tisdag, september 19, 2006

Nygammal blogg med kritik mot "den homosexuella livsstilen"

Signaturen Samuel har återupptagit sitt bloggande på Aftonbladet.se. Kaskad heter bloggen, och kommer att innehålla kritik mot "den homosexuella livsstilen".

Samuel använder en klassisk teknik för sin argumentation: han approprierar uttryck som vanligen associeras med våld, hot, hets och fördomar mot en viss grupp, och applicerar dem på den egna gruppen, för att oskadliggöra och neutralisera kritiken. Ett vanligt exempel på den här tekniken är uttrycket kristofobi, som nyligen lanseras som motsvarighet till homofobi. Andra exempel är att använda ordet intolerans för att beskriva homosexuellas kritik mot föreställningar och fördomar om homosexualitet, eller hets och kränkning. Jag menar självfallet inte att homosexuella (eller muslimer eller judar) har monopol på dessa ord och uttryck. Självfallet finns det adekvata tillämpningar på dessa ord även när det gäller gruppen kristna. Men den retoriska syftet av uttrycken i de här sammanhangen är oerhört uppenbar.

Det ska bli intressant att ta del av Samuels funderingar och tankar kring "den homosexuella livsstilen". Och kanske framförallt vad han egenligen menar med det uttrycket...

3 Comments:

Anonymous Anonym said...

Tor Billgren vänder gärna på begreppen i sina beskrivningar. Han säger så här om min blogg Kaskad "han approprierar uttryck som vanligen associeras med våld, hot, hets och fördomar mot en viss grupp, och applicerar dem på den egna gruppen, för att oskadliggöra och neutralisera kritiken." Vad Billgren inte tänker på är att han gör just samma sak. I nästa andetag säger han nämligen "självklart har inte en grupp monopol på uttrycken hets..." osv. Dock är Billgren intressant på så vis att hans ton ofta är något (bara något) mildare än de övriga man möter, exempelvis bland homolobbyns företrädare. Ett omvänt förhållande i denna fråga är exempelvis vigsel för samkönade par. Där har all uppmärksamhet riktats mot de homosexuella för att vissa dumma kristna inte vill viga dem. Frågan i sitt ursprungsformat bör i stället vara varför t. ex. RFSL vill tvinga kyrkor och samfund att mot sin överträdelse viga homosexuella par. Så motsatsförhållandena stämmer tyvärr inte helt i ditt påstående. Men jag håller med, det är intressant at följa din blogg...

tisdag, september 19, 2006 7:35:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

1. Nej, ingen har monopol på uttryck som har med hets, intolerans eller -fobi att göra. Men som jag skrev: i en homokritisk debatt blir det retoriska syftet oerhört uppenbart. Genom att ta upp en terminologi som brukar användas av folk som försvarar homosexuellas rättigheter och använda dem i en diskussion MOT homosexuellas rättigheter, försöker man underminera själva sakfrågorna genom att visa att "de är lika goda kålsupare själva". Var det inte Per Ahlmark som lanserade just begreppet Kålsuparteorin för att beskriva det här argumentationssättet?

2. Frågan i sitt ursprungsformat bör i stället vara varför t. ex. RFSL vill tvinga kyrkor och samfund att mot sin överträdelse viga homosexuella par.

Frågan i sitt ursprungsformat borde väl vara varför kyrkor och samfund väljer att hålla fast vid en demoniserande och inadekvat bild av homosexuella?

Jag vill skyndsamt tillägga att jag personligen aldrig skulle drömma om att argumentera för att kyrkor och samfund skulle tvingas viga homosexuella par.

onsdag, september 20, 2006 12:07:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Samuel, vem är homolobbyns företrädare? Definition, tack!

Vad är den homosexuella livsstilen? Utveckla, tack!

Vem vill kräva att kyrkor och samfund ska viga mot sin egen övertygelse? Berätta snälla!

Jag är verkligt insatt och har bara sett frågan om att kyrkor och samfund ska "tvingas" viga homos drivas av vänstern. Vare sig RFSL samt inte heller något av de övriga politiska partierna driver detta.

Jag vill då tydliggöra att alla riksdagspartier vill tillåta samkönade äktenskap med undantag av KDS som ju också backade nästan 3% trots att man trodde sig kunna värva väljare på att vara emot homosexuella.

Om du inte visste det Samuel är äktenskapet civilrättsligt och inte kyrkligt per definition. Lika inför lagen. Det är det det handlar om. Det är så enkelt.

onsdag, september 20, 2006 7:45:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home