onsdag, april 05, 2006

Kristna stenar i glashus

Kristna medier har givetvis gjort ett stort nummer av den vedervärdiga dödsdomen mot den afghanske konveriten Abdul Rahman. Enligt sharialagarna skall den som överger islam dödas. Jag anser att de kristna medierna kastar sten i glashus, för vad erbjuder Bibeln den som inte erkänner Kristus som sin frälsare? Inte dödsstraff i jordelivet, utan något ännu värre: Evig död i förbannelse.

21 Comments:

Blogger Noa Resare said...

Jag måste dock tillstå att jag tycker att det är en milsvid skillnad mellan att vara av övertygelsen att Gud efter livets slut kommer att döma oss och att ta domen i egna händer här och nu. Att ha en övertygelse om tingens ordning efter döden är tro och inte handling och dessutom utanför den troendes kontroll.

Dock finns det gott om exempel på kristna som inte nöjer sig med att låta Gud döma, utan ägnar sig åt att dela ut förhandsdomar till höger och vänster. Detta är naturligtvis förkastligt.

onsdag, april 05, 2006 8:57:00 em  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Nä Du!

Så står det inte i Boka!

Guds dom - till skillnad från våra - är frikännande ;=)

Allt annat är frikörkeri.

torsdag, april 06, 2006 7:07:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Nej jag är ingen teolog, ursäkta om jag uttrycker mig raljant...

Men vilket öde väntar den som inte tror på att Jesus har dött i ens ställe, och uppstått från de döda? "Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, på det att de som TROR på honom icke skall förgås, utan hava evigt liv." Den som inte tror på Jesus skall sålunda förgås. Vad har jag missförstått?

torsdag, april 06, 2006 7:24:00 em  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

No, no... Detta är inte en lärobok i indo-europeisk logi.

Att de ena inte skall förgås, betyder inte att de andra skall det.

Kristus är Skapelse-ordet, alltså omfattas alla.

Tutti quanti.

Att sen Karl Barth och andra menar att den som inte har mött Karl Barths gud i en mörk gränd skall brinna i evigheter - det skiter jag i.

Det är inte Kyrkans tro.

(Och jag vill inte möta Karl Barths gud i en mörk gränd, vem det än är...)

fredag, april 07, 2006 10:41:00 fm  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Och "dött i ens ställe" är Anselm +1107 och en viss europeisk teologisk tradition.

Fötts, levt, dött och uppstått för alla, är Kyrkans.

fredag, april 07, 2006 10:42:00 fm  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Och Du har väl hört Körkans Ungars parodi på psalm 28?

Så älskade Gud världen all
Att han utgav en stor stor Bok,
På det att den som på denna tror
Skall hava ett evigt kiv...

;=)

fredag, april 07, 2006 10:49:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Men Göran, hur ska man tolka Joh 3:16 då? "...att han utgav sin enfödde son, på det att de som tror på honom, inte skall förgås..." Herren utgav sin son - lät honom dö istället. För att de som tror på honom, inte skall förgås...

Är inte detta kristendomens kärna? Att de som tror på Kristi offer och uppståndelse blir frälsta?

fredag, april 07, 2006 10:50:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Mycket bra psalmpastisch

fredag, april 07, 2006 10:51:00 fm  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Och vandrar i hans spår..

eller åtminstone försöker...


eller tror att dom gör det ;-(

fredag, april 07, 2006 12:30:00 em  
Blogger Noa Resare said...

Min poäng med det ursprunlgia inlägget var inte att ta ställning i frågan om dubbel utgång utan att peka på att det är stor skillnad mellan den generella evangelikala uppfattningen om dubbel utgång och dödsdomar mot afghanska konvertiter.

Dock har jag svårt att se hur man kan tro att varje människa blir försonad utan att bortse från ett stort antal bibelords innebörd.

lördag, april 08, 2006 4:03:00 em  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Det sista beror nog i ingen liten mån av vilken "översättning" man läser, dvs vilken dogmatik som skall försvaras ;=)

Den Karolingiska skärseldsläran klubbades av 4:e Lateran-konciliet 1215 och infördes i den latinska översättningen (bl.a. i Judas brev v. 7, som i sent 1900-tal har blitt recycled som
anti-gay - det är i hög grad samma tomma/obsoleta/obegripliga/skadade bibelställen som används för att "bevisa" nya läror).

Helveteslärorna, som från början är indo-europeisk folktro, var inte fullt utbildade förrän i Dantes Divina commedia - det är ett litterärt motiv.

söndag, april 09, 2006 9:06:00 fm  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Varken sheol i GT eller Gehenna i NT är något "helvete". Ordet betyder för övrigt Hels straff och är fornnordisk mytologi, dvs indo-europeisk "folktro" ;=)

söndag, april 09, 2006 9:07:00 fm  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Bibelen handlar om Lechaim, Livet - det givna livet i Guds Goda Skapelse. Inte de alexandrinska filosoferna/gnostikernas Jämmerdal.

Närvaro, inte frånvaro.

Och Jesus av Nasareth föddes inte där, utan i Bet Lehaim!

Det är ingen slump ;=)

söndag, april 09, 2006 9:10:00 fm  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Exempel; Paulos själv i Romarbrevet 2:12:

Alla som har syndat utan Lag (de 10 Budorden)
skall apoloûntai frias utan lag,
och alla de som har syndat med lag (= Läran, de Äldstes Stadgar) skall dömas genom Lag.

De ena skall alltså apoloûntai; lösas, dvs frias, och de andra dömas, dvs frikännas ;=)

Detta blir i 1917:

alla de som utan lag hava syndat
skola ock utan lag förgås,
och alla de som med lag hava syndat
skola genom lag bliva dömda.

Alltså förgås eller fördömas.

Och detta domschema går tillbaka på postkarolingisk akademisk teologi, dvs Imperiets och Roms behov av social disciplinering.

Skräm dom, så blir dom stilla!

söndag, april 09, 2006 12:41:00 em  
Anonymous Anonym said...

Göran Koch-Swahne, jag vill föreslå dig en sak, ta reda på vad Kristen tro handlar om innan du uttalar dig igen om dessa saker, för det du predikar är en villolära.

måndag, april 10, 2006 10:16:00 fm  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Läs vad det står!

måndag, april 10, 2006 12:27:00 em  
Anonymous Anonym said...

Du har rätt Tor om helvetet.

Men det är det inte du som kastar sten i glashus? Enligt koranen straffas den man dödat i jordelivet enligt koranen och haditernas lära, att brinna i evighet ändå.

"Och frukta inte för dem, som dödar
kroppen, men inte har makt att
döda själen, utan frukta mer honom
som kan fördärva både själ och kropp i helvetet."

Helvetet är ett uttryck för, hades, tartarus och gehenna i grundtexterna för NT.

gehenna är en dal(hinnom) som sopor brändes i, där brann det konstant på den tiden. Och användes av Jesus figurativt om straffet, elden. Där skall människan kastas som inte har trott, till den eviga elden som sopor.

"Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden, som är tillredd åt djävulen och hans änglar."

Det är ett evigt straff, en evig eld för syndaren och syndens herre. "Hell", "Helvetti" och "Helvetet" Det betyder allt möjligt, dödens väntrum, stället med evig pina, dödsriket, mm mm.

Gå inte på Görans påhittade "teologi".
Ordet, "apoloûntai" egentligen apollumi (απολουνται)
Det betyder förstöra, dö, förgå.

måndag, april 10, 2006 9:26:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Välkommen till diskussionen, Kurt. Således straffas enligt dig även kristna avfällingar med döden? Den eviga döden. Och detta gäller alltså samtliga - oavsett fromhet och godhet - som inte trott på Kristus? Kanske i synnerhet judar, eftersom de på ett högt aktivt och medvetet sätt vägrar erkänna Jesus som Messias?

måndag, april 10, 2006 11:05:00 em  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Ja vad var det din sekt hette nu igen, Kurt?

Gehenna är inte "helvete".

1917 visste det, Riesenfeldt var i hemlighet konvertitt till Rom så han återinförde scholastikernas "helvetet" i 1981 och 2000.

Det finns naturligtvis oxå i 1541, eftersom "helvetet" är medeltida teologi, indo-europeisk folktro, fullt utbildat först i Dantes Divina Commedia ;=)

"Eld" i Bibeln är rening, inte straff.

"Och han är som en guldsmeds eld", "den brinnande ugnen" osv, är bilder för r e n i n g, luttring som det stod i 1541.

Att det tals om "evig" eld som straff i sena kapitel i det sena Matteus evangelium, kan inte läsas mot de äldre Evangelierna eller mot resten av Bibeln.

Ordet förekommer alltså hela 7 gånger i det sena egyptiska evangeliet, anslutande till egyptisk folktro, men bara på ett ställe vardera i de äldre Markus, Lukas och Johannes.

Och sen är det om sådana som talar illa om sina medmänniskor som Jesus använder bilden av sopstationen i Matt 5:22.

Alltså inte "tro" utan förtal. Orden (ett arameiskt och ett grekiskt) som i 1917 återges "odåga" och "dåre", är i själva verket nedsättande sexuella anspelningar. Båda orden betyder samma sak ;=)

Riesenfelt översätter dem naturligtvis inte alls!

tisdag, april 11, 2006 7:47:00 fm  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Det är samma sak med "lag".

Det grekiska ordet nómos betyder gåva, anförtrott.

Det är alldeles fel, att som Calvinismen göra, utifrån en fientlig uppfattning av Judendomen som "lagisk" (någonting som väl Calvinismen, men inte Judendomen är ;=) översätta nómos med "lag".

Men folk blir ju skrämda, och det är hela syftet.

tisdag, april 11, 2006 7:54:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Väldigt intressant diskussion, givande att läsa.
Är inte helvetet helt enkelt en logisk nödvändighet för att de som inte vill vara i, med och av Gud ska ha ett alternativ? Att en god Gud SKICKAR folk till helvetet är väl inte så konsekvent?

fredag, november 17, 2006 1:26:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home