onsdag, juli 22, 2009

Nya äktenskapslagen innebär komplettering, inte ersättning

av TOR BILLGREN

Var gärna kritiska mot den könsneutrala äktenskapslagen! Motsätt er gärna att homosexuella får samma villkor och rättigheter i samhället som heterosexuella! Men snälla, gör det utan att blanda in fantasier och egenhändigt ihopsnickrad låtsasfilosofi. Skriv hellre "Det strider mot min övertygelse". Det blir så oerhört mycket trovärdigare då.

I en debattartikel i dagens Svenska Dagbladet trasslar kyrkoherde emeritus Sverker Tronêt till det ordentligt. Utrdrag:

På vägen [mot det könsneutrala äktenskapet] gör man sig av med den grundläggande distinktionen mellan manligt och kvinnligt och ersätter den med en differentiering efter sexuell orientering. Frågan är om man inte därmed inför en ny androgyn antropologi och underminerar hela den judisk-kristna människosynen.

En kulturs grundläggande struktur är beroende av de sexuella kategorierna. Sexualiteten är av fundamental betydelse inte endast för de enskilda individernas liv, utan också för samhällsstrukturen och hur den erbjuder verkligheten till sina medlemmar. Den lobby som vill öppna äktenskapet för homosexuella, åstadkommer medvetet eller omedvetet en fundamental arkitektonisk förändring av hela förståelsen av den mänskliga naturen och av den helt grundläggande könsdifferentieringen. Deras tänkande som driver denna fråga innehåller motsägelser: De önskar att homosexuella par skall kunna omfattas av äktenskapslagstiftningen och bli en del av den äktenskapliga institutionen, samtidigt som deras grundläggande antropologi undergräver och tömmer hela institutionen på dess innehåll.


1. Att göra äktenskapet könsneutralt innebär inte att man "ersätter" kategorierna manligt och kvinnligt eller ens heterosexualiteten. Den nya lagen innebär en komplettering, inte ersättning.

2. På samma sätt innebär den nya äktenskapslagen inte att äktenskapsinstitutionen töms på sitt innehåll. Det kompletteras och förstärks. För Tronêt kan väl inte med innehåll mena ordstäv som "Män kommer från Mars och kvinnor från Venus", eller den barnsliga leken med skruven och muttern? Det skulle reducera äktenskapet till en bekräftelse på att människor kan ha sex med varandra. (Något som förvisso inte exkluderar homosexuella. Homosexeulla kan ha sex...)

3. Tronêt tycks som så ofta i debatter av detta slaget utgå från att heterosexualitet är en konstruktion som måste läras in. Det är alltid lika rörande att se hur konservativt kristna debattörer möts med queerfeminister på vänsterkanten i denna fråga.

4. "Sexualiteten är av fundamental betydelse inte endast för de enskilda individernas liv", skriver Tronêt "utan också för samhällsstrukturen och hur den erbjuder verkligheten till sina medlemmar." Det är ett uttalande som lämnar många oroande frågetecken, särskilt om man läser det med konservativa glasögon. Vilken verklighet är det Tronet vill att samhället bör erbjuda sina medlemmar? Vilken samhällsstruktur är han ute efter? Hur ska den eftersträvansvärda strukturen och verkligheten kommuniceras och implementeras? Vad skulle detta innebära individens fri- och rättigheter?

5. Det könsneutrala äktenskapet leder till "en fundamental arkitektonisk förändring av hela förståelsen av den mänskliga naturen", skriver Tronêt. Det är givetvis helt fel, i alla fall om man med förändring menar försämring. För är det något det könsneutrala äktenskapet gör, är det att öka försteålsen för den mänskliga naturen, eftersom homosexualiteten är en del av denna. Att förminska eller dölja homosexualiteten i samhället innebär däremot att förståelsen blir bristfällig.

5 Comments:

Blogger Gregorius Rex said...

Ett mycket gott bemötande av debattinlägget!

onsdag, juli 22, 2009 11:23:00 fm  
Anonymous Sanna said...

"..underminerar hela den judisk-kristna människosynen."

Tja vad ska man säga, jag för min del tycker att den medeltida judisk-kristna och sexualitetsfientliga människosynen bör faktisk undermineras o det bestämdaste, den hör inte hemma i ett modernt och socialt utvecklad samhälle.

"Den lobby som vill öppna äktenskapet för homosexuella, åstadkommer medvetet eller omedvetet en fundamental arkitektonisk förändring av hela förståelsen av den mänskliga naturen och av den helt grundläggande könsdifferentieringen."

Nu har ju vetenskapen, och närmast då naturvetenskapen och psykologin dragit det största lasset vad det gäller den förändrade förståelsen av den mänskliga naturen och inte nån "lobby", vi vet helt enkelt mer om människan och det mänskliga idag än för bara 100 år sen, för att inte tala om för 2 000 år sen.

"Den lobby som vill öppna.."

"den lobby" förresten, fegade han ur i sista ögonblicket eller föll prefixet till "-lobby" bort vid korrekturläsningen, vi vet ju vilken "lobby" han menar eller hur? ;)

onsdag, juli 22, 2009 9:51:00 em  
Anonymous Hanna said...

Jag ska be att få tacka för ett trovärdigt och välskrivet inlägg i debatten. Hoppas att många läser just denna!

fredag, juli 24, 2009 8:01:00 fm  
Blogger Leif Ekstedt said...

Ja tänk vad bekymmersamt det är för
både de kristna och sekulära instanserna, att man inte kan skilja på staten och samfunden.
Statens villkor gäller enligt den nya lagen. Men staten har väl inte uttryckt sig i klartext, att kyrkorna skall vidtaga förändringar
i sina vigselritualer. Staten har kanske via Stsministern uttryckt, att kyrkorna skall genomföra vigsel av hetero samt HBT äktenskap. Men det har han väl inte med ,att göra det som samfunden väljer att göra.
Vi får se hur det går under Kyrkomötet i höst där Statsministern sänder sina trupper
,som förmodligen följer partiets budskap.
Äktenskap för alla är bra!! Men är en sekulär registrering som även hanteras av kyrkor med vigselrätt.

fredag, juli 24, 2009 10:17:00 fm  
Blogger JemyM said...

Jag önskar jag sparade lite citat från tiden då debatten om kvinnliga präster rasade i Sverige. Det här känns som en repetition.

lördag, augusti 01, 2009 3:00:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home