måndag, september 21, 2009

Debatt om f-ordet på Världen Idag

av TOR BILLGREN

Det har blivit en liten diskussion kring Mats Tunehags billiga och raljerande fobitest i fredags, som jag skrev om här (artikeln är enligt tidningens statistikfunktion fortfarande den mest lästa...). Nu återstår bara att min senaste kommentar, samt ett svar från Tunehag ska publiceras. Jag lägger till dem här nedan allt efter som:

Uppdatering 23.9
Efter en fråga till tidningens chefredaktör publicerades min kommentar av den 20.9 igår. En kommentar av Stefan Pehrson har också tillkommit.

Tor Billgren
Det nervösa hoppandet runt ordet "-fobi
2009-09-18 11:06:07

Mats Tunehag, Världen idag och den kristenhet tidningen representerar måste bestämma sig för hur de ska ha det med ordet "-fobi". Ska det anammas eller förkastas? I sammansättningen "kristofobi" använder tidningen det som ett sätt att beskriva slentrianmässig skepticism och fientlighet mot kristna och kristendomen, men så fort det gäller homofobi eller islamofobi åker Tunehags medicinlexikon fram. Konsekvent?

Mats Tunehag
Jag använder inte ordet "kristofobi"
2009-09-18 11:23:54

Jag använder inte ordet "kristofobi", har aldrig gjort det. Ytliga och anklagande etiketter är ingen bra grund för analys och diskussion.

Mvh, Mats Tunehag

Tor Billgren
Kristofobi är ett vedertaget ord på tidningen
2009-09-18 12:47:38

Tidningen har använt ordet "kristofobi" flera gånger, såväl på nyhetsplats, som i osignerad ledare. Vad gäller för sådana ledare? Är det Tidningen, Redaktionsledningen eller Ingen som står bakom dem? Min utgångspunkt är att Mats Tunehag, som ingår i redaktionsledningen, ställer sig bakom ledare som är undertecknade Världen Idag". Eller är det en felaktig utgångspunkt?

Hur som helst blir det väldigt förvirrande om ledaren ena dagen använder "kristofobi" som ett adekvat uttryck, för att andra dagen raljera över och bagatellisera "homofobi" med hårklyverier ur medicinlexikonet.

Andreas Holmberg
Världen idag har få ledarplats avfärdat även b
2009-09-19 12:28:42

Du kanske inte märkte det, Tor Billgren, men Världen Idags nye intressante ledarskribent Lars F Eklund tog i början av augusti klart och tydligt avstånd från ALLT "-fobi"-snack ÄVEN när det gällde s.k. kristofobi. Han såg det som en farlig utveckling som hotar rättssäkerheten att bedöma handlingar olika beroende på grad av aversioner i folks psyke. (Men Ruben Agnarsson och Siewert Öholm har nog inte varit lika konsekventa, det har du rätt i; visst var det Bitte Assermo som myntade själva uttrycket?).

Tor Billgren
Den texten handlade om hatbrott
2009-09-20 14:29:02

Holmberg, så vitt jag kan se handlade den artikeln ("Bedöm brottsliga gärningar
lika", 2009-08-05) om hatbrottslagen, inte om fobibegreppet. Hur som helst kan det inte ses som ett redaktionellt avståndstagande från kristofobibegreppet.

Artikeln var emellertid epokgörande i så måtto att den gav en konsekvent syn på just hatbrottsfrågan, som tidningen fram till dess endast problematiserat utifrån ett homo- och muslim-perspektiv, och aldrig ur ett kristet/judiskt perspektiv.

Stefan Pehrson
"Homofobi" nu 22 år gammalt
2009-09-21 21:14:27


Tor Billgren:
Varför skulle absurda användanden av -fobikonstruktioner utesluta användanade av ordet över huvud taget?

Mats Tunehag gör en träffande sammanfattning av hur motiveringen av etiketteringen byggs upp av frånvaron av önskad medgörlighet.

Historien om hur ordet "homofobi" förts in i mediasfären är en studie i manipulation.
NE Svensk ordbok:

"homofobi´ subst. ~n äv. ~en
ORDLED:
homo-fob-in
• rädsla eller avsky för
homosexualitet
HIST.: sedan 1987; till homo- i
bet. 'homosexuell' och fobi"

2 Comments:

Anonymous Christopher Aqurette said...

Kan inte någon ge Mats Tunehag en ordbok?

tisdag, september 22, 2009 4:31:00 em  
Anonymous Sanna said...

Han har en redan, Bibeln ;)

onsdag, september 23, 2009 6:22:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home