måndag, november 13, 2006

Islamofobi och antisemitism

Jag fick dåligt samvete för att jag kallade Världen Idags utrikesredaktör Mats Tunehag för "tidningens skickligaste propagandist" i texten Förvirrat om hetslagen på Världen Idag här nedan, och tog bort det i morse och skämdes en smula.

Men skammen rann av mig som vatten på en gås när jag läste dagens bedrift i tidningen, som är ett ovärdigt hårklyveri om begreppen Islamofobi och antisemitism (Detta är en disciplin som han brukar utöva. Jag skriver om det bland annat i texterna Populistiskt förvanskande av begrepp och Tunn äktenskapsargumentation).

I vanliga fall handlar sådana här texter i Världen Idag om att urholka och därmed desarmera och ogiltigförklara homofobi som begrepp och företeelse. Idag handlar det om islamofobi. Tunehag menar att begreppet antisemitism är glasklart och oproblematiskt, men när det kommer till islamofobi ställs allt på ända och blir TOTALT obegripligt:

vad är islamofobi? Fobi är ju ett sjukligt fenomen, en irrationell rädsla för något som medför svettningar, blodtrycksfall, panikångest, med mera. Islamofobi kan någon ha, enligt gängse tolkning, som har för dålig kunskap om islam. Ska det anses som sjukligt? Är jag en hindufob om jag har dålig kunskap om hinduismen?

Vidare sägs det att den som ogillar islam lider av islamofobi. Får man inte tala emot jihad och sharia utan att anses i behov av vård?

Det är samma fördummande retorik som brukar användas när det gäller homofobi. Det Tunehag vet, men inte låtsas om, är att betydelsen av ordet fobi i det här sammanhanget har förskjutits till att innefatta exakt samma retorik och tänkesätt som förekommer mot judar när det gäller begreppet antisemitism.

Precis som betydelsen av ordet semit i antisemitism har förskjutits och begränsats till att endast beteckna det judiska folket, trots att de semistiska folkgrupperna innefattar ett stort antal folk – bland annat araberna...

Det här hårklyveriet kring den utvidgade innebörden av ordsammansättningar med ordet -fobi, gör Världen Idags egna försök att lansera begreppet kristofobi mycket svårbegripligt.

Etiketter:

1 Comments:

Blogger Göran Koch-Swahne said...

När Far super är det rätt!

(allt annat är f e l)

måndag, november 13, 2006 10:49:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home