torsdag, januari 28, 2010

Samkönade par diskrimineras om deras civilstånd ej erkänns

av TOR BILLGREN

Världen Idag gör allt för att framställa homosexuellas kamp för lika rättigheter som en underjordisk kuppverksamhet, orkestrerad av lömska och odemokratiska krafter, vars syfte är att föra världens hederliga medborgare bakom ljuset. Jonas Adolfssons språkbruk och antydningar i artikeln Europeisk homolag sköts upp i sista stund är ett bra exempel.

I övrigt har jag tre kommentarer:

1.
Citat:

- Det finns bra saker i rapporten, som att alla ska behandlas likvärdigt och inte diskrimineras. Men det finns också sådant som strider mot grundläggande friheter, säger David Fieldsend, lobbyist för den kristna organisationen Care for Europe.
Han är bland annat kritisk till rapportens förslag att alla Europarådets stater förväntas erkänna homosexuellt partnerskap.


Det är oerhört förvånande att man kan citera en lobbyist på ett så här okritiskt och oreflekterat sätt. Hur kan Jonas Adolfsson inte upptäcka att Frieldsend motsäger sig själv och att uttalandet är fullständigt ihåligt?

Först säger Frieldsend att det är bra att "alla ska behandlas likvärdigt och inte diskrimineras". Men sedan är han kritisk till att "alla Europarådets stater förväntas erkänna homosexuellt partnerskap". Detta är en formidabel motsägelse. För om ett land inte erkänner partnerskap har ett samkönat par inte samma rättigheter som ett heterosexuellt par i det landet. Parterna i det samkönade partnerskapet/äktenskapet anses vara ensamstående när de passerar gränsen. Det betyder att två av EU:s mest grundläggande rättigheter inte gäller homosexuella par - den fria rörligheten och rätten att bosätta sig var man vill. Och detta, mina vänner, är diskriminering. Ett klockrent exempel på att homosexuella inte behandlas likvärdigt. Och beviset på att David Frieldsend talar i nattmössan. Det är lågt av Världen Idag att okritiskt förmedla denna typ av billig propaganda.

2.
Citat:
- Adoption är inte är en rättighet för någon, adoptioner ska baseras på barnets bästa och en granskning av föräldrars lämplighet, säger David Fieldsend.

Adoption är visst en rättighet. För barnet! Det är en rättighet för barnet att ha två vårdnadshavare. Utan möjlighet att närståendeadopteras av sin biologiska förälders partner förnekas barnet den rättigheten.

3.
Citat:
Han pekar också på formuleringar som gäller hatuttalanden. Här används vaga referenser och uttryck som ”negativa attityder”.
- Vi är rädda att detta är ett försök att skapa lagstiftning som kriminaliserar yttrandefriheten. Att inte hålla med om någon annans åsikt skulle kunna bli ett brott, varnar David Fieldsend.

Här aktualiseras den eviga frågan om hatrott och hets. Är Frieldsend kritisk mot själva begreppet hatuttalande? Eller bara att homosexuella också skyddas av paragrafen? Är han för ett fullständigt avskaffande av hatbrotts- och hetslagar? Eller vill han bara att homosexuella hålls utanför?

5 Comments:

Blogger Lisa Olsson said...

Helt överraskande så dök det här (http://www.sciencedaily.com/releases/2010/01/100121135904.htm) upp på Science Daily idag.

Uppenbarligen så finns det absolut inga vetenskapligt belägg för att barn till homosexuella par mår sämre än barn till heterosexuella par. Det finns öht ingen relevant skillnad alls för hur dessa barn mår.

Och ändå argumenteras det vitt och brett om att homosexuella inte ska få adoptera.

torsdag, januari 28, 2010 4:32:00 em  
Blogger Leif Ekstedt said...

Homosexulla par som är gifta skall naturligtvis som alla andra par ha rätt att ansöka om att få adoptera.
Barnets bästa skall alltid stå i främsta rummet.

fredag, januari 29, 2010 10:21:00 fm  
Blogger Technicolor said...

Jag fascineras alltid över hur HBT-personers privata liv och samhälleliga rättigheter kan uppfattas så hotande och ses som något som kränker eller begränsar heterosexuellas tillvaro. Det borde ju rimligen inte vara svårare än att folk som inte vill vara ihop med folk av samma kön slipper.

lördag, januari 30, 2010 9:30:00 em  
Blogger Technicolor said...

Lisa: Tack för länktipset, förresten!

lördag, januari 30, 2010 9:31:00 em  
Anonymous Anonym said...

Barnets bästa?
Det finns inget som används
i så många olika syften som
just det.
Men när det gäller adoptioner
så tycker jag det är fel oavsett
vad adoptivföräldrarna har för läggning och kön. (De sökande)

onsdag, februari 10, 2010 10:21:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home