tisdag, oktober 03, 2006

Moralen som handelsvara

Biltillverkaren Ford lider av svåra ekonomiska problem (och därmed också Volvo). 16 anläggningar skall läggas ned fram till 2008. 75000 anställda ska köpas ut (Dagens Industri). Ingen seriös bedömare framhåller att det är American Family Associations (AFA) bojkott som ligger bakom krisen, men det är ändå osmakligt att läsa hur deras ordförande Don Wildmon gottar sig åt tragedierna som drabbar tiotusentals familjer och hela samhällen i besparingarnas kölvatten.

Wildmon says Ford is suffering the effects of its decision to aggressively promote same-sex "marriage" and other aspects of the homosexual agenda. The pro-family leader notes that AFA had suspended the boycott for six months; however, after Ford reneged on its agreement to remain neutral in the culture war, he says the boycott was back on. (AFA)

På kampanjsidan BojcottFord.com radar AFA upp anklagelserna, som bland annat består i att

- Fords förre vice ordförande donerat stora summor till grupper som arbetar för homosexuellas rättigheter.

- Ford har arrangerat en mångfaldskonferens för bilindustrin.

- Ford har annonserat efter personal i gaytidningar.

- Ford har i annonskampanjer explicit riktat sig till homosexuella.

- Ford har sponsrat prideliknande evenemang.

- Ford erbjuder anställda som lever i homosexuella relationer samma trygghetssystem och förmåner som heterosexuella.

American Family Association använder aktivt Fords kris för att skapa aversion gentemot homosexuella. De hävdar att krisen bevisar att Ford tycker det är viktigare att stödja homosexuella än att måna om sina anställda och försäljare. De säger indirekt till den som får sparken: "Det är de homosexuellas fel. Hade de inte krävt rättigheter, hade du fått behålla ditt jobb". Den uslaste formen av utpressning.

Det är intressant att notera att punkterna som hålls upp emot Ford är nästan identiska med dem som hölls upp emot Disney, som också bojkottades för några år sedan. Det är också intressant att notera att Disney inte har genomfört några av de förändringar som AFA krävde – Disney diskriminerar fortfarande inte anställda som är homosexuella. Men bojkotten avblåstes ändå. Den enkla orsaken är att Disney var en av producenterna bakom filmen om Narnia, som betraktas vara en allegori på berättelsen om Jesus. Den kristna högern kunde inte upprätthålla en bojkott mot en film som skulle gynna deras sak så mycket. Kapporna vändes över en natt och Disney fick absolution.

Förmodligen är detta också en möjlig väg för Ford. In med några hundra miljoner dollar i nästa Narniafilm och avlatsbrevet är säkrat. Allt tycks vara möjligt i det konservativt kristna USA där till och med moral är en handelsvara. Det börjar bli dags för en ny Luther...