måndag, februari 15, 2010

Positiv utveckling på Världen Idag

av TOR BILLGREN

Det pågår onekligen en positiv utveckling på Världen Idag. Den 10 februari skrev chefredaktör Felicia Svaeren en ledare med rubriken Utbildning behövs - inte bara om hbt, som handlar om att Migrationsverkets tjänstemän bör få utbildning om olika minoriteters villkor i hemländerna:

Migrationsverket ska nu storsatsa på hbt-utbildning, enligt Dagens Eko i måndags. Alla som arbetar med asylärenden, ska få ökad kunskap om hbt-personer genom bland annat rollspel. Detta är bra. Om man i ett ärende missar, eller inte förstår, vad det innebär för en homosexuell att leva i ett land där man riskerar att bli dödad för sin sexuella läggning, kan det uppenbart få förödande konsekvenser. Det är därför inte en dag för tidigt med denna utbildning.

Nu är bara frågan: när kommer utbildningen för att öka Migrationsverkets kunskap om kristna minoriteter och konvertiter? Man skulle kunna tycka att verket behöver en omfattande utbildningssatsning också när det gäller dessa. På verkets presstjänst säger man att någon sådan utbildning troligen inte finns.

Svaeren visar att det är möjligt att skriva om villkoren för hbt-personer respektive kristna utan att sätta dem i motsatsförhållande till varandra. Det har tidigare aldrig gjorts i tidningen. För några år sedan hade det istället skapats rubriker typ Myndighet påtvingar anställda homosexpropaganda, eller Migrationsverket köper indoktrineringskurs av gaylobbyn. Det nya tonläget är lovande och mycket välgörande för den svenska debatten, som behöver seriösa, konservativa röster.

1 Comments:

Anonymous Björn said...

Verkligen positivt och Felicia har rätt, kristna minoriteter ska uppmärksammas i asylärenden eftersom dom i många länder lever hotade och förtryckta. Jag håller ofta med tidningen Världen idag vad gäller deras åsikter och särskilt försvaret av staten Israel som ligger mig varmt om hjärtat men jag ogillar deras historiskt fientliga inställning och generalisering av gruppen homosexuella. Kanske ser vi en förändring? Det vore på tiden!

onsdag, februari 17, 2010 8:52:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home