onsdag, augusti 05, 2009

Intressant problematisering av hatbrott

av TOR BILLGREN

Jag har länge efterlyst en konsekvent hållning gentemot hatbrottsbegreppet i Världen Idag. Tidningen framställer begreppet ofta som specialbeställt för att endast skydda muslimer och homosexuella och ge dem gräddfil i rättssystemet, men problematiserar aldrig att det även omfattar t.ex. judar och romer. Tidningen har aldrig rett ut huruvida den är mot själva begreppet, eller bara att homosexuella och muslimer inkluderas i det. När bland annat även kristna explicit inkluderades från och med 2008, ställde jag en direkt fråga om tidningens förhållande till begreppet har förändrats.

Idag diskuterar Lars F Eklund saken på ett rimligt och tänkvärt sätt på ledarplats. Hans kritik vänder sig främst inte mot själva begreppet, utan straffskärpningsregeln. Huvudargumentet är att den strider mot kristen rättssyn.

Jag håller inte med honom i slutsatsen om att straffskärpningsregeln gör att det sätts olika värden på människors huvuden. Människan X:s värde räknas inte i antal fängelseår gärningsmannen Y tilldöms efter att ha begått ett brott mot X. Och jag kan inte annat än le åt de tvångsmässiga hänvisningarna till nazityskland, så fort det handlar om något man inte gillar.

Men på det hela taget är artikeln intressant. Den diskuterar hatbrottsbegreppet på ett generellt plan och kritiserar alltså även att antisemitiska brott inkluderas i begreppet. Äntligen en konsekvent och trovärdig hållning i frågan!

Fotnot:
Läs gärna Lars Flemströms kommentar om straffskärpningsbeställelsen i det här inlägget.