onsdag, september 06, 2006

Den konservativa kristenhetens självmål

De kristna lobbyorganisationerna Riksförbundet Kristen Tro och Livsstil (RKTL) och Bevara Äktenskapet skjuter sig rejält i foten när de som agrument för sitt motstånd mot homoäktenskap lyfter upp FN:s deklatation för de mänskliga rättigheterna.

1. Att hänvisa till FN när det gäller deklarationer som har med homosexuellas villkor att göra är tandlöst, eftersom sådana måste vara formulerade på ett sätt som gillas av alla medlemsländer, inklusive teokratier och islamistiska republiker.

2. Deklarationen om de mänskliga rättigheterna är antagen 1948, då homosexualitet var illegalt i större delen av världen.

3. För övrigt säger deklarationen inget om att äktenskapet är ett förbund mellan man och kvinna, som Bevara Äktenskapet felaktigt påstår, utan texten i artikel 16 formuleras så här:

Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning med avseende på ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj. Män och kvinnor skall ha samma rättigheter i fråga om äktenskaps ingående, under äktenskapet och vid dess upplösning.

Det står i princip att fullvuxna män har rätt att utan någon inkränkning ingå äktenskap.

4. Deklarationen fortsätter i moment 3:
Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd.

Att åberopa moment 3, som Bevara Äktenskapet gör är mycket avslöjande. För till skillnad från dem, handlar FN:s agenda inte om släktets fortbestånd, utan om individens lika rättigheter och beskydd. Äktenskapet ur FN:s synvinkel, handlar om individens trygghet. Genom att vilja exkludera homosexuella ur detta sammanhang, vill de konservativt kristna debattörerna också förneka homosexuella det skydd från stat och samhälle som äktenskapet innebär.

4 Comments:

Blogger Robert Cumming said...

Hur behandlar deklarationen rättigheter för de som t ex är dömda för brott? Jag antar att de kristna tänker att som homosexuell har man i princip förbrukat sina friheter genom att ha gått emot något slags regelverk.

onsdag, september 06, 2006 10:40:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Männsikor som är dömda för brott har väl samma rättighet att ingå äktenskap som alla andra? De har rätt till samma skydd av stat och samhälle som vem som helst.

torsdag, september 07, 2006 7:51:00 fm  
Anonymous Anonym said...

det vore intressant med dina synpunkter på de diskussioner jag och andra fört de senaste dagarna:

http://blogg.aftonbladet.se/2576/perma/93834/

http://blogg.aftonbladet.se/2576/perma/93834/ (diskussionen fördes i kommentarerna)

http://blogg.aftonbladet.se/2576/perma/94571/

http://blogg.aftonbladet.se/2576/perma/95007/

/Svava

torsdag, september 07, 2006 12:59:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Hej Svava, nu har jag lämnat några kommentarer. Vilken febril aktivitet ni har där borta! Jag återkommer gärna, men har en elak deadline att kämpa ned.

torsdag, september 07, 2006 1:43:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home