fredag, april 28, 2006

Tydlighet och ärlighet från Kd efterlyses

Har kd en dubbel agenda?, frågar sig debattören och kd-sympatisören Stephan Alm i Världen Idag (21 april), och efterlyser en tydlighet i äktenskapsfrågan. Därmed ger han det i de egna leden hårt kritiserade teveprogrammet Bögfaktorn rätt - Kristdemokraternas hållning i frågor som rör homosexuellas villkor är något att granska på allvar.

Kd:s partiledning borde tillkännage att kd inte kan sitta i en regering som inför ett så kallat könsneutralt äktenskap.

Jag håller med. Kd måste våga vara tydliga, och framförallt: ärliga i sin argumentering. När frågor som rör homosexuellas villkor debatteras sker det i regel genom att prata runt, bredvid eller under huvudfrågan. I riksdagsdebatten om partnerskap 1994 fixerade sig de kristdemokratiska debattörerna vid formalia, och ville underkänna lagen på grund av rent lagtekniska detaljer. Istället för partnerskap föreslog de så kallade hushållsgemenskaper, som i själva verket är en konstruktion för att slippa tala om homosexualitet i termer av kärlek. När det handlade om adoption debatterade de utifrån barnens bästa, men valde att nonchalera de barn som redan lever i homosexuella familjer, det vill säga det diskussionen egentligen borde handlat om.

Kd borde också klargöra sin position gentemot homosexuellas familjebildningar. Trots allt motstånd, verkar de ju vara för partnerskapslagen nu. Är det det bara för att slippa se könsneutrala äktenskap, eller för att de verkligen tycker att homosexuella ska få sina relationer erkända och reglerade i äktenskapsliknande former?

Slutligen måste Kristdemokraterna göra upp med och tydliggöra sitt förhållande till dem som försöker påverka partiet i teokratisk riktning - som kräver att lagstiftningen ska vara förenlig med deras tolkning av Bibeln. Det otäcka är att det med största sannolikhet redan finns sådana aktörer inom partiet - även i Riksdagen. Personer som kamouflerar sina teokratiska agendor med mer sekulärt gångbara skengument. Inte minst de officiella argumenten i partnerskapsdebatten är ett bevis på det... Men religiös lagstiftning är alltid antidemokratisk, oavsett om den baseras på Bibeln eller Koranen.

1 Comments:

Blogger Göran Koch-Swahne said...

Det finns inom Politisk Calvinism en förhäxning vid retorik. Den ser likadan ut över hela världen och måste gå tillbaka på en och samma lärobok.

Själv anser jag ju förstås, att om man måste ta till knep och finter för att försvara sina positioner, så har man redan medgett att man har fel i sak...

lördag, april 29, 2006 9:41:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home