måndag, januari 09, 2006

Åke Greens lögner

Skribenterna på Himlen.nu kritiserar i en ledare medias bevankning av Åke Green-fallet, och skriver i slutklämmen att Lögnen kan aldrig användas för att skapa ett bättre samhälle , men glömmer genast de många lögner som Åke Green framförde i sin predikan.

Några exempel:

- Han säger att AIDS har uppkommit på grund av homosexualitet. Det är lögn. HIV kan smittas genom samlag, men kan inte ALSTRAS av homosexuella samlag.

- Han ger vid handen att AIDS kommer att spridas i större utsträckning i och med partnerskapslagstifningen. Det är lögn. Hur kan en lag som reglerar tvåsamma parrelationer medföra en ökning av en sjukdom som sprider sig genom partnerbyten och sexuellt risktagande?

- Han säger att "Varken i djur- eller växtriket förekommer några abnormiteter", och syftar med den formuleringen på homosexella handlingar. Det är lögn. Homosexuella handlingar är väldokumenterade inom många djurarter. Dessutom förekommer det gott om andra typer av abnormiteter inom djurriket, såsom incest, kannibalism, sadism, utstötning av svaga och sjuka med mera.

- "Här läser vi för första gången om homosexuella män", säger han om berättelsen om Sodom och Gomorra. På vilket sätt är den berättelsen representativ för homosexuellt beteende?

- Han för in resonemang om övergrepp på djur och barn. Vad har det i en predikan om homosexualitet att göra?

- Han säger att pedofiler börjar sin syndakarriär som homosexuella.

- Han säger att homosexualitet till varje pris är något man väljer själv, bara för att det blir lättare för honom själv att förstå fenomenet. Det är fegt, lögnaktigt och gränslöst respektlöst mot alla de som upptäcker att de inte dras till det motsatta könet, och drabbas av skamkänslor och ångest på grund av detta. All skuld läggs på dem.

Ja, och så fortsätter det. Åke Green och hans försvarare hävdar ständigt att hans syfte är gott. Frågan är varför man måste ljuga för att göra gott?

Etiketter:

1 Comments:

Blogger Kalle af said...

Jag har skrivit ett blogginlägg med rubriken Bibelbruket i Åke Greens predikan 20.7.03, där jag tangerar det du skriver här, men ur en annan synvinkel.

onsdag, november 15, 2006 10:21:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home