fredag, november 25, 2005

Skriftväxling med Hans Gardelach

Den 22 november skrev Hans Gardelach till mig, efter att ha sett sitt namn i den här artikeln. Hans Gardelach framträdde i början av året i Världen Idag som ett exempel på hur man genom frälsning kan befrias från missbruk, "homosexuell livsstil" och HIV. (Här ligger andra texter.) Efter att ha inhämtat tillstånd att publicera vår skriftväxling, följder den här i sin helhet. Där jag funnit det relevant har jag infogat länkar till texterna som refereras.

2005-11-22 08.55
Till: Tor Billgren
Från: Hans Gardelach
Ämne: Artiklar om homo


Hej. Jag heter Hasse Gardelach och slog på mitt namn på Google. Då fick jag se denna sida där du uttrycker att Världen idag har använt mitt vittnesbörd för att koppla ihop homosexuallitet med brott och omoral. Jag såg att du skrev detta i feb. 2005. Jag vill då bara förklara en liten detalj. Det är inte så att V-idag har sökt upp mig för att få skriva detta som ngn. slags lobbyverksamhet. Initiarivet är helt och hållet mitt. Jag tycker dessutom att du skall läsa min art. i BV-idag av måndag 14/11-05. Jag kan upplysa dig om, och det förstår du när du läser min artikel, att jag levt väldigt intimt i dessa kretsar i över 30 år. Jag har sett och deltagit i det som du kallar omoral intensivt och har en lång erfarenhet. Det finns ett stort alkoholmissbruk i dessa kretsar och jag kan som en sakupplysning ge dig ett av många fakta: Det gick så långt bland HIV-positiva som fick på behandling på Venhälsan på SÖS att man började kräva Antabusbehandling om man skulle få komma dit. Så det jag lyfter upp med mitt tidigare vittnesbörd samt den sista artikeln är den förnedring, sorg och smärta som ett sådant här liv leder till med också mycket allvarliga konsekvenser. Det jag skriver är FAKTA och inget annat. Vänligen men bestämt Hasse Gardelach.


2005-11-22 10:16
Till: Hans Gardelach
Från: Tor Billgren
Ämne: Re: Artiklar om homo


Bästa Hasse G

Tack för ditt mail!

Jag ifrågasätter inte din historia. Det intrycket hoppas jag inte att du får av det jag skriver. Jag tycker det är underbart att människor finner vägar ut ur missbruk och destruktivt leverne. Och alla vägar är lika bra.

Att Världen Idag använder dig som exempel för att homosexualitet är förknippat med omoral och destruktivitet är emellertid helt uppenbart. Din historia stämmer till punkt och pricka överens med de religiöst korrekta föreställningarna om homosexualitet, det vill säga att den "utlöses" av övergrepp, och genomsyras av alkohol, droger, omoral och brottsliga sexuella kontakter. Dessa genomgående negativa aspekterna är det enda som kommer fram i Världen Idag, vilket leder till en orättfärdig demonisering av homosexuella. Vi som är homosexuella definieras utifrån ytterligheterna, eftersom det bara är ytterligheterna och det extrema som kommer till tals i Världen Idag. Är det rimligt?

Som homosexuell känner jag inte igen mig i något avseende i din berättelse, eftersom din berättelse inte är representativ för homosexualitet - utan en berättelse om porrindustrin, krogbranschen, övergrepp och missbruk. Skulle jag kunna skriva en artikel om heterosexualitetens väsen efter att ha intervjuat tio våldtäktsmän och femton fotbollshuliganer?

Utan att tänka på det argumenterar du emellertid implicit för en viktig sak, nämligen vikten att underlätta och uppmuntra homosexuella att leva i kärlek, stabilitet och trohet, till exempel genom partnerskap. Det du kallar sexmissbruk och bastuklubbskultur är ju ett resultat av att homosexuella alltid tvingats dölja sin läggning och förlita sig till ytliga och tillfälliga kontakter. Hade homosexuella relationer accepterats tidigare, hade det ju omosexuella aldrig behövt ge sig ut i parker och på bastuklubbar för att få en kvarts närhet.

Du kan läsa mer om mina texter om Världen Idag och Åke Green med mera här.

Jag publicerar gärna ditt mail på hemsida som ett inlägg i debatten. Får jag det? Eller vill du bidra med något annat?

Med vänliga hälsningar

/ Tor Billgren


2005-11-22 kl 22:44
Till: Tor Billgren
Från: Hans Gardelach
Ämne: Sv: Re: Artiklar om homo


Du får publicera allt jag skriver på ett villkor. Det är att när du publicerar så måste du ta med allt det jag skrivit vid det tillfället. Du skall inte tillrättalägga eller göra dig till tolk och på något sätt förklara vad jag menar. Så till en sak i ditt mail. Du skrev nu sist att Världenidag använder mig.... Har du då inte fattat vad jag skrev i förra mailet. Det var inte dom som använde mig utan tvärtom.Dom har inte bett mig att skriva utan jag har kontaktat dom och frågat om jag fick skriva en artikel. Sen är det faktiskt så att du själv gör mot mig just det som du beskyller dom för. Att fördumma mig fast du använde ett finare ord, infantillisera eller vad det var. Vad menar jag då att du gör så mot mig. Jo du gör dig till tolk över mig och beskriver mig som den frälste Hans Gardelach som om jag vore något konstigt. Du beskriver att V-idag har fördummat mig. Du har inte tagit kontakt med mig och frågat hur det hela gick till. Så jag betackar mig för din hjälp att uttrycka den s.k. infantilliseringen mot mig. Sen talar jag tydligt om att jag i första hand inte pekar på andras synmder och fel utan talar om mitt eget liv. Och det jag har sett och upplevt i den perverterade världen som jag beskriver i artikeln,så har jag ochså i densamme uttryckt att alla homosexuella jag fick kontakt med inte var missbrukare av tunga droger som jag. Så du får nog läsa på den ett par gånger innan du talar om för mig vad jag skrivit och vad mitt syfte var. Jag har under alla dessa år sett mycket smärta, sorg och förnedring. Jag har inte sagt att det inte är så i den heterosexuella världen. Jag kan vidare säga dig att du nog inte skall gå i clinch med mig om vad jag gjort, sett, upplevt och varit med om under alla dessa år. Du gör dig bara löjlig. Men du kan däremot börja tala om vad du själv gör och hur du upplever ditt liv som homosexuell. Då kommer du att märka att det var inte lika lätt. Men att kritisera mig och Världen idag det går lättare. Bara det att du försvarar dig mot mig och försätter dig i offerposition, som representant för homosexuella, gör att jag får känslan att du ändå fått ett stygn i ditt hjärta och att allt inte står rätt till. Jag kommer vidare att skicka kopior till Världen idag på det du skrivit där du tog upp mitt namn på din sida samt detta mail till mig och mina egna svar till dig så kan du välja om du vill fortsätta denna skriftutväxling. Vänligen men bestämt Hasse Gardelach


2005-11-23 kl 08.45
Till: Hans Gardelach
Från: Tor Billgren
Ämne: Re: Re: Artiklar om homo


Bäste Hasse G

Du har helt missförstått det jag skrev den 2 februari.

I texten radar jag upp saker som är karaktäristiska för Världen Idags homorapportering, och där ingår för det första att det bara är historier som din som får utrymme, och för det andra att ”homosexuella intervjupersoner infantiliseras eller görs icke trovärdiga på annat sätt”. Det har inte med dig att göra (du är ju inte homosexuell), utan det handlar om en intervju med dåvarande KDU-ledaren Erik Slottner. Ordet ”infantiliseras” länkar till och med till en text om en Slottnerintervju där han just infantiliseras. Jag hoppas att det inte råder några tvivel om vad jag menar. Som jag tidigare har understrukit respekterar jag dig och din historia. Jag har ingen anledning att göra annat.

Det jag reagerar mot är att Världen Idag använder den som ett exempel på homosexualitetens fördärv – trots att det du berättar om är porrindustrin och missbruk. Det jag reagerar mot är att det bara är berättelser som bekräftar Världen Idags föreställningar om homosexualitet som publiceras i tidningen. Som jag skrev i mitt förra mail leder detta till att homosexuella definieras utifrån ytterligheterna, och det är det jag ifrågasätter rimligheten i. Inte din berättelse. Jag noterar att den är en del i ett tydligt mönster i Världen Idags homorapportering. Det är mediekritik – inte gardelachkritik.

Jag har sannerligen inte skrivit att Världen Idag har fördummat dig – det finns inte något sådant underförstått heller. Däremot har jag skrivit att din berättelse används av Världen Idag. Och det har inget med vem som har tagit initiativ till artiklar och intervjuer att göra. Om jag tar kontakt med en fisketidning och säger att jag vill berätta om mina underbara fisketurer, kan man givetvis säga att fisketidningen sedan använder min berättelse för att understryka det fina med sportfiske. Det är inte konstigt. Jag förstår inte varför du tar så negativt vid dig av det. Vidare kan jag inte se hur jag gjort mig till tolk över dig. Du får gärna exemplifiera.

Slutligen frågar du hur jag själv upplever mitt liv som homosexuell. Jotack, alldeles utmärkt. Efter uppväxt och tonår i förnekelse och skam för vad jag var, hade jag på midsommarafton år 2000 lyckan att träffa personen som jag sedan dess har delat mitt liv med. Vid 24 års ålder – tio år för sent – lärde jag mig vad kärleken till en annan människa kan göra för underbara saker. Kärleken och vården av kärleken är sedan dess drivkraften i mitt liv. Vi lever givetvis helt öppet, har många vänner och är helt accepterade och respekterade av våra föräldrar (just den biten var lyckligtvis aldrig något problem). Jag knarkar inte, men dricker en del vin, det medger jag, men det har främst med mitt intresse för kulinariska upplevelser och utforskandet av smak- och doftsinnet att göra. Inte att döva ångesten över en dödlig sjukdom.

Med vänliga hälsningar

/ Tor Billgren


2005-11-23 kl 09:16
Till: Tor Billgren
Från: Hans Gardelach
Ämne: Sv: Re: Re: Artiklar om homo


Jag har varken missförstått eller läst fel. Jag är kunnig i det svenska språket och ser vad det står. Du har kopplat ihop mitt namn med din kritik av Världen idag. Jag har mina erfarenheter och dom kommer jag att fortsätta att delge Sverige och övriga världen till människor som känner sig bundna och vill bli befriade. Jag kommer att fortsätta att predika Guds ord precis som det står. Att jag är rätt ute bevisas av att det kommer inte in en enda anmälan mot mig för detta. Varför? Jo därför att jag pekar på mig själv och inte andra. Och härmed anser jag vår skriftutväxling avslutad.


2005-11-23 kl 09:24
Till: Hans Gardelach
Från: Tor Billgren
Ämne: Re: Re: Re: Artiklar om homo


Bäste Hasse G

Jo, du missförstod. Ordet infantilisering avsåg inte dig, utan en Erik Slottner-intervju.

Men tack för att skriftväxliingen. Du är välkommen med synpunkter och kommentarer på min hemsida:

http://antigayretorik.blogspot.com/

MVh

Tor Billgren

Etiketter:

5 Comments:

Anonymous Anonym said...

Hej Tor, Otroligt. Hans Gardelach hotar ju dig (diskret och sublimt men ändå) i sitt mail:

"Bara det att du försvarar dig mot mig och försätter dig i offerposition, som representant för homosexuella, gör att jag får känslan att du ändå fått ett stygn i ditt hjärta och att allt inte står rätt till. Jag kommer vidare att skicka kopior till Världen idag på det du skrivit där du tog upp mitt namn på din sida samt detta mail till mig och mina egna svar till dig så kan du välja om du vill fortsätta denna skriftutväxling"

Helt klart är att Hans inte är riktigt ärlig eller sann med sina kontakter eller med beskrivningen av sin bakgrund.

Jag har ju hittat en artikel där han beskriver hur han var en hetrosexuell missbrukare som blev smittad av en kvinna 1988.

Läs mer här om hur Hans verkliga berättelse är: http://www.vt.se/GEN_Utmatning.asp?CategoryID=439&ArticleID=396905

Jag är jätte glad att Hans upplever sig frisk nu och famförallt att han är fri från sitt missbruk.

Men att vara naiv nog att låta sig bli en kugge i maskineriet i jakten på homosexuella är väldigt magstarkt när man till och med "outar" sig själv som hetro i artikeln i Västerviks tidningar.

Jag har sag det förr men säger det igen:

Hand Gardelachs berättelse är en en missbrukares, inte en homosexuells.

Bokstavkristna vill gärna sätta likhetstecken men dom har väldigt dålig koll på verkligheten.

Falsk agenda så det luktar men vår gode vän Hans är nog inte att skylla här.

Han hade nog lite hjälp med att twista till och vrida runt i sin bild av verkligheten så den skulle passa någon annans agenda, och inte var det Guds agenda direkt :-)

Jag avlutar med att säga jag är jätte glad att Hans blivit frälst! Kanoooon!!! men från det till att låta oss homosexuella som inte delar ett jota av Hans bakgrund få bära galgstenen till hans liv som missbrukare och olyckliga uppväxt är så otroligt lågt.

fredag, november 25, 2005 8:01:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Hej Björn. Tack för länken. Det är onkeligen en intressant artikel som försätter saker i annat perspektiv...

Förresten upplever jag mig inte hotad av Gardelach. Världen Idag är vet allt om min verksamhet här, och självaste Ruben Agnarsson är ju med och debatterar.

fredag, november 25, 2005 10:25:00 em  
Anonymous Anonym said...

"Det du kallar sexmissbruk och bastuklubbskultur är ju ett resultat av att homosexuella alltid tvingats dölja sin läggning och förlita sig till ytliga och tillfälliga kontakter. Hade homosexuella relationer accepterats tidigare, hade det ju omosexuella aldrig behövt ge sig ut i parker och på bastuklubbar för att få en kvarts närhet."

Jaja och så går självaste George Mikael och ertappas i en park med brallorna nere. Det är något som inte står rätt till, svt ska tydligen också visa något program om det underbara med park sex mellan män.

Jag är ledsen men detta känns ganska fruktansvärt.

måndag, november 06, 2006 10:05:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Precis som katolikernas relikväsen delvis är en rest av tiden då man var tvungen att fira gudstjänster i katakomberna, är cruising och bastuklubbar ett fenomen som har internaliserats inom den homosexuella kulturen. En person som har tvingats umgås med andra i parker och bastur vänjer sig förstås vid det, och ändrar nödvändigtvis inte på detta bara för att det är mer OK att vara homosexuell idag än för tio år sedan. Många döva vägrar att operera in inplantat, eftersom de har funnit sig i och är bekväm i sin situation.

måndag, november 06, 2006 10:10:00 em  
Anonymous Anonym said...

Lilla Hasse du är så insnöad... Det kan ju också vara så att bromsmedicinerna har hjälpt till? Vad tror du händer om du slutar med dom? Nu ska vi inte utesluta något men kolla bara på utvecklingen, bromsmedicinerna blir bara bättre och bättre.

Jag stör mig på såna som tror att dom är något när dom egentligen inte är ett skit. Hasse Gardelach är ett tydligt exempel för det. En gammal gubbe som inte har något.. Han har bara varit ett stort problem för samhället och en stor kostnad.

torsdag, oktober 08, 2015 4:37:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home