torsdag, augusti 17, 2006

Låt oss tala om den VERKLIGA sanningen

I början av sommaren skickade Stefan Gustavsson från aktionsgruppen Bevara Äktenskapet ut vädjanden till kristna opinionsbildare (till exempel Bed.nu och Världen Idag) för att målet på 100 000 underskrifter skulle kunna uppfyllas till den 26 augusti när underskrifterna skall överlämnas till regeringen. I slutet av juni hade 29000 skrivit under. Idag är det drygt 38000. Aktionsgruppen Bevara Äktenskapet hade uppenbarligen satt målet för högt, och i gårdagens Världen Idag kunde vi plötsligt läsa om ett nytt mål - 50000 underskrifter. En halvering.

Carin Stenström ger i artikeln argument för att äktenskapslagstiftningen inte skall förändras:

Samhällets lagstiftning måste bygga på sanning, annars har den inget värde. Sanningen är att den heterosexuella samlevnaden är förutsättningen för samhällets överlevnad. Det måste markeras i lagstiftningen och i den information samhället ger det uppväxande släktet. Allt annat är en förvrängning av sanningen.

Jag tycker att Carin Stenström är lite blygsam med vad som är Sanning. Det är ju inte endast den heterosexuella samlevnaden är förutsättningen för samhällets överlevnad, utan den FRISKA heterosexuella samlevnaden. Den FERTILA. Sanningen är, att det är FRISKA heterosexuella par UNDER 45 år som är förutsättningen för samhällets överlevnad. Vilka signaler skickar det ut bland barn och unga, om pensionärer, ofruktsamma och personer som helt sonika inte VILL skaffa barn tillåts ingå äktenskap? Ohyggligt.

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Nog för att jag vet att det här numer är en gammal debatt, men angående bevaraaktenskapet, skickade jag dem ett mail för en månad sedan med det ohållbara i deras argument. Jag fick aldrig något svar och bestämde mig istället för att formulera mina funderingar på en hemsida, http://www.freewebs.com/bevaraaktenskapet/index.htm

Kommentarer skulle vara kul!

Sandra, Gentofte, Danmark

torsdag, juni 07, 2007 3:16:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home