torsdag, april 27, 2006

Homosexkonspiration över Öland

Det är i själva verket en mäktig ideologisk rörelse, som behärskar alla media och den centrala politiska domänen och makten; den innehar, med filosofen Lars Gustafssons ord, problemformuleringsprivilegiet.

Nej, det handlar inte om den ökända Sionistiska Ockupationsmakten (ZOG), utan detta är Ölandsbladets frejdiga beskrivning av gayrörelsen apropå det pridearrangemang som planeras i Borgholm i sommar. Argumentationen liknar denna artikeln i Världen Idag, som kommenteras i tidigare inlägg. Åke Green skall straffas, trots att han friades:

Dock blev han frikänd i slutänden, det var tillåtet att uttala Bibelns ord, ser man på. Detta har inte lämnat Ölandsprästen Reine Medelius någon ro. Pastor Green måste straffas mer, och se så raffinerat, listigt och infamt Medelius räknat ut det. Han anordnar en homokarneval i samma stad som pastor Greens kyrka. Kommer vi att få höra stenarna smattra mot den lilla frikyrkans väggar, får vi kanske lyssna till ropen Korsfäst från den marscherande karnevalen? Vem vet.

Ett litet antal människor med gräddfil till makten och justisen sitter och planerar saker över "vanligt folks" huvuden... De är ute efter DIG och DIG och DIG, och kommer att SKADA DIG! Hade ledaren illustrerats med en karikatyr av Reine Medelius, hade han skildrats som en kutryggig och handgnuggande vessla med blod rinnande nerför hakan. Raffinerad, illvillig och infam...

Det är också intressant att skribenten anser att Åke Green med sin predikan uttalat "Bibelns ord". Jag undrar vad riktiga teologer tycker om att de många uppenbara och odsiputabla lögnerna i predikan upphöjs till "Bibelns ord"...

Slutligen ber jag er reflektera över vad skribenten skriver om "problemformuleringsprivilegiet" som citeras överst. Vad är det för problem som avses? Hur yttrar det sig? Och, eftersom problemet idag tydligen formuleras av fel människor - hur borde det formuleras istället. Och vilka lösningar bör föreslås?