tisdag, augusti 23, 2005

Hur vetenskapen används... 2

Dr Paul Cameron vid Family Resarch Institute jobbar intensivt med att producera och publicera negativa studier om homosexuella och homosexualitet. Den 3 augusti publicerade Världen Idag på nyhetsplats en artikel baserad på en ny studie beträffande homosexuellas livslängd, som jag kommenterade i en artikel som publicerades i tidningen den 12 augusti, med följande rubrik:

Forskning som kan ifrågasättas

Tidningen Världen idag rapporterade den 3 augusti om att homosexuellas livslängd är 20 år kortare än genomsnittet. Uppgifterna kommer från dr Paul Cameron på Family Research Institute i Colorado Springs, som trots namnet inte sysslar så mycket med familjeforskning, utan helt och hållet ägnar sig åt att presentera negativa och komprometterande rapporter om homosexualitet, ofta baserade på dåligt underlag och tvivelaktiga metoder.

Studien om homosexuellas livslängd är ett bra exempel. Den baserar sig på dödsannonser i amerikanska gaytidningar - en metod som Paul Cameron använde redan 1994, och kritiserades mycket för. Med rätta, för urvalet i den här typen av tidningar är långt från representativt. Skulle man till exempel få rättvisande siffror angående sportfiskares livslängd genom att studera nekrologerna i tidningen Fiskejournalen? Kan man genom notiser om dödsfall i tidningen Dagen säga något om kristnas livslängd?

Tidningarna Cameron använt speglar gaykulturen i storstäder, och det är just till större städer många yngre homosexuella söker sig. Städer har således oproportionellt stor andel unga öppet homosexuella individer. Således utelämnas homosexuella i småstäder och på landsbygden, liksom det stora antalet homosexuella som inte tar del av städernas gayliv, och som inte läser eller kommer i kontakt med de aktuella tidningarna. Och framförallt utelämnas förstås alla de som inte är öppna med sin sexualitet.

Den aktuella studien publiceras i Psychological Reports – en tidning med mycket lågt vetenskapligt genomslag, och är enligt den egna beskrivningen en tidning för ”experimentella, teoretiska och spekulativa artiklar”. Det förklarar möjligen varför Camerons studie har antagits.

Men jag misstänker att Välden idag väljer att hålla fast vid Camerons resultat oavsett vad som framkommer. Och gör de det kan jag tipsa om ett scoop. Ty förra gången Cameron presenterade resultat baserade på den här metoden kom han fram till att homosexuellas livslängd låg runt 42 år. Om livslängden nu ligger kring 60 är det ju helt fantastiskt! På de senaste 11 åren har alltså homosexuellas livslängd ökat med hela 20 år. Det måste vara rekord!Världen Idag kommenterar i tidningen:

Kopplingen mellan livslängd och livsstil är självklart intressant och föremål för forskning ur olika perspektiv. Självklart är det av vetenskapligt intresse att också undersöka om det finns någon koppling när det gäller sexuell livsstil. Flera sådana undersökningar har gjorts, vi refererade en av dem som nyligen lagts fram och som gäller homosexuellas livslängd.

Man kan, som Tor Billgren, ha synpunkter på metod och urval. Det finns ingen statistik över sexuell läggning hos avlidna, alltså får man hitta andra vägar. Den studie vi skrev om hade granskat tiotusen minnesord över avlidna i homosextidningar och då konstaterat att den genomsnittliga livslängden bland dessa bortgångna var ca 20 år lägre än för befolkningen i stort. De resultaten kan inte avfärdas.

Tor Billgren hävdar att dessa minnesord speglar verkligheten endast för storstädernas homosexuella. Det gör inte siffrorna mindre intressanta. Om genomsnittsåldern för öppet homosexuella i storstäderna som tar del av storstädernas gayliv är cirka 60 år så är det ett forskningsresultat som förtjänar uppmärksamhet.
RedaktionenJag svarar redaktionen den 23 augusti

Hej

Vad trevligt att ni publicerade min artikel om Dr Cameron. Och vad synd att er kommentar var oseriös och motsägelsefull. Samtidigt som ni medger att metoden kan ha brister, drar ni slutsatsen att den framräknade medelåldern gäller ”öppet homosexuella som deltar i storstädernas gayliv”. Just metodens låga grad av vetenskaplig ackuratess omöjliggör ju varje slutsats om medelålder – vilka grupper och undergrupper man än räknar bort.

Föreställ er premisserna för er slutsats: Skulle dessa tidningar ha listor på öppet homosexuella? Skickar alla anhöriga till ”öppet homosexuella i storstäderna som tar del av storstädernas gayliv” in dödsannonser till gaytidningar? Även de som inte känner till tidningarnas existens? Även det stora antalet föräldrar som förskjuter sina barn på grund av deras läggning? Anhöriga från en kulturell bakgrund där homosexualitet är (ännu mer) tabu? Det är uppenbart orimliga antaganden.

Och vad skulle en nedsatt medelålder bero på? Homosexuellt.com gjorde ett tappert försök härförleden att förklara i artikeln "Orsakar homosexuell livsstil psykiska störningar" - men argumenterade därigenom (utan att inse det själva, får man förmoda) mycket effektivt emot sig själv och FÖR homoäktenskap... Läs här

Med vänliga hälsningar

/ Tor Billgren

Etiketter: ,