torsdag, augusti 06, 2009

Exodus famlar efter halmstrån

av TOR BILLGREN

The American Psychological Association (APA) drar i en ny studie slutsatsen att det inte finns några bevis som stödjer tesen att sexuell läggning kan ändras genom terapi, skriver LA Times. APA rekommenderar således att sådana förhoppningar inte ska ges till "patienter":

Mental health professionals should not tell patients that they can change their sexual orientation and instead should help them "explore possible life paths that address the reality of their sexual orientation,"

APA har gått igenom 83 vetenskapliga artiklar i ämnet som publicerats 1960-2007, och funnit att mycket av forskningen innehåller metodfel.
– På sin höjd visade en del studier att vissa individer lärde sig hur de kunde ignorera eller avstå från att reagera på sina homosexuella attraktioner. Men dessa studier angav inte för vilka detta var möjligt, hur länge det varade eller hur det påverkade hälsan på sikt, säger psykologen Judith M. Glassgold på Rutgers University, som lett undersökningen.

Nå, detta hade vi redan på känn... Det intressanta är dock hur den kristna högern väljer att bemöta studien. Det traditionella sättet är att slå ifrån sig och utmåla APA som köpt av gaylobbyn och infiltrerat av ondskefulla liberaler och civilisationsfiender. Men exgayorganisationen Exodus International försöker denna gången en annan strategi. I ett uttalande som kom på rekordtid efter APA:s studie, anammar istället (delar av) studien, och lyfter upp den som bevis för sin linje, om att homosexuella kan och ska göra allt de kan för att bli heterosexuella. Studien nämner nämligen att individens tro är en viktig variabel för hur man hanterar konflikter mellan religion och sexuell attraktion. Detta parar de med en undersökning från Barna Research Group, som visar att 60 % av vuxna homosexuella värderar sin tro som "mycket viktig".

Bilden Exodus vill måla upp är att potentialen för en massutvandring ur homosexualiteten är mycket hög och nära förestående. Men då bortser de från en viktig detalj, nämligen att de homosexuella som ser sin tro som något "mycket viktigt", gör samma tolkning av Bibeln som Exodus och den kristna högern. Och DET är föga troligt. I Exodus uttalande uttrycker ordföranden Alan Chambers sin tacksamhet över APA:s "erkännande", och en förhoppning om att "religiös mångfald och personlig integritet ska respekteras i framtiden". Jag hade inte kunnat uttrycka det bättre själv.

Uppdatering 7.8
Idag skriver även SvD om saken, under den märkliga rubriken Seger för homosexuella i USA.

8.8
Även i Dagen.

5 Comments:

Blogger Kalle said...

Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

torsdag, augusti 06, 2009 11:38:00 em  
Anonymous mirakelpojken said...

Apropå ämnet kan det vara bra att kommentera synen på homosexualitet bland vissa genusvetare. Denna studie säger att de ändrar sexuell identitet efter att ha studera:
"Men det handlar inte bara om att heterosexuell har blivit homosexuell",
"– Jag har svårt att se att något ligger förprogrammerat i en bebis utan jag tror att det kommer som ett resultat av vad som hände runt om kring i ens uppväxt och ens liv generellt".

Många på Dagen har också läst den.

lördag, augusti 08, 2009 2:09:00 fm  
Anonymous ab said...

Sexualitet är en naturkraft, ingenting man ändrar hur som helst. Är inte det en självklarhet?

Människor kan säkert känna avsky för sexualitet under en lång period om de varit utsatta som barn, eller förtryckts på annat vis. Men en människas psyke är alltid inställt på att läka, och när det lyckas (mer eller mindre, det kan ju variera) återgår man till sitt genuina ursprung.

Vore jag tvungen, skulle jag säkert kunna bli fäst vid en kvinna och ha ett sexliv med henne. Men så fort det uppstod en valsituation och jag var fri att välja, skulle jag välja mannen (vi får förutsätta att charm- och vettighetspotentialen är densamma). Först då skulle jag känna mig hel - precis som en homosexuell person känner sig hel bara tillsammans med en kärlek av det egna könet.

Det där går enormt djupt. Fråga en som vill byta kön.

lördag, augusti 08, 2009 11:08:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

mirakelpojken

Det är det som är så underbart med vetenskap. Det kan komma undersökningar som tyder på olika saker, och båda kan ha sin relevans och sin giltighet, beroende på tillämpning och perspektiv. Och som alltid måste man ha sammanhanget klart för sig innan man drar sina slutsatser: Vilka är det som har deltagit i studien? Vilken är studiens utgångspunkt? Hur stort är underlaget? På vilken vetenskaplig nivå är undersökningen gjord?

Vad undersökningen visar är att ett antal människor som sökt sig till genusvetenskap ser annorlunda på sin sexuella identitet efter studierna, jämfört med före. Och det är absolut intressant! Fast APA:s studie i USA handlar om något helt annat.

lördag, augusti 08, 2009 11:50:00 fm  
Anonymous mirakelpojken said...

Tor

Jo, jag håller med om att de handlar om två olika situationer, dels hur man ser på sin sexualitet, som säkert ändras en del under livet, och dels vilket sexualitet man har, vilket jag misstänker är mer stabil.

De flesta undersökningar som APA gick igenom verkar ha varit undermåliga förresten, utom några få som verkade ha tillräckligt hög kvalitet för att styrka deras påstående.

lördag, augusti 08, 2009 9:48:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home