onsdag, januari 27, 2010

Världen Idag underminerar sitt arbete mot antisemitismen

av TOR BILLGREN

Idag, på Förintelsens minnesdag, skriver Mats Tunehag en ledarartikel om att nazister och islamister förenas i sina antijudiska värderingar och konspirationsteorier. Det är en korrekt iakttagelse. Och när det kommer till antihomosexuella värderingar och konspirationsteorier, hade Tunehag och den konservativa kristenheten lätt och ledigt kunnat gå med i ringdansen tillsammans med såväl nazisterna som islamisterna. Men det är inte det den här texten ska handla om. Utan om retorik och verklighetsbilder.

Världen Idag är den tidning i Sverige som i störst utsträckning har främjat och hemfallit åt just den typen av konspiratoriska tänkesätt och logik som Tunehag kritiserar i sin artikel. Tidningen har givit utrymme för historierevisionister som Maria Hallman, som i sin bok Homosexualitet är synd beklagar att homosexuella uppmärksammas som offer vid minnesdagar för Förintelsen, eftersom nazismen enligt henne egentligen var en homosexuell rörelse. En vanlig antisemitisk konspirationsteori (som Tunehag angriper i sin text) är att judarna låg bakom Förintelsen. Hallman menar att De Homosexuella låg bakom... (Till hennes försvar kan man anföra att det inte är hon som uppfunnit denna teori. Hon hämtar den från den svenske domedagsteoretikern Pierre Enbert, som i sin tur hämtar den från Scott Lively och Kevin Abrams).

Tidningen har också vid upprepade tillfällen hänvisat till dr Paul Camerons bluffstudier om homosexualitetens fördärv. Han har hyllats som "sanningssägare och budbärare", och intervjuats. Vad som inte framgått i tidningen är att Cameron hämtat bekräftelse och inspiration för sina teorier om homosexualitet från bland annat Auschwitz' lägerkommendant Rudolf Höss.

Därtill har Världen Idag vid upprepade tillfällen angripit homorörelsen med lögner och konspirationsanklagelser, som till exempel:

# att RFSL har som målsättning att legitimera sex med barn.

# att RFSL bedriver barnsexhandel

# att RFSL-medlemmar har förtur till höga samhälleliga poster

# att homosexuellas emancipationskamp har destruktiva syften och hotar att fördärva hela samhället

# att opinionsarbetet för homoäktenskap närmast kan liknas vid bildandet av rasbiologiska institutet 1921.

Hur nära den högerextrema föreställningsvärlden och retoriken ligger den högerkristna, framgår av den nationaldemokratiska debattartikel som tidningen av misstag råkade publicera i augusti 2008. Den inleddes med ett antihomosexuellt resonemang som förts på tidningens ledarplats bara några veckor tidigare, men övergick sedan i antisemitiskt raljerande, något som tjänstgörande redaktör uppenbarligen inte upptäckte.

Jag försöker naturligtvis inte antyda att Världen Idag har något med nazism eller högerextremism att göra. Tvärtom, Världen Idag bedriver ett viktigt arbete mot antisemitism och rasism. Men detta arbete undermineras tyvärr av att tidningen samtidigt odlar och göder precis samma konspirationslogik och -retorik som ligger till grund för (bland annat) just antisemitismen.


_______________________________________
Mer om Förintelsens minnesdag:
Antijudiskt kräver agerande (Dagen)

4 Comments:

Blogger Dessa mina minsta bröder said...

Just på Förintelsens minnesdag försöker ofta de kristna sionisterna på Världen Idag anklaga mej att vara som antisemitism när jag står upp för att folkrätten skall gälla alla folk.

Dagens fråga-Upplever du att antisemitismen har ökat? Trots att jag skrev: citat” Till Avni: Det smärtar mej djupt att du upplever att hoten och antisemitismen i Sverige ökar. Själv är jag kristen och engagerat mej särskilt för dem kristna palestinierna, och deras betryck under Israels ockupation, på bloggen ” Dessa mina minsta bröder”. Jag hoppas inte du uppfattar detta engagemang som antisemitism, jag blir ofta anklagad av kristna sionister för det. Jag försöker hela tiden påtala att skilja på att judar/ judiskt tro och staten Israel. Vad jag förstår så spiller den konflikten är på er svenska judar, man sammankopplar er med vad staten Israel gör. (Likasom muslimer i Sverige blir anklagade för vad sk. muslimska länder gör). Det är en förklaring men absolut inte en ursäkt. Jag vill stödja de Israeler som vill skapa fred och försoning med sina palestinska grannar. ”European Jews for a just Peace” vill även ha slut på Israels ockupation av Gaza och Västbanken men dess svenska gren är det så tyst om, varför? Avni du har mitt fulla stöd att få leva som jude i Sverige utan att bli utsatt för hot eller missaktning.

Här ett av många fula påhopp ”Den kristna antisemitismen tycks ha blivit rumsren. Se bara bloggen dessa minsta bröder som sprider sin grovt förenklade propaganda

onsdag, januari 27, 2010 12:32:00 em  
Anonymous Anonym said...

Klart som korvspad att det sk Tredje Riket var ett hopkok av sionistiska judar och homofiler. Hitler själv var ju troligen såväl "utvald" som homo. Att dom överhuvutaget tog på sig "uppdraget" att erhålla värlsherravälde säger väl allt och inget men åndå. Ett riktigt nationellt styre hade självfallet på diplomatins väg förhandlat fram villkor som garanterar att man får skydda sitt eget territorium. Kapaciteten fanns, i överflöd vill jag hävda. Hitler blev varnad många ggr om ett angrepp sovjet (detta skriver bla W Shirer och D Guido i sina omfattande verk).

Ändå gjorde dom det? Dom fraktade dessutom även många "Talmud" judar till det dåvarande palestina medan dom förslavade och senare "förintade" de övriga sk "Torah" judarna. Heydrisch sade 1940: Som nationalsocialist är jag sionist. Varför sade han detta? Minns väl att även många nationasocialister just fått skydd i arabvärlden likt många judar sägs ha tagit sin tillflykt. Något konstigt med detta? I Argentina är det samma, sak dom bor sida vid sida. Adolf Eischman greps av Mossad sommaren 1961 i just Argentina. Men varför tog det hela 17 år att spåra och få tag på honom?

Ja, exemplen är många fler, men jag anser att detta räcker för den här gången. Läs gärna böckerna jag tipsade om och se gärna SVT:s dokumentär "världens undergång" som pågår just nu. I övrigt kan väl vangligt hederligt Googlande säga ett och annat.

Tack för ordet!

/Han som allt och inget vet

torsdag, januari 28, 2010 1:02:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Vari ligger ditt avslöjande? Att nazityskland var en judeosodomitisk konspiration? Enastående! Sensationellt! Är tidningarna underrättade?

torsdag, januari 28, 2010 6:33:00 fm  
Blogger Jonathan Leman said...

klockren text!

torsdag, januari 28, 2010 10:31:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home