onsdag, november 30, 2005

Nästa uppdrag för Världen Idag?

Världen Idag bör inte stoppa sin kamp för yttrandefrihet nu i och med att fallet med Åke Green är avslutat. Det finns mycket kvar att göra för att försvara yttrandefriheten. Här är några som tidningen snarast bör ta upp:

- - - Studenten vid Dramatiska Institutet som läste upp en porrnovell för barn för något år sedan dömdes idag till höga böter. Staten vill tydligen begränsa studentens yttrandefrihet och censurera hans text. Vad är nästa steg? Förbud att förkunna och diskutera Bibeln?

- - - I vissa moskéer har imamer predikat i skarpa ordalag mot judar. Rapporteringen kring detta i media är i en ton som insinuerar att predikningarna skulle vara olagliga eller omoraliska. Media och staten vill tydligen begränsa imamernas yttrandefrihet och deras rätt att predika ur Koranen. Vad är nästa steg? Förbud att förkunna och diskutera Bibeln?

- - - I Polen tillåts inte homosexuella och andra minoriteter demonstrera. Vid flera tillfällen har demonstrationer slagits ned, senast förrförra helgen. Polska staten vill tydligen begränsa minoriteternas yttrandefrihet och deras anspråk på mänskliga rättigheter. Vad är nästa steg? Förbud att förkunna och diskutera Bibeln?

Ett sista desperat försök inför sändningen...

Imorgon sänder TV3-programmet Insider ett reportage som problematiserar religiös indoktrinering i fosterfamlijer. Programmet tar upp fall där barn bland annat tvingats bära smycken med kristna inskriptioner.

I ett mycket läsvärt och totaldesperat försök att undergräva programmets trovärdighet angriper Världen Idag idag programledaren Robert Aschberg för saker som hans farfar påstås ha gjort.

Det är som att jag skulle ställas till svars för att min farfar vägrade betala sophämtningsavgift i början av 80-talet (han komposterade allt sitt avfall). Botten är nådd, mina damer och herrar.

Läs här:

Förhöret med Aschberg
"Beviset" för Aschbergs låga trovärdighet
Bakgrundsartikel om Insiderreportaget

Åke Green förtjänar ett tack!

Ponera att du läser en text med rubriken: "Äpplet, en frukt i Sverige". I texten står det bland annat att "frukten karaktäriseras av sin glödlampsliknande form", och "färgen går från grönt till lysande gul. Röda frukter förekommer aldrig".

I detta läge har man två alternativ. Antingen slår man fast att detta verkligen gäller för äpplen – det står ju skrivet! Detta är äpplets natur. Eller så inser man att texten de facto handlar om något annat, förslagsvis päron, och så talar man inte mer om den saken.

När det gäller homosexualitet, har den konservativa kristenheten genom historien valt att följa alternativ ett. ”Här läser vi för första gången om homosexuella män”, säger till exempel Åke Green om berättelsen om Sodom och Gomorra. Den kristna traditionen har bestämt sig för att berättelsen handlar om homosexualitet – trots att den i själva verket skildrar en stad där samtliga män är vansinniga och kräver att få gruppvåldta två änglar. Detta har ansetts vara så representativt för homosexuellt beteende, att ordet ”sodomit” har kommit att bli synonymt med ”homosexuell”.

Och så har det fortsatt. Kristenheten lyfter upp Bibelställen och säger ”Se här: homosexualitet är synd!”. Men det är samma sak som att lyfta upp ett päron ur fruktskålen och säga ”Skåda detta äpple!”

Frågan är varför Åke Green och hans gelikar väljer att fortsätta vada omkring i denna välling av demoniserande och konsekvent negativa föreställningar om homosexualitet. Green gav nog själv det mest talande svaret i Sydsvenskan förra sommaren, när reportern Niklas Orrenius frågade vad han känner när han konfronteras med homosexualitet i vardagen:
- Äckel, svarade Åke Green. Två män som kysser varandra, det är äckligt. Jag ryser när jag ser det, och det tror jag att de flesta andra vanliga svenskar också gör.
Äckelkänslor gentemot medmänniskor – i grunden något man borde skämmas över, ger Bibeln möjlighet att rättfärdiga. Praktiskt, men pinsamt.

Fallet Åke Green är avslutat, men frågan om religionsfrihet kontra hets mot folkgrupper lär gå vidare. Överåklagare Sven-Erik Alhem framhöll i Ekot i måndags att domen kommer att bli avgörande för liknande fall. Mest aktuella är de nyligen uppmärksammade hätska predikningarna mot judar i vissa moskéer. I konsekvensens namn kan det numera inte vara problematiskt att betrakta praktik av den judiska tron som en cancersvulst på samhällskroppen. Bara man har religiösa motiv för sina svulstbeteckningar, är det fritt fram.

Trots att hatbrotten mot homosexuella ökar – i helgen utsattes tillexempel RFSL-lokalen i Piteå för ännu ett brandattentat – tror jag att Greenaffären till övervägande del kommer att få positiva följder. Framförallt har det varit mycket nyttigt att sätta strålkastarljuset på den bisarra okunskap om homosexualitet som finns i samhället. Att AIDS alstras av homosexualitet. Att tolerant lagstiftning leder till naturkatastrofer. Att övergrepp mot barn har sin begynnelse i homosexualitet. Och i P1 i måndags verkade Åke Green betrakta homosexualitet som en frestelse som man kan falla för på samma sätt som man kan bli sugen på mjukglass.

Trots att Åke Greens predikan just var en reaktion på ”homolobbyns framfart”, visar han med sig själv som lysande exempel att enorma insatser fortfarande måste göras för att sprida adekvat information och kunskap om homosexualitet i samhället, skolan och kyrkan. Det är i okunskapen och vanföreställningen hatet föds. Tack Åke, för att du visade hur angeläget detta är.

(Publicerad i Sydsvenskan den 30 november 2005)

måndag, november 28, 2005

"Domen mot Åke Green blir avgörande"

Äntligen fattar media att Åke Green-fallet inte bara handlar om homosexuella, utan om hela lagen om hets mot folkgrupp, till exmepel vad som får yttras i moskéer. Överklagaren Sven-Erik Alhem intervjuas i Ekot:

– Uttalanden i moskéer och i predikstolar har ju ibland ansetts av åklagare falla in under det straffbara området. Högsta domstolens dom i målet med Åke Green som kommer på tisdag blir väldigt avgörande för var gränsdragningen går när det gäller yttrandefrihet, religionsfrihet kontra de särskilda grupper som lagstiftaren har velat skydda i hets mot folkgrupp-paragrafen, säger Sven-Erik Alhem, ansvarig för hatbrott på åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Malmö.

I fredags sände Ekot inspelningar från en predikan i en moské i Sverige som uppmanade muslimer att bekämpa judar. På söndagen sände Ekot utdrag ur en kassett som säljs i bokhandeln vid moskén i Stockholm.

Uppmanar till heligt krig
”O Gud, utrota judarna”, upprepas flera gånger som en besvärjelse och rösten på kassetten uppmanar till heligt krig mot judendomen.

Hos riksåklagaren fattade man redan i fredags beslut att undersöka om uppropet att bekämpa judar skulle kunna vara ett fall av hets mot folkgrupp.

Den här prövningen sammanfaller med att Högsta domstolen avkunnar sin dom i fallet med pingstpastorn Åke Green, som åtalats för just hets mot folkgrupp för sina uttalanden om homosexuella.

Yttrandefriheten stark i predikstolen
I rättstillämpningen hittills har just den som står i en predikstol haft en särskilt stark yttrandefrihet.

– Väldigt många har ju hävdat detta att yttrandefriheten i kombination med religionsfriheten får en extra tyngd när det är i sammanhang som i Åke Green-fallet som uttalandena har gjorts, jämfört med att det skulle vara ett rent utfall utan något sådant samband. Även här blir det väldigt intressant att ta del av och analysera de domskäl som Högsta domstolen kommer med på tisdag, säger chefsåklagare Sven-Erik Alhem.

fredag, november 25, 2005

Skriftväxling med Hans Gardelach

Den 22 november skrev Hans Gardelach till mig, efter att ha sett sitt namn i den här artikeln. Hans Gardelach framträdde i början av året i Världen Idag som ett exempel på hur man genom frälsning kan befrias från missbruk, "homosexuell livsstil" och HIV. (Här ligger andra texter.) Efter att ha inhämtat tillstånd att publicera vår skriftväxling, följder den här i sin helhet. Där jag funnit det relevant har jag infogat länkar till texterna som refereras.

2005-11-22 08.55
Till: Tor Billgren
Från: Hans Gardelach
Ämne: Artiklar om homo


Hej. Jag heter Hasse Gardelach och slog på mitt namn på Google. Då fick jag se denna sida där du uttrycker att Världen idag har använt mitt vittnesbörd för att koppla ihop homosexuallitet med brott och omoral. Jag såg att du skrev detta i feb. 2005. Jag vill då bara förklara en liten detalj. Det är inte så att V-idag har sökt upp mig för att få skriva detta som ngn. slags lobbyverksamhet. Initiarivet är helt och hållet mitt. Jag tycker dessutom att du skall läsa min art. i BV-idag av måndag 14/11-05. Jag kan upplysa dig om, och det förstår du när du läser min artikel, att jag levt väldigt intimt i dessa kretsar i över 30 år. Jag har sett och deltagit i det som du kallar omoral intensivt och har en lång erfarenhet. Det finns ett stort alkoholmissbruk i dessa kretsar och jag kan som en sakupplysning ge dig ett av många fakta: Det gick så långt bland HIV-positiva som fick på behandling på Venhälsan på SÖS att man började kräva Antabusbehandling om man skulle få komma dit. Så det jag lyfter upp med mitt tidigare vittnesbörd samt den sista artikeln är den förnedring, sorg och smärta som ett sådant här liv leder till med också mycket allvarliga konsekvenser. Det jag skriver är FAKTA och inget annat. Vänligen men bestämt Hasse Gardelach.


2005-11-22 10:16
Till: Hans Gardelach
Från: Tor Billgren
Ämne: Re: Artiklar om homo


Bästa Hasse G

Tack för ditt mail!

Jag ifrågasätter inte din historia. Det intrycket hoppas jag inte att du får av det jag skriver. Jag tycker det är underbart att människor finner vägar ut ur missbruk och destruktivt leverne. Och alla vägar är lika bra.

Att Världen Idag använder dig som exempel för att homosexualitet är förknippat med omoral och destruktivitet är emellertid helt uppenbart. Din historia stämmer till punkt och pricka överens med de religiöst korrekta föreställningarna om homosexualitet, det vill säga att den "utlöses" av övergrepp, och genomsyras av alkohol, droger, omoral och brottsliga sexuella kontakter. Dessa genomgående negativa aspekterna är det enda som kommer fram i Världen Idag, vilket leder till en orättfärdig demonisering av homosexuella. Vi som är homosexuella definieras utifrån ytterligheterna, eftersom det bara är ytterligheterna och det extrema som kommer till tals i Världen Idag. Är det rimligt?

Som homosexuell känner jag inte igen mig i något avseende i din berättelse, eftersom din berättelse inte är representativ för homosexualitet - utan en berättelse om porrindustrin, krogbranschen, övergrepp och missbruk. Skulle jag kunna skriva en artikel om heterosexualitetens väsen efter att ha intervjuat tio våldtäktsmän och femton fotbollshuliganer?

Utan att tänka på det argumenterar du emellertid implicit för en viktig sak, nämligen vikten att underlätta och uppmuntra homosexuella att leva i kärlek, stabilitet och trohet, till exempel genom partnerskap. Det du kallar sexmissbruk och bastuklubbskultur är ju ett resultat av att homosexuella alltid tvingats dölja sin läggning och förlita sig till ytliga och tillfälliga kontakter. Hade homosexuella relationer accepterats tidigare, hade det ju omosexuella aldrig behövt ge sig ut i parker och på bastuklubbar för att få en kvarts närhet.

Du kan läsa mer om mina texter om Världen Idag och Åke Green med mera här.

Jag publicerar gärna ditt mail på hemsida som ett inlägg i debatten. Får jag det? Eller vill du bidra med något annat?

Med vänliga hälsningar

/ Tor Billgren


2005-11-22 kl 22:44
Till: Tor Billgren
Från: Hans Gardelach
Ämne: Sv: Re: Artiklar om homo


Du får publicera allt jag skriver på ett villkor. Det är att när du publicerar så måste du ta med allt det jag skrivit vid det tillfället. Du skall inte tillrättalägga eller göra dig till tolk och på något sätt förklara vad jag menar. Så till en sak i ditt mail. Du skrev nu sist att Världenidag använder mig.... Har du då inte fattat vad jag skrev i förra mailet. Det var inte dom som använde mig utan tvärtom.Dom har inte bett mig att skriva utan jag har kontaktat dom och frågat om jag fick skriva en artikel. Sen är det faktiskt så att du själv gör mot mig just det som du beskyller dom för. Att fördumma mig fast du använde ett finare ord, infantillisera eller vad det var. Vad menar jag då att du gör så mot mig. Jo du gör dig till tolk över mig och beskriver mig som den frälste Hans Gardelach som om jag vore något konstigt. Du beskriver att V-idag har fördummat mig. Du har inte tagit kontakt med mig och frågat hur det hela gick till. Så jag betackar mig för din hjälp att uttrycka den s.k. infantilliseringen mot mig. Sen talar jag tydligt om att jag i första hand inte pekar på andras synmder och fel utan talar om mitt eget liv. Och det jag har sett och upplevt i den perverterade världen som jag beskriver i artikeln,så har jag ochså i densamme uttryckt att alla homosexuella jag fick kontakt med inte var missbrukare av tunga droger som jag. Så du får nog läsa på den ett par gånger innan du talar om för mig vad jag skrivit och vad mitt syfte var. Jag har under alla dessa år sett mycket smärta, sorg och förnedring. Jag har inte sagt att det inte är så i den heterosexuella världen. Jag kan vidare säga dig att du nog inte skall gå i clinch med mig om vad jag gjort, sett, upplevt och varit med om under alla dessa år. Du gör dig bara löjlig. Men du kan däremot börja tala om vad du själv gör och hur du upplever ditt liv som homosexuell. Då kommer du att märka att det var inte lika lätt. Men att kritisera mig och Världen idag det går lättare. Bara det att du försvarar dig mot mig och försätter dig i offerposition, som representant för homosexuella, gör att jag får känslan att du ändå fått ett stygn i ditt hjärta och att allt inte står rätt till. Jag kommer vidare att skicka kopior till Världen idag på det du skrivit där du tog upp mitt namn på din sida samt detta mail till mig och mina egna svar till dig så kan du välja om du vill fortsätta denna skriftutväxling. Vänligen men bestämt Hasse Gardelach


2005-11-23 kl 08.45
Till: Hans Gardelach
Från: Tor Billgren
Ämne: Re: Re: Artiklar om homo


Bäste Hasse G

Du har helt missförstått det jag skrev den 2 februari.

I texten radar jag upp saker som är karaktäristiska för Världen Idags homorapportering, och där ingår för det första att det bara är historier som din som får utrymme, och för det andra att ”homosexuella intervjupersoner infantiliseras eller görs icke trovärdiga på annat sätt”. Det har inte med dig att göra (du är ju inte homosexuell), utan det handlar om en intervju med dåvarande KDU-ledaren Erik Slottner. Ordet ”infantiliseras” länkar till och med till en text om en Slottnerintervju där han just infantiliseras. Jag hoppas att det inte råder några tvivel om vad jag menar. Som jag tidigare har understrukit respekterar jag dig och din historia. Jag har ingen anledning att göra annat.

Det jag reagerar mot är att Världen Idag använder den som ett exempel på homosexualitetens fördärv – trots att det du berättar om är porrindustrin och missbruk. Det jag reagerar mot är att det bara är berättelser som bekräftar Världen Idags föreställningar om homosexualitet som publiceras i tidningen. Som jag skrev i mitt förra mail leder detta till att homosexuella definieras utifrån ytterligheterna, och det är det jag ifrågasätter rimligheten i. Inte din berättelse. Jag noterar att den är en del i ett tydligt mönster i Världen Idags homorapportering. Det är mediekritik – inte gardelachkritik.

Jag har sannerligen inte skrivit att Världen Idag har fördummat dig – det finns inte något sådant underförstått heller. Däremot har jag skrivit att din berättelse används av Världen Idag. Och det har inget med vem som har tagit initiativ till artiklar och intervjuer att göra. Om jag tar kontakt med en fisketidning och säger att jag vill berätta om mina underbara fisketurer, kan man givetvis säga att fisketidningen sedan använder min berättelse för att understryka det fina med sportfiske. Det är inte konstigt. Jag förstår inte varför du tar så negativt vid dig av det. Vidare kan jag inte se hur jag gjort mig till tolk över dig. Du får gärna exemplifiera.

Slutligen frågar du hur jag själv upplever mitt liv som homosexuell. Jotack, alldeles utmärkt. Efter uppväxt och tonår i förnekelse och skam för vad jag var, hade jag på midsommarafton år 2000 lyckan att träffa personen som jag sedan dess har delat mitt liv med. Vid 24 års ålder – tio år för sent – lärde jag mig vad kärleken till en annan människa kan göra för underbara saker. Kärleken och vården av kärleken är sedan dess drivkraften i mitt liv. Vi lever givetvis helt öppet, har många vänner och är helt accepterade och respekterade av våra föräldrar (just den biten var lyckligtvis aldrig något problem). Jag knarkar inte, men dricker en del vin, det medger jag, men det har främst med mitt intresse för kulinariska upplevelser och utforskandet av smak- och doftsinnet att göra. Inte att döva ångesten över en dödlig sjukdom.

Med vänliga hälsningar

/ Tor Billgren


2005-11-23 kl 09:16
Till: Tor Billgren
Från: Hans Gardelach
Ämne: Sv: Re: Re: Artiklar om homo


Jag har varken missförstått eller läst fel. Jag är kunnig i det svenska språket och ser vad det står. Du har kopplat ihop mitt namn med din kritik av Världen idag. Jag har mina erfarenheter och dom kommer jag att fortsätta att delge Sverige och övriga världen till människor som känner sig bundna och vill bli befriade. Jag kommer att fortsätta att predika Guds ord precis som det står. Att jag är rätt ute bevisas av att det kommer inte in en enda anmälan mot mig för detta. Varför? Jo därför att jag pekar på mig själv och inte andra. Och härmed anser jag vår skriftutväxling avslutad.


2005-11-23 kl 09:24
Till: Hans Gardelach
Från: Tor Billgren
Ämne: Re: Re: Re: Artiklar om homo


Bäste Hasse G

Jo, du missförstod. Ordet infantilisering avsåg inte dig, utan en Erik Slottner-intervju.

Men tack för att skriftväxliingen. Du är välkommen med synpunkter och kommentarer på min hemsida:

http://antigayretorik.blogspot.com/

MVh

Tor Billgren

Etiketter:

fredag, november 18, 2005

"Åke Green sökte konfrontation"

Juristen och riksdagsledamoten Peter Ahltin (kd) kritiserar i dagens Sydsvenskan Åke Green på rent etiska grunder:

Etiken, den grundläggande normen för ett samhälle där människor lever tillsammans och utvecklas, har börjat naggas i kanten allt mer. Paradoxalt nog så är inte Åke Greens predikan ett försvar för den goda etiken utan snarare tvärtom.

Åke Green säger att han vill skapa debatt, men hur tänkte han att den skulle se ut? Med de påhopp han använde sig av och med ordval som "cancersvulst på samhällskroppen" kan jag inte se att han sökte debatt utan snarare ren och skär konfrontation. Men han är nog tyvärr endast ett exempel av många i samhället idag där etiken och omtanken om hur andra människor reagerar på det man säger han blivit alltmer oviktigt.

(Min fetning)

torsdag, november 17, 2005

Ytterligare försök att släta över cancermetaforen

I en kommenatar på en Jonas Gardell-artikel hävdar Stefan Gustavsson i Världen Idag att det är oärligt att hävda samband mellan hatpropaganda och våldsbrott mot dem propagandan riktar sig mot. En märklig form av historierevisionism, som jag inte trodde att jag skulle få läsa i en tidning som Världen Idag.

Han upprepar också Världen Idags ständiga försök att släta över Åke Greens uttalande om cancersvulsten (läs här och här och här). Åke Green sa att "sexuella abnormiteter är en djup cancersvulst på hela samhällskroppen". Därmed har han för det första likställt homosexualitet med pedofili, zoofili och alla andra avskyvärdheter man kan tänka sig, och för det andra använt en metafor som världen trodde att den skulle få slippa efter 1945. Läs till exempel Johan Hiltons text om cancersvulstens historia i Expressen härförleden.

Om man i första ledet inbegriper homosexualitet i begreppet "sexuella abnormiteter", och i andra ledet betecknar dessa abnormiteter som en "djup cancersvulst på hela samhällskroppen", har man enligt alla logikens lagar även sagt att homosexualitet är en cancersvulst. Att sedan som Stefan Gustavsson hävda att Åke Green med svulstmetaforen "inte heller [har] implicerat att någon ska skäras bort" är löjligt. Vad händer med samhällskroppen om cancersvulsten tillåts växa och sprida sig? Hur påverkar en cancersvulst en kropp? Elementär patologi, Gustavsson...

Och det här med att skilja på homosexualitet och homosexuell. Det är ju den diskrepansen de kristna debattörerna vill att man ska göra. Det är ju homosexualiteten Åke Green betraktar vara cancer, inte de homosexuella. Men vad är skillnaden? När utövar jag homosexualitet? När utövar jag INTE homosexualitet? När låter jag cancersvulsten blomma ut i all sin prakt? Dygnet runt, förstås. Alltid - eftersom jag sedan 5,5 år har en pojkvän. Jag lever ut den när vi planerar resor tillsammans, lagar mat, promenerar ut till Västra Hamnen i Malmö. Jag lever ut homosexualiteten när jag säger att jag älskar honom, när vi masserar varandra efter en jobbig arbetsdag, när vi äter middag med föräldrarna, när vi pratar om relationer med heterosexuella vänner, när vi kysser och kramar varandra, när vi ligger bredvid varann i soffan och ser på teve. Själva utlevelsen av homosexualiteten är det jag älskar med mitt liv, eftersom kärleken förutsätter det, precis som kärleken i mellan man och kvinna förutsätter heterosexualitet. Kärleken är hela min trygghet och glädje. Mot den lutar hela mitt väsen. Detta kallar Åke Green för cancersvulst. Jag kan inte på något sätt se hur jag och mitt liv inte skulle vara en del av den svulsten.

torsdag, november 10, 2005

Om lobbying

Lobbying skildras som något mycket fult och suspekt i till exempel Världen Idag. Som en gas som tränger sig in i makthavarnas hjärnor och förvrider dem. I alla fall när det gäller RFSL:s arbete. När förändringar sker i samhället till homosexuellas favör, förklaras det aldrig med att riksdagsledamöter och opinion tycker att det är rimligt, utan att de förvridits eller skrämts av RFSL. Så fungerar lobbying enligt Världen Idag, och kvittot som alltid lyfts fram för RFSL:s ohederlighet är att förbundet för några år sedan blev utsedd till Årets Lobbyorganisation.

Hur de skall ställa sig till begreppet lobbying nu när förre medarbetaren på systertidningen Dagen, Sören Sehlberg fått samma utmärkelse - Årets Lobbyist för sitt arbete för att få alkolås i bilar, får framtiden utvisa. Förmodligen är det skillnad på lobbying och lobbying. Kristen lobbyverksamhet är snäll och god, medan lobbyverksamhet som går ut på att förbättra villkoren för homosexeulla är en ond gas som förvrider och förför.

(Källa: Dagen 051109)

onsdag, november 09, 2005

Döm Åke Green till debatt

Jag har aldrig argumenterat för att Åke Green ska fällas för hets mot folkgrup, snarare beklagat att justisen dragits in i ärendet (bland annat därför avböjde jag att medverka i SVT:s program Debatt igår som skulle diskutera saken. Programmets format kräver ett svart/vitt förhållningssätt, och min inställning i fallet skulle tolkats till Åke Greens favör, och så enkelt är det inte).

Det är vilktigt att understryka att ett friande av Åke Green i HD inte betyder att han har rätt. Han har rätt till sina otroligt dåligt underbyggda och fördomsfulla åsikter, och har rätt att framföra dem, men han har otroligt fel i sak - vetenskapligt, moraliskt och till och med teologiskt (se nedan)! Den enda rimliga utgången i Åke Green-fallet är att han döms till offentlig debatt. Hade den som anmälde hans predikan haft ork att utmana honom på debatt istället, hade den här saken varit utagerad för många år sedan.

Urval av mina Åke Green-relaterade texter:

Genomgång av pastor Åke Greens predikan.
Gud som terrorist.
Att söka skydd för sitt äckel.
Det är bögarnas fel.
Yttrandefrihet bara för kristna?
Sammansvärjningen fulländad?
Hårklyverier om cancersvulsten
Kränkta blir vi allihop
ViD kritiserar sina egna metoder
Mer hårklyverier
Barnporr och homosexualitet under samma abnormitetsparaply

Äntligen finess från RFSL

Äntligen reagerar RFSL med finess, istället för som så ofta med uppspelta pressmeddelanden. RFSL:s inställning till prästen Yngve Kallins protestlista mot välsigelseakter av partnerskap, sammanfaller med prästen Lars Gårdfeldts:
- Utmärkt. Jag tycker att Svenska kyrkan centralt ska lägga ut listan på sin hemsida med rubriken: "Till alla homosexuella med familjer - undvik följande präster om ni vill slippa en kränkande behandling". Det vore ett sätt för kyrkan att ta ett pastoralt ansvar.
- Med tanke på människors trygghet har jag länge efterlyst en sådan deklaration. Genom den här listan vet vi ju precis vilka vi ska undvika. (SvD 051107)

Stötande retorik på Världen Idag

Ruben Agnarsson tar till ett ovanligt smaklöst exempel i debatten kring dödshjälp, som aktualiserats efter att en 35-årig man av fri vilja avslutat sitt liv vid en självmordsklinik i Schweiz. Agnarsson jämför med nazismens utrensningar av menalt och fysiskt handikappade. Genom billigaste formen av propaganda - att visa hur vissa ord och begrepp sammanfaller nu och då - försöker han bevisa att tänkesättet är det samma. Nåja, om det är så man bevisar saker och ting så är ju i så fall Åke Green nazist, eftersom bland annat Goebbels också använde "kräftsvulst" som jämförelse för att beskriva problemet med homosexualitet. Känner inte Agnarsson att han skjuter sig i foten? Har han protes?

Fantasierna fortsätter

Grundvalarna vacklar, läser jag i en insändare i Världen Idag. Teologen herr Ekström i Kalmar jämför kvinnoprästdebatten på 50-talet med homoäktenskapsdebatten, och avslutar med sedvanliga fantasier:

Vad är det som skiljer ett homosexuellt partnerskap från en ärbar hushållsgemenskap bestående av exempelvis syskon eller vänner? Det är givetvis den homosexuella utlevelsen som kännetecknar och utgör själva ”kittet” i denna form av samlevnad. Den likkönade utlevelsen är emot naturen. Redan ett barn kan av av människans anatomi förstå att en sådan relation är onaturlig och skamlig.

Nej, Ekström. Det är inte utlevelsen som är kittet i en homosexuell relation, utan kärleken. "Den likkönade utlevelsen är emot naturen". OK, visst, gärna. Om du säger det så. Det är även emot naturen att ta hand om våra gamla, vårda barn som föds med svåra skador och lägga resurser på svårt handikappade. Det mest naturliga för en civilisations överlevnad och reproduktion är givetvis att lägga resurser på de livsdugliga och starka. Vilken tur att vi inte är djur, Ekström.

onsdag, november 02, 2005

Världen Idag och bildretorik

Bildretorik är ett ofta förbisett, och därför extra bedrägligt sätt att påverka och styra helhetsintrycket av en tidningsartikel. Genom att välja porträtt av människor i ofördelaktiga poser kan man lätt undergräva förtroendet för, och förlöjliga vederbörande.

Detta uppmärksammade Världen Idag i somras. De hade upptäckt att deras styrelseordförande, flitige annonsör, ledarskribent, nyhetsföremål och ärkebiskopskandidat Ulf Ekman ofta framställdes med medvetet ofördelaktiga bilder i andra tidningar.

De fem bilder på Ulf Ekman som Pressens bild erbjuder alla de dagstidningar som har bildabonnemang, visar alla ett mycket gestikulerande och illa grimaserande ansiktsuttryck. Fyra av bilderna är äldre än 10 år, den femte är från 1998 med Pressens bilds bildtext: ”Ulf Ekman vägrar prata med Expressen”.

Det är bra att Världen Idag uppmärksammar sådan billig retorik, och några dagar senare rapporterade tidningen att Pressens Bild uppdaterat sitt Ulf Ekman-arkiv. Men som så ofta är Världen Idag själv den störste tillämparen av de pressetiskt tvivelaktiga metoderna de kritiserar (lär här till exempel). Och just när det gäller bildretorik är tidningen mästare. Dagens artiklar om Waldorfpedagogiken och dess grudare Rudolf Steiner är praktexempel på hur man arbetar med bilder på ett propagandistiskt sätt.


Bilden som illustrerar den här artikeln handlar om hur Waldorfpedagogiken hämtar sin inspriation från ockultismen. Här ser man tydligt att det är frågan om en veritalbel häxsabbat.


Så här framställs Waldorfmetodens grundare Rudolf Steiner.