torsdag, november 30, 2006

"Kristus har aids"

Hans Stiglund, biskop i Luleå stift skrev häromdagen en fin artikel i Världen Idag, där han inför Världsaidsdagen imorgon den 1 december påminde om barnens situation i de av aids härjade områdena, främst Afrika.

Jag skrev för ett par år sedan om att Kristus har aids. Begreppet är lånat från professor Tinyiko Sam Maluleke, en av de banbrytande teologerna i det nya Sydafrika. Han använder sig av en urgammal bild av den världsvida kyrkan som Kristi kropp och förklarar:

Om vi alla är delar av Kristi kropp så måste vi sörja med den del av kroppen som har en så smärtsam och stigmatiserande sjukdom. Om en av lemmarna lider, eller är sjuk påverkas hela kroppen av det. Eftersom vi utgör lemmarna i den kropp som är Kristus och många av oss har aids, innebär det att Kristus själv har aids.

En annan som använde sig av analogin om Kristi kropp var Elisabeth Ohlson-Wallin, i den mest utskällda utställningen i Sveriges historia. Ska biskop Stiglund också skällas ut nu? Menar han att Jesus är homosexuell, sprutnarkoman eller promiskuös?


Bild: Elisabeth Ohlson-Wallin

tisdag, november 28, 2006

Om skämt och kränkningar

I efterspelet efter Åke Green-processerna gjorde Världen Idag allt för att stödja även de mest depraverade formuleringarna i Greens predikan. Gång på gång försvarades cancersvulstmetaforen med förklaringen att Green med detta endast avsett själva homosexualiteten, inte de homosexuella. Handlingen - inte personen...

Inför Tom Ahlands dokumentär Lindansaren där CP-skadade ståuppkomikern Jesper Odelberg skämtade om Livets Ord publicerade Världen Idag en gripande intervju med en handikappad kvinna som är medlem i Livets Ord, där uttrycker en forhoppning att "Sveriges Television inte [ska tillåta] Tom Alandh att sprida nya fördomar om kristna." SVT uppmanas alltså att förbjuda skämt om kristna. Artikeln har rubriken:

"Tänk på att det är mig ni attackerar"

Men hur var det nu? Var det Livets Ords lära han skämtade om eller medlemmarna? I artiklarna om Åke Greens cancersvulst var det oerhört noga att uppmärksamma skillnaden på handling och person. Är inte den skillnaden viktig i det här sammanhanget? Enligt logiken som gällde i Green-texterna borde ju inga kristna känna sig påhoppade eller kränkta av att någon driver med deras troshandlingar och beteenden i kyrkan.

måndag, november 27, 2006

Vulgära demoniseringar av Humanisterna

Kristenhetens yrvakenhet efter föreningen Humanisternas framgångar yttrar sig delvis i aggressivitet och påhopp. I en debatt i SVT härförleden kallades Humanisterna totalitära gång på gång, även för kommunister. I Världen Idag har man ägnat sig åt diverse hårklyveriövningar om deras namn, och ett bra och balanserat referat från vad som verkar ha varit en ödmjuk och värdig debatt mellan Stefan Gustavsson och Christer Sturmark fick rubriken ”Humanisterna inhumana”. Och idag skriver Sebastian Ibstedt en kommentar om debatten på kultursidorna: Se upp för Humanisterna.

Återigen får vi ett exempel på att det verkar vara helt omöjligt för vissa kristna att diskutera tro och vetande utan att slänga in Hitler i leken. Jag hade hoppats att Stefan Gustavsson hade lärt ut bättre argument än så i sin ambulerande antihumanist-skola.

Ibstedts viktigaste angreppspunkt mot Humanisterna är att Sturmark inte motiverade varför människan skulle ha ett unikt värde i förhållande till exempel djuren. Han drar ur detta slutsatsen att Humanisternas ståndpunkt är att människan saknar värde, eller att vissa människor är mer värda än andra. Stefan Gustavsson däremot förklarar människans unika värde med att "hon är skapad till Guds avbild."

Ibstedt slår alltså fast att:

Utan Gud kan inte människan ha ett unikt värde. Om inte Gud finns, har allting, även moralen och vi människor, kommit till genom slump och naturlagar. Om moralen har utvecklats stegvis, vad är det då som säger att den inte kan förändras? Alltså är den inte objektiv. Detta kan inte stämma, eftersom vi alla vet att objektiva värden existerar – det är absolut fel att tortera småbarn och mörda katter – det kan alla normala människor instämma i.

Hur kan man hävda att det behövs en Gud för att människans ska ha ett unikt värde? Hur kan man slå fast det utan att motivera det logiskt? Är det med hänsyn till Gud kristna avstår från att slå ihjäl sin nästa, eller med hänsyn till sin nästa? När jag avstår från att stjäla pengar som ligger framme på bordet hos en person jag inte känner är det inte för att Gud har förbjudit stöld, utan för att jag visar hänsyn till personen som äger pengarna. Stöld är ett brott även utan sjunde budet.

För övrigt har moralen utvecklats stegvis. Inte minst Bibeln är ett bevis på det, där första steget i moralens utveckling är Gamla Testamentet, och det andra steget Nya Testamentet. Människor i andra kulturer än den judeokristna har andra normer för moral och etik. Vi ska inte förneka att den judeokristna kulturen har förvaltat det västerländska moralbegreppet, men den har inte monopol på det.

Humanismen gör också anspråk på att bejaka människans personliga frihet. Men humanismen bygger på en reduktionistisk princip, där i slutändan allting, även människans medvetande och tankar, förklaras genom fysikaliska processer. Hur fri blir egentligen människan då? Om våra tankar är resultatet av lagbundna processer så var det förutbestämt att jag skulle skriva den här artikeln, och det var förutbestämt att du skulle läsa den. En invändningen är att det finns slumpmässiga processer på den lägsta nivån och därför är det inte lagbundenhet.

Det är inte helt lätt att förstå vad han menar med att humanismen bygger på en reduktionistisk princip där i slutändan allting förklaras med fysikaliska processer. Förmodligen är det inte meningen heller. Varför skulle allt bli förutbestämt bara för att man förklarar människornas tankar med fysikaliska processer? Hur våra tankar formas och uppkommer beror ju på vad vi utsätts för, vilka vi träffar, om vi äter något gott eller cyklar och ramlar. Menar Ibstedt att idén om att tankarna kan förklaras genom fysikaliska processer medför att det är förutbestämt att jag blir stoppad av polisen när jag cyklar hem för att en alkis har snott mina cykelljus tidigare under dagen?

Det finns åtskilligt mer att ta upp i Ibstedts artikel (till exempel de svindlande slutsatserna om att tillskriva djur unikt värde (som vissa humanister gör enligt Ibstedt) leder till att människan blir värdelös), men jag stannar här för idag.

Jag är säker på att det finns mycket bra argument för och emot Humanisterna, och att det kan komma fram en massa intressanta och givande saker ur debatten. Och det är ur debatten, det ärliga intresset för motståndarsidan, utbytet av argumenten, de intellektuella exemplen, som insikterna och förståelsen för varandras tänkesätt kommer. Ibsteds artikel är tyvärr inget exempel på det.

Jungfru Maria portad från Vatikanen

För några veckor sedan rapporterades att 16-åriga Keisha Castle-Hughes som spelar Maria i storfilmen Vägen till Betlehem hade portats från filmens premiär i Vatikanen, som ägde rum i helgen. Orsak: Hon är gravid och ogift.

Nu meddelas att påven till och med vägrat se filmen på grund av detta.

En stilla undran: Var inte jungfru Maria också ogift när hon var havande med Jesus? Hade Påve Benediktus XVI även skickat henne på porten?

söndag, november 26, 2006

Antigayretorisk exempelsamling

Det här är ett svar i en diskussion om religion på bloggen Inkorrekt, där bloggaren Samuel bad mig komma med konkreta synpunkter på Krister Renards homosida Homosexualitet -- en naturlig yttring av människans sexualitet, eller...?.

Jag publicerar texten även här, eftersom Samuel ofta inte publicerar kommentarerna förrän han själv skrivit ett svar på dem.


= = = = = =

2.
Så ateismen är lika central i nazismen och stalinismen, som Gudstron var för de som gick i religionskrig, korståg och utför terrordåd i Guds namn. Well, man lär sig något nytt varje dag.

Återigen vill jag påpeka att ateismen inte är en grundval varpå nazismen och kommunismen vilar, utan en konsekvens av ideologiernas innehåll.

Menar du på allvar att man kan säga att de som mördades under Hitler och Stalin mördades i ateismens namn, på samma sätt som man kan säga att offren för häxprocesserna, korstågen och inkvisitionen mördades i Guds namn? Är det inte att reducera nazismen och kommunismen på ett ganska märkligt sätt?

3.
Så det var antalet argument som var problemet? Jag reducerade mig till två exempel, eftersom saken låg utanför ämnet för just den här diskussionen, men visst kan jag räkna upp fler. Som jag skrev är hemsidan något av en sammanfattning av det antigayretorik handlar om, så det finns åtskilligt att skopa ur.

I. Han påstår att Ecce Homo-utställningen framställde Jesus som homosexuell. En vanlig ståndpunkt från kristna som vill förstärka konflikten mellan kristenheten och homosexuella.

II. Hela sajten är ett försök att medelst statistik, selektiv vetenskap och hisnande slutledningar misstänkliggöra och demonisera homosexuella och framförallt ifrågasätta deras lämplighet som föräldrar. Premissen för sådana uppställningar är att statistiska data för en grupp, ska ha någon betydelse för hur individer ur den gruppen skall bemötas och behandlas av samhället. Genom sina (felaktiga, se punkt VI.) hänvisningar till att homosexuella oftare skulle vara pedofiler än heterosexuella, menar han homoadoptioner är ett hot mot barnen, och att de skulle löpa större risk att bli utsatta för övergrepp. Även om det skulle stämma att homosexuella oftare är pedofiler, borde självfallet inte det spela någon roll för bedömningen av de individuella fallen.

Jämför med fördelningen av vita/svarta i de amerikanska fängelserna. 10 % av alla svarta mellan 25-29 år sitter i fängelse. Ska detta faktum spela någon roll för hur svarta 25-29-åringar ska bemötas i samhället? Ska lagstiftningen på något sätt ta hänsyn till detta? Skall det gå ut officiella rekommendationer från myndigheterna om att vita kvinnor inte bör kila stadigt med svarta män, eftersom risken är betydligt större att bli utsatt för eller indragen i brottslighet? ELLER, ska varje individ behandlas separat och bedömas utifrån samma premisser som alla andra?

Låt säga att det är större risk för barn att råka ut för aga i kristna familjer, eftersom Bibeln påbjuder och uppmuntrar det. Är det då hederligt att komma med statisitk som styrker detta, för att olämpliggöra kristna som adoptivföräldrar? Eller ska varje individ bedömas för sig, oavsett vilken grupp vederbörande råkar tillhöra?

III. Ett annat argument mot homosexuellas generella olämplighet som föräldrar är enligt Renard att homosexuella egentligen inte är intresserade av att leva i stabila relationer. De som vill det utgör undantagen, menar Renard. Därför är också partnerskapslagen meningslös, eftersom homosexuella egentligen inte är intresserade av sådant.

Självfallet finns det homosexuella som inte är intresserade av att leva i relationer. Singellivet är något som delvis har internaliserats inom den homosexuella subkulturen, eftersom samhället har tvingat dem till det. Men ska de som inte vill leva i relationer bestämma villkoren för det SOM VILL leva i relationer? Är det ANTALET som är intresserade av partnerskap som ska bestämma om lagen har existensberättigande? Handlar det inte om att de SOM VILL reglera sina relationer, ska ha möjligheten?

Ska det inte räcka med att EN enda muslim i Kabul ska vilja konvertera till kristendomen för att det borde kunna införas en lag som gör att han ska ha den möjligheten utan att få påföljder?

IV. Han citerar dr Paul Camerons tvivelaktiga forskning om att medellivslängden för homosexuella är 46 år. Hans metod är skrattretande, och kritiseras bland annat här.

V. Som många andra antigaydebattörer stöder han sin argumentation på The Gay Report från 1979, som baserades på enkäter. Problemet är att de svarande inte på något sätt utgjorde ett statistiskt tillförlitligt underlag. Man kan säga att The Gay Report kan kritiseras på samma grunder som antigaydebattörerna brukar kritisera Kinsey-rapporten för. Urvalet är föga representativt. Författarna till The Gay Report understryker också att studien inte har vetenskapliga anspråk. Det brukar antigaydebattörerna bortse ifrån. Läs mer om The Gay Report här.

VI. Renard använder dr Kurt Freund för att styrka att homosexuella oftare är pedofiler, vilket också är vanligt i antigaysammanhang. Det är ett utmärkt exempel på att lyfta statistik ur i sitt sammanhang. Freunds slutsatser är INTE att homosexuella oftare är pedofiler. Jag skriver vidare om det här.

VII. Renard använder sig av uttrycket "homosexuell livsstil", vilket är en högst inadekvat formulering, och som bara leder in i retoriska återvändsgränder. Homosexuell livsstil är ett paraplybegrepp för en mängd BETEENDEN, som antigaydebattörerna tillskriver homosexuella.

VIII. Detta var alltså några övergripande och några specifika punkter på vilka man kan kritisera Krister Renards texter om homosexualitet, han hanterande av vetenskap och statistik.

= = = =

Under punkt 4 hade jag här en kommentar på vad jag trodde var Samuels kommentarpubliceringspolicy, vilken visade sig vara felaktig och förhastad från min sida. Jag beklagar.

lördag, november 25, 2006

Erbarmlig SVT-"debatt" om tro och vetande

Just nu pågår någon sorts krig mellan Föreningen Humanisterna och delar av kristenheten. Frågan om tro och vetande har debatterats flitigt i de konfesionella tidningarna, och Bevara Äktenskapet-mannen Stefan Gustavsson har under de senaste månaderna turnerat runt och undervisat pastorer i konsten att bemöta Humanisterna (källa: Dagen). Under kvälles debatt i SVT-programmet Existens framgick en av taktikerna mycket tydligt, nämligen att gång på gång utmåla Humanisterna som totalitära. Pastor Stanley Sjöberg kallade dem till och med för kommunister.

Programmet var tänkt som en debatt mellan Humanisternas ordförande Christer Sturmark och en panel bestående av några religiösa företrädare och Göran Greider. Tyvärr blev det ingen debatt. Inte ens ett samtal. Programledaren styrde upp det in absurdum, och exakt ALLT inom ramen för temat tro och vetande skulle beröras. Programmet tangerade ett flertal intressanta ämnen, men det gavs inga som helst möjligheter att fördjupa eller jämföra argument. Varför fick vi inte veta vad Stanely Sjöberg menade med påståendet att Humanisterna är en totalitär rörelse? Vad menade han med kommunister? Varför utmanades inte Sturmarks generaliserande utlåtanden om religion?

SVT överdriver alltid moderatorsrollen i sina debattprogram. Låt gå att en partiledardebatt veckan före riksdagsvalet kan behöva styras upp och modereras hårt, men en intellektuell och filosofisk debatt måste vara friare. Moderatorns plats är i bakgrunden, och debattörerna skulle ha fått tala friare, och verkligen debattera och presentera argument och exempel. Hetta och engagemang efterlyses, tack.

fredag, november 24, 2006

Kristendomen som argument för stoppad invandring

I Dagen kritiserar opinionsredaktör Thomas Österberg "sverigedemokraten David Kronlid, oppositionsråd i Örebrolandstinget, när han, på nyhetsplats i Dagen i dag, använder kristen tro som utgångspunkt för att vilja stoppa muslimsk invandring till Sverige, och för att argumentera mot det mångkulturella samhället".

Och tror vi som demokratiskt samhälle på religionsfriheten kan vi inte säga nej till att muslimer får bygga moskéer i Sverige. Men självklart ska krav samtidigt ställas på motsvarande religionsfrihet i andra länder. Skyldigheten att bejaka och välkomna människor av annan tro utesluter heller inte att vi får ha synpunkter på islam som religion.

Kronlid har uppenbart gjort bort sig. Men är det så att han har hämtat sin version av kristendomen från tidningen Världen Idag, förklarar det hela saken. Det skall understrykas att jag inte på något ställe har sett tidningen argumentera för minskad muslimsk invandring, men islam utmålas konsekvent som ett hot och ickereligion. Tonen är alltid kritisk, och det är den för övrigt mot alla religioner och livsåskådningar som inte är de rätta varianterna av kristendomen (eller judendomen). Trots att tidningen utropat sig till en stor försvarare av religionsfriheten, förhåller den sig alltid kritisk mot uppförande av moskéer och tempel (som inte är kyrkor). I en sådan jordmån kan det vara lätt att missförstå budskapet, och tolka det som Kronlid har gjort.

Etiketter:

torsdag, november 23, 2006

Rysk Roulette i samlivet enligt katolskt recept

Vatikanens grymhet och ansvarslösa skygglappsbeteende i kondomfrågan övergår egentligen all fattningsförmåga. I länder där stora delar av befolkningen bär på HIV-viruset, och där resurser knappast finns för att HIV-testa sig stup i kvarten, hindrar de människor att skydda sig vid sexuellt umgänge. Om sexuellt umgänge endast sker inom äktenskapet behövs inget skydd, menar de. Men den premissen håller endast om båda parterna är oskulder vid vigseln. Om någon av parterna har haft sex tidigare, blivit våldtagen eller råkat ut för blodsmitta inom sjukvården eller på annat sätt, är även det äktenskapliga samlivet Rysk Roulette.

Måtte studien Vatikanen genomfört om kondomanvändandet leda till en ändring av denna mycket destruktiva politik.

Sensationell kondomstudie av Vatikanen

Vatikanen har gjort en studie om kondomanvändande i kampen mot HIV. Men resultaten av den 200-sidiga studien hålls hemliga, rapporterar Vatikanradion enligt Der Spiegel. En av slutsatserna som läckt ut till La Repubblica är emellertid att kondomanvändande är att betrakta som en ”ringa synd” när det handlar om att undvika det dödliga viruset.

- Studien har undersökt kondomanvändande ur vetenskapligt och moraliskt perspektiv, säger kardinal Javier Lozano Baragàn.
- Vi hoppas att teologerna och den helige fadern ska berätta hur man på bästa sätt handskas med den här saken. Men kyrkan kan inte fatta något beslut som uppmuntrar till sexuell rörelsefrihet.

Preventivmedel får alltid bara vara den sista utvägen.

Samtidigt rapporterar FN-organet UN-Aids enligt tidningen Dagen att Aidsläget i Uganda håller på att förvärras, bland annat just på grund av minskad kondomanvändning.

Re: Intelligent Design?

Den 19 december förra året postade jag en kommentar på den då aktualiserade diskussionen om Intelligent Design. Med anledning av att frågan alltid verkar vara aktuell, nu senast på Samuels blogg Inkorrekt, återpublicerar jag inlägget.
Närsynthet.Blindtarmen.Visdomständerna.

onsdag, november 22, 2006

P3 Homo läggs ned

P3 Homo läggs ned. Helt logiskt med tanke på radioledningens konsekventa strategi att alla program ska kunna avlyssnas av så stor lyssnargrupp som möjligt. Det ska inte spela någon roll när man sätter på radion – det ska alltid låta likadant. Det nya honnörsordet för Public Service är utslätning. Inte renodling, specialisering och utmaning. Den enda utmaningen SR antar är att ragga lyssnarsiffor och nya lyssnargrupper.

Det jag kommer att sörja mest är musiken, som under åren har utvecklats till en spjutspets inom Sveriges Radio.

tisdag, november 21, 2006

Mänskliga rättigheter och Lettland

"Lagstiftningen för sexuell perversion", tyckte den lettiske politikern Janis Smits att lagen som förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning borde heta. Smits är också en stark motståndare till homosexuellas demonstrationsrätt. Nu har det kristdemokratiska regeringspartiet nominerat Smits till ordförande i det lettiska parlamentets människorättsutskott. (Källa: Dagen)

Amnesty International och EU-parlamentets grupp för homosexuella och lesbiska protesterar mot nomineringen. Här följer ett urval i kronologisk ordning av de texter jag har skrivit om den tragiska följetongen "Lettland tycker det är roligt att ta emot bidrag från EU, men tycker inte att det är lika roligt att följa EU:s resolutioner":

Svenska debattörer sprider demoniserande propaganda i Baltikum

Demoniseringar grund för lagstiftning i Lettland

OK att diskriminera homosexuella i Lettland

"Det kristna samvetet" banar väg för diskriminering

Världsrekord på Världen Idag

Kristdemokratiskt nederlag banar väg för rättigheter

Etiketter:

Kritik av den homosexuella livsstilen

Igår publicerades en insändare i Sydsvenskans lokaldel som protesterade emot att homosexuella får allt fler rättigheter.

Det är förvånande hur snabbt utvecklingen har gått de sista åren mot ett samhälle där homosexuella beteenden ses som alltmer accepterade och ”normal” istället för att som tidigare ses som avvikande och motbjudande.

Insändarskribenten anser att det är "diverse reklamkampanjer" som har indoktrinerat folket till den här omsvängningen. Själv tror jag att det handlar om människors empati, att positiva erfarenheter av homosexualitet har tillåtits komma fram de senaste åren och att många har upptäckt att de har homosexuella personer i sin närmaste omgivning, som har gjort att attityderna har förändrats.

Hon beklagar vidare att "hinder för att homosexuella ska ha så mycket rättigheter som möjligt tas bort". Den sedvanliga formuleringen om att homosexuella inte ska förföljas, men... finns med.

Men inte heller ska vi som är emot utbredningen av ett samhälle där homolivsstilen ses som normalt, tystas ned och förlöjligas.

Nej, självklart inte. Men det blir lättare att ta er på allvar om ni reder ut vad "homolivsstil" är för något. Var konkret i kritiken, bitte.

söndag, november 19, 2006

Synpunkt i slöjdebatten

Thomas Gür skrev en intressant ledare i SvD häromdan om att Slöjförbud hindrar kvinnors frigörelse.

I dag fungerar huvudduken också som det instrument med vars hjälp kvinnor i patriarkala samhällen, eller ur sådana minoritetsgrupper, kan ta sig ut i offentligheten, studera eller arbeta utanför hemmets väggar. Många gånger är det så att kvinnan inte kan studera eller arbeta offentligt om hon inte kan ha huvudduk. Men vi vet samtidigt att när kvinnor får utbildning och när de når offentligheten, ställer de också krav på lika rättigheter och lika behandling.

Det låter som ett rimligt argument. Men när han resonerar kring vad slöjan symboliserar, tycker jag han missar en grej. Han skriver nämligen att "tvånget är ett maktinstrument, [...] det utgår från idén om kvinnan som en, i jämförelse med mannen, andligen svagare och därför också mer lättledd varelse".

Men handlar det snarare inte om att det är männen är andligt svagare än kvinnor? Det är ju männen som inte förväntas klara av att utsättas för en massa kvinnoattribut till höger och vänster. Det är ju männen som ska skyddas från sin egen kättja, genom att kvinnorna täcker sig. Således är det männens andliga svaghet som kräver slöja.

fredag, november 17, 2006

Ny blogg

Bloggaren Samuel hälsas välkommen tillbaka i bloggosfären. Den här gången heter hans blogg Inkorrekt.

Dagens adrenalinkick får du här, ämnen av varierande slag, med det gemensamma att de alla skildras från det politiskt inkorrekta hållet.

Det utlovas granskande, synade och dissande av bland annat homolobbyns anspråk.

"Det finns inga homosexuella förhållanden!"

The evidence biblically, psychologically, and statistically demonstrates that committed homosexual relationships are practically non-existent.

Det är den halsbrytande slutsatsen av Nancy Browns och Exodus Internationals undersökning av homosexuella relationer. Här går Ex-Gay-watch igenom hennes presentation, och här ligger The Williams Institutes studie av homoförhållanden i USA. De har ökat med 30 % mellan 2000-2005. Just nu finns det omkring kända 777000 homopar i USA.

Etiketter:

Barnen som inte skall finnas...

Slutet för ett civliserat samhälle? frågar sig Ruben Agnarsson i dagens Världen Idag. Det handlar självfallet om det eventuella införandet av homoäktenskap.

Den enmansutredning som nu pågår om att göra äktenskapet könsneutralt är ytterligare ett uttryck för denna totala nonchalans av barnens horisont. Våra politiker har istället ett offer för lobbygruppers kravlistor och behov av livsstilsbekräftelse.

Det är fantastiskt att se hur Agnarsson helt nonchalerar att många barn faktiskt växer upp i homosexuella familjer. Det könsneutrala äktenskapet ÄR självfallet det bästa för dessa barn. Det skulle vara interssant att få veta varför Agnarsson inte vill att dessa barn skall växa upp med den trygghet äktenskapet ger.

onsdag, november 15, 2006

Är det oetiskt att gå i konkurs???

I en märklig artikel i dagens tidning vulgariserar Ruben Agnarsson idag dödshjälpdebatten, och jämför med Hitlers barmhärtighetsmord, som om begreppen skulle ha med varandra att göra. Barmhärtighetsmord var en eufemism för att rensa ut oönskade element ur befolkningen. Dödshjälp är en seriös fråga för människor som lider bortom all fattningsförmåga. Det finns massor av bra argument mot dödshjälp, men att slå dem som kämpar för rätten att ända sitt liv i huvudet med Hitler är tämligen smaklöst. (Det är inte första gången. Här ligger annan liknande artikel.)

Ännu märkligare är hans försök att underminera förtroendet för Humanisterna:

Christer Sturmark, ordförande för Humanisterna, undervisade om etik i skolan, trots att fem av Sturmarks bolag gått i konkurs och tre likviderats av de tio bolag han startat eller varit styrelseledamot i.

Är det oetiskt att gå i konkurs?

Se här för ett annat exempel på samma besynnerliga insinuationsjournalistik.

En tidnings födelse

Läs gärna Carin Stenströms fina artikel En tidnings födelse, som handlar om hur Världen Idag blev till. Trots att det inte märks så ofta på den här bloggen, uppskattar jag i allra högsta grad att tidningen finns. Det behövs alltid alternativa röster och synsätt i samhällsdebatten. Mainstreammedia måste alltid utmanas för att inte försjunka i självgodhet. Alla medborgare måste ha en röst ut i offentligheten.

Häpnadsväckande bra resultat för homoäktenskap i USA

Jag blir först lite uppspelt när jag läser Carin Stenströms nya artikel om Äktenskapet. Den innehåller nämligen helt ny argumentation. Tunn som spindelväv, i och för sig. Men ny. Argumentet handlar om att vi ska se oss över axeln mot USA och rätta oss efter folkomröstningarna om samkönade äktenskap som ägde rum där i samband med mellanårsvalen härom veckan.

Människors grundvärderingar är lika, antingen de lever i Sverige eller USA. Synen på vad som är grunden i samhället och den mänskliga gemenskapen är i stort sett densamma. Därför finns det anledning för Sveriges riksdag och regering att studera och begrunda resultatet av de många folkomröstningar som hållits i USA och som ger besked om att medborgarna står fast vid den självklara uppfattningen, att samhällets fortbestånd vilar på gemenskapen mellan man och kvinna och att lagstiftningen ska ge uttryck för detta.

Jag tycker inte att grundvärderingarna är särskilt lika i USA och Sverige. Den viktigaste skillnaden är synen på dödsstraffet, där inställningarna är oförenliga. En annan stor skillnad är att Sveriges befolkning är betydligt mer sekulariserad än USA:s. Ur det perspektivet tycker jag att resultaten från folkomröstningarna är helt häpnadsväckande bra sett till de homosexuellas fördel. Här är en uppställning av resultatet. Staterna är ordnade i storleksordning:

Virginia
57-43
(7 567 465)

Tennessee
80-20
(5 962 959)

Arizona
49 - 51
(5 939 292)


Wisconsin
59-41
(5 536 201)

Colorado
56-44
(4 665 177)

South Carolina
78-22
(4 255 083)

Idaho
63-37
(1 429 096)

South Dakota
52-48
(775 933)

(källa: AFA och Wikipedia)

Är det inte sensationellt att hela 43 procent av de röstande i största staten Virginia är för homoäktenskap? I Arizona, som är den tredje största staten i sammanhanget vann till och med för-sidan. Det skulle vara intressant att se statistik över hur resultatet fallit ut i antal röster, och inte i den märkliga uppställningen en delstat - en röst. Carin Stenström skriver att hittills har totalt mer än hälften av USA:s delstater sagt nej till samkönade äktenskap - men vad innebär det i absoluta tal? Hur många av invånarna i USA handlar det om?

Jag tycker det är mycket interessant att se att USA som är ett så mycket mer religiöst land är så oerhört splittrat i den här frågan.

Men det tycker inte Carin Stenström. Hon tycker att folkomröstningsresultaten i USA ska gälla i Sverige också, och att äktenskapsutredningen därigenom skall skrotas.

Det var alltså det nya i hennes argumentation, men sen tuffar det på i de gamla fotspåren.

- homoäktenskap försvagar äktenskapet som institution
Nej, hur kan äktenskapet försvagas av att fler ingår äktenskap?

- homoäktenskap skickar fel signaler, nämligen att "icke reproducerande samlevnad har samma betydelse för samhället som den förening som är grunden för nya generationer"
Wow, nästan rasbiologisk terminologi. För övrigt har samhället redan länge skickat ut sådana signaler i och med att infertila, gamla och par som inte har för avsikt att skaffa barn alltid har tillåtits ingå äktenskap.

- "Den äktenskapssyn som präglat civilisation i tusen år har visat sig vara god."
Vad gällde beträffande kvinnans ställning i äktenskapet för hundra år sedan? Var den god? Normerna för äktenskapet har förändrats under hela mänsklighetens historia. Ända sedan de judiska patriarkernas polygama äktenskap.

- Två gånger i artikeln slår hon fast att samhällets fortbestånd vilar på gemenskapen mellan man och kvinna och att lagstiftningen ska ge uttryck för detta. Lagstiftningen skall alltså spegla skapelseordningen, av Bibeln. Så tydligt har jag aldrig sett någon plädera för teokrati i Världen Idag tidigare.

Carin Stenströms artikel publiceras samma dag som nyheten om att Sydafrikas parlament har röstat igenom ett lagförslag som möjliggör äktenskap mellan homosexuella med sifforna 230 för och 41 emot. Men vi i Sverige kanske inte har tillräckligt mycket gemensamt med sydafrikanerna för att det ska vara befogat att överföra resultatet hit?

Etiketter:

Klart för homoäktenskap i Sydafrika

- När vi bryter med vårt förflutna måste vi bekämpa och motstå alla former av diskriminering och fördomar, däribland homofobi.

Så sa Sydafrikas inrikesminister Nosiviwe Mapisa-Nqakula i parlamentsdebatten som röstade fram beslutet (Källa: Dagen).

I grannlandet Zimbabwe slår diktatorn Mugabe fast att homosexuella är lägre stående än hundar och svin. I Uganda hängs homosexuella ut i tidningarna med namn och bild, med direkt livsfara som följd (Källa: K-Online). Jag tror inte att Sydafrika är eller blir ett paradis för homosexuella nu. Men lagen är ett viktigt steg. Om den nu går igenom. President Mbeki måste ju godkänna den, och hans synpunkter på västerländsk dekadens har ju förbluffat förut...

Etiketter:

måndag, november 13, 2006

Blir det bojkott av IKEA nu?

Bojkotter ett vanligt metod för den konservokristna lobbyn i USA (t.ex. American Family Association, Focus on the Family och Concerned Women for America) att utöva tryck och påverkan. De har till exempel uppmanat sina miljontals medlemmar (och alla andra också förstås) att bojkotta bland annat Disney, Procter & Gamble och Ford (och jag tror minsann att Wal Mart ligger illa till nu) för att det är företag som annonserar i gaymedia och erbjuder sina homosexuella anställda samma villkor som de heterosexuella. Den kristna lobbyn kräver att homosexuella skall behandlas sämre.

Nu får nog dessa bojkottsivrare ta en närmare titt på IKEA. Redan för tolv år sedan hade de ett gaypar i en av sina annonser, och nu är det på gång igen. Fast den här gången har paret ett barn (källa). Jag förväntar mig få ett Action Alert från American Family Associations ledare Don Wildmon inom kort där han uppmanar mig att, för det första som alltid i sina mail: skänka pengar till honom, och för det andra: bokjotta IKEA.

Andra texter om de konservokristnas bokjotter:

Narniafilm ger absolution

Moralen som handelsvara

Böglobbyn del 2

Andra programmet av Böglobbyn innehöll ett märkligt reportage om en drag queen som lider av dubbelsidig Carolafixering, och därför blev ledsen när hon sa att bögar hamnar i helvetet. Jaha. Min största skräck var att redaktionen skulle ha lyckats nå Carola för en kommentar, man Gud ske lov uteblev det momentet...

Reportaget handlade också om att det finns en hierarki på köttmarknaden på dansgolven, där fjollorna står lägst i kurs och där de maskulina bögarna högst. Den konspirationsteoretiske queerfeministen slår väl fast att det beror på institutionaliserat och genetiskt kvinnoförtryck. Jag säger att det beror på att bögar i allmänhet tänder på män. (Det är därför de är bögar.) Det var mycket intressant att höra att majoriteten av männen han träffar lever i förhållanden med kvinnor. Ack detta eviga smygbögande...

Sen kom ett reportage av en trevlig grannbloggare om en annan trevlig grannbloggare, som också handlade om utanförskap på klubbarna, fast ur ett annat perspektiv. Det handlade om att inte kunna identifiera sig med schlagerkulturen och den förljugna glammigheten. (Shit, det var så längesen jag var ute på klubbar - jag har nästan glömt bort allt det där...) Vill man vara snäll kan man säga att det var ett bra och roligt reportage som fångade mycket av klaustrofobin och stupiditeten på klubbarna. Vill man vara lite elakare kan man säga att det var ett exempel på just det första reportaget kritiserade: Hierarikin där de fjolliga schlagerbögarna avfärdas av en mer sansad straight acting-bög... (Fast han avfärdades ju i och för sig också, eftersom han inte heller passade in... Tänk om det kan förhålla sig så, att bögar inte är en homogen massa, utan alla olika...?)

Islamofobi och antisemitism

Jag fick dåligt samvete för att jag kallade Världen Idags utrikesredaktör Mats Tunehag för "tidningens skickligaste propagandist" i texten Förvirrat om hetslagen på Världen Idag här nedan, och tog bort det i morse och skämdes en smula.

Men skammen rann av mig som vatten på en gås när jag läste dagens bedrift i tidningen, som är ett ovärdigt hårklyveri om begreppen Islamofobi och antisemitism (Detta är en disciplin som han brukar utöva. Jag skriver om det bland annat i texterna Populistiskt förvanskande av begrepp och Tunn äktenskapsargumentation).

I vanliga fall handlar sådana här texter i Världen Idag om att urholka och därmed desarmera och ogiltigförklara homofobi som begrepp och företeelse. Idag handlar det om islamofobi. Tunehag menar att begreppet antisemitism är glasklart och oproblematiskt, men när det kommer till islamofobi ställs allt på ända och blir TOTALT obegripligt:

vad är islamofobi? Fobi är ju ett sjukligt fenomen, en irrationell rädsla för något som medför svettningar, blodtrycksfall, panikångest, med mera. Islamofobi kan någon ha, enligt gängse tolkning, som har för dålig kunskap om islam. Ska det anses som sjukligt? Är jag en hindufob om jag har dålig kunskap om hinduismen?

Vidare sägs det att den som ogillar islam lider av islamofobi. Får man inte tala emot jihad och sharia utan att anses i behov av vård?

Det är samma fördummande retorik som brukar användas när det gäller homofobi. Det Tunehag vet, men inte låtsas om, är att betydelsen av ordet fobi i det här sammanhanget har förskjutits till att innefatta exakt samma retorik och tänkesätt som förekommer mot judar när det gäller begreppet antisemitism.

Precis som betydelsen av ordet semit i antisemitism har förskjutits och begränsats till att endast beteckna det judiska folket, trots att de semistiska folkgrupperna innefattar ett stort antal folk – bland annat araberna...

Det här hårklyveriet kring den utvidgade innebörden av ordsammansättningar med ordet -fobi, gör Världen Idags egna försök att lansera begreppet kristofobi mycket svårbegripligt.

Etiketter:

Poäng från Paulus

Paulus har sina poänger ibland:

Det är bäst för en man att inte alls röra någon kvinna.
(1 Kor 7:1)

lördag, november 11, 2006

Victory for religous power!

- This is not the homo-land, this is the holy land. Today is a great victory for religious power. The sodomites are back in the figurative closet. They are not free to provoke.

(Rabbi Yehuda Levin till CNN. Läs mer hos Aqurette)

fredag, november 10, 2006

Ekumeniskt jihad

De judiska, kristna och muslimska fundamentalisternas jihad mot Prideevenemanget i Jerusalem gav önskad effekt. Homosexuella har ingen demonstrationsrätt i de tre världsreligionernas heliga stad.

Kristenhetens ansvarslösa navigation

I ett öppet brev till regering och riksdag argumenterar idag Thomas Andersson (biskop i S:t Petrus evangeliska ortodoxa församling, Halmstad), Henrik Mjörnell (pastor i Filadelfiaförsamlingen, Oskarström) och Gorm Christoffersen (diakon i S:ta Maria katolska församling, Halmstad-Oskarström) emot könsneutrala äktenskap, utifrån att äktenskapet såsom en union mellan man och kvinna är ett axiom. Praktiskt – då varken kan eller behöver man ju diskutera saken. Tänk om man kunde utropa allt som man inte vill debattera till axiom...

Människan är till sitt väsen framförallt ”person”, inte individ. Som person står hon alltid i relation till en eller flera andra personer. Sexualiteten är stark drift, som om den inte brukas rätt blir inhuman och onaturlig, våldsam och skadlig.

Kulturernas samlade erfarenheter finns i axiomet, äktenskapet, att det är en strikt relation mellan en man och en kvinna! Det krävs mod av våra politiker, och besinning av de teologer som tolkar tidens tecken, så att de inte släpper lös krafter som äventyrar vår kulturs fortbestånd. Om inte äktenskapets status bevaras kommer i förlängningen krav på månggifte vilket är redan framfört. Vad blir nästa anhalt i sådant tänkande?

Ord och inga visor. Inhuman och onaturlig, våldsam och skadlig... Slås det också fast axiomatiskt? Självklarheter som inte kan diskuteras?

Kulturernas samlade erfarenheter finns i axiomet, skriver debattörerna. Javisst är det så. Och anledningen att det inte finns något om homosexuella relationer i dessa samlade erfarenheter är att homosexuella erfarenheter och berättelser aldrig har tillåtits i det offentliga samtalet förrän nu. Kyrkan och kristenheten har endast släppt fram religiöst korrekta erfarenheter av homosexualiet – det vill säga sådana som bekräftar deras Bibeltolkningar – negativa erfarenheter, alltså. Positiva erfarenheter har aldrig nått upp till ytan.

Den stora frågan blir: Hur kan man påstå sig veta allt om någonting som man aldrig har låtit belysas på ett allsidigt och rättvist sätt?

Kristenhetens hantering av homosexualitet historiskt kan liknas vid en skeppare på ett stort fartyg som försöker navigera bland isberg utifrån hur de ser ut över vattenytan. Det praktiska har varit att kristenheten aldrig har behövt bry som om när fartyget törnar emot isbergens väldiga undervattensformationer – de smärtsamma stötarna har bara drabbat de homosexuella.

Debattörerna argumenterar även emot könsneutrala äktenskap utifrån barnens bästa, och det är lika obegripligt som alltid, eftersom äktenskap inte på något sätt är en förutsättning för barn. Ett hinder mot könsneutrala äktenskap är totalt verkningslöst om man vill skydda barn från homosexuella. Homosexuella har och får barn utan äktenskap. Den som är allvarlig med att vilja skydda barn från att växa upp med homosexuella föräldrar borde snarare argumentera för denna åtgärdslista:

1. Sterilisera homosexuella.
2. Förbjud homosexuella att skaffa barn.
3. Konfiskera barn som lever i familjer med homosexuella föräldrar.
4. Riv upp inseminations- och adoptionslagen.

Insändarskribenterna åberopar även FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, där äktenskapet nämns i termer av man/kvinna. I texten Den konservativa kristenhetens självmål skriver jag om det orimliga i sådana hänvisningar.

torsdag, november 09, 2006

Bloggtips

Prästen Karl af Hällström har på sin blogg en serie inlägg under rubriken HBT-bibeln. Det här är en bra utgångspunkt.

onsdag, november 08, 2006

Visit i en parallell verklighet

Jag var tvungen att byta kanal när reportern gjorde parkraggningen till en mångfaldsfråga i första avsnittet av "Böglobbyn" i måndags. Jag antar att det var ett utslag av "den stora portion humor" som för säkerhets utlovades i påannonsen.

Reportaget var vinklat på den smått komiska konflikten mellan bögarna och frisbeegolfarna, som inkräktar på "bögberget" i Slottsskogen i Göteborg. Man kan tycka vad man vill om sex på offentliga platser, men det är bra att det tas upp, eftersom det är ett fenomen som vuxit fram genom utestängandet av bögar från mer vedertagna sammanhang. För många är det fortfarande enda sättet att träffa likasinnade på. För andra har det blivit en omistlig del av sexlivet, helt frikopplat från förtryck.

Programledarna Olle Palmlöf och Sverker Åström var en bisarr krydda. Åström tofflade omkring som en hallucination i en David Lynch-film. När de mitt på Bögatan (sic!) vid tevehuset i Göteborg plötsligt träffade Fredrik Belfrage och Curt-Erik Holmqvist gläntade programmet till en parallell värld där de absurdistiska vingslagen tävlade med de nostalgiska.(Ursprungligen publicerad i Sydsvenskan den 8 november 2006)

Pride i Jerusalem

På fredag planeras en Prideparad i Jerusalem, och självfallet är saken mycket kontroversiell. En polischef räknar enligt Haaretz med att det ska behövas 12000 poliser för att kunna garantera säkerheten för deltagarna. Den senaste veckan har våldsamma demonstrationer och kravaller ägt rum i protest. Världen Idag skriver idag om de mer moderata protesterna mot demonstrationen:

Paraden väntas bli en uppvisning i homosexuell livsstil (sic!). Bland många kristna finns en oro att händelsen bland ortodoxa judar ska uppfattas som ett kristet evenemang.
[...]
Jerusalems borgmästare Uri Lupolianski anser att marschen ska ställas in.
– Det skulle förnya den styrka, förståelse och samhörighet som är stadens ledstjärna, säger han.

Det är fantastiskt att höra någon säga så om stoppandet om en demonstration för bland annat mänskliga rättigheter och lika villkor...

En homoparad genom staden på fredag väntas genom tv-sändningar få uppmärksamhet också i den omgivande arabvärlden. Industri- och handelsminister Eli Yishai, som också är motståndare till marschen, varnar för konsekvenserna.

– Gayparaden skulle kunna tända eld på hela Mellanöstern, säger han.

Starkast är motståndet från ortodoxa judiska kretsar. I denna grupp ser en del ett samband mellan det förödande kriget mot Libanon och sommarens homosexuella World Pride festival i Jerusalem. Att öppna för homosexuella krafter bryter mot Guds lagar och kan därför skada landet, menar man.

Själv frågar jag mig bara: Vad i hela fridens namn ska det vara bra för med en prideparad i Jerusalem? Hur kan en stad som är helig för kristendomen, judendomen och islam vara annat än förbannad för homosexuella. Lyssna på de judiska fundamentalisterna som tänder eld på bilar i protest. Lyssna på mullorna som samlar stenar till sitt steningspartaj. Lyssna på de konservativt kristna som byter batterier till sina megafoner. Är det inte bara att inse att vi inte är välkomna där, och låta de bokstavstroende trätas ifred i sin blodbesudlade stad?

Etiketter:

Förvirrande om hetslagen på Världen Idag

Världen Idags utrikesredaktör Mats Tunehags artikel Lika goda kålsupare är en briljant uppvisning i antydningskonst och retorik. Ett mästerstycke som hade gjort Jago i Othello grön av avund, och jag som bugar mig ödmjukt och uppriktigt inför. Självklart går det att beundra en text som man i grunden förhåller sig kritisk mot. (Den här texten handlar dock inte om den retoriska briljansen, utan om själva sakinnehållet.)

Artikeln tar avstamp i kritik mot Turkiets lagparagraf 301 som förbjuder att man uttrycker missaktning mot turkiskhet. Sen kallar Tunehag den svenska lagen som reglerar hets mot folkgrupp – Brottsbalken 16:8 – för Sveriges 301.

I Europa är det framförallt två grupper som kräver respekt: homosexuella och muslimer. Och det kravet innebär att man inte får kritisera eller ifrågasätta, att man inte ska få uttrycka något som kan uppfattas som kränkande. Inte ens klara fakta som dessa grupper upplever som besvärande får framhållas.

När han problematiserar lagen om hets mot folkgrupp väljer han helt skygglappsmässigt att bortse från att lagen tillkom 1948 för att skydda det judiska folket (Wikipedia). Avser han även denna hets när han skriver som nedan:

Sådana fredade zoner är ytterst farliga för yttrandefriheten. Försök att införa hörandefrihet är början till slutet på yttrandefriheten. Ingen kan kräva att slippa höra åsikter man inte gillar.

Med tiden har lagen utvidgats för att skydda även andra grupper för liknande påhopp. Idag omfattar lagen skydd mot hets på grund av

1. ras
2. hudfärg
3. nationellt ursprung
4. etniskt ursprung
5. trosbekännelse
6. sexuell läggning.

Samtidigt som Världen Idag ofta skriver om antisemitism som ett problem, och har infört begrepp som hatbrott mot kristna, och kristenheten i stort börjat tala om begrepp som kristofobi och hets mot kristna (senast signaturen Bengt i flera kommentarer här på bloggen), ställer sig alltså Tunehag kritisk mot lagen om hets mot folkgrupp och utmålar den till ett hot mot demokratin. I alla fall när det gäller homosexuella och muslimer.

Menar Tunehag att lagen ska bort i sin helhet? Är det OK att yttrandefriheten begränsas med avseende på missaktning mot judar som grupp? Vilka skall omfattas av lagen? Är det inte bra att trosbekännelse står med i listan? – det omfattar ju även kristna. Skall homosexuella och muslimer strykas ur listan? Ska fler grupper strykas?

Mera renodlat: Är det själva lagen om hets mot folkgrupp som är dålig? Eller är det dåligt att trosbekännelse och sexuell läggning omfattas av lagen?

måndag, november 06, 2006

Byte av livsstil

Idag gör Världen Idag något ovanligt för att vara en konservativ röst: De erkänner klimatförändringarna och växthuseffekten som ett problem. I ledaren Den hotade jorden förklarar Carin Stenström att det krävs "genomgripande förändringar av hela vårt sätt att leva och fungera".

Det handlar inte i första hand om ett byte av teknik, utan ett byte av livsstil och samhällsorganisation.

Artikeln går inte in på hur den homosexuella livsstilen påverkar klimatet.

lördag, november 04, 2006

Haggard-tragedin

När jag läser om den skandalen kring den amerikanske (numera f.d.) kyrkoledaren Ted Haggard känner jag samma sorg och avsmak som alltid när jag ser människors privatliv hängas ut till allmän beskådan. Tragedierna är oöverskådliga - för Haggard, för hans fru och barn, för människorna som litat på honom. Gång på gång får vi det bekräftat: Om attityderna mot homosexualitet hade varit öppnare och tolerantare, hade tragedier av det här slaget alldrig behövt inträffa. Då hade ingen behövt hymla.

Det paradoxala är att det förmodligen blir just homosexualiteten som kommer att diskuteras mest av den konservativa kristenheten, och inte det som är det olagliga i sammanhanget, alltså drogerna.

Ex-Gay Watch beklagar händelsen djupt, eftersom Haggard inte var en fullt så rabiat antigayaktivist som många av hans kollegor, till exempel Focus on Family-mannen James Dobson. Visst, Haggard var emot homoäktenskap och fördömde homosexualitet, men det fanns viktiga nyanser. Och nu har den rösten tystnat, som Ex-Gay Watch skriver.

fredag, november 03, 2006

Ny bok av Enbert

Världen Idag publicerar idag en intervju med förkunnaren Pierre Enbert som har kommit med en ny bok, Vägen Ut, som handlar om att Sverige är hotat, ty "ett folks förhållande till Gud avgör ett lands stabilitet, gränser och även dess existens".

I sin bok pekar Pierre Enbert på fem ”profetvarningar” uppräknade i [...] Uppenbarelseboken [...]. Varningen riktar sig mot ockultism, mord och dödande, drogmissbruk, sexuell omoral samt stölder och mygel. Kort sagt, företeelser som blivit allt vanligare i det svenska samhället.

Pierre Enbert menar att detta kan få negativa följder för landet och pekar på den bibliska principen om sådd och skörd. Som exempel nämner han hur Israel under kung David drabbades av svält på grund av synd som begåtts under företrädaren, kung Sauls, regeringstid.

Gamla Testamentets straffdomar alltså. Gud kommer att straffa hela landet och alla dess invånare för en liten grupps – till exempel de homosexuellas – synder.

Pierre Enbert har tidigare bland annat också skrivit boken Det är nära nu!? där han metodiskt går igenom de många tecken och uppfyllelser av Uppenbarelsebokens profetior som förebådar den nära förestående undergången. EU är den Babylonska skökan, ickekontant betalning är odjurets märke och återföreningen av Tyskland liknas vid ett vilddjur. Självfallet är de förbättrade villkoren för homosexuella också en del av apokalypsen. I boken citerar han friskt ur boken Pink Swastika, en bok som handlar om att nazismen egentligen är en homosexuell ideologi, och att nazism och homosexualitet går hand i hand. Det är ett resonemang som även pastor Maria Hallman tog upp i sin bok Homosexualitet är synd, där hon beklagar att homosexuella överhuvudtaget nämns som offer i samband med förföljelserna under nazitiden.

Tyvärr ligger Det är nära nu?! på mitt kontor (och nu är jag annorstädes), så jag kan tyvärr inte komma med fler intressanata exempel.

Etiketter: ,

Antigayretoriken: Så funkar den! Del 2

I artikeln Antigayretoriken --- så funkar den! visade jag hur vissa av antigaydebattörerna förvränger och avsiktligt vantolkar statistik. Christoffer Smitz tipsade om artikeln Homosexuality and Child Sexual Abuse: Science, Religion, and the Slippery Slope, som också ger en bra bild av hur statistikförvrängandet och det selektiva vetenskapsciterandet går till.

Artikeln handlar om flera av de många studier som brukar åberopas för att bevisa att homosexuella är pedofiler i oerhört mycket större utsträckning än heterosexuella. Skribenten Mark E. Pietrzyk visar hur selektivt data lyfts fram ur studierna, och att användandet av siffror och statistik ofta går stick i stäv med forskarnas egna slutsatser.

Först måste jag i en viktig brasklapp bara påpeka att jag tycker det är bra att det selektiva läsandet av vetenskap bemöts på ett adekvat sätt, men egentligen tycker jag inte att det behövs. Jag menar att det räcker med att ifrågasätta relevansen av uppgifterna. Låt oss rent hypotetiskt säga att antigaydebattörernas uppgifter stämmer – vad menar de att det skulle få för konsekvenser för homosexuella som grupp? Vilka åtgärder föreslås? Ska homosexuella män inte kunna vara scoutledare eller småskolelärare?

Menar dessa debattörer även att synen på svarta som folkgrupp och villkoren för dem ska vara annorlunda, för att 10 % av USA:s svarta män mellan 25-29 år sitter i fängelse, jämfört med 2 % av de vita? (källa: Brå) Ska man gå ut med rekommendationer till vita kvinnor att inte umgås med svarta män, för att det statistiskt sett är större risk att bli utsatt för ett brott?

Det viktigaste är att genomskåda varför uppgifter och statistik av det här slaget läggs fram, och i de här fallen handlar det inte om något annat än misstänkliggörande, demonisering och smutskastning.

Det var brasklappen, nu två korta exempel ur Pietrzyks essä:

I en artikel efter skandalen med kongressledamoten Mark Foleys sextrakasserier av tonårspojkar var Timothy J. Dailey på Family Research Council en av antigaydebattörerna som smidde medan järnet var varmt. I artikeln Homosexuality and Child Sexual Abuse åberopar han bland annat forskning av Nicholas Groth, men lyckas på något sätt helt bortse från hans slutsatser:

Homosexuality and homosexual pedophilia are not synonymous. In fact, it may be that these two orientations are mutually exclusive, the reason being that the homosexual male is sexually attracted to masculine qualities whereas the heterosexual male is sexually attracted to feminine characteristics, and the sexually immature child’s qualities are more feminine than masculine... The child offender who is attracted to and engaged in adult sexual relationships is heterosexual. It appears, therefore, that the adult heterosexual male constitutes a greater sexual risk to underage children than does the adult homosexual male.

En annan forskare som åberopas är dr Kurt Freund, vars forskning enligt antigaydebattörerna visar att ungefär 35 % av pedofilerna är homosexuella. Det är en grov förvrängning, och överensstämmer inte riktigt Freunds egna slutsatser:

the erotic attractiveness of male children (or pubescents) for androphiles [dvs homosexuella] is not greater than the erotic attractiveness of female children (or pubescents) to gynephiles [dvs heterosexuella].

Well, det här blir ganska plottrigt och utdraget ur sitt sammanhang. Läs artikeln istället, och få en god inblick i antigayretorikens underbara värld. Men som sagt: Mycket av bemötandet av antigaydebattörerna kan reduceras till att ifrågasätta relevansen av deras teser och argument.

torsdag, november 02, 2006

Americans For Truth

Besök gärna Americans For Truth:

...the only national organization devoted exclusively to exposing and countering the homosexual activist agenda.

Här är allt snyggt och prydligt indelat i olika kategorier, beroende på vilken del av sanningen man vill ta del av. Är man till exempel intresserad av homosexuella citat, klickar man på Homosexual quotes nedan:

"Civil Unions" & "Gay Marriage"

GLBTQ Targeting Youth and Schools

MySpace & Homosexual Predators

Homosexual Hate

Victims of Homosexual Murderers

Homosexual Pedophilia & Pederasty

Homosexual Quotes

...och så vidare och så vidare. Visste ni förresten att det har varit hemligt möte på BBC?

At the secret meeting in London last month, which was hosted by veteran broadcaster Sue Lawley, BBC executives admitted the corporation is dominated by homosexuals and people from ethnic minorities, deliberately promotes multiculturalism, is anti-American, anti-countryside and more sensitive to the feelings of Muslims than Christians. (länk)

Nu ska jag bege mig ut på nätet för att söka efter heterosexeulla citat och offer för heterosexeulla mördare...

Flexibla sanningar från Vatikanen


När jag googlar om att påven står i begrepp att avskaffa limbo hittar jag mest raljanta och skojfriska texter om att kidsen äntligen ska få komma in i himlen, och att himlen kommer att översvämmas av odöpta barn, och så vidare. Tyvärr är det inte så ofta som någon tar upp det verkligt relevanta med det förestående avskaffandet av limbo – nämligen att katolska kyrkan står i begrepp att erkänna att den har haft fel och spritt irrläror i 800 år. Det är ett stort nederlag för en institution som benhårt påstår sig stå för den enda och odisputabla sanningen.

Att kyrkan har haft fel är i och för sig inga nyheter, men det är alltid intressant när de erkänner det själva. Den förre påvens tid som Kristi ställföreträdare var ett veritabelt förlåtelsepontifikat, där han bland annat bad om ursäkt för kyrkans hållning mot Galileo Galilei, den katolska antisemitismen, och kyrkans undlåtenhet i samband med pedofilskandalerna. I mars i år bad den anglikanska kyrkan i Kenya om ursäkt för sin tidigare sanna och odisputabla hållning om att Aids är ett Guds straff. Och i samband med Jan Guillous teveserie Häxornas Tid bad den svenske biskopen Tony Guldbrandzén om ursäkt för kyrkans roll i häxprocesserna vid en ceremoni i Lillhärdal i Härjedalen.

Jag kritiserar inte att det beds om förlåtelse. Det är en ödmjukhet som uppskattas i högsta grad. Frågan är hur länge de ständiga snedstegen och avslöjandena om irrläror kan kombineras med anspråken på Den Enda Sanningen.