lördag, oktober 29, 2005

Om diskriminering

Världen Idag framställer i sin retorik lagar om diskriminering och hets mot folkgrupp som särlagstiftningar för endast homosexuella och feminister. I retoriken ingår att ingen vit, heterosexuell, kristen man, någonsin skulle kunna anmäla diskriminering på grund av kön, läggning eller bekännelse...

Men den 21 oktober rapporterades om ett fall som ger dem fel.

En 35-årig man hade sökt arbete som croupier på färjorna mellan Sverige och Polen, men inte fått det - trots att han hade erfarenhet. Platsen gick istället till två kvinnor med polskt ursprung - utan erfarenhet.

Mannen har hävdat att han fått beskedet att företaget uteslutande anställer polska kvinnor för fast tjänstgöring. Vd:n förnekar att det finns någon sådan policy. (TT 20051021)

Han diskriminerades alltså för att han var man och svensk. Diskrimineringsombudsmannen gav 35-åringen rätt, och efter en förlikning fick det berörda förtaget betala honom 80 000. En nyhet som inte passar in i den bild av verkligheten som den kristna högern försöker indoktrinera sina anhängare med. Ty i den verkligheten är det de som är de ständiga offren - de ständigt förföljda och förtalade.

fredag, oktober 28, 2005

Världen Idags VD demoniserar och ljuger...

Jag har granskat Världen Idag i över ett år nu, utifrån tidningens uppenbara agenda att sprida och konsolidera en ensidigt negativ bild av homosexuella. Arbetet ligger i denna blogg och i länkar här bredvid. Men tidningens VD Ruben Agnarssons text om RFSL idag är det absolut värsta jag nånsin läst. Han slår alla rekord i att med lögner försöka demonisera sin motståndare. Hittills oöverträffat... Här ligger artikeln, och nedan mina kommentarer.

1.
RFSL bedriver koppleriverksamhet och barnsexhandel via sina hemsidor.


K o m m e n t a r
Agnarsson ljuger. RFSL bedriver inte koppleriverksamhet eller barnsexhandel via sina hemsidor. Det förekommer att RFSL:s annonserings- och chattjänster missbrukas av människor som sysslar med olaglig verksamhet, men att som Agnarsson framställa att det skulle vara RFSL som bedriver sådan verksamhet är en medveten och grov lögn. Det är som att påstå att Världen Idag bedriver häleri, för att någon säljer stulna psalmböcker på deras annonstorg. Oärligt och lögnaktigt. Men typiskt Världen Idag.

2.
RFSL framställer broschyrer och informationsmaterial som uppmanar till drogmissbruk och glorifierar narkotika.


K o m m e n t a r
Agnarsson syftar på RFSL:s broschyr Hur du överlever utelivet, som avhandlas här. Broschyren uppmarnar inte till drogmissbruk. Den glorifierar inte narkotika. Den informerar om narkotika. Agnarsson ljuger, således.

3.
Ledande personer i RFSL kallar sig öppet pedofiler eller vid upprepade tillfällen förespråkat pedofili, att man tidigare även organiserat en pedofil arbetsgrupp och till och med på sin årskongress behandlat frågan om att bilda opinion kring vuxnas ”behov” av sex med barn, samt att enda skälet till att frågan om barnsex inte drivs just för tillfället är att den nuvarande folkliga opinionen inte tillåter det.


K o m m e n t a r
RFSL har haft ledande personer som har argumenterat för en avdramatisering av pedofili. Det är en fläck på RFSL:s historia, men det är något som RFSL tagit starkt avstånd från, vilket Agnarsson vet, men inte låtsas om. Påståendet om att frågan om barnsex inte drivs just nu för ”att den nuvarande folkliga opinionen inte tillåter det” är så grovt att jag blir helt mållös. Det är pinsamt att se en vuxen människa ljuga på ett så vidrigt och uppenbart sätt.

4.
RFSL:s organisationens ledande företrädare får förtur till högt uppsatta
statliga poster.


K o m m e n t a r
Jaså, vad finns det för exempel på det? Är det HomO som avses, så är det inte konstigare än att en eventuell ombudsman för religionsfrihet skulle hämtas från något religiöst samfund.

5.
RFSL får obegränsade mediautrymmen


K o m m en t a r
Det kan jag inte se.

6.
RFSL har blivit en frizon som helt och hållet slipper medias granskningar, samt att alla kritiska frågor om organisationens verksamhet i princip jämställs med förföljelse och diskriminering.


K o m m e n t a r
Det är inte heller sant. Men kritik som inte är adekvat eller relevant är svår att ta på allvar. Agnarsson har här själv visat vad det är för kritik han har mot RFSL. Vad kallar man påhopp som baserar sig på lögner och fördomar, och vars enda syfte är att misstänkliggöra och demonisera en organisation?

7.
Mycket tyder på att allt fler i Sverige inser att den dekadenta livsstil som i media ofta framställs som modern och frigjord i själva verket är påtvingad och ohälsosam.


K o m m e n t a r
Vad tyder på det? Vad finns det för exempel? Jag säger som Agnarsson själv gjorde i sitt förhör av Bo Strömstedts beträffande hans uttalande om sekter härförleden: Vem skall avgöra vad som är destruktivt? Läs här.

S l u t k o m m e n t a r
Det är med delade känslor jag har läst Ruben Agnarssons text. Man blir givetvis upprörd, arg och ledsen, men samtidigt finns det ett uns av optimism kring det hela. Ty om någon måste använda sig av så uppenbara lögner och det retoriskt förkastliga greppet att demonisera sin motståndare, visar man med all önskvärd tydlighet, att man inte har några adekvata argument. Man visar att man inte har något att säga - att man är besegrad. Jag tackar Ruben Agnarsson för att han visar det så öppet och generöst.

(Givetvis har Homosexuellt.com slickat i sig Agnarssons artikel. Det är den första nya artikel som publicerats på sajten sedan nystarten kring den 10 oktober.)

onsdag, oktober 26, 2005

Gubbfantasier om hur andra har sex

Ett relevant och aktuellt argument i debatten om homosexualitet och Bibeln, är att Bibeln bara talar om homosexualitet i termer av våld, pedofili, prostitution, och särskilda sexuella praktiker – och alltså inte om relationer som sammansvetsas av kärlek. Detta argument försöker professorn i Nya Testamentets exegetik Chrys C Caragounis motbevisa i sin bok Homoerotik, genom att citera en mängd antika källor som påstås skildra just sådana relationer.

Caragounis må vara lärd i Bibeln och den antika historien, men om homosexualitet vet han desto mindre. Det han bevisar i boken är nämligen bara att hans föreställningar om homosexualitet var bekanta vid tiden för Bibelns nedtecknande.

Så trots löftet att visa att homosexuella relationer som vi känner dem i dag, var välkända på Paulus tid, exemplifierar Caragounis till övervägande del just med prostitution, utnyttjande av personer i beroendeställning, analkopulerande och våldsamheter. Det han kallar ”ett av de tydligaste exemplen i antiken på vad som med dagens språkbruk skulle kunna kalla ett stabilt förhållande mellan samtyckande vuxna män” är en beskrivning av ett grekiskt truppförband bestående av 150 homosexuella par, som inbördes var indelade i älskare och älskandeaktiva och passiva. Det vill säga en manlig och en kvinnlig ”sort” av homosexuella. Det är en märklig uppdelning som i Caragounis översättning även förekommer hos Paulus i Korintierbrevet.

Jag kan begripa att det blir lättare för heterosexuella att förstå homosexuell samlevnad om man gör den här uppdelningen. Men den har inte särskilt mycket med verkligheten att göra. Det är inte så enkelt. Och det finns inga sexuella praktiker som per definition är en förutsättning för homosexuella förhållanden. Ska man bedöma/fördöma något måste man göra det på relevanta och adekvata grunder – inte på privata fantasier om hur andra beter sig i sängkammaren!

Fotnot:
Denna artikel mailades den 25 oktober till Världen Idag och Dagen.

lördag, oktober 22, 2005

Sorglig utveckling i Polen

DN skriver idag om hur förutsättningarna för homosexuella i Polen blir allt svårare. Polska Familjepartiet LPR (som sitter i samma grupp i EU-parlamentet som Junilistan) har till och med en "strateg i kampen mot homosexualiteten"...

- Tro mig, det här är ingen viktig politisk fråga i Polen. De flesta polacker är upptagna med att få ekonomin att gå ihop, de har inte tid att grubbla över sexuella avarter.

fredag, oktober 21, 2005

Vad är "homosexuell livsstil"?

Ett av den konservativa kristenhetens mest oärliga försök att styra debatten om homosexualitet, och frånta homosexuella rätten att definiera sig själva, är införandet av det luddiga uttrycket homosexuell livsstil. Det används framförallt för att understryka att homosexualitet alltid är ett val, men har även den mycket praktiska funktionen att det implicit endast innehåller (ur deras synvinkel) negativa aspekter av homosexualietet. När begreppet homosexuell livsstil används av religokonservativa debattörer talar de alltså underförstått om promiskuitet, droganvändande, riskfyllt sexuellt beteende, sadomasoschism, exhibitionism med mera. Det medför att de dels befäster en negativ bild av homosexuella, och dels klistrar de beteenden de har definierat som typiskt homosexuella på hela det "homosexuella kollektivet".

Det är som att vi skulle definiera kristen livsstil utifrån Helge Fossmos och Maranatapedofilens beteende, och klistra det i pannan på alla kristna.

Fotnot
Sourze.se finns en liten text i samma ämne, och en efterföljnade debatt.

Istället för argument: Förakt...


American Family Association (AFA) är America’s Largest Pro-Family Online Action Site, och eftersom den kristna högern har fabricerat ett motsatsförhållande mellan familj och homosexualitet, är AFA givetvis också mot homosexuella. Under vinjetten Homosexual agenda beskriver de metodiskt homosexualitetens fördärv.

I deras så kallade action alerts uppmanar de sina gräsrötter till exempel olika aktioner. Till exempel att tacka presidenten om han har godkänt en lag som försvårar villkoren för homosexuella, be för utgången i rättstvister, eller mailbomba företag som inte diskriminerar homosexuella medarbetare. Det finns liknanade initiativ i Sverige, jämför till exempel med den samordnade aktionen mot Sveriges Radio efter Lena Anderssons Sommarprogram. Radion fick hundratals identiska mail...

I torsdags handlade ”larmet” om att läkemedelsföretaget Walgreens har beslutat att sponsra 2006 års upplaga av Gay Games med 100 000 dollar. På ett hånfullt sätt insinuerar AFA att Gay Games är en förevändning för en ohämmad sexfest, och anser det vara en paradox att Walgreens motiv till sponsringen är HIV-prevention.

Som bevis för att Gay Games är en HIV-orgie skickar AFA med några bilder med varningstexten WARNING: THESE PHOTOS ARE EXTREMELY OFFENSIVE and are provided only as proof of what we are saying.

Men det enda AFA bevisar med sitt mail och sina bilder, är att de är desperata och populistiska. De visar inte upp argument - bara förakt! Skulle en kyss mellan Carolina Klüft och Patrik Kristansson vara ett tecken på friidrottens moraliska förfall?

torsdag, oktober 20, 2005

Att krossa folksjälen

På olika forum har jag sett citat ur ett pressmeddelande från KDU, daterat 2005-10-15, signerat Joseph Christenson. Huvudärendet i pressmeddelandet är att Tiina Rosenbergs avgång från Fi:s styrelse välkomnas, och Christenson använder följande formuleringar:

politiker som hon och hennes likasinnade, såväl aktiva inom FI som övriga radikalfeminister, innebär ett påtagligt hot mot familjen och människovärdet. Deras vedervärdiga hållning i frågor som abort, homoäktenskap, homoadoption och insemination för lesbiska par, hotar att krossa vår folksjäl och måste bekämpas. Genom hennes avgång har allvarlig fara kunnat avvärjas.

Jag kan inte hitta pressmeddelandet på KDU:s hemsida, så det är möjligt att det har dragits tillbaka, på grund av sina tvivelaktiga formuleringar och ordval. Jag återkommer i ärendet.

söndag, oktober 16, 2005

Underminering av debatten

Detta är inget inlägg som berör antigayretorik, utan som handlar för en gångs skull om något bra som Världen Idag har skrivit om den senaste tiden, nämligen fallet med Sakarias Winberg i Falun, som fick ett uppdrag av LO, men förlorade det efter att han visat sig vara kristdemokrat. Det är horribelt. Idag intervjuar även Sydsvenskans mest begåvade reporter Niklas Orrenius sverigedemokraten och läraren Richard Jomshof, som inte får några jobb på grund av sitt politiska engagemang.

Vad jag försöker göra med den här sidan, och det jag hoppas kunna inspirera andra till, är att debattera för att nå förändring. Den som är för slö för att debattera, och använder sig av makt eller invektiv för att förändra, har inget i det offentliga samtalet att göra. Att Sakarias Winbergs politiska preferenser diskvalificerar honom som uppdragstagare åt LO är skrämmande, liksom att rektorerna som inte vågar anställa eller ta diskussion med Jomshof hänvisar till hypotetiska mediedrev. Varje händelse av det här slaget underminerar demokratins viktigaste redskap: debatten.

fredag, oktober 14, 2005

Föreställningar om bisexualitet

I en intervju med biskop Martin Lind avslöjar Världen Idags Hans-Göran Björk att han tror att bisexualitet förutsätter promiskuitet och bigami:

Martin Lind:
- [...] Den homosexuella relationen handlar om trohet och livslång kärlek till varandra.

Är då bisexualitet tillåtet?
– Jo, det är det. Men då måste den bisexuella välja en man eller en kvinna att leva med i trohet. Det är precis samma sak här. Men under antiken fanns inte livslånga relationer bland homo- och bisexuella.

Det är en bra och läsvärd intervju där Lind ger bra svar på Björks frågor.

torsdag, oktober 13, 2005

Att spela kvinna...

SVT-programmet Faktum handlade idag om bögar inom fotbollen. Att det inte finns några öppna bögar. Reportern intervjuade spelare, tränare, journalister och supporters om vad det kan tänkas bero på. En tränare i Hässleholm (som jag inte minns namnet på nu) förklarade att det ju finns en manlig och en kvinnlig roll inom homosexuella relationer, och just den feminina kanske inte är så lämplig i fotbollssammanhang...

Jag har alltid frågat mig vem som spelar kvinnan i mitt förhållande. Jag har alltid frågat mig vem som spelar kvinnan i Kalles och Hughes förhållande också. Och i Tomas och Tomas. Och Martin och Johans. Jag kommer inte på någon som spelar kvinna i något bögförhållande jag känner till. Hässleholmstränaren tycks veta något om bögförhållanden som inte jag vet...

onsdag, oktober 12, 2005

Friska tag på Världen Idag om äktenskapet

Redigerad den 31 mars 2011

Ett av de vanligaste argumenten mot ett införande av homoäktenskap är "Vad ska de andra tycka?". Ett ängsligt sneglande över axeln - en rädsla för vad "alla andra" ska tycka. Ett feghetsargument, som gör att man aldrig ska kunna gå i bräschen för något. "Införa kvinnlig rösträtt? Näe - vad ska dom andra tycka?" "Avskaffa dödsstraffet? Hm, hur kommer det att påverka relationerna till Kina?"

I dagens Världen Idag åberopas detta "Vad ska de andra tycka"-argumentet flera gånger. I Carin Stenströms ledare:

En enda kyrka i världen, av någon dignitet, planerar att införa välsignelseakt för homosexuell samlevnad: Svenska kyrkan. Beslutet fattas, efter en snabbprocess, inom några veckor. Därmed tar kyrkan ännu ett steg in i isolering och utanförskap.

En nyhetsartikel:

”Vi vädjar till Svenska kyrkan att ompröva sin inställning i denna fråga som ofrånkomligt kommer att påverka de ekumeniska samtalen och relationerna i negativ riktning.”

Ytterligare en nyhetsartikel:

Hur tror du att förslaget kommer att påverka ekumeniken?
– Det påverkar negativt. I en sådan fråga ska man samråda med andra kristna sammanhang som man har trosgemenskap med. Jag tycker inte att Svenska kyrkan ska agera på egen hand i den här frågan. Det skadar de relationer och broar över samfundsgränser som vi har försökt att bygga upp under ett antal år, säger Bertil Werkström.

En enkät:

– Det är väldigt olyckligt. Det kommer att skilja Svenska kyrkan från kristenheten i övrigt.

En intervju med SvD-skribenten Per Ericsson:

– Det vore ett väldigt olyckligt och konstigt steg om Svenska kyrkan instiftade en kyrklig välsignelseakt för samkönade par. Det skulle göra Svenska kyrkan till ett udda inslag i den kristna gemenskapen i Sverige och utomlands.

Slutligen varnar artikeln "Homovigslar underminerar äktenskapet" om oandade konsekvenser:

I riktlinjer som Church of England publicerade framhålls att en sådan ceremoni skulle kunna ”underminera” äktenskapets ”unika position”.

– Samkönade äktenskap, som nu legaliserats i Spanien, är en bumerang som kommer att slå tillbaka mot kommande generationer, varnade nyligen katolska kyrkans biskopar i ett uttalande i samband med biskopskonferensen i Rom i månadsskiftet september-oktober.

Som vanligt får vi inte veta vari denna bumerangeffekt ligger, eller hur äktenskapet skulle kunna undermineras av att det befästs som den bästa samlevnadsformen. Vad hade kristenheten varit om den inte hade kunnat spela på rädslan?

tisdag, oktober 11, 2005

HS.com: RFSL #2

Homosexuellt.com citerar och länkar vidare till Världen Idag beträffande den här nyheten:

RFSL teg om sanning bakom avrättning

RFSL spred [...] ut uppgifter i ett pressmeddelande om en iransk avrättning av tonåringar på grund av att de varit homosexuella. En information som dock visade sig vara falsk. Tonåringarna hade våldtagit en 13-årig ung pojke.


Kommentar:

När avrättningarna ägt rum kom det olika uppgifter från olika håll. Dels att männen avrättats på grund av att de haft en relation med varandra (som kom från en medborgarrättsorganisation), och dels att deras brott var att de hade knivhotat och våldtagit en 13-åring (som var den officiella versionen).

RFSL ifrågasätta på goda grunde de officiella och av prästerskapet godkända uppgifterna, och valde att agera utifrån medborgarrättsrörelsens information. Detta visade sig vara förhastat, enligt en granskning av Human Rights Watchs Scott Long, som avsvarar för frågor som berör homo- bi- och transpersoners villkor.

Homorörelsen försöker INTE förtiga detta faktum. Så här skriver tidningen QX om misstaget.

Jag tycker själv att det var idiotiskt av RFSL att agera som de gjorde, men förstår samtidigt varför. När det handlar om människors liv, är det bättre att agera snabbt, än att vänta och se. För övrigt ÄR homosexualitet belagt med dödsstraff i Iran, vilket förtjänar att uppmärksammas.

Det är intressant att se hur en tidning som Världen Idag för en gångs skulle väljer att godta islamistiskt korrekt nyhetsrapportering. Det händer inte så ofta.

Slutligen kommer det nya chockerande rapporter om avrättningar i Iran. Vad som hittills framgått är brottet just homosexualitet. Vi får se om det dyker upp några andra brottsrubruceringar. Oavsett vad de gjort sig skyldiga till, är det av yttersta vikt att protestera! Dödsstraff är alltid fel.

HS.com: RFSL #1

Jag hinner inte skriva något just nu, men kasta gärna ett öga på HS.com:s nyheter beträffande RFSL. HS.com har plockat russinen ur Världen Idag de senaste åren. De flesta artiklarna är redan kommenterade av mig här. Kolla särskilt texten Sexköpet som blev pedofili

måndag, oktober 10, 2005

Gemensamt utanförskap som vägrar erkännas av kristenheten

Signaturen Ida berättar i dagens Världen Idag om hur hon känner sig illa behandlad och hånad för sin tro i skolan. Det är beklämmande att skolan kan inrymma sådan intolerans. Berättelsen skulle kunna vara identisk med en homosexuells upplevelser i en liknande situation:

- Ja räckte upp handen och sa att jag är en sådan där som hon tala om. Hon blev tyst och titta ner.
Trots att lärare förstod att Ida tog illa vid sig har hon inte bett henne om ursäkt, berättar Ida.

Men Världen Idag skjuter sin trovärdighet i sank ordentligt, eftersom de tidigare mycket kraftfullt har argumenterat för att vissa elever ska tvingas uppleva just den typen av sårande känslor på skoltid, till exemepel att de i grunden är abnormala.

Tänk om kristenheten istället skulle våga se likheterna i utanförskapen som såväl gudstro som homosexualitet kan medföra. Det skulle skapa styrka, istället för som nu: Destruktiv polarisering. Jag citerar återigen Erik Slottners kloka ord i SVT-programmet Sommardebatt den 2 juni:

Jag tycker det är väldigt tråkigt och farlig utveckling om kristna ställs mot homosexuella i debatten, därför både aktivt kristna och homosexuella är ju minoriteter i Sverige idag och många har varit utsatta för mobbning, utanförskap och trakasserier och problem på grund av religös övertygelse och på grund av sexuell läggning - jag har varit utsatt för båda. Och därför borde man ha respekt för varandra på ett tydligare sätt så att det inte blir nån polarisering mellan kristna grupper och homosexuella för den tycker jag är väldigt olycklig. Och [beträffande] RKTL: om man riktar in sig för mycket mot homolobbyn, mot homosexuella och tror att detta utgör kärnan i den kristna värderingarna så tror jag att man är lite farligt ute, därför kristna värderingar för mig handlar om oerhört mycket om kärlek till din nästa, respekt för oliktänkande, respekt för olikheter, solidaritet med utsatta grupper i samhället, och det är ju kärnan i det kristna budskapet.

Om välsignelseakten

Ordföranden för Svenska kyrkans teologiska kommitté Carl Reinhold Bråkenhielm intervjuas på ett förhörsliknanade sätt i dagens Världen Idag. Det handlar om framarbetandet om ett förslag till en välsignelseakt över homosexuella par, som han har lett. Här ligger en utskrifta av förhöret med Bråkenhielm, som argumenterar klart och tydligt.

Självmotsägande om homosexuellas hälsa

Nya versionen av Homosexuellt.com innehåller till stora delar samma material som den gamla, till exempel texten Orsakar homosexuell livsstil psykiska störningar? (Uppdatering 2007-05-09: Länken borttagen på grund av att det nuförtiden ligger pornografi på den gamla homosexuellt.com-adressen)

Den mycket mycket långa texten (25000 tecken exklusive fotnoter och referenser) radar upp en rad vad de tolkar vara svagheter i "positiva" studier om homosexualitet. Det skulle bli för omständligt och alldeles för taget-ur-sitt-sammanhang att gå in på detaljerna här. Men syftet med texten är att bevisa att den högre frekvens av depression, självmord, självmordsförsök och andra problem som finns i "det homosexuella kollektivet" INTE beror på homofobi, diskriminering och sociala stigma. Studie efter studie åberopas för att påvisa den högre frekvensen, den ena mer övertygande än den andra. Den stora frågan som tornar upp sig inom läsaren är "Men VAAAD beror det på då? Vad beror det på om det INTE beror på homofobi, brytningar med familjen och sociala stigma?" Man är mycket förväntansfull när man kommer till den rafflande slutsatsen...

Men i den slås det fast det INTE är själva homosexualiteten som orsakar de psykiska störningarna och självmordsförsöken. Utan den homosexuella LIVSSTILEN. Uttrycket Homosexuell livsstil är en konstruktion som förekommer ofta på främst kristna sajter för att understryka att homosexualitet alltid är ett val. Det är ett väldigt praktiskt uttryck, för det innefattar bara negativa aspekter och föreställningar om homosexualitet.

Vad är då kännetecknande för den homosexuella livsstilen? Jo, promiskuitet - "enligt många homoaktivister en av homokulturens mest väsentliga attribut", skriver HS.com, helt plötsligt utan fotnot eller annan referens. PROMISKUITETEN är alltså den farliga faktorn. Ständiga uppbrott och partnerbyten orsakar separationsångest och depressioner. Åh, tack för den informationen. Och tack för att ni så utförligt och ingående argumenterade för två viktiga saker:

1. Homosexuella som inte lever promiskuöst befinner sig INTE i de riskzoner som ni målar upp.

2. Det är av största vikt att samhället och kyrkan inte motarbetar homosexuella personers strävan att få ingå stabila relationer, till exempel äktenskap.

Friska tag på Homosexuellt.com

Nu är Homosexuellt.com tillbaka med en ny och fräsch design. Men lika erbarmligt fegt anonym som tidigare, och således precis lika lite värd att ta på allvar. Anonymiteten är en kortsiktig och mycket billig poäng, som mycket tydligt signalerar att det inte är debatt som är syftet med sajten, utan att ha ett forum där man utan att behöva ta personligt ansvar över urval eller argumentation kan kompromettera homosexuella, och konsolidera och sprida en negativ bild av homosexuella som grupp. Upphovsmannen drivs även av en personlig vendetta mot gayrörelsen, vilket givetvis minimerar möjligheterna till en saklig och nyanserad framställning...

Trots att Gud inte nämns någonstans och att HS.com tycks kokettera med att tillhandahålla sekulära och vetenskapliga argument, är sajten skriven utifrån ett tydligt religiöst perspektiv. Det ger samma redaktionella trovärdighetsproblem som om en militant vegan hade varit redaktör för personaltidningen på Scan, eller om en satanist var chefredaktör på Världen Idag.

Här bemöter jag artikeln Hur man säljer en åsikt.

Friska tag i Maranata

Maranatakyrkan är den kristna sammanslutning i Sverige som är mest besatta av homosexualitet. Deras store förkunnare Arne Imsen författade flera skrifter i ämnet, bland annat Prisgiven mänsklighet och Låt er inte skrämmas av homosexmaffian. De senaste numren av tidningen Maranata har ägnats åt andra saker än homosexualitet, men i det senaste gör de en kraftsamling. Äldstebrodern Berno Vidén konstaterar att det är ute med Sverige:

Lika lite som det gick att rädda Sodom går det att rädda Sverige.


RFSL och RFSL kallas "samhällsfarliga rörelser" som indoktrinerar barn.

Då ett land anammar och sanktionerar homosexualiteten frigöres avgrundens mörka krafter som har som mål att torpedera de av Gud bestämda och välsignade levnadsformer som i sig är helt nödvändiga för samhällets bestånd.
[...]
Steget från utövad homosexualitet mellan två parter till ett totalt ohämmat sexuellt samliv med många parter inblandade är inte långt. Den fallna människans drifter är i båda fallen desamma. Då människan överger de skyddande normer Bibeln presenterar, är vägen till ett fullt utvecklat sodomitiskt samhälle nära.

Ett praktexempel på hur kristenheten använder sitt främsta vapen för att samla människorna kring sig: Skrämsel. Jag vet inte hur många gånger jag i Världen Idag, Maranatatidningen eller andra kristna forum har läst att samhället kommer att raseras på grund av att samhället tolererar homosexuella, men jag har aldrig fått läsa en rimlig förklaring till hur och varför. Bara att.

Det mest uppseendeväckande med Berno Vidéns text är att han i visar att han i grunden inte tror på Bibeln och Guds straffdomar. För i så fall borde han väl ha gjort som Lot för länge länge sedan? Flytt från Sverige. Lika lite som det gick att rädda Sodom går det att rädda Sverige, skriver han ju. Varför stannar han då kvar? Tror han inte på att Gud kommer att straffa landet?

Etiketter:

Förvirrat om diskriminering

Ena dagen förespråkar Världen Idag diskriminering å det bestämdaste, andra dagen de beklagar de sig över det. Som vanligt handlar det om att det är skillnad på diskriminering och diskriminering. Det är rättfärdigare att diskriminera somliga. Vissa är jämlikare än andra.

Ondskans andemakter

Varje fredagsmorgon träffas företrädare för olika samfund i Jönköping och ber, berättar Världen Idag.

Idén föddes sedan ett av stadens kapell upplåtits för en homosexuell regnbågsmässa.
- Vi upplevde att det fanns ett hål – ett glapp – där ondskans andemakter kunde operera.

Och lite utförligare längre fram i artikeln:

En utlösande händelse bakom initiativet var en homosexuell regnbågsmässa som häromåret genomfördes i ett av stadens kapell. En lokal präst och RFSL-aktivister bar, i en symbolisk procession, gayrörelsens regnbågsflagga fram till altaret. Bengt Landström och några andra bedjare upplevde sorg över händelsen och genomförde därför en liten böneaktion runt kapellet.
– Då var det som om något tände till i oss som vi inte kunde släppa.

Detta är exempel på Världen Idag-retorik enligt formulär 1A. Homosexualitet nämns i förbigående i komprometterande ordalag. Denna gång som något per definition står i förbindelese med ondskans andemakter...

torsdag, oktober 06, 2005

Den billiga anonymiteten

Homosexuellt.com beklagar sig över att ha blivit bemött med tvivelaktiga metoder och förföljelser, till exempel att folk har försökt röja upphovsmannen.

Men HS.com avhände sig alla anspråk på att stå för en öppen och seriös debatt det ögonblick det beslutades att sajten skulle vara anonym. Jag förstår att man kan vinna en billig poäng på att låtsa sig tvingas vara anonym; att låtsas vara dissident. Men det är ju just anonymiteten som har provocerat fram det här beteendet hos kritikerna. Man känner sig föga benägen att bemöta ett anonymt påhopp seriöst, eftersom anonymiteten i sig är oseriös.

Det finns gott bevis för att man inte måste vara anonym för att publicera texter som är negativa till homosexuella. Tidens tecken, Bed.nu, Maranata, Anders Brogren, RKTL och Olof Amkoff är bara några exempel på ickeanonyma homokritiska hemsidor.

Att HS.com känner sig förföljd NU är en annan sak, men det är en konsekvens av den fega anonymiteten - som alltså aldrig var nödvändig, men tjänade två gyllene syften i den populistiska debatten:

1. Att slippa ta personligt ansvar för vad man publicerar, vilket gör det lättare att vidarebefodra rykten, vanföreställningar och kvasivetenskap
2. Att vinna en billig poäng på att utmåla sig som förföljd utan att vara det.

onsdag, oktober 05, 2005

Detta är EU

Spridning av homosexualitet är ett hot mot andra medborgares frihet. Om en person försöker smitta andra med sin homosexualitet borde staten ingripa mot ett sådant angrepp på friheten.


Detta är ett uttalande från en politiker på absoluta högsta nivå - Kaimierz Marcinkiewicz, som troligen blir Polens näste premiärminister. Det är skrämmande och alarmerande att en politker på den nivån är så gränslöst okunnig och fördomsfull. Staten bör gripa in, säger han... Hurdå? är den självklara följdfrågan... Detta är den vidriga konsekvensen av religiösa vanföreställningar kombinerad med konservativ populism och ohejdbar makthunger...