måndag, maj 24, 2010

Vissa synder syndigare än andra

av TOR BILLGREN

Vi får ständigt exempel på hur kristenheten graderar sitt syndabegrepp. Vissa synder är syndigare än andra och får inte under några som helst omständigheter begås. Andra synder – särskilt sådana som heterosexuella män kan råka falla ner i – kan begås i undantagsfall och går alltid förklara bort med teologiska utläggningar och käcka blinkningar om att vi alla är syndare.

Jag tänker särskilt på homosexualitet och skilsmässa. Det ena helt otänkbart i kristna sammanhang. Det andra, pja, måste man så måste man – trots att Jesus är oerhört tydlig om vad som gäller: "Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt." (Matt 19:4–6). Människan får inte skilja sig. Prästerna och pastorerna borde stryka begreppet ur de kristna ordböckerna, på samma sätt som de strukit ordet kärlek i homosexuell kontext.

Uppdatering
Livets Ords församlingsblad Världen Idag skriver idag att megapastorn, spektakelmakaren och charlatanen Benny Hinn kommer till församlingens Europakonferens i juli. Trots att han nyligen är frånskild och alltså lever i synd på exakt samma sätt som t.ex. Jonas Gardell.

Dagen: Skilsmässa inget hinder för Benny Hinn att komma till Livets Ord

32 Comments:

Anonymous Simon Wämmerfors said...

Hej Tor

Utan att vidare kommentera hur synder bör graderas, och i just detta fall homosexualitet och skilsmässa, så är det inget nytt att synder graderas. Bibeln gör tydliga distinktioner mellan olika synder och så har den kristna kyrkan också alltid gjort. Hur graderingen bör se ut går det säkert att tala mycket om.

Ang skilsmässa så kan det vara värt att notera att Bibeln lämnar en möjlighet för skilsmässa i vissa fall, dvs där det förkommit sexuell otrohet mellan makar. Då är skilsmässa tillåtet, med Jesu ord "för era hjärtans hårdhets skull".

En separation följt av celibat tror jag inte att någon kyrkogren direkt fördömer, det är själva äktenskapsbrottet tillsammans med en ny partner som är poängen.

Allt gott

måndag, maj 24, 2010 4:36:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tor, du är ju nipprig. Har du ingen urskiljningsförmåga? När du inte har något att säga skriver du då bara för att synas?

måndag, maj 24, 2010 5:17:00 em  
Anonymous Anonym said...

Hej Tor!

Hm... Jag tror inte det har med homosexuell skilsmässa (om det var sådu menade)kontra kristnas/hetrosexuellas skilsmässa. Homosexualiteten i sig är fel. Sklsmässa i sig är fel. Enligt LO. Eller åtminstone som LO uttryckt sig förr i tiden.
MEN det JAG reagerar på är att skilsmässa är fel men att det tydligen beror på VEM som begår den. Grrrr... åt hyckleri-skitsnack! Nåde den (underordnad) medlem som skiljer sig. Vissa får t.om lämna församlingen då. Å andra sidan får ju aldrig en liten medlem äntra scenen el konkurrera med det övriga ledarskapet, tex om en evangelist/missionär med den kallelsen på sitt hjärta vill ut el berätta om det, få växa, bli en egen individ... Nejd et bestämmer den högste i så fall. Den högste är inte Gud i det fallet utan herr Ekman.

Summan av kardemumman: det beror på VEM som gör "fel"!!!

Ah så trött jag blir på ett sådant agerande.

måndag, maj 24, 2010 5:19:00 em  
Anonymous Ulrika Oskarsson said...

Nja nu måste jag protestera. Inte för att jag är glad för att Benny Hinn kommer till Livets ord för det är jag INTE.

Men jag är församlingsmedlem i Livets ord och jag har skilt mig och gift om mig och jag är fortfarande med i församlingen.

Men det är konstigt att en skild pastor får komma tillbaka och predika på Livets ord. Så brukar det verkligen inte vara. Kolla på Tim Storey, han fick aldrig komma tillbaka efter sin skilsmässa.

Man undrar vad som orsakat att Hinn nu är en av talarna. Alla annonser har ju gått ut för konferensen och där stod inget om att han var en av talarna. Så detta måste ha bestämts väldigt nyligen. Jättekonstigt med tanke på hur många märkligheter som cirkulerat kring Hinn senaste åren och då är det inte skilsmässan jag tänker på utan allt annat.

måndag, maj 24, 2010 5:27:00 em  
Blogger Lennart said...

Som varande pingstvän måste jag säga att jag inte förstår alla dessa fundamentalistkritiker som påstår att det (alltid) är synd att skilja sig.

Ja, det må vara att det är fel att vara otrogen och överge sin make. Men den som överges kan väl inte belastas för att maken övergett äktenskapet eller varit otrogen?

Det vore ju ett dubbelt straff för något man inte rår över, först överges av sin make och sedan straffas för det.... av sina kristna vänner. Nej, så går det inte till hos oss i alla fall.
Även den som rår för skilsmässan kan få förlåtelse om han/hon ber om det.

Även homosexualitet kan förlåtas,, om man överger den. På så sätt är det väl ingen skillnad på hur vi kristna ser på synderna.....

måndag, maj 24, 2010 5:54:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Simon
Tack för din kommentar. Vore inte just separation följt av celibat det mest konsekventa och bibeltrogna? Varför ska det i detta fall finnas undantag?

Anonym
Jaså tycker du det? Motivera gärna.

Anonym
Intressant. Har du hänvisningar och källor?

Ulrika
Ja det är märkligt att LO låter Hinn tala. Han är ju - för att använda kristen terminologi - en falsk profet.

måndag, maj 24, 2010 5:56:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Lennart
"Det vore ju ett dubbelt straff för något man inte rår över"

Ja, precis som kyrkans behandling av homosexuella. De tvingas avsäga sig och motarbeta kärleken och sexualiteten.

Att det är synd om den som blivit bedragen kan väl knappast vara ett teologiskt hållbart argument? I så fall är det ju också synd om den som är homosexuell, inte sant? Kyrkan tillåter undantag för heterosexuella som det är synd om, men inte homosexuella???

måndag, maj 24, 2010 6:01:00 em  
Anonymous Anonym said...

FÖr det första. Ingen kyrka straffar väl människor som har en homosexuell läggning? Det är utövandet vi diskuterar. Och det finns ju en hel del annat, t ex månggifte som vi kristna efter att ha läst bibeln anser är fel.

För det andra. Alla måste ju följa sin övertygelse. OM man bryr sig om vad bibeln säger finns det, som jag ser det, ingen valmöjlighet för homosexuella än celibatet, ungefär som det inte finns valmöjlighet för många handikappade att göra vissa saker eller för en heterosexuell som inte hittar någon att älska.

Förstår problemet. Dock kan jag tycka att man blandar ihop det faktum att vi kan älska en person av samma kön utan att umgås sexuellt.

Jag kan också tycka att det är mycket begärt att vi som har denna syn skall tvingas ändra oss. Vi förföljer inte homosexuella, tvärtom älskar vi dem som människor. Och varför bry sig om människor som du m fl anser vara så "galna"?

måndag, maj 24, 2010 6:31:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Jag tycker bara att det vore på tiden att kristenheten erkänner att deras sexual- och samlevnadssyn är relativistisk. Vissa synder kan förklaras bort med ett teologiskt resonemang, andra avfärdas rakt av, trots att de aktuella bibelorden är minst sagt tvetydiga och svårtolkade.

måndag, maj 24, 2010 6:36:00 em  
Anonymous Blivande präst said...

Tja, om någon rår över sin skilsmässa så är det väl Benny Hinn.. Enligt de nyheter jag läst har hans ex-fru länge bett honom att resa mindre.
det ville inte Benny Hinn, han ville väl sola sig i glansen på estraden, åka sitt dyra jetplan och bo på dyra hotell som han brukar.
Så konsekvensen är att han bryter upp sitt äktenskap, även om det är hans fru som faktiskt säger det. Män som han som kör över familjen och suger ut givare på massor med pengar för privata "behov" bör inte vara predikanter.

måndag, maj 24, 2010 6:51:00 em  
Anonymous Sanna said...

"Vi förföljer inte homosexuella, tvärtom älskar vi dem som människor."

Att ständigt motarbeta varje politisk förslag som går ut på att ge homosexuella lika rättigheter som heterosexuella är en form av förföljelse.

"Även homosexualitet kan förlåtas,, om man överger den. På så sätt är det väl ingen skillnad på hur vi kristna ser på synderna.....
--
OM man bryr sig om vad bibeln säger finns det, som jag ser det, ingen valmöjlighet för homosexuella än celibatet,
"


Som kristen ser jag inte att homosexualiteten är en synd som varken behöver överges eller förlåtas, tvärtom, kärleken är Guds gåva till människan, likaså vår sexualitet, vem är då jag att neka denna underbara gåva.

De som väljer att leva i celibatet förnekar den gåvan, vem begår den största synden, de som ödmjukt mottar Guds gåvor eller de som förnekar till dem?

måndag, maj 24, 2010 7:59:00 em  
Blogger Fredrik Stangel said...

@Sanna: "De som väljer att leva i celibatet förnekar den gåvan, vem begår den största synden, de som ödmjukt mottar Guds gåvor eller de som förnekar till dem?"

Vem är du att kritisera andra människors rätt att fritt välja hur de vill förhålla sig till sin sexualitet? Genom ett yttrande av detta slag sänker du dig till precis samma nivå som de som argumenterar mot människors rätt att skiljas, eller leva i samkönade förhållanden.

måndag, maj 24, 2010 11:11:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Simon

"En separation följt av celibat tror jag inte att någon kyrkogren direkt fördömer, det är själva äktenskapsbrottet tillsammans med en ny partner som är poängen."

Men det är ju precis det som är hyckleriet. Jesus är mycket tydligt. Skilsmässa är fel (däremot säger han inget om att samkönade relationer skulle vara fel)

Om den som skilt sig sedan lever i celibat eller gifter om sig är irrelevant principiellt. Om du är skyldig att behålla ditt äktenskap ska du göra det. Annars accepteras skilsmässor.

Du resonerar precis som liberalteologer om homorelationer. Dvs du försöker tolka Bibelorden annorlunda än det som bokstavligt är med i Bibeln.

I sak håller jag med om att man ska kunna tolka Bibeln efter hur samhället fungerar idag.

Men Tor har en given poäng om hyckleriet.

Men att heterosexuella män generellt behandlats mildare än andra inom kristenheten är väl inget nytt. Det är en från början patriarkal religion som islam och judendomen.

Bengt

tisdag, maj 25, 2010 12:35:00 fm  
Blogger Bengt Held said...

Bibeln säger INTE

"Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt. Jo, förresten om de som skilt sig lever i celibat och har händerna på täcket."

Bengt

tisdag, maj 25, 2010 12:41:00 fm  
Anonymous Sanna said...

Nej Fredrik Stangel, det var ingen kritik, bara en reflektion på hur inkonsekvent det är att tala om synder ur en bokstavlig tolkning av Bibeln.
Jag säger inte att de som lever i celibatet syndar, och tycker inte så heller, men rent retoriskt om man drar saker till sin spets, så är förnekandet av Guds gåvor en av de största synderna.

tisdag, maj 25, 2010 7:22:00 fm  
Anonymous Simon Wämmerfors said...

Hej Bengt och tack för kommentar.

Jesu syn på äktenskap och skilsmässa hittar du en bra sammanfattning av i Matt 19 och är inte riktigt den du här tilldelar mig och andra kristna. Skilsmässa är alltså tillåten under vissa förutsättningar.

Jag är inte särskilt insatt i nutida teologi kring hur kristen äktenskapssyn och syn på skilsmässa och hur den kan tillämpas i vår situation med vår lagstiftning. Det finns säkert mycket att säga om det. Däremot har kristen äktenskapsuppfattning en tydligare fysisk dimension är t.ex. svensk lagstiftning. Mannen och kvinnan blir enligt kristen tro "ett kött", något som inte upphävs genom t.ex. uteblivet sexuellt samliv eller att vara särbo. Därav min lilla kommentar om separation. Men det kanske var onödigt att ta upp det med tanke på att Benny verkar ha genomgått en fullständig skilsmässa...

Ang. din andra kommentar så "får" naturligtvis ingen människa skilja det Gud fogat samman, men kan ändå välja att göra det. När en make/maka väljer den vägen är det däremot tillåtet för den svikna parten att lämna äktenskapet om han/hon vill det.

Allt gott

tisdag, maj 25, 2010 10:38:00 fm  
Blogger Bengt Held said...

Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

tisdag, maj 25, 2010 1:36:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Hej igen Simon!

"Ang. din andra kommentar så "får" naturligtvis ingen människa skilja det Gud fogat samman, men kan ändå välja att göra det."

Ja, givetvis kan människor göra nästan vad som helst. Man kan ha homorelationer också. Och? Men om man inte får skilja sig betyder det väl att det måste vara oetiskt att göra det.

Exakt vilka förutsättningar ska till för att man ska få skilja sig enligt din tolkning av Bibeln? Hänvisa till Bibelcitaten om möjligt. Inte för att de citaten i sig skulle vara det intressantaste utan för att det blir så tydligt att även konservativt kristna anpassar sig efter samtiden. De är bara några decennier efter Svenska kyrkan.

När konservativt kristna snackar om jämställda äktenskap är det totalt historielöst. Faktum är att i ca 1900 år har en man haft rätt att slå och våldta sin fru sedan kristendomen som religion startade (årtalen för när det blev förbjudet att slå och våldta sin fru varierar från land till land) . Fram till 1800-talet var en gift kvinna i princip en ägodel till sin man.

Fram till 1910-talet accepterade katolska kyrkan att flickor får gifta sig från 12 år ålder och givetvis fick då hennes man ha sex med henne. Men i början av 1900-talet började det bli debatt om det här. Det var liberaler som ville höja giftermålsåldern medan konservativa ville behålla 12-årsgränsen (det är ju en gammal tradition, känns argumenten igen?). Någon kanske säger att det här har inte med Sverige att göra men Sverige var katolskt i drygt 500 år och vad jag vet var även protestantiska kyrkor därefter accepterande av att gifta bort unga flickor.

Ulf Ekman skapade tydligen dålig stämning på ett möte med Livets ord när han sa att han är negativ till kvinnliga präster. Men jag har mer respekt för Ekman som håller kvar vid sin åsikt (trots att det är inopportunt även inom delar av frikyrkligheten) än för de frikyrkliga som ännu är negativa till homorelationer men accepterat kvinnliga präster. Är man konsekvent konservativ ska man väll hålla fast vid det budskap kristenheten totalt haft i ca 1950 år och som har stöd i Bibeln "kvinnan tige i församlingen".

Notera att det här är inte mina egna värderingar, jag refererar till hur konservativt kristna som säger sig vara Bibeltrogna och hålla på kyrkans traditioner blir besvärade av att Ekman säger nej till kvinnliga präster, något de borde hylla om de varit konsekventa. Men som sagt alla samfund anpassar sig efter samhället, Livets ord har väl hunnit till där Svenska kyrkan var på 1960-talet. Snart flyttar väl Livets ord sig fram till 1970-talet. Kanske de accepterar långt hår på män t.o.m. och utsvängda jeans på sin friskola. :-)

Bengt

tisdag, maj 25, 2010 1:42:00 em  
Blogger Bengt Held said...

De flesta här vet val vilka värderingar jag har. Jag är för både samkönade vigslar och att präster av båda könen ska få vara präster.

Min poäng är att det var en konservativ "sanning" fram till ca 1950 (97,5 % av kristenhetens historia) att bara män ska bli präster. Det var konsensus i nästan alla länder om det. Trots det är även många i frirkyrkligheten idag även för kvinnliga präster. Det visar att de ofta struntar i traditioner och Bibelcitat när det blir tillräckligt jobbigt att hålla kvar vid de gamla idealen. Det är därför jag bedömer att många frikyrkliga samfund så småningom säger ja till homovigslar. Redan ett år efter riksdagsbeslutat om att göra äktenskapsalagen könsneutral har debatten nästan helt tystnat om att homopar ska få viga sig borgerligt. De har redan anpassat sig enkelt till det. Vilket är bra givetvis men varför är konservativt kristna ofta emot VARJE liberalisering men accepterar det något år eller något decennium efteråt?

Bengt

tisdag, maj 25, 2010 2:44:00 em  
Anonymous Marcus said...

För första gången så håller jag med dig, Tor.

Jag är själv kristen och brottas med detta, hur jag ser att det snarare är sociala konstruktioner som bestämmer vad som anses och fel, snarare än bibeln. Däremot så hittar man ju bibelstöd för de saker man tycker och kan belägga. Men om vi verkligen följde bibeln så bokstavligt som vi ger uttryck för att vilja, hur kommer vi då undan det att kvinnan ska vara underordnad mannen? eller tungotalet? det står väldigt uttryckligt om hur tungotalet ska regleras, något som t.ex. Livets Ord verkar ha glömt bort, då det står att det endast får vara ett fåtal som gör det samtidigt och att det alltid måste vara någon som tyder det som sägs. Förutom det så finns det såklart också detta med kvinnliga präster och skilsmässa. Man säger att nya vigselordningen går emot bibeln iochmed könsneutrala äktenskap, men det gjorde man för länge sedan när man lät skilda gifta om sig. hur kommer det sig att prästen aldrig frågar om paret har varit gifta innan, och av vilken anledning de skildes? om de ska följa bibeln så kan de inte viga någon som själv har begått äktenskapsbrott.

Så beklämmande nog så drar jag nog ungefär samma slutats, att vi konstuerar rätt och fel efter många kriterier, och bara ett av dessa är bibeln. En annan stark, om inte starkare, är vad den genomsnittlige kristne själv kan råka ut för, och på så sätt känner igen sig i, har förståelse för.

Jag vet inte hur man ska gå härifrån. Försöka leva som bibeln verkar säga eller gå med på liberala eftergifter. Det är verkligen ett stort dilemma.

Det skulle jag vilja rikta till dig om förståelse för också, att det är väldigt svårt. Det är starka sociala och religiösa krafter som arbetar samtidigt, och det är lätt att kritisera en hållning som man inte själv tror att man kan hamna i, och på så sätt känna igen sig i, ha förståelse för. T.ex. att bli kristen.

Vi är ju ändå människor allihopa

tisdag, maj 25, 2010 3:44:00 em  
Anonymous Simon Wämmerfors said...

Bengt:

I Matt 19:8 står det du är ute efter. Skilsmässa med påföljande omgifte är alltså tillåtet för den svikna parten när andra parten i ett äktenskap är otrogen. Skilsmässa i sig utan omgifte verkar inte utgöra ett äktenskapsbrott.

En av de viktigaste variablerna för hur Bibeln ska tolkas i individens nutid är synen på traditionen. Alla kyrkor är överens om att Bibeln måste tolkas, frågan är bara enligt vilka principer. Liberalt influerade kyrkor som SvK och också flera av de protestantiska kyrkorna på den reformatoriska grenen har generellt en låg syn på traditionen och lägger större tonvikt vid individens eget omdöme. De historiska kyrkorna med vissa protestantiska samfund betraktar traditionen som den i särklass mest auktoritära uttolkaren av Bibeln, där kommer den enskilda individens omdöme i andra hand och det samlade omdömet hos alla kristna väger alltid tyngst.

Så att frikyrkorna svajar fram och tillbaka är inte direkt oväntat, de tillhör i regel "vindflöjelgruppen" tillsammans med t.ex. SvK och där får ibland tolkningen den inkonsekventa bismak du nämner. För att nämna LO så har ju det där under några år pågått ett tydligt närmande mot - just det - de historiska kyrkorna.

torsdag, maj 27, 2010 2:57:00 em  
Anonymous Sanna said...

Så att från början ha varit en progressiv kristen rörelse har LO blivit en regressiv rörelse?

torsdag, maj 27, 2010 5:38:00 em  
Anonymous Simon Wämmerfors said...

Personligen tror jag att LOs rörelseriktning är god. Frikyrkorna har ibland präglats av en ganska naiv bekännelse till "bara skriften" och traditionen har rätt oreflekterat ignorerats. Problemet med en sådant tankesätt är att det mycket lätt blir så att det inte är Bibeln som är högsta normerande auktoritet utan istället den enskilda individen och dennes högst personliga förmåga till gott omdöme. Vi lever ju inte i ett vakuum direkt. Bibelns budskap blir i själva verket mest en projektion av individens värderingar som i sin tur formats av rådande kultur och samhällsklimat. Att ta med traditionen i beräkningen är ju ett sätt att bekänna att människor i alla tider felat och att det därför är vanskligt att lita helt och fullt på sin egen förmåga och fullständiga klarsynthet i alla lägen.

fredag, maj 28, 2010 3:18:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Simon

Tack för svaret. Jag noterar att även du konstaterar att det är mycket inkonsekvens och hyckleri bland vissa kristna samfund.

Bengt

fredag, maj 28, 2010 6:28:00 em  
Anonymous Spontan-kommentar! said...

Varför inte helt enkelt erkänna att den kristna kyrkan i närmast 500 år har hämmat och försökt stoppa varje försök mot moralisk utveckling? Kyrkan är ett problem som är i vägen för moralisk utveckling, inget annat.

När smärtstillande för födande kvinnor började användas protesterade många kristna då Eva blivit förbannad av Gud till att lida vid barnafödsel, låter det konstigt?

Tills nyligen har kyrkor konstant ignorerat djurens lidande i världen, antropocentrism och patriarkala värderingar kan kort och gott kallas - kristna värderingar. Exemplen slutar aldrig.

tisdag, juni 01, 2010 10:06:00 em  
Blogger Patrick and Olya said...

Tor, du säger att det är konstigt att församlingen skiljer på homosexuella och de som har skilt sig?

Först vill jag säga att Bibeln lämnar bara en möjlighet för personer att skilja sig och det är om den andra parten är otrogen. Om man ska vara pastor/missionär så står det att den personen ska vara "en kvinnas man," alltså så finns inte omgifte för en i andlig tjänst.

Där tror jag att församlingen har gjort fel och kompromissat med Guds ord eftersom det idag finns många personer som fortfarande arbetar som pastorer efter att de gift om sig. Det hindrar förtroendet för församlingsmedlemmarna när deras pastor skiljer sig och gifter om sig, menar jag.

Sedan, finns det förlåtelse från Gud ifall man har skilt sig. Jag vill också säga att det finns förlåtelse för homosexuella som väljer att inte leva ut sin homosexualitet.

Problemet med er politik är ju inte att församlingen inte tar emot er för att ni är homosexuella och förstår att det är fel (som många av de som skilt sig och gift om sig gör) utan att ni tycker att det är normalt och vill leva ut det i församlingen.

onsdag, juni 02, 2010 7:16:00 fm  
Blogger Bengt Held said...

Patrick and Olya

"Jag vill också säga att det finns förlåtelse för homosexuella som väljer att inte leva ut sin homosexualitet."

Vad är det homosexuella som lever i celibat ska bli förlåtna för?

Bengt

onsdag, juni 02, 2010 8:43:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Patrick and Olya

Ni skrev:

"Sedan, finns det förlåtelse från Gud ifall man har skilt sig. Jag vill också säga att det finns förlåtelse för homosexuella som väljer att inte leva ut sin homosexualitet."

Villkoret för att få förlåtelse om man skiljer sig, måste väl vara att inte gifta om sig, och efter skilsmässan leva i celibat. Än värre: tänk om två skilda människor gifter sig. Det är ju äktenskapsbrott i Guds ögon varje gång de går till sängs. Finns det verkligen förlåtelse för det? Det är lika medvetet syndande som när homosexuella "praktiserar"...

torsdag, juni 10, 2010 12:47:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Kommer alltid att se homosexualitet som en avvart och som något syndfullt. Oavsett hbt-hjärntvätting av samhället.

/80-talist

fredag, juli 02, 2010 6:45:00 em  
Anonymous Ulrika Oskarsson said...

Bengt Held,
En sen kommentar men jag hoppas du ser den ändå. Du skrev ironiskt att Livets ord inte skulle acceptera långt hår på killar. Det gör dom faktiskt. Min son går på skolan och han har riktigt långt hår och det ska han fortsätta att ha. Det finns en del att kommentera om LOKS som är lite halvtokigt och som jag alltid tjafsar om och ifrågasätter som förälder. Långt hår på killar är inte en av de sakerna, många killar där som har långt hår = SNYGGT!

:)

måndag, juli 19, 2010 4:50:00 em  
Blogger alenna alison said...

Jag känner mig så välsignad igen i mitt äktenskap efter att doktor ODUMODU tog tillbaka min man som skilde sig åt mig under ett bra år. Är ALENNA med namn från RUMÄNIEN. Trots att jag har munnar över hela kroppen, kommer det inte räcka för att tacka doktor ODUMODU för hans hjälp i mitt liv. Min man separerade med mig i ett år och har varit i smärtor och ångest utan honom. Så jag sökte hjälp överallt men ingenting fungerade inte förrän jag menade doktor ODUMODU. Jag förklarade min situation för honom och han lovade att min man kommer tillbaka till mig inom 48 timmar så långt att mitt hjärta fortfarande slår till honom. Jag trodde på honom och han förberedde en stavning för mig och min man ringde mig exakt när doktor ODUMODU sa. Han bad och sa att han behöver mig tillbaka och nu lever vi lyckligt igen för de senaste 9 månaderna. Alla där ute läser min artikel som behöver hjälp ska kontakta honom ... Email: drodumodusolutions@gmail.com

torsdag, februari 08, 2018 3:00:00 em  
Blogger Lilian Nikky said...

Jag heter lilian N. Detta är en mycket glad dag i mitt liv på grund av den hjälp som Dr.saguru har givit mig genom att hjälpa mig att få min ex make tillbaka med sin magiska och kärleksspell. jag var gift i 6 år och det var så hemskt eftersom min man verkligen fuskade på mig och letade efter skilsmässa men när jag kom över Dr.semu-e-post på internet om hur han har hjälpt så många människor att få sina ex tillbaka och hjälpa till att fixa relation.och få människor att vara lyckliga i sitt förhållande. Jag förklarade min situation för honom och sökte sedan hans hjälp men till min största överraskning berättade han för mig att han hjälper mig med mitt fall och här firar jag nu för att min man har förändrats helt för gott. Han vill alltid vara hos mig och kan inte göra någonting utan min dag. Jag njuter verkligen av mitt äktenskap, vilken stor fest. Jag kommer att fortsätta att vittna på internet eftersom Dr.saguru verkligen är en riktig stavning. BEHÖVER DU HJÄLP KONTAKT LÄKARE SAGURU NU VIA E-POST: drsagurusolutions@gmail.com eller whatsapp +2349037545183 Han är det enda svaret på ditt problem och får dig att känna dig glad i din relation.och hans också perfekt i
1 LOVE SPELL
2 VIN EX BACK
3 FRUKTER AV WOMBEN
4 PROMOTION SPELL
5 SKYDDSPEL
6 BUSINESS SPELL
7 bra jobbspel
8 LOTTERY SPELL och COURT CASE SPELL.

lördag, februari 10, 2018 5:22:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home