tisdag, april 18, 2006

Evangelierna och Paulus kan användas till mycket

Grannbloggen Granskning av Svenska Kyrkan tipsar om Martin Luthers antiesmitiska pamflett Om judarna och deras lögner, som publiceras på Tidskriften Analys och Kritik.

-- judarna -- är [...] halsstarriga, olydiga, profetmördare, högfärdigs, ockrare och fulla av allehanda odygder, såsom hela Skriften och fortfarande deras nuvarande väsen bevisar. Ty för sådana heliga tillhör rättvisligen hedningarnas guld och silver dem som ärligt och redligt förtjänar det med sådant sinnelag, som djävulen paradiset och himmelriket.

Evangelierna och Paulus brev kan användas till det mesta...