måndag, juni 22, 2009

Skånberg glömde visst nämna synen på islam som gemensam nämnare

av TOR BILLGREN

Idag skjuter Tuve Skånberg både sig själv och Världen Idag i foten genom en kolumn om varför man som kristen inte ska rösta på Sverigedemokraterna. Han redovisar de stora likheter som finns mellan partiets partiprogram och traditionella kristna värderingar när det gäller moral, etik, nationalkänsla, solidaritet, abort, motstånd mot homosexuellas rättigheter, kärnfamiljen och kristendomens betydelse. "Så varför inte rösta på SD, om man nu som väljare har en kristen livssyn?", frågar sig Skånberg i vad som är tänkt som en retorisk fråga.

Hans svar är att partiet är främlingsfientligt och att detta inte går ihop med en kristen livssyn:

Man vill sänka antalet asylansökanden som beviljas uppehållstillstånd till ett minimum. Genom en kombinerad återvandrings- och assimileringspolitik vill SD motverka förändringar av den svenska ”befolkningssammansättningen”; medborgarskap ska också, enligt den så kallade nationalitetsprincipen, vara ett ”privilegium avsett för svenskar”. Man vill helt enkelt bevara Sverige svenskt, för att använda en äldre slogan. Begreppet ”svensk” säger sig partiet bygga på kultur och inte etnicitet, vad man kallar kulturell nationalism.

Vad Skånberg undviker att nämna är att Sverigedemokraternas främlingsfientlighet huvudsakligen uttrycker sig i motstånd mot islam och muslimer. Och här står partiet och den kristna tidningen Världen Idag på samma plattform. De förespråkar inte samma lösningar och ger inte uttryck för samma människosyn, men arbetar på samma sätt för att skapa skepsis mot islam.

Kommer de disparata bibelcitat om att inte förtrycka främlingar som Skånberg åberopar i slutet av sin artikel att räcka för att släcka den oro och rädsla gentemot islam som tidningen och Sverigedemokraterna metodiskt bygger upp genom sin selektiva och polariserade opinionsbildning i ämnet? Om inte, hänger Skånbergs fråga fortfarande obehagligt obesvarad i luften: "Varför inte rösta på SD, om man nu som väljare har en kristen livssyn?"

18 Comments:

Anonymous Lars Flemström said...

Öm man ska göra någon skillnad mellan rasism och främlingsfientlig, så är kd det mest främlingsfientliga personer. Om man avviker det allra minsta från den frikyrkliga präktighetsnormen så flödar fördomarna. Kd:arna är ateister som är uppvuxna i frikyrko-miljön och har lärt sig de sociala koderna och jargongen, och har som poltisk strategi att lura kristna väljare.

Det kan i viss mån vara riktigt att kd inte är ett rasistiskt parti, eftersom främlingsfientligheten grundas på föräldrarnas kyrkotillhörighet och inte på deras nationalitet. Skånberg har uppenbarligen vissa svårigheter att finna någon skillnad mellan partierna.

SDs framgångar i valet 2006 berodde inte på egna meriter, utan på de andra partiernas tafatta försök att avslöja SD, utan att tränga bakom fasaden och dra fram det verkligt obehagliga. Men Skånbergs syfte är uppenbarligen inte att avslöja SD, utan att själv framstå som en avslöjare i syfte att bli placerad högt på kd:s riksdagsvalsedel.

måndag, juni 22, 2009 12:25:00 em  
Anonymous Daniel Giertz said...

Vad har du för belägg för att kd-arna skulle vara ateister? Och Tuve Skånberg är inte uppvuxen i frikyrklig, eller över huvud taget kristen, miljö, om man får tro anförande 68 på http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2001/02:106


"Fru talman! Jag vill börja med att instämma i det yrkande om bifall till reservation 3 vid betänkandet som Ingvar Svensson redan har framfört. Jag vill sedan ta er med till min uppväxt någonstans i Sverige - jag har flyttat från plats till plats. Det gäller två goda kamrater. Den ena var en grabb som jag var väldigt god vän med. Han hade aldrig sällskap med några flickor, och jag såg honom inte heller titta i några porrtidningar som vi andra grabbar gjorde.
Han och jag pratade inte heller om vem vi skulle dansa med eller något sådant. Men för hans skull har jag fått näsblod, för någon kallade honom "den där bögen". Det var min kompis, och för en kompis ställer man upp även om det kostar näsblod.
Den andre kamraten gick till en fyrkantig låda i byn där jag bodde. Den var vit på utsidan. Jag var aldrig in i den, så jag vet inte hur det såg ut i den. Det stod "Filadelfia" på utsidan. Han fick inte svära, och jag tror inte att han fick titta i porrtidningar; det vet jag inte säkert. Han blev föraktad för att han trodde på en svart bok som ingen av oss andra läste. Den fanns väl någonstans i hemmet, men den var obekant för oss.
En gång när jag gick i nian skälldes han för att vara religiös och konstig. Han fick t.o.m. en gliring från en lärare. Då ställde jag upp för honom. Det kostade mig inte näsblod den gången, men det hade gärna fått göra det. Även om jag då inte själv delade någon av de
övertygelser som människor kan ha - nu delar jag en av dem - tyckte jag att det skulle vara fruktansvärt om någon skulle bli terroriserad, mobbad eller på annat sätt illa behandlad av ett sådant skäl. Jag var då beredd att kämpa mot detta och är det fortfarande."

måndag, juni 22, 2009 3:17:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Det som är intressant sedan sverigedemokraterna lämnat hudfärgen som kriterium för att vara en riktig svensk (en minoritet i partiet vill dock ännu behålla det "kravet") och istället förespråkar assimilering är att man därmed närmat sig den människosyn som en många konservativt kristna har. Det jag kallar "bjuda med armbågen-människosynen"

Budskapet från Jimmie Åkesson och sd. "Vi accepterar givetvis dig Ahmed som människa, det vi är emot är din livstil med arabisk mat, muslimsk religion och arabiska kläder. Lyssna på dansbandet Vikingarna, klä dig i jeans och t-shirt och flytta med din familj till ett villakvarter så godkänner vi dig."

Många konservativt kristna "Vi accepterar givetvis dig som människa Anders, det är din livsstil med att besöka gaydiscon, ha sex med en pojkvän och gilla schlager vi vänder oss emot. Lyssna på Vikingarna (förresten duger schlager också om killarna har diskreta kläder, sånt gillar vi konservativa också ibland), skaffa en flickvän och flytta till ett villakvarter så godkänner vi dig.

Både sd och en del konservativt kristna bjuder med armbågen. Att Tuve Skånberg är en av den senare gruppen lär vara tydligt även om han vet att han inte kan säga sånt helt fritt som politiker idag som han gjorde för 10-20 år sedan.

Sd och Skånberg har alltså samma människosyn. Däremot så riktar de sitt "du måste förändra dig för att bli godkänd som en bra medborgare" till olika grupper.

Bengt

måndag, juni 22, 2009 3:23:00 em  
Anonymous Lars Flemström said...

Daniel Giertz, vad är det för "belägg" du kräver? Jag har träffat en hel del både kristdemokrater och sverigedemokrater. Och det finns sverigedemokrater som är mindre rasistiska än kristdemokraterna är främlingsfienliga.

På ytan kan SD veerka ganska okej, i synnderhet om man under åratal har upplevt kd:s systematiska mobbning och "osynliggörande" av alla som inte till hundra procent uppfyller den frikyrkliga präktighetsnorrmen. Man behöver inte vara homosexuell för att få rykte om sig att vara en sämre sorts människa hos dessa fanatiska blåbandist-efs/pingst-kristdemokrater. Som vän av ekumenik vill jag helst inte utpeka några samfund. Men i mitt fall var det just de nämnda. Jag anklagar inga andra efsare och pingsvänner än just kristdemokraterna.

Sektbeteendet och främlingsfientligheten är värst inom gamla frikykorörelser, som fortfarande inte har gjort upp med den nazistiska ansuckenheten under 1930-talet. Här, i "Lilla Bibelbältet", som trakten kallas, var det svåra förföljelser mot tattare och zigenare för 50 år sedan. Talar man tyst om.

Till kyrkovalet fick jag en packe blanka valsedlar för kd, som man vill att jag skulle dela ut. Jag var enda partimedlem i församlingen, men hade inte förtroendet att kandidera själv, eftersom jag bara är medlem i Svenska kyrkan, och alltså inte dubbelansluten genom efs. Men varför ska efs bestämma i Svk - de är ju aldrig där utan har sitt eget tillhåll vid Gårdsjövägen. Någon gång ska sanningen fram.

T ex hur kd i landstinget spelade under täcket med en frimickel som numera, tack vare kd:s stöd, är ledare för SD i länet. Känt namn i frikyrkliga kretsar. Missionärsson, som enligt egen utsago har sett i invandrarnas hemländer att de är kriminella och arbetsskygga. Alltså inte bara sedan de kommit hit, och då kan det ju inte bero på kulturskillnader utan på något annat. Dåliga rasegenskaper? Detta blev för mycket för många sverigedmokrater, men gav tydligen ökat förtroendekapital hos kd.

Nu har ju pingströrelsen hållit en tyst minut för alla uteslutna. Alla dem som uteslöts på grund av synd. Borde då inte det pingströrelsedominerade kd-partiet be alla som man har trampat på om ursäkt?

Det finns framförallt ETT skäl varför kristna inte ska rösta på SD, men det har Tuve Skånberg missat. Det står i Bibeln "Man ska lyda Gud mer än människor". Kristna har mist livet för att de har gjort det, inte minst under förföljelserna mot kristna under de tre första århundadena. SD:s kyrkopolitiska verksamhet går inte ut på att främja den kristna religionen, utan för att främja den s. k. kulturkristendomen. Det är ingen principiell skillnad mellan SD och t.ex. vänsterpartiet i fråga om att religionen ska underornas statsnyttan enligt det egna partiets definition.

Hur var det nu med kd-ledaren Göran Hägglund och "abortturismen", när han kväste oppisitionen inom partiet och fick rikstingets majoritet att säga ja till abortturismen? Ska man följa partilinjen eller Gud? Om något parti borde föra en politik, som mimimerar risken att statsnyttan kommer i konflikt med Gud, så är det ett parti som kallar sig "krist- ".

Tuve Skånberg försöker nu göra come back som riksdagsledamot för kd genom att framstå som det
"vallokomotiv" som räddar krav kd i riksdagen. Han vet nog vad som gäller: Lyd partiledaren mer än Gud!

måndag, juni 22, 2009 7:04:00 em  
Anonymous Stefan Pehrson said...

Tor Billgren,
vad vet du egentligen om islam?

Det är inte en falang eller tolkning utan Koranen själv som säger:
"När ni möter dem som är otrogna, så halshugg dem, tills ni anställt et blodbad bland dem. [...]
De som dödats för Guds sak, deras gärningar skall han aldrig låta gå om intet. Han skall vägleda dem på bästa sätt och låta dem ingå i paradiset, sådant han lärt dem känna det." (Sura 47:5-7)
Det finns många fler ställen, t.ex. 4:86; 5:37; 8.12f; 9:112.

Om paradiset säger Koranen själv att särskilt skapade kvinnor är en del av belöningen:
"Så ock mörkögda tärnor som väl förvarade pärlor / Till lön för vad de gjorde. [...]
Och upphöjda viv [kvinnor] / Vi har förvisso skapat dem med omedelbar skapelse / Och låtit dem förbli jungfrur, / Ömma och jämnåriga[.] (Sura 56:22f, 33-36; även 55:46-74)

- Uttrycket "omedelbar skapelse" betyder alltså kvinnor som Gud skapat direkt för paradiset, inte några återuppväckta jordiska kvinnor.

Eftersom bara några hundra lyssnat i Mecka begav sig Muhammed till Yatrib (Medina) år 622. Där fanns två stammar; därför ville de att han som opartisk skulle vara domare. På så sätt fick han politisk makt.
Hans folk överföll sedan karavaner från Mecka tll Syrien. De utgav sig för att vilja ansluta sig till tåget under de traditionellt fridlysta månaderna, men tillät sig anfalla, eftersom de inte behövde hålla hedniska lagar.

Snart blev det förstås krig med Mecka. Arabien var ett stamsamhäle och de lockade till sig frivilliga genom att dessa fick större del av bytet.
Till slut erövrades Mecka år 630 och tvingades anta islam.

När Mohammed dog 632 menade många av stammarna att avtalet med honom var avslutat, inklusive konverteringen. Efterträdaren ägnade sedan sina två år åt att besegra och tvinga tillbaka dessa.

Efter honom stod det klart att strid utåt var en bra idé för att hålla samman. Perserriket och Östromerska riket (Byzans) hade pecis avslutat ett långt krig mellan sig. Båda länderna anfölls nu och perserna besegrades och Byzans förlorade mellanöstern och Egypten.

Senare fortsatte man genom Nordafrika. 711 intogs det östgotiska Spanien, tiotusentals kvinnor skeppades bort till kalifen. Muslimerna stoppades till sist 732 av frankernas Karl Martell vid Poitiers, 33 mil söder om Paris.

måndag, juni 22, 2009 8:51:00 em  
Blogger Leif Ekstedt said...

Av Skånbergs beskrivning att döma verkar det lika besvärligt att vara Rigidkristen som att vara nornmal bög.

Vem sade det är synd om människan?

måndag, juni 22, 2009 9:31:00 em  
Anonymous Anonym said...

Vilka patetiska idioter ni homofiler verkligen är. Varför fjäska för musse pigg? Ungefär: "Vi är en liten och förrtryckt minioritet precis som ni därför måste vi hålla ihop mot alla hemska kristna, Sd och vanliga normalt funtade svenssons."

Ja, ni är och förblir en minioritet med all sannolikhet. Musse Pigg tar däremot över om några decennier. Ska bli roligt att se hur ert stöd till dem kommer att förvaltas. Förmodligen kommer dom nog visa sin tacksamhet genom att göra er några ballar fattigare. I värsta fall kan ni bli satta i koncentrationsläger om tex ND eller högerkristna kommer till makten. Med SD kommer inget att hända.

Riktig Svensk

måndag, juni 22, 2009 10:42:00 em  
Anonymous Anders said...

Att alternativet med medmänsklighet och kärlek till din nästa är frånvarande för sverigedemokraterna är kanske inte så underligt men för mig är det fortfarande en gåta att inte partier och organisationer på kristen grund kan ta till sig kärleksbudskapet och, åtmintone rent teoretiskt, pröva sin politik i förhållande till detta.

När så inte sker så blir det oundvikligt att dra slutsatsen att den kristna plattformen blir en ursäkt för en strikt värdekonservativ politisk agenda snarare än för att sprida "ordet". Och då hamnar åtminstone SD och Vid på samma planhalva - det är bara "teorin" bakom politiken som är något olikartad.

måndag, juni 22, 2009 10:59:00 em  
Anonymous Christopher Aqurette said...

Stefan Pehrson:
Om du granskar kristendomen kommer du att hitta samma saker. Kristendomens historia är inte fri från erövringskrig och folkmord. Varför inte börja med att studera inkvisitionen, kolonialismen och förintelsen?

Det är den okritiska fundamentalismen som är problemet oavsett religion.

tisdag, juni 23, 2009 2:14:00 fm  
Anonymous Stefan Pehrson said...

Christopher Aqurette,
"Varför inte börja med att studera inkvisitionen, kolonialismen och förintelsen?"

Vi som är evangelisk-lutherska har gjort upp med påvens politiska maktanspråk för länge sedan. Luther identifierade påven med Antikrist (1 Joh.brev 2:18-22; 2 Joh.brev v.7). De första lutherska koralerna inspirerades av att påven låtit bränna två munkar i Brüssel, som anslutit sig till reformationen. När Luther fick en bannhotsbulla 1520 brände han den offentligt dagen fristen gick ut tillsammans med påvens kanoniska lag, för att visa att det inte gällde i Kristi kyrka. Luther var sedan bannlyst till modern tid. Kejsaren stödde påven och förklarade Luther även laglös 1521. Han var sedan laglös hela sitt liv, men skyddades av fursten i Sachsen.
I SvK:s bekännelseskrifter (biblioteket) kan man läsa reformatorernas skrift "Om påvens överhet".

Beträffande kolonialismen så byggde den ju inte på religion. Även om religion användes som ursäkt. Varför inte stå för det världsliga samhällets rovdrift? Som vanligt var situationen allvarligare i katolska projekt, där kyrkan var mera integrerad med makten.

Förintelsen har ingenting med kristendomen att göra. Den bygger på darwinismens relativistiska människosyn.
Påven såg som vanligt till att behålla sin ställning. Egentligen upphörde Kyrkostaten i mellersta Italien 1870. Vatikanstaten uppstod 1922 genom en överenskommelse med Mussolini.
När Luther skrev "Om judarna och deras lögner" 1543 syftade han på konkreta läror, att de påstod att Maria bedrivit otukt och att Jesus var en bastard. Han intresserade sig på intet sätt för judarna som ras. Det gjorde däremot Richard Wagner i "Judedomen i musiken" 1850, där han inte minst gick på Felix Mendelssohn som en "otysk" kompositör.

tisdag, juni 23, 2009 9:49:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Tack för dina lektioner, Stefan Pehrson. Och tack för att du så generöst demonstrerar hur man med kontext och relativism kan ändra på precis allt som står i bibeln, allt som Luther har skrivit och allt som skett i historien. Det är antagligen precis det som sker inom islam. För varför halshuggs annars inte "otrogna" på löpande band. Du framställer halshuggandet som en plikt för en rättrogen muslim. Uppenbarligen är det inte så enkelt.

tisdag, juni 23, 2009 10:23:00 fm  
Blogger Michael G. Helders said...

Tor Billgren:

Jag har själv inte läst Luther's text "Judarna och deras lögner", men i 1523 hade Luther en avhandling "Att Jesus Kristus föddes som jude" var Martin luther reagerar mot den hårda behandlingen av judarna. Reformationen bidrogr till större frihet för judarna och i de protestantiska länderna åtnjuter de större tolerans och färre restriktioner än i de katolska.

Du vill häller inte hitta något som kan ge rum åt judehat i Luthers teologiska verk som "Stora Galaterbrev kommentaren" eller andra stora verk.

Så efter va jag kan se så stämmer Stefan beskrivning av historien överens med verkligheten.

tisdag, juni 23, 2009 6:13:00 em  
Anonymous Stefan Pehrson said...

Tor Billgren,
Har jag demonstrerat "hur man med kontext och relativism kan ändra på precis allt som står i bibeln, allt som Luther har skrivit och allt som skett i historien"?
Jag vill ha en förklaring eller en ursäkt.

Beträffande Koranen så föreskriver den vissa saker. Det är ju viktigt att inse att saker kommer från just den och inte från grupper. Jag föröker förmedla den insikten, OK?
Alla som står ansvariga inför den religionen är skyldiga att ställa upp på detta. Det är så enkelt.
Att de inte gör det beror nog på att de är påverkade av västerlandet osv. Det ändrar inte att det ingår i själva religionen. De s k islamisterna har rätt i sak - ett ödesdigert faktum.
Det beror även på att man, som bekant, inte kan lämna islam.

onsdag, juni 24, 2009 11:19:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Stefan P

Du plockar ut enskilda citat ur Koranen och bygger din kritik på vad som står ordagrant, utan häsnyn till sammanhang eller hur det tillämpas.

Samtidigt ägnar du stora ordmassor åt att förklara och relativisra precis samma typ av citat hämtade ur Bibeln och Luthers skrifter. Med denna manöver underkänner du effektivt den metod du själv använder för att angripa islam.

onsdag, juni 24, 2009 11:48:00 fm  
Anonymous Stefan Pehrson said...

Men du, Tor Billgren, påstår ju själv att islam, i t.ex. Världen idag, är orättvist utpekade. Man kommer inte ifrån att Koranen själv har de direkta, ordagranna påbud som hela västvärlden fördömer som specifikt "islamistiska". Detta stämmer då inte! Koranen går inte att tolka på något annat sätt. Hela islams expansion och historia vittnar om samma sak.
Frågan är då om man talar om - som du - islam i sig eller folken som berörs.
Kan du inte ursäkta att jag kommer med direkta citat när frågan är om islam i sig borde utpekas för en sak eller inte. Var är metodfelet?

Det att Koranen talar om "omedelbart skapade" kvinnor som belöning i paradiset är t.o.m allmänt okänt och värt att ta upp i diskusionen om islams kvinnosyn.

Som Michael G. Helders påpekar skrev Luther 1523 en bok om att Jesus var jude, för att lyfta fram judarna. I 'Om en kristen människas frihet' 1520 skriver han också: "Många äro ock de, som lära och predika om Kristus på det sättet, att de hava blott medlidande med honom, vredgas på judarna eller öva därmed ännu andra barnsliga galenskaper." http://www.logosmappen.net/uppbyggelse/luther/kristenfrihet/s1.htm (tredje stycket från slutet)

Luthers teologiska syfte var att påpeka att ALLA människor är syndare och behöver förlåtelse och Guds nåd. Problemet med judarna är då att de tror att uppfyllandet av yttre lagar hjälper inför Gud.

1543 blev han uppmanad av en annan person att skriva ett svar på judarnas påståenden om att Maria haft utomäktenskapligt umgänge och att Jesus var en bastard. Det är dessa konkreta punkter som är "deras lögner". Han föreslog visserligen hårda åtgärder. Nazisterna använde hans bok för sina syften, som var rasistiska, men det ändrar inte på vad Luthers bok handlade om.
Luthers antisemitism är en skröna som förtjänar att bemötas en gång för alla.
Tycker inte du att det verkar fel?
Se denna länk: http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=83042

onsdag, juni 24, 2009 2:14:00 em  
Anonymous Stefan Pehrson said...

Länken till 'Om en kristen människas frihet' klipptes av.
http://www.logosmappen.net/uppbyggelse/
luther/kristenfrihet/s1.htm
(tredje stycket nedifrån)

onsdag, juni 24, 2009 2:19:00 em  
Anonymous Mattias said...

Att Flemström uppenbarligen har dåliga erfarenheter av Kd är uppenbart och jag är den förste att beklaga det.

Däremot känner jag inte igen mig i den bild du ger uttryck för. För övrigt tror jag att jag är ensam bland de aktiva i min lokalavdelning om att vara frikyrklig.

Dessutom far du med rena felaktigheter för att inte säga osanningar.På de ställen där frikyrkligheten är som starkast i Sverige där har också främlingsfientliga partier som svårast att få fotfäste. Det finns forskning som visar detta. Bland annat av Magnus Hagevi.

torsdag, juni 25, 2009 1:50:00 fm  
Anonymous Lars Flemström said...

I både Sydnärke och Jönökpingstrakten var det svåra förföljelser och trakasserier mot zigenare och tattare vid mitten av 1950-talet. Främlingsfientligheten är djupt rotad bland kristdemokrater i Sydnärke. Den har inte med hudfärg att göra, utan är riktad mot alla som inte tillhör den egna snäva gruppen.

Jag gick med i kd, för att kd talade om allas lika människovärde. Men det finns inget parti som delar in människor i en bättre och en sämre sort som kd. Det finns heller inget parti, som i lika hög grad som kd skyller social och ekonomiska orättvisor på brister hos individen själv. Alla som lever på socialbidrag har ADHD och är kriminella och har missbruksproblem, enligt kristdemokrater. De sociala fördomarna står som spön i backen.

Tycker du ska läsa på bloggen Helds HBT-nyheter om Hägglunds tal på rikstinget, där han hyllar "normaliteten". Och då är det ju inte bara homosexuella som är "onormala" utan alla som inte har ett bra jobb med karriärmöjligheter (vad nu det har att göra med sexuell läggning). Det är klart att man blir kritisk när man själv blir utsatt för sådant. Om ledande kristdemokrater har någon religiös tro, så dyrkan de avguden Mammon.

Att lura kristna att rösta på kd är bara en smart affärsidé. Men det ger inget kristet inflytande på politiken. Man behöver bara jämföra med "homorörelsens" framgångar. Men så har de motsått frestelsen att bilda ett särskilt parti för homosexuella och dras sympatisörer, utan har i stället arbetat genom alla partier. Sexeull läggning predestinerar ju inte någon speciell partitillhörighet. Det gör inte religiös tro heller.

fredag, juni 26, 2009 9:45:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home