torsdag, februari 09, 2012

Yttrandefriheten beskärs i Ryssland

av TOR BILLGREN

Sydsvenskan skriver idag om nya lagar i S:t Petersburg, som förbjuder uttalanden om homosexualitet som inte är negativa.

Drygt tusen kronor i böter blir straffet för den privatperson som offentligt talar i positiva ordalag om homosexualitet i Rysslands andra stad, S:t Petersburg. Det beslutade stadsfullmäktige i går med 31 röster mot 6.

Tjänstemän som gör sig skyldiga till brottet ”propaganda för homosexualitet” riskerar upp till det tiodubbla straffet. Organisationer som kämpar för homosexuellas rättigheter kan dömas till drygt hundratusen kronor i böter om deras publikationer bedöms strida mot det nya förbudet. I lagtexten jämställs homosexualitet med pedofili – straffet för den som offentligt förordar sex med barn blir detsamma.

Lagförslaget lades fram av fullmäktigeledamoten Vitalij Milonov som representerar maktpartiet Enade Ryssland. Han föreslår nu att en särskild moralpolis som består av ”troende personer” upprättas i S:t Petersburg.

Förutom att yttrandefriheten och opinionsarbetet kring hbt-frågor stryps helt, får lagen också konsekvenser för forskningen, eftersom den innebär att vetenskapliga artiklar med objektiv hållning till homosexualitet kan bli olagliga.

Ryssland och andra före detta kommunistdiktaturer har länge varit "det nya slagfältet" för USA:s kristna antigaylobby. Jag tror att Ryssland är fullt kapabla att stifta människorättsvidriga lagar på alldeles egen hand, men man ska inte underskatta det moraliska stödet till homofientlighet som strömmar över världen från USA:s många homoparanoida församlingar och organisationer.