måndag, juli 06, 2009

Personliga vendettor på Världen Idags ledarsida

av TOR BILLGREN

Ruben Agnarsson har ofta svårt att skilja på sitt engagemang i Livets Ord (där han bland annat var informationsansvarig under de turbulenta åren på 80- och 90-talet) och sitt uppdrag som ansvarig utgivare och ledarskribent på Världen Idag. När det blev känt att Livets Ord-kritikern Per Kornhall blivit sakkunnig på Skolverket, skrev Agnarsson en bitter och affekterad ledare där han lanserade teorin att Kornhall och andra medelmåttor (Agnarssons uttryck) infiltrerat samfundet för att sedan kunna hoppa av och skapa sig en karriärväg som initierade Livets Ord-kritiker. (Här ligger mitt blogginlägg om ledaren.)

I kommentarfältet kritiserar flera skribenter Agnarssons omotiverade och spekulativa personangrepp och idag bemöter en av de uthängda personerna artikeln i tidningen. Agnarsson svarar direkt, men istället för att kommentera bemötandet i sak eller be om ursäkt, som vore det enda värdiga och seriösa, utökar han angreppet till personens familj.

Eftersom det ständigt förnekas att Livets Ord har en exklusiv särställning på Världen Idag, kan Agnarssons handlande endast ses som personliga vendettor mot individer han haft konflikter med i tidigare karriärer. Det är obegripligt att någon kan tillåtas att föra den typen av kampanjer på ledarplats i en tidning som gör anspråk på att vara seriös och oberoende.

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

På tal om personliga vendettor noterade jag efter en snabb sökning att du väldigt ofta skriver om vad Världen Idag tycker, vilket nog är hedrande för en tidning med ganska begränsad upplaga. Prenumererar du på tidningen, eller nöjer du dig att läsa nätupplagan?

söndag, juli 12, 2009 3:00:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Jag läser nätupplagan och ibland i tidningens s.k. plusarkiv. Fast nu är jag i Verona, och läser inte tidningen alls.

måndag, juli 13, 2009 4:48:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home