tisdag, april 11, 2006

Debatt om teokratiska metoder i Dagen

I tidningen Dagen har den senaste veckan en intressant debatt om kristna värden och hur dessa representeras i media ägt rum. "Obalanserat när kristna värden framställs i TV" var rubriken på Karin Cedersjös artikel den 4 april, där hon kritiserade RKTL-mannen Stefan Grevles besatthet av homosexualitet, och menade att kristna värden primärt handlar om så mycket mer än det.

Grevle svarade den 7 april med artikeln "Kristna ledare alltför tysta", där han påpekade att de punkter RKTL prioriterar är de som är mest aktuella idag i ett samhälle som håller på att fullständigt kollapsa.

Grevles metoder kritiseras i dagens tidning där pastor Kjell Zingmark varnar för att via lagar, kristendomsundervisning och förordningar påtvinga människor ett kristet livsmönster. I artikeln "Inget kristet samhälle genom partipolitik" kallar han sådana metoder "obibliska".

I sin iver att kristna Sverige tycks många glömma att Jesus inte ägnade sig åt partipolitik eller politisk påtryckning i den mening vi ser i riksdag, kommun eller landstingspolitik. Han försökte inte tvinga in hedningarna i ett bibliskt regelverk som de skulle bygga ett samhälle på tillsammans med Guds folk. Hans enda agenda var att rädda människor till evigt liv.

Det är en mycket bra och inspirerande artikel. Framförallt hoppingivande, då den visar att det finns övertygade kristna vars främsta drivkraft inte är rädslan att kollektivt straffas av Gud – utan människokärlek. Den lyfter fram en möjlig form för dialog mellan kristna och "hedningar" – att kristna ställer sig till förfogande som föredömen och bärare av den kristna kunskapen och erfarenhet för de som söker den, istället för med sågar och skohorn pressa in människor i mönster som går emot deras utformning (se till exempel Stefan Grevles text Gud har sak med Sverige).

Varför tror man att Gud skulle nöja sig med att ytan är polerad och fin, till exempel genom att lagar, förordningar och normer genomsyras av Bibeln. Varför tror man inte att Gud har förmåga att se in i människors hjärtan och höra deras rop? Vad hjälper det med kristendomsundervisning och uppriven partnerskapslag, om människor samtidigt skriker av smärta? Är det inte dags att inse att facken och mallarna måste kompletteras om det visar sig att en del människor måste såga av sig benen för att få plats i dem? Det kan väl inte vara det som är Guds vilja?

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Ja, det finns några tokdårar som den här typen
http://gudsvrede.blogspot.com/ (Guds vredes blogg), som mest tycks rädda för att himlen ska falla ner över deras huvuden.....

Trodde först att den var en satirblogg, med tanke på tidigare inlägg om att kvinnor inte bara ska förbjudas vara präster; med tanke på kvinnans bibliska underordning ska de också förbjudas köra bil.... och liknande inlägg. Men den sista tiden har den hatiska tonen blivit så påfallande, att jag nu tror den dessvärre är på riktigt. Om inte, är skämtet inte kul längre....

tisdag, april 11, 2006 7:41:00 em  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Du så Professor Gary Wills motsvarande artikel i New York Times?

Jag har den länkad från min blogg under rubriken Falska lärare.

onsdag, april 12, 2006 5:56:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home