tisdag, september 26, 2006

Ett steg närmare teokratin om Grevle får bestämma

Före valet skickade den kristna lobbyorganisationen RKTL (eller rättare sagt dess ordförande Stefan Grevle) ut en lista över med religiöst korrekta riksdagskandidater till kyrkor och samfund. De hade alla svarat "rätt" på den enkät som organisationen tidigare skickat till samtliga kandkdater.

Se till att du röstar på rätt kandidat för landets och Guds rikes skull...

Idag skriver han en insändare i Dagen om att alla vägar för Gud ligger öppna nu med Kristdemokraterna i regeringen. Han passar också på att recensera Socialdemokraternas styre:

Vi har haft en socialdemokratisk regering sedan 1930-talet med få undantag. Under dessa år har vi sett hur socialdemokraterna har blivit ett djävulens redskap att plocka bort viktiga grundfundament som familjen, respekten för Gud, för människovärdet och friheten för individen att själv få styra över sitt liv. Vi har varit fångna fast utan Berlinmur. Nu har den äntligen rasat!

Djävulens redskap, ja... Grevles teokratiska agenda går vidare. Det enda man kan hoppas på är att hans kristna bröder och systrar i Riksdagen inte lyssnar på honom. För teokrati och demokrati går aldrig att förena.

5 Comments:

Anonymous Anonym said...

Detta är de typiska påhopp som tyvärr skapar de motsättningar du säger sig vilja överbrygga mellan homosexuella och bokstavskristna. Vad jag förstår har Grevle hyllat just demokratin för att "hans" kandidater gnm personvalet och opinionsbildning från RKTL med flera gett önskat utfall. Att koppla detta till teokrati är väl något, vad ska jag säga, onödigt, milt uttryckt. Eftersom att han troligen anser att familjen, individens självbestämmande osv är av Gud givna grundstenar för samhället, blir ju de som gör de motsatta också ihopkopplade med Guds motpol. Ganska logiskt utifrån Grevles sätt att se saken.

tisdag, september 26, 2006 7:13:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Jag baserar inte slutsatsen om att Grevle har en teokratisk agenda på just den här insändaren, utan på mycket annat han skrivit och predikat. RKTL anser bland annat att:

-Bibeln som är ett statligt dokument ska ges hög auktoritet och utgöra en viktig grund för samhällsbyggnaden.

-Lagstiftningen ska prioritera en traditionell kristen tro och livsstil i samlevnadsfrågor, exempelvis äktenskapet ska vara mellan man och kvinna.

(länk)

I flera predikningar framhåller han att lagstifning som inte genomsyras av Bibeln kommer att dra Guds straffdom över hela befolkningen. Inte bara syndarna.

Denna apati och ljumhet drar också ner Guds domar över Sverige. Det blir konsekvenser när vi inte lyder Gud. Gamla Testamentets domsagor och straffdomar tillhör inte gången tid. Gud agerar. (länk)

Att lagstiftning skall genomsyras av Bibeln (eller Koranen) och stå som förtecken för hela samhället (inklusive justisen) kallar i alla fall JAG för teokrati.

tisdag, september 26, 2006 8:26:00 em  
Anonymous Anonym said...

Hmm, för det första hade det ju då kanske varit bra om du hänvisat till dessa statements i ditt inlägg. Men vi kommer också till en distinktionssionfråga kring olika begrepp. Teokrati är en stat som är helt styrd utifrån vad man anser vara gudomliga bud. Så vitt jag känner RKTL och Grevles uttalanden är detta inte alls vad han vill ha. Hans argument för att kristen tro ska genomsyra samhälle och lagstiftning utgår ju ifrån att han ser kristen tro som en del i en demokrati (vilket historien i många stycken bevisat är i högsta grad förenligt, i vissa fall beroende av varandra...) och att det av historiska och kulturella orsaker skall grundlägga samhällets etiska hållning och att värdegrunden ska byggas på kristen tro. Om man säger att socialism ska genomsyra samhället skulle du knappast kalla det ngt annat än demokrati.

Teokratiska exempel finns i Iran mfl länder. Där får man inte konvertera, kvinnor förtrycks, mänskliga rättigheter kränks och allt annat än Islam hånas. Jag skulle nog dra mig för att jämföra detta med att Grevle vill att kristen tro ska genomsyra samhället...


DU får kalla detta teokrati, men som jag sa i min första kommentar. Betänk den upplevda dubbelmoralen hos berörd part när du ofta och gärna upprepar att det inte behöver finnas motsättningar mellan bokstavstroende och homosexuella, men du skapar gärna dessa motsättningar själv...

Jag är absolut för att du skall få kämpa för dina åsikter och kritisera "antigayretoriken" som förekommer i samhället. Kanske bör man då vara försiktig med att fördöma andra gruppers lika frihet?

onsdag, september 27, 2006 3:26:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Huvudargumentet för min kritiska hållning mot RKTL är att jag tycker mig se en illavarslande syn på lagstiftning i deras (och Sverigepredikans) texter, nämligen att lagstiftningen i ett land främst skall tillfredsställa Gud, och inte reglera människors faktiska förhållanden. Jag förstår inte hur det skulle finnas utrymme för ett samhälleligt erkännande av homosexuella relationer med en lagstiftning som utformas för att undgå de gammaltestamentliga straffdomarna.

Hur ska man kunna erbjuda homosexuella personer grundläggande trygghet och samhälleligt erkännande i en stat där Bibeln upphöjts till statligt dokument, och där acceptans mot homosexualitet ses som en utlösande faktor för katastrofer?

torsdag, september 28, 2006 8:53:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Det är för övrigt inte bara jag som är skeptisk mot Grevles argumentation. Här följer ett urval ur debattartiklar ur tidningen Dagen:

Rent nys att kristdemokraterna skulle växa som konfessionellt parti (Ingvar Svensson)

Inget kristet samhälle genom partipolitik (Kjell Zingmark)

Kyrkan måste sätta egen agenda! (Karin Cedersjö)

Kyrkorna visar heller upp sig för de styrande än för folket (Elenore Gustafsson)

Oroande förakt mot kristna vänstern (Samuel Stengård)

torsdag, september 28, 2006 9:22:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home