexualitet och nazism. Många av offren i nazityskland var homosexuella. För den som följde hela debatten framstod detta klart redan i augusti 1993. Att gräva upp artikeln sexton år senare, damma av den, ta citatet ur sitt artikel- och debattsammanhang, och låta den få en betydelse som jag redan i svarsrepliken i augusti 1993 tog avstånd från, är dålig journalistik.

Därefter skickade jag följande mail till Tuve Skånberg.

Hej igen!

Tack för svaret.

Jag beklagar att jag blandade ihop din placering på kd-listan. Det är dock något som är i marginalen när det gäller sakdebatten.

Men jag vidhåller att ditt uttalande från 1993 är totalt omdömeslöst och kränkande mot homosexuella. Det är sant att ditt uttalande är gammalt men det är ju inte någon "ungdomssynd" utan du var då riksdagsledamot (och varit engagerad i partiet i många år) och har du ännu kvar de där åsikterna, vilket jag tolkar ditt svar som att du har, när du nu är ledande kandidat för kd så har de ett allmännintresse. Om någon hade sagt den typen av uttalanden som du gjort om svarta eller judar, borde det också bli "preskriberat" då 16 år senare trots att vederbörande inte bett om ursäkt för det eller ens tagit avstånd från det?

Bra att du nu markerar avstånd i alla fall från att Hitler-regimen skulle ha någon koppling till homorörelsen. Men du har inte förklarat hur du i övrigt resonerar.

1. Vad menar du med att det är för "individernas egen lycka och välgång" att det var viktigt att stoppa "homoäktenskap", i praktiken var det väl partnerskap för samkönade par du syftade på eftersom det var en del av partnerkskapsdebatten? Ditt parti kd, har ju själv senare sagt ja till partnerskapsreformen. Menar du ännu att de som registerat partnerskap har riskerat sin egen lycka och välgång? Och att kd därmed sagt ja till en partnerskapsreform som gör människor olyckliga?

2. Och hur hotar homoäktenskap eller partnerskap "samhällets sammanhållning och styrka"? Vilka är de tecknen?

3. Till sist, vad är orsaken till att du kopplar ihop bla. homoäktenskap och månggifte med Tredje riket och nazisterna eller för den delen antikens Rom? I Hitler-Tyskland blev ju homosexuella som du själv erkänner
förföljda och mördade (och nazistregimen tillät inte månggifte heller) och det antika Rom tillät inte homoäktenskap eller partnerskap? Däremot är månggifte accepterat utan någon som helst kritik i större delar av Gamla testamentet i Bibeln.

Men den sista och mest avgörande frågan är, tar du avstånd ifrån ditt uttalande 1993 som jag citerat? Gör du inte det konstaterar jag att du ännu har dessa åsikter och då kan jag om jag vill skriva det i min EU-rapport som jag om några dagar skickar till media.

Var vänlig förtydliga om du ännu har kvar åsikterna du redogör för i det där citatet från 1993 som vi debatterat här.

Bengt

Här är några delar från det andra svaret från Skånberg.

Hej Bengt!

Det jag svarar på frågan om jag står för citatet från 1993 är fortfarande det avståndstagande som jag hade inne i YA i slutet av augusti 1993, och som jag hänvisar till här

(och så har han igen kopierat det svar han lämnade i sitt första
mail till mig) Därefter förklarar han varför han inte vill debattera det idag igen. Han skriver även sist i sitt andra svar.

Nu finns partnerskapslagen och könsneutrala äktenskap och det blir förstås anakronistiskt att läsa debatten från 1993 i ljuset av senare lagstiftning.

vänliga hälsningar

Tuve Skånberg

Jag har därefter inte mailat honom igen eftersom jag inte bedömer att det skulle vara någon mening att göra det.
När jag skickade ett liknande mail till Per Landgren som till Skånberg (och ville han skulle förklara sin koppling mellan homosexuella och pedofiler som han gjort på kd:s interna debattforum 1998) så förklarade han att han där debatterat med en homoaktivist N.N. (jag publicerar inte hans namn även om jag vet vem det är) som Per Landgren i sitt mail kallar "sin gode vän". Sist i sitt svarsmail skriver Landgren följande.

Diskussionen fördes våren 1998 och jag skulle inte formulera mig så nu.

Jag har avgjort att jag inte ska ha med hans eller Landgrens citat i min EU-rapport. Dels för att citaten, hur omdömeslösa de än är, faktiskt är ganska gamla. Men den främsta orsaken är att jag i min EU-rapport fokuserar på partiernas åsikter och inte granskar olika kandidater.

Men jag hoppas det gav någon effekt trots det att jag mailade dem. Att de inte sprider sådana här homofientliga uttalanden igen som kd-politiker utan vet att de då måste förklara sådana förvirrade resonemang.

1 Comments:

Blogger Per Landgren said...

Som så ofta i sådana här blogg-sammanhang är mitt citat från 1998 taget ur sitt sammanhang. Det är därför missvisande. Några år tidigare hade en av RFSL saluförd reseguide, Spartacus, debatterats i massmedia. Den innehöll tips för dem som var intresserade av sexuella kontakter med barn, pedofili. Jag anförde också en del forskning om en nutida partiell överlappning mellan homosexualitet och pedofili, vilket av förståeliga skäl är känslig materia. En historisk dylik i antiken menade jag vara väl belagd. Vetenskapliga referenser anfördes. Diskussionen fördes våren 1998. Har via mail berättat för Bengt (Held) att jag inte skulle formulerat mig så nu, men Bengt svarade inte på det. Han ansåg väl att det fortfarande är relevant att ta fram citatet med jämna mellanrum - inför allmänna val och Europaparlamentsval, kanske? - utan att nämna något om sammanhanget med Spartacus etc. Oavsett hur det i sak förhåller sig idag skulle jag inte formulera mig så nu. Skälen är flera: det har sårat många och skärpt motsättningar, vilket inte var min avsikt. Det har också meddelats mig att RFSL rensat i sina led och, inte minst, jag följer inte längre forskningen på området. Till sist kan sägas att jag vid flera tillfällen träffade en av mina meddebattörer och diskuterade frågan intellektuellt öppet och hederligt. Vi klarade ut en hel del, var inte överens om allt men skildes åt som vänner. Så kan det också gå, om man respekterar varandra och varandras åsikter.

tisdag, juli 10, 2012 1:21:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home