onsdag, mars 10, 2010

Ytterligare en republikan som kommit ut som gay

av TOR BILLGREN

I början av veckan kom den republikanska delstatssenatorn Roy Ashburn ut ur garderoben, skriver QX. Han har utmärkt sig för sin antihomosexuella hållning och var en av "de politiker i Kalifornien som propagerade för Proposition 8. Ett lagförslag som när det röstades igenom i en folkomröstning över en natt avskaffade möjligheten för samkönade par att ingå äktenskap".

Jag frågar som min bekante Fredrik: Finns det över huvudtaget några heterosexuella republikanska politiker?

Världen Idag och Ugandas dödsstraffsförslag

av TOR BILLGREN

Ugandas förslag om ny s.k. Anti-Homosexuality Bill har debatterats och kritiserats internationellt, bland annat för att den föreskriver dödsstraff och långa fängelsestraff.

I en artikel den 5 mars skrev Världen Idag att förslaget bland annat handlar om "att införa dödsstraff för vissa homosexuella handlingar, däribland övergrepp mot barn och handikappade". Men läser man lagförslaget finner man att det sträcker sig längre än så och att dödsstraff även föreslås i sammanhang som inte har med övergrepp att göra. Bland annat om en av de inblandade har hiv eller är "serieförbrytare" (se paragraf 3 i länken ovan).

Hur ska man tolka tidningens utelämnande av detta? Varför inte vara tydlig med att förslaget om dödsstraff även gäller homosexuella handlingar som inte är kopplade till övergrepp?

fredag, mars 05, 2010

Nytt tonläge

av TOR BILLGREN

Här är senaste turen i debatten mellan mig och Ruben Agnarsson. Tonläget är, tack och lov, ett annat än tidigare:

Jag menar inte att Tor Billgren är likgiltig inför övergrepp och oförmögen att sätta sig in i våldtäktsoffers situation. Däremot var det i högsta grad rimligt med ett tydligt avståndstagande i hans recension från tanken att barnet upplevde våldtäkten som något positivt.
Kanske vi är vi till och med överens om att RFSL har varit otydliga i sin inställning till pedofili och att det tyvärr fortfarande finns de i organisationen som vill arbeta för att detta ska accepteras?
Min ursprungliga ledare handlade om en brittisk rapport om att vuxenvärldens aggressiva sexualisering är destruktiv för barnen. På detta svarar Billgren att "barn upptäcker sin sexualitet tidigare än vuxenvärlden inser". Hur vet han det?
Slutligen skulle det vara intressant att veta vad Billgren tycker om RFSL:s reklamkampanj "Happy hunting".

Mitt svar:

1.
Tack för klargörandet om att du inte menar att jag ”är likgiltig inför övergrepp och oförmögen att sätta sig in i våldtäktsoffers situation”. Jag skulle naturligtvis kunna fråga varför du i så fall skrev det från början – men låt oss släppa det och gå vidare.

2.
För mig är en själva ordet ”våldtäkt” något negativt i sig ("våld" kan aldrig vara positivt). Den scen jag beskriver i Eli Levéns bok innehåller inte ordet våldtäkt, utan det är min tolkning av vad som sker. Genom att i recensionen välja att beskriva samlaget som just en våldtäkt anser jag att jag har tagit ställning på ett sätt som inte borde kunna missförstås.

3.
Vi är överens om att RFSL har varit otydliga i sin inställning till pedofili. Det har jag också påpekat på min blogg och i direkta diskussioner med dig. Det råder fullständig transparens kring detta. RFSL omtalar det ju till och med på sin egen webplats.

Det kan förstås inte uteslutas att det finns människor inom RFSL som arbetar för en mer tillåtande syn på pedofili idag. Det kan inte heller uteslutas att det RFSL har pedofiler bland sina medlemmar. Detta gäller dock för alla organisationer, församlingar och föreningar.

4.
Jag har inget belägg för mitt påstående om att barn upptäcker sin sexualitet tidigare än vad vuxenvärlden inser. Men jag har en känsla av att situationen som skildras i den gamla Just D-låten ”Vart tog den söta lilla flickan vägen?” är ganska typisk. Oavsett om barnen upptäcker sexualiteten före eller efter vuxenvärlden förstår, är det viktigt att vuxenvärlden är redo att möta barnens frågor och beteenden beträffande sexualiteten. Och det var just detta RFSU:s projekt handlade om.

5.
Jag har inte sett Happy Hunting-kampanjen och hittar den inte på nätet. Eftersom jag inte har sett sammanhanget har jag svårt att uttala mig. Om man bryter ut själva devisen och bedömer den för sig, håller jag med om att den är onödigt polariserad och objektifierande.

Vad jag däremot hittar är den Dagens Media-artikel du hänvisar till i din artikel. Där framgår det att du utelämnat förlängningen av Kristina Ramstedts resonemang, där det framgår att hon vänder sig mot att kampanjen cementerar maktstrukturer mellan könen:
- Vi vill ha ett jämlikt samhälle och då kan vi inte stå bakom en kampanj som stärker maktstrukturen mellan män och kvinnor i samhället, säger hon.

Var det inte något snarlikt er gästbloggare Jakob E:son Söderbaum talade om som något positivt i sitt inlägg av den 3 mars? De traditionella strukturerna, könsmönstren och rollerna mellan män och kvinnor…? [Här borde jag i versionen jag postade på Agnarssons blogg ha infogat en tydlig smiley :-) för att understryka att frågan är skämtsamt ställd med glimten i ögat.]

6.
Trevlig helg.

Stenström avslöjar sanningen om Livets Ord och Världen Idag

av TOR BILLGREN

Om jag ska tillåta mig spekulera varför Ruben Agnarsson är så snarstucken och konfliktsökande just nu, skulle jag tro att förra chefredaktören Carin Stenströms avslöjande om tidningens relation till Livets Ord spelar viss roll. Världen Idag har alltid med näbbar och klor förnekat att församlingen har en särställning på tidningen. Stenström förnekade det själv under sin tid på som chef. Men på Emanuel Karlstens blogg igår publicerades en kommentar där hon förklarar att Livets Ord av olika orsaker har "större grepp över tidningen än vad aktieinnehavet motiverat".

När tidningen startade fanns en ekumenisk bredd i redaktionen och på tidningen som successivt har tunnats ut. En klar majoritet av de anställda, framför allt på de ledande posterna, tillhör Livets Ord. Man kan konstatera att tidningens vinnande slogan om att vara en oberoende och ekumenisk tidning knappast längre används.

Avslöjandet visar att redaktionsledningens ständiga förnekande av att Livets Ord har en särställning på tidningen är – om inte lögnaktiga så åtminstone grovt vilseledande.

Som så många gånger tidigare vill jag i sammanhanget understryka att det inte är fel av en tidning att ha band till en församling. Och en församling får naturligtvis ha hur många tidningar den vill. Men självklart måste det råda fullständig transparens kring detta. Om man gör anspråk på trovärdighet, det vill säga.

Om Spartacus, barnsexhandel och pedofilmotioner

av TOR BILLGREN

I kommentarfältet till det här inlägget har Bengt Held bemött Ruben Agnarssons käpphästar beträffande RFSL och homosexualitet med fakta och klockren argumentation. Det är mycket viktig läsning, så jag tar mig därför friheten att publicera Bengts kommentarer i eget inlägg:

* * *

Spartacusguiden.

Det du skriver här har flera bemött så du tycks ha svårt att acceptera ny information men jag skriver rättelsen trots det. Om inte annat för övrigas skull.

"Det räcker inte med att en FN-rapport och att svenska Rädda Barnen kritiserat rörelsen för att deras turistguide Spartacus vägledde pedofiler till ställen i Thailand som erbjöd barnsexhandel."

Din skrivelse och dina antydningar är försåtliga och vidriga.

Jag har själv en Spartacusguide från början av 1990-talet då blev debatt i Sverige om den.

Först måste det förtydligas att det inte är RFSL som ger ut Spartacus. Det har människor förklarat för dig men du låtsas inte om det. Det är ett tyskt privat företag som ger ut boken, uppdaterad i en ny version varje år. Det är en mycket bra guide, om än inte helt aktuell för vissa länder. Boken innehåller visserligen en del bilder av lättklädda män men inte värre än en del som visas i vanliga tidningar i Sverige.

Det som startade debatten om Spartacus var att boken hade vissa ord för att förtydliga vilken typ av publik ställen hade. Ett sådant var "Young clientel", ett annat "Old clientel", Även om det främst var bögar på stället, eller både bögar och lesbiska etc.

Young clientel (YC) tolkade vissa som att det var barn och unga tonåringar på ställena. Det var helt fel tolkning. Ett av ställena som fick YC var gaydiscot 4:an i Malmö. Ett ställe som jag besökte nästan varje helg i flera år på 1990-talet. Det var aldrig några minderåriga där. Däremot många i 20-25-årsåldern. YC hade inte något med barn att göra utan visade att det ofta var unga vuxna där.

Jag har också snackat med många bögar om Spartacusguiden. Det har aldrig varit någon som sagt att den innehåller ställen för att träffa barn.

Sedan blev det anklagelser om att guiden innehöll info om ställen i Thailand med barnprostituerade. När RFSL fick reda på det så drog men tillfälligt in guiden från sin bokhandel i Stockholm i avvaktan på utredningen. Det visade sig vad jag vet att vissa av ställena i Thailand var tvivelaktiga men det var typ en en tiondels promille av alla ställen i guiden. Därefter kontaktades det tyska förlaget för att få bort de tvivelaktiga ställena.

RFSL hanterade alltså situationen helt rätt och försökte inte undanhålla något eller bagatellisera problemet.

Det här ger en helt annan bild än du försöker förmedla Ruben. Eller hur?

Bengt

* * *

"Barnsexhandel"

"Inte heller med att en av Sveriges mest prisbelönte grävande journalister, Nuri Kino, upptäckte öppen barnsexhandel på RFSL:s hemsida."

Återigen försöker du försåtligt få det till att RFSL ansvarar för handel med barn på sin hemsida. Fakta är att RFSL har en chatt. Där kan folk få kontakt med varann. Men RFSL har givetvis inte något ansvar för om folk använder chatten för brottsliga syften. Annat än att man då får avstänga dem om man får reda på det.

RFSL tar idag entydigt avstånd från sex med barn yngre än 15 år. Det är inte tillåtet att söka kontakt med minderåriga på chatten. Tvärtom informeras det om att vederbörande riskerar att polisanmälas.

Det som hände i "barnsexhandelsskandalen" var att folk låtsades vara minderåriga och snabbt fick svar från flera intresserade. Men sånt wallraffande har man testat även på chatter med främst heterosexuella och där blev resultaten densamma. Någon som låtsades vara en 13-årig flicka som sökte sex fick snabbt svar av ett 10-tal män. Men det vore lika fel att anklaga den senare chatten för barnsexhandel som att rikta samma anklagelse emot RFSL.

"Det räcker heller inte med att RFSL:s tidigare ungdomsordförande dömdes för utnyttjande av barn"

Han fick givetvis lämna föreningen direkt när det blev avslöjat, men det berättade du inte. Och om du reagerar för vad han gjorde, vad ska du då inte säga om att tusentals efter tusentals katolska präster blivit avslöjade att haft sex med barn. Men en bög i RFSL är väl värre för din del än tusentals katolska präster som är heterosexuella eller låtsas vara det i sitt hyckleri.

Bengt

* * *

Övrigt

"att ett remissvar till justitiedepartementet från RFSL på 1980-talet förespråkade pedofili"

Nej, det gjorde man inte. RFSL hade attityden att det nog var alright med sex mellan vuxna och unga tonåringar i purberteten om det var "frivilligt". Helt oacceptabelt givetvis men det handlade inte om att legalisera sex med förpubertala barn.

"eller att RFSL haft en underavdelning som hette Pedofila arbetsgruppen"

Det var inte någon underavdelning, de hade en brevlåda i RFSL-lokalen. Helt omdömeslöst givetvis men någon formell koppling till RFSL hade de inte.

"och att man öppet diskuterat att accepterande på RFSL:s årskongress."

Återigen sprider du försåtliga antydningar. Sant är att någon till en RFSL-kongress i början på 1990-talet motionerade om att RFSL borde jobba även för pedofiler. Eftersom det är fri motionsrätt kunde väl ingen i RFSL stoppa den motionen. Men det du inte berättar är att ca 99 % av kongressombuden röstade nej till motionen, många var, med rätta, mycket engagerade i debatten och fördömde motionen.

"och författaren Pål Hollenders upptäckt att personer inom RFSL hade en dold agenda för att få pedofili accepterat, trots att man officiellt tagit avstånd från pedofili, viftas lättvindigt bort."

Jag har talat med hundratals bögar och bisexuella män om sex. Det har aldrig någonsin varit någon som sagt sig vara intresserade av sex med barn. Det betyder givetvis inte att det inte existerar pedofiler bland homosexuella. Men det gör det även bland heterosexuella. Även bland heterosexuella medlemmar i Socialdemokraterna, Moderaterna eller för den delen Kristdemokraterna är en del pedofiler. Det vore besynnerligt annars.

Att hänvisa till rykten är problematiskt. Om någon skulle säga att de talat med folk från tidningen Världen idag som officiellt fördömer pedofili men där många som jobbar på tidningen i smyg gillar pedofili skulle du Ruben acceptera det som argument?

Jag skulle kunna skriva mycket mer men det har nästan redan blivit för mycket.

Världen idag är engagerad emot antisemitism. Tidningen fördömer, med rätta, de antydningar och spekulationer, Aftonbladets organförsäljningsartikel är ett tecken på det, om att judar beter sig sämre än andra och skyddar varann.

Det hade varit synnerligen positivt om du då inte själv ägnade dig åt samma retorik mot homosexuella som antisemiterna har mot judar. Men det är väl att hoppas på för mycket.

Bengt

Mönstret upprepar sig

av TOR BILLGREN

Jag är inte det minsta förvånad över Ruben Agnarssons senaste påhopp på mig. Precis samma sak har hänt förr och är något man måste vara beredd på när man som jag – inte bara under många år har granskat Världen Idags retorik – utan också avslöjat flera skandaler på tidningen. Som när jag 2007 upptäckte att tidningen försökte smussla undan och hymla bort att förre näringslivsredaktören plötsligt lämnat sin tjänst. Eller när jag 2008 avslöjade att tidningen råkat publicera en antisemitisk debattartikel, författad av en känd nationaldemokrat.

Förra gången Agnarsson attackerade mig var i september 2008, då han i en nyhetstext valde att totalt misstolka och förvrida ett radioreportage jag gjort om de katolska inslagen i romanen/filmen "Brideshead Revisited". Syftet var att undergräva min trovärdighet som journalist och olämpligförklara mig som medarbetare till Människor och Tro, bland annat att för att jag här på bloggen "gör propaganda för en homosexuell livsstil". Här nedan ligger följetongen som följde i tidningen och på bloggen:

Världen Idag hämnas med lögn

Genmäle i Världen Idag

Epilog

Det har alltså hänt förut efter exakt samma mönster som nu. Och det kommer att hända igen så länge jag har fräckheten att granska och kritisera Världen Idag.

Är Agnarssons ståndpunkt om min person rimlig?

av TOR BILLGREN

Idag kommenterade Ruben Agnarsson min replik på hans blogg. Notera att jag inte använde ordet "bemötte", eftersom han valde att bortse från essensen och frågorna i repliken. Här kommer hans text:

Tor Billgren har inte bara skrivit två twitter-kommentarer och en bokrecension. Föreslår att han räknar alla kritiska och nedsättande blogginlägg där mitt namn nämns som han haft de senaste åren - om de nu går att räkna.
Billgrens svar visar att det är helt meningslöst att försöka föra en seriös debatt om RFSL:s relation till pedofili, barnsexhandel och barnporr med Billgren.
Det räcker inte med att en FN-rapport och att svenska Rädda Barnen kritiserat rörelsen för att deras turistguide Spartacus vägledde pedofiler till ställen i Thailand som erbjöd barnsexhandel.
Inte heller med att en av Sveriges mest prisbelönte grävande journalister, Nuri Kino, upptäckte öppen barnsexhandel på RFSL:s hemsida.
Även när tidningen Stockholms Fria upptäckte barnporr på QX Qruiser och gjorde iakttagelsen att ansvariga såg mellan fingrarna på detta, är det inte något som QX ska stå till svars för.
Och författaren Pål Hollenders upptäckt att personer inom RFSL hade en dold agenda för att få pedofili accepterat, trots att man officiellt tagit avstånd från pedofili, viftas lättvindigt bort.
Den brittiska regeringsrapporten som varnar för att barn far illa av det översexualiserade samhället är heller inte något att ta notis om.
Det räcker heller inte med att RFSL:s tidigare ungdomsordförande dömdes för utnyttjande av barn, att ett remissvar till justitiedepartementet från RFSL på 1980-talet förespråkade pedofili, eller att RFSL haft en underavdelning som hette Pedofila arbetsgruppen och att man öppet diskuterat att accepterande på RFSL:s årskongress. Inte heller att tunga RFSL-profiler som Nils Hallbeck, Stig-Åke Pettersson och Kjell Rindar försvarat en pedofil livsstil.
Att påpeka alla dessa uppenbara faktauppgifter förvandlas i Tor Billgrens föreställningsvärd till lögner, svartmålning och svammel. Att påpeka en välgrundad verklighet omvandlas i Billgrens ögon till att omgivningen demoniserar och sprider insinuationer.
Kanske har den här debatten ändå klargjort en sak: skillnader i hur man ska se på ett övergrepp på ett barn. I Dagens Nyheter hösten 2002 försvarade sig en av de dömda pedofilerna i den Västsverige-härva som Världen idag avslöjade, med att de utnyttjade barnen i själva verket uppskattade övergreppen. Den retoriska cirkelbevisningen blir att pedofili inte är pedofili och att övergrepp inte är övergrepp.
Om det är utgångspunkten upphör möjligheten till att föra en vettig diskussion.

Och här är mitt svar:

1.
Nej, det går antagligen inte att räkna alla gånger jag haft anledning att kritisera ditt sätt att skriva om homosexuella, homosexualitet och homorörelsen. Har jag varit orättvis? Har kritiken varit obefogad? Tål dina texter inte granskning? Du får gärna komma med exempel på var jag gått över gränsen.

2.
Allt du skriver om i din kommentar har vi tragglat förut. Jag har antigen vederlagt eller satt dina påståenden i relevant sammanhang många gånger tidigare på min blogg (se länk för exempel). Det tjänar ingenting att klippa och klistra in argument och motargument från fyra-fem år gamla debatter och låtsas som att de är nya. Det kanske roar dig, men det roar inte mig.

3.
Nu handlade ditt ursprungliga blogginlägg främst inte om RFSL, utan om mig, något som du försöker ducka från med dina sedvanliga, disparata uppräkningar om RFSL.

Därför frågar jag igen, eftersom jag inte fick något svar: Är det Världen Idags ansvarige utgivares ståndpunkt, att Tor Billgren inte känner sympati för offer för övergrepp? Att Tor Billgren är "oförmögen att sätta sig in i de drabbades situation". Är det din uppriktiga slutsats utifrån vad jag skriver? Var i så fall vänlig och redovisa konkreta belägg. Jag passar på att slunga ut frågan till övriga läsare också. Är Agnarssons ståndpunkt om min person och människosyn rimlig?

Ett år sedan Konferensen i Kampala

av TOR BILLGREN

Det var den 5 mars 2009 som den antihomosexeulla konferens i Kampala inleddes, som resulterade i Ugandas förslag till ny Anti Homosexuality Bill. Lagförslaget föreslår långa fängelsestraff och till och med dödsstraff för homosexuella handlingar.

Flera prominenta amerikanska kristna ledare deltog och talade på konferensen, bland annat Don Schmierer, som är styrelseledamot för Exodus International. Jag uppmärksammade konferensen redan den 6 mars och har skrivit om den och andra liknande exempel i Expo och Expressen. Men allra bäst översikt ger Box Turtle Bulletin med denna kronologi:

Slouching Towards Kampala: Uganda’s Deadly Embrace of Hate

torsdag, mars 04, 2010

Replik på angrepp i Världen Idag

av TOR BILLGREN

Igår skrev Världen Idags VD Ruben Agnarsson en bloggpost om mig med rubriken Ingen sympati för barnen. Här är min replik, som postades på hans blogg idag klockan 18.57 svensk tid.

* * *

1.
Ruben A, du har läst två Twitterkommentarer och en bokrecension. Ur detta drar du slutsatsen att jag har en människosyn som gör att jag inte upprörs över barnpornografi och barnsexhandel. Varför väljer du att dra en så drastisk slutsats? Varför väljer du att tolka en medmänniska på det absolut värst tänkbara sättet? Vad finns det för andra exempel i min karaktär eller i mitt arbete som pekar i den riktning du föreslår? Att jag är "oförmögen att sätta [mig] in i de drabbades situation". Jag är mycket nyfiken på dina belägg och exempel. För det måste finnas något mer än två Twitterkommentarer och en bokrecension. Annars hade du aldrig slungat ur dig en sådan grovt förolämpande, sårande och allvarlig anklagelse.

2.
Jag avfärdade din artikel i raljerande tonläge på Twitter för att jag har bemött exakt samma påståenden så många, många gånger tidigare. Och det vet du, för du har själv debatterat på min blogg.

Jag motsätter mig självfallet inte att någon kritiserar RFSL och RFSU (jag har själv kritiserat RFSL på min blogg). Det jag reagerar mot är när kritiken baseras på lögner, okunskap och avsiktliga vantolkningar. Det är precis vad dina skriverier om RFSL (och RFSU) genomsyras av. Du har till exempel påstått att RFSL bedriver koppleriverksamhet och barnsexhandel via sina hemsidor. Du har påstått att RFSL propagerar för pedofili.

3.
RFSU:s projekt om barns sexualitet handlade naturligtvis inte om att tillfredsställa ”vuxnas krav på gränslös sexualitet” eller att vilja skapa en tillåtande attityd mot övergrepp mot barn. Barn upptäcker sin sexualitet tidigare än vuxnenvärlden inser och syftet med projektet var att förbereda vuxna på barns frågor och beteenden som rör sexualiteten, istället för att bemöta dem med utskällningar och skamvrå. Projektet handlade i grund och botten om att förhindra övergrepp mot barn. RFSU skrev ”Ett barn som är drottning/kung över sin egen kropp och har mötts med öppenhet vid frågor om sexualitet är troligen mer benäget att berätta om det blivit sexuellt utsatt på något vis.” Varför är detta dåligt? Varför måste detta misstolkas, Ruben?

4.
RFSL och Qruiser kan inte belastas för att människor missbrukar kommunikationsmöjligheter som de ställer till förfogande. Man kan inte heller belasta Telia för att skumraskaffärer görs upp på telefon, eller Posten för att människor skickar stulna pengar i brev. Faktum är att RFSL och Qruiser med sina övervakningsfunktioner gör betydligt mer för att hindra spridning olagligheter och exploaterande material än vad Posten och Telia gör. Vill vi ha mer kontroll i samhället? Ökad övervakning av telefon- och internettrafik? Uppsprättning av post? (Mer här)

5.
Eli Levéns bok handlar om en kille som överlever tillvaron genom att vända underläge till överläge. Han omvandlar förnedring till styrka och kontroll. Det framgår om man läser hela recensionen.

Denna tankemodell torde inte vara främmande för en person som bekänner sig till kristendomen, eftersom religionen i grunden just bygger på ett övergrepp – det värsta tänkbara: den långsamma döden på korset – som övergår i triumf och frälsning. Levéns bok är i stora drag en religiös allegori med paralleller till historien om S:t Sebastian. Framförallt är det fiktion. En roman. Den beskriver överlevnadsstrategier. Att jag tycker att det bra gjort, betyder inte, som du naturligtvis förstår, att jag anser att våldtäkter är något positivt.

onsdag, mars 03, 2010

Lästips: Om Kapstaden i QX

av TOR BILLGREN

Missa inte Jon Voss formidabla Kapstaden-reportage på qx.se. En mycket bra genomgång av stadens kultur- och nöjesliv ur hbt-perspektiv.