fredag, juli 17, 2009

Den litauiska lagens långtgående konsekvenser

av TOR BILLGREN

Vad handlar den kontroversiella litauiska lagen egentligen om?

Världen Idag skriver att lagen syftar till att begränsa "propaganda, riktad till barn och ungdomar, som ger en positiv bild av homosexualitet och bisexualitet." Tidningen framställer det som att det handlar om att man vill hindra hbt-organisationer från att "propagera" på skolor eller annan verksamhet som riktar sig direkt till barn och ungdomar. Att det alltså skulle röra sig om en väldigt begränsat ingrepp i yttrandefriheten.

Men detta är bara halva sanningen. För vad det egentligen handlar om är att "skydda minderåriga mot de skadliga effekterna av allmän information" (citat från Kyrkans Tidning, min kursivering). Vi talar alltså om all form av information i medier och det offentliga rummet som kan tänkas kunna nå barn och ungdomar. Det betyder att hbt-organisationer inte kommer att få annonsera eller sprida information om sin verksamhet, än mindre demonstrera (den rätten är visserligen redan begränsad i den befintliga lagstiftningen). Att skolor inte kommer att få hålla nyanserad och vetenskaplig undervisning om homosexualitet. Att hbt-relaterade diskussioner radio och tv måste utmynna i en negativ bild av homosexualitet. Att det blir förbjudet för homosexuella att visa ömhet eller hålla varandra i handen offentligt. Att internet och tv kommer att censureras. Framförallt innebär det att en redan hårt ansatta och demoniserade människor i Litauen får det ännu svårare.

Okunskap är grunden för alla förutfattade meningar och negativa föreställningar. Kunskap och öppen information är nyckeln till tolerans och förbättrade villkor. Litauen visar med sin nya lag att de fruktar kunskapen. Att öppen information och yttrandefrihet är ett hot mot det konservativa och religiöst traditionalistiska samhället. Kanske ska vi vara tacksamma för att de så öppet och ogenerat demonstrerar de ödesdigra konsekvenserna av att blanda samman religion och politik.

3 Comments:

Anonymous Lars Flemström said...

Begreppet "allmän information" kan syfta på sådant som sprids, är allmänt tillgängligt, till skillnad mellan information som sprids mellan enskilda. Denna distinktion finns i svensk lagstiftning.

Båda presidenterna har varit mot lagen, med motivering att den är för bred och luddig. Alltså med lagtekniska argument. Om de delar lagens syfte, framgår inte.

fredag, juli 17, 2009 11:56:00 fm  
Anonymous Queersammanbrott said...

Du skriver så bra och det känns allt mer brådskande att få tillstånd en seriös diskussion om mänskliga rättigheter långt borta från händerna på religiösa fanatiker (och även Humanisternas smått fanatiska sätt att ta sig an religion).

måndag, juli 20, 2009 1:51:00 fm  
Blogger Bilbo said...

Nej jag tycker tvärtemot att just de fanatiska ska vara med i disskusionen, det är det som gör oss alla mänskliga.
Men lagen är ju sjukt, så måste alla människor som älskar demokrati tycka.

måndag, juli 27, 2009 3:55:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home