onsdag, december 30, 2009

Humanisterna ska INTE vara samfund

av TOR BILLGREN

Så har Förbundet Humanisterna för tredje gången fått avslag på sin ansökan om att få samfundsbidrag av staten. Förbundet menar att de har rätt till bidrag på samma villkor som t.ex. pingstkyrkan, muslimska församlingar och Katolska Kyrkan – men får nej med motiveringen att de inte är att betrakta som ett trossamfund.

Denna bidragskamp är en olycklig retorisk kullerbytta. För trossamfund är ju precis det Förbundet Humanisterna INTE ska vara. Genom att ständigt söka detta bidrag gör de sin position grumlig och signalerar att humanistisk livsåskådning bara är en tro bland alla andra, präglad av sin typ av vidskepelser och dogmer – att vetenskapen skulle vara ett Gudssurrogat och lärosätena vår tids tempel. Istället för att kämpa för att jämställas med religion borde Förbundet Humanisterna vara nöjda och stolta över att utgöra ett tydligt och konsekvent alternativ.

Publicerad i Sydsvenskan den 28 december 2009

10 Comments:

Blogger Creutz said...

Håller helt och hållet med. Väl skrivet!

onsdag, december 30, 2009 6:45:00 em  
Anonymous Dennis said...

Håller också med helt och hållet. Problemet är att Humanisterna väldigt mycket tycks se humanismen som en tro bland alla andra. När de i sin ansökan beskriver verksamheten så listas humanistisk barnvälkomnande, konfirmation, bröllop, begravning och utbildning och själavårdande. På alla dessa punkter ställer de detta mot kyrkan och andra teistiska samfund.

onsdag, december 30, 2009 7:01:00 em  
Blogger Patrik Kullebjörk said...

Som jag har förstått det söker inte Humanisterna statsbidrag därför att de vill betraktas som ett samfund bland många andra eller för att få extra pengar, utan för att lyfta fram det tvivelaktiga i att överhuvudtaget ge bidrag till trossamfund. Särskilt då "trossamfund" och "religiös verksamhet" är tämligen luddiga begrepp.

onsdag, december 30, 2009 9:29:00 em  
Anonymous mirakelpojken said...

Kulle: Nej, de söker bidrag bl.a. för att de har dålig ekonomi (hälften av budgeten går till deras ungdomsverksamhet och de har planerat dåligt).

Vissa brukar jämföra de svenska Humanisterna med de norska och peka på de senares framgång, men man missar då att de får och fått statsbidrag.

Det ligger dessvärre en massa konstig semantik i botten för detta bidrag. Ska bara trossamfund eller även livsåskådningssamfund få bidrag? Vad är skillnaden egentligen? Det bästa vore om inga livsåskådningsföreningar fick bidrag, men så är det inte nu, och då är den praktiska frågan vi får ställa oss vilka regler som ska gälla och om någon förening ska diskrimineras. Humanisterna verkar vara de som uppfyller reglerna bäst.

Humanistisk livsåskådning är en tro bland andra, för Humanism är något annat än bara ateism/agnosticism och förespråkande av vetenskap. Det är värderingar om världen, människor, relationer och samarbete. Det är en livsåskådning.

Dessutom är det även ett socialt samfund som erbjuder de kulturella tjänster som religioner klassiskt har gjort, och det finns ingen anledning som Humanist att skämmas för att säga att de delvis fyller religionens roll. Ingen alls. Om däremot en rent vetenskapsförespråkande förening skulle söka bidraget vore det konstigt.

Jag håller med om att folk som har svårt att se nyanser och inte lyssnar på vad Humanisterna säger om vad de tror på, kan tro att Humanisterna är en gudstroende religion för att de får statens "gudsbidrag". Med liknande argument har ca 75% av alla svenskar en evangelisk-luthersk kristen tro eftersom de är med i Svenska Kyrkan.

Humanisterna borde alltså "vara nöjda och stolta över att utgöra ett tydligt och konsekvent alternativ". Är de därför de inte borde få några statliga pengar medan de frikyrkliga och andra religiösa organisationerna får manna från himlen? Tja, om man vill att de senare ska påverka värderingarna i vårt samhälle så är det ju bara logiskt.

torsdag, december 31, 2009 2:17:00 fm  
Anonymous Milou said...

Ja man bör hålla isär humanism och ateism såklart. Att humanisterna tagit patent på något så abstrakt och inte sällan komplext som ateism är i linje med vad trossamfund sysslar med...

torsdag, december 31, 2009 10:36:00 fm  
Blogger Leif Ekstedt said...

Religiösa samfund borde heller inte
ha bidrag. Svenska Kyrkan ger sig själv bidrag via de politiska partierna som har beslutsmajoritet i Kyrkomötet. För Svenska Kyrkans del torde det vara enklare om verksamhetens beslutande organ var Stiften. Indirekta val.

torsdag, december 31, 2009 9:20:00 em  
Blogger walden said...

Humanistisk världsåskådning är naturligtvis en tro bland alla andra. Alternativet är att Tor Billgren äger absolut kunskap och kan göra ett så modigt påstående. Jag förbehåller mig rätten att tvivla.

lördag, januari 02, 2010 5:01:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Enkelt: Ge inga bidrag till någon. Tro är en privatsak. Folk får finansera detta ur egen ficka precis som med vilken annan hobby som helst. Ungefär som med presstödet. Vad vinner jag som humanist/ateist eller muslim på att pappa Reinfeldt delar ut mina surt förvärade skattekronot till Jehovas vittnen eller judar? Eller tvärtom givetvis. Skattemedel skall endast gå till sådant vi kollektivt kan behöva eller behöver. Skolor, äldreomsorg, psykiatri, vägar och socialförsäkring osv.

/Gryggan

söndag, januari 03, 2010 8:41:00 em  
Anonymous Osmo Vallo said...

Gryggan: tack för den. Även om jag förstår innebörden med presstöd (vilket i grund och botten baserar sig på samma tanke som varför vi har allmäna bibliotek) så förstår jag inte heller varför NÅN religion ska ges stöd alls. Som ateist (men banne mig inte medlem i humanisterna)´så är det nära på omöjligt för mig att förstå vad det är mina pengar är menade att stötta? Deras tro? Behöver deras gud deg för att klara sig över månaden? Vad är det deras tro behöver? Kyrkor kan gått ges stöd som kulturbyggnader men med kontrollen överförd från Svenska Kyrkan till Staten så att öppettider för besök kan ändras.

söndag, januari 17, 2010 4:33:00 em  
Anonymous Anonym said...

Inställningen till statsbidrag är kluven inom förbundet. Det har inte blivit bättre av att Sturmark ofta hänvisar till frånvaron av bidrag för att ursäkta den katastrofala ekonomiska situationen. Man har en extremt vanskött ekonomi och ett obefintligt intresse inom styrelsen för kopplingen mellan beslut och kostnader. Förbundet befinner sig i ekonomiskt fritt fall men Sturmark har siktat in sig på att överleva som ordförande fram till valet då han räknar med en ny karriär i riksdagen sen lämnar han förbundet.

måndag, januari 25, 2010 3:45:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home