torsdag, juli 31, 2014

Satir över Dispatch Internationals religiösa källor

av TOR BILLGREN

Som jag skrev igår baserar Dispatch International sin granskning av Stockholm Pride på religiösa sajter med starkt antihomosexuell agenda. Genom sina olika organisationer (Family Research Council, American Family Association, NARTH, Americans for Truth, American College of Pediatricians osv osv osv) har den kristna antihomosexuella rörelsen i USA under decennier förfinat konsten att vinkla och förvränga vetenskap för att den ska passa in i deras världsbild. På ytan ser texterna och pamfletterna ut att vara vetenskapliga och vederhäftiga med imponerande många fotnoter och hänvisningar, men skrapar man på ytan blottas de religiösa underströmmarna.

För att visa hur detta sätt att presentera vetenskap fungerar, författade folket bakom bloggen Box Turtle Bulletin år 2006 satirpamfletten "The Heterosexual Agenda", där de använder de antihomosexuella rörelsernas selektiva och agendastyrda blick på forskning, och imiterar det alarmistiska språkbruket 

Bland annat BEVISAS nedanstående:
--heterosexual militants have embarked on a systematic assault on American values; 
--heterosexual activists plan on recruiting your children into their lifestyle; 
--heterosexuals are undermining traditional marriage; 
--heterosexuals are undermining the health and safety of society; 
--violence has become a hallmark of the heterosexual lifestyle; 
--heterosexuals are intent on eventually recriminalizing all freedoms of expression for gay men and women. (It’s already happening in Zimbabwe, Nigeria, and throughout the Middle East where the heterosexual agenda is well advanced.) 

"The Heterosexual agenda" är tillgänglig som PDF genom den här länken.

onsdag, juli 30, 2014

Dispatch International tar hjälp av religiös fundamentalism i Pride-granskning

av TOR BILLGREN

När Dispatch International nu storsatsar på att granska Stockholm Pride, gör de det med inspiration och stoff från starkt antihomosexuella och religiöst fundamentalistiska organisationer i USA. Retoriken och attityden är identisk med den man kunde se i Livets Ord-tidningen Världen Idag i mitten av 00-talet, något som jag ägnade stora delar av denna blogg till att bemöta på den tiden.

Det finns flera artiklar att kommentera i artikelserien, men jag nöjer mig här med chefredaktören Ingrid Carlqvists ledare Varför locka in unga i en farlig livsstil?
1. 
Själva grundpremissen för artikeln är den gamla antihomosexuella vanföreställningen om att homosexuella förökar sig genom rekrytering. Det är bland annat denna föreställning som motiverar de repressiva lagarna i länder som Ryssland och Uganda.

2.
Hon använder konsekvent begreppet ”sexuell livsstil”. Det är ett väl beprövat sätt från religiöst håll att slippa tala om homosexualitet som en läggning, utan ett val, dvs något man kan (och bör) vänja sig av med. Men det är ett luddigt och svårdefinierat begrepp. Lever jag själv i en homosexuell livsstil, till exempel? Jag är gift med en man, men delar hem med en kvinna som är mor till vårt gemensamma barn? Var börjar och slutar den homosexuella livsstilen? Här är en kort text om strategierna kring pratet om den där besynnerliga livsstilen.
3.
Carlqvist blandar ihop sexuella praktiker med "livsstil". Det vill säga att en viss "livsstil" underförstått för med sig vissa praktiker. Så är det inte. Den som vill kommentera eller förfasa sig över en viss typ av sex bör göra just det, och inte blanda in läggning, sexualitet eller "livsstil". (NYHETSFLASH: Analsex, oralsex, onani och BDSM förekommer även bland heterosexuella.)
4.
Hon häver ur sig att pedofili uppmuntras för homosexuella. What? Var finns beläggen?
5.
Trots att Dispatch International på ytan tycks ta avstånd från extrema religiösa uttryck, baserar Carlqvist alltså sin text på källor från konservativt kristna lobbyorganisationer i USA, som Christian Apologetics and Research Ministry och Family Research Council (FRC), som lägger miljontals dollar om året på sin aktivism för försämrade villkor för homosexuella. Peter Sprigg, som har sammanställt den lista  över ”myter” om homosexualitet som Carlqvist hänvisar till är en känd förespråkare för kriminalisering av homosexuella handlingar. Hon kunde lika gärna vänt sig till en islamistisk imam.

6.
Carlqvist lyfter också upp en riktig klassiker i antigaysammanhang, nämligen Paul Camerons studie om att homosexuella lever 10-20 år kortare än heterosexuella. Cameron är en religiöst motiverad antigayaktivist, känd för oetiska och ovetenskapliga metoder. Här ligger en ordväxling mellan mig och Världen Idag, efter att tidningen skrivit en artikel om studien 2005.

7.
Av källorna och länkhänvisningarna att döma har hon delvis baserat sina efterforskningar på Ron Lindens webprojekt AMOSO/EMASO, som jag skrev utförligt om 2006, när han turnerade i Sverige. Ytterligare ett religiöst motiverat antihomosexuellt projekt, som bottnar i privata aversioner mot vissa sexuella praktiker. 
Några texter:
8.
Att förvränga, felcitera och illvinkla seriös forskning är något de religiösa lobbyorganisationerna som FRC förfinat till en konstform. De är mästare på att utforma pamfletter och artiklar så att de SER UT att vara vetenskapligt vederhäftiga. Här ligger en text om denna typ av vetenskapsförvrängning.
Där framgår bland annat att två av forskarna som Ingrid Carlqvist hänvisar till i dokumentet om de tio myterna har protesterat mot hur deras forskning vantolkas och missbrukas av religiösa debattörer (Dr Robert Spitzer och Dr Kyle Pruett).

9.
Mer läsning: Genomgång av en FRC-studie om självmord bland homosexuella.

10.
Om det inte varit tydligt tidigare: Dispatch International vill inte homosexuella väl. När det ser ut som att de tar homosexuella i försvar, är det bara för att kunna använda oss som slagträ i sin kamp mot islam. Men genom att lyfta fram organisationer som vill försämra för homosexuella, och personer som förespråkar statlig förföljelse och kriminalisering av homosexuella handlingar, hamnar tidningen på precis samma nivå som sina huvudfiender: islamisterna. I attityderna gentemot  homosexualitet förenas alla populister och extremister, religiösa såväl som politiska. 

11. 
Uppdatering: Missa inte den fantastiska satiren "The Heterosexual Agenda", som använder de antihomosexuella rörelsernas selektiva och agendastyrda blick på forskning, och imiterar det alarmistiska språkbruket.